Mezei Balázs

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Mezei Balázs
Fenomenológia
2021. század
100 2438.jpg
Élete
Született 1960február 15. (55 éves)
Budapest
Pályafutása
Iskola/Irányzat vallásbölcselet
Érdeklődés Fenomenológia, vallásfilozófia, filozófiatörténet
Hatottak rá Platón, Plótinosz, Hippói Szent Ágoston, Eckhart mester, Fénelon, Leibniz, Bernard Bolzano, Hegel, Schelling, Franz Brentano, Husserl, Max Scheler, Heidegger, Findlay, Michael Oakeshott, Josef Seifert, Barry Smith, John Kekes, Hans Jonas (mások mellett)

Mezei Balázs (Budapest, 1960. február 15. –) magyar vallásfilozófus, irodalmár, habilitált egyetemi tanár, az ELTE BTK professzora, a PPKE BTK Filozófiai Intézetének szakfelelőse és egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktora. Szakterületei a fenomenológia, a vallásfilozófia és a filozófiatörténet filozófiája.

Életpályája[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Oktatói tevékenysége[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

1992-ben szerzett doktori fokozatot, 1999-ben habilitált. Az MTA Doktora (2006).

 • adjunktus (Miskolci Egyetem BTK 1992–1994);
 • adjunktus (ELTE BTK 1994–2000);
 • docens (ELTE BTK, 2000–);
 • docens (PPKE BTK, 2003–);
 • egyetemi tanár (2005–).

Számos egyéb nyugat-európai egyetemen is tanít.

Fontosabb szakmai eredményei[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • 1994-1995: Central European University Research Support Scheme Scholarship for Brentano's Theory of the History of Philosophy (Publikálva a The Four Phases of Philosophy, szerzői együttműködésben Barry Smith-szel)
 • 1995-1996: Vendégkutató, Institute for Human Sciences in Vienna, Austria
 • 1996: DAAD-ösztöndíj, Wuppertali Egyetem, Németország
 • 1996: Pro Renovanda Cultura Hungariae-díj
 • 1996: Vendégkutató, Institute for Advanced Studies in the Humanities at University of Edinburgh
 • 1997: Vendégkutató, Leuven (Husserl-archívum)
 • 1997: Vendégkutató, Franz Rosenzweig Research Center, Hebrew University of Jerusalem
 • 1997-2001: Széchenyi Professzori Ösztöndíj
 • 1998-1999: Research Support Scheme Scholarship (granted by the Open Society Institute at Prague, the Czech Republic)
 • 1998-1999: International NATO Fellowship for the project The Enlargement of the NATO – Philosophical Perspectives
 • 2002- : Széchenyi István Ösztöndíj
 • 2003-2004: Frederick T. Crosson Fellowship, University of Notre Dame, Indiana, USA
 • 2004-2005: Vendégtanár a chilei Pápai Katolikus Egyetemen (Santiago)
 • 2006: Nemzetközi kutatói ösztöndíj a Woodstock Theological Centerben, Georgetown University, Washington D. C., USA (betöltése későbbre halasztva)
 • 2007: Cardin Chair (vendégtanári tevékenység), Loyola College in Maryland, USA

Filozófiája[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A vallásról való gondolkodás terén két, szisztematikus igénnyel megírt munkát adott közre. Az első munka 1995-ben készült el és 1997 elején látott napvilágot, címe: Zárójelbe tett Isten. Edmund Husserl és egy fenomenológiai prototeológia vázlata (Budapest: Gond-Osiris). A másik munka Vallásbölcselet címmel, két kötetben jelent meg mintegy 70 ív terjedelemben 2004-ben, ténylegesen 2005 elején (Gödöllő-Máriabesnyő: Attraktor). Ez utóbbi munka alapszövege 2002 végén már készen állt, de a végleges szöveg végül is csak 2004 elején alakult ki.

Néhány fontosabb megjelent műve[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • Religion and Revelation after Auschwitz. New York: Bloomsbury, 2013.
 • Mai vallásfilozófia. Budapest: Kairosz, 2010.
 • Friedrich von Schiller: Mámordal. Az An die Freude új magyar fordítása jegyzetekkel és kísérő tanulmánnyal Mezei Balázs tollából. Budapest: Kairosz, 2006.
 • Ezredvégi számvetés. Esszék a vallásról. Gödöllő: Attraktor, 2005 (ténylegesen 2006).
 • Vallásbölcselet. A vallás valósága. I-II köt., Gödöllő: Attraktor, 2004 (ténylegesen 2005).
 • Walter Brugger, Philosophisches Wörterbuch, szerkesztette, a terminológiát megállapította és bevezetővel ellátta Mezei B. Budapest: Szent István Társulat, 2005.
 • Vallás és hagyomány, Budapest: L’Harmattan, 2003.
 • Platonic and Husserlian Intentionality, Recherches Husserliennes, 2003.
 • Fénelon, Francois, Értekezés Isten létéről és tulajdonságairól, ford. és utószóval ellátta Mezei B., Budapest: Szent István Társulat Fides et ratio), 2002.
 • A hang metamorfózisa, versek, Budapest: Kortárs, 2001.
 • Bernard Bolzano, A lélek halhatatlansága. Mi a filozófia?, ford. Csikós Ella, Mezei B., Budapest: Szent István Társulat (Fides et ratio), 2001.
 • Edmund Husserl, Karteziánus elmélkedések, ford., utószóval és jegyzetekkel ellátta Mezei B., Budapest: Atlantisz: 2000.
 • A teizmus racionalitása, Világosság, 2000. február, 22-39.
 • Life-world and Body as Problems in the Philosophy of Religion, Recherches Husserliennes, 2000.
 • A lélek és a másik: Jan Patocka és a fenomenológia, Budapest: Atlantisz, 1998.
 • Swinburne és a teizmus filozófiája; Richard Swinburne, Van Isten?, Budapest: Kossuth 1998, 165-197.
 • Edmund Husserl, Az európai tudományok válsága és a transzcendentális fenomenológia, 2 köt., fordította másokkal együtt Mezei B., a terminológiát koordinálta és utószóval ellátta Mezei B. <A tiszta ész krízise, 2. köt., 261-346 oldalak), Budapest: Atlantisz, 1998.
 • Zárójelbe tett Isten – Edmund Husserl és egy fenomenológiai prototeológia alapjai, Budapest: Osiris, 1997.
 • Fenomenológia és hermeneutika – Paul Ricoeur és Edmund Husserl egy-egy írása, ford. Mezei B., kritikai esszé Mezei B., Budapest: Kossuth, 1997.
 • Franz Brentano, Az erkölcsi ismeret eredete, fordította, jegyzetekkel és előszóval ellátta Mezei B., Budapest: Kossuth, 1994.
 • Vakfolt, versek, Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990.
 • Claudianus, Claudius versei, fordította, jegyzetekkel és utószóval ellátta Mezei B., Budapest: Európa könyvkiadó, 1988.
 • Vallásfilozófiai összefoglaló, Vigília (Budapest), 3, 1996, 186-197.
 • Fenomén és relevancia, A lélek és a másik: Jan Patočka és a fenomenológia, Budapest: Atlantisz, 1998.

Külső hivatkozások[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Jelenlegi munka honlapja megtalálható ezen a helyen:

Egyebekben: