Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai
a 7. kötet borítója
a 7. kötet borítója
Könyvek1–13.
Műfajkéziratkatalógus
KiadóOrszágos Széchényi Könyvtár
Kiadás dátuma19792000

A Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai egy könyvsorozat, amely a Magyarországon található egyházi könyvtárakban őrzött újkori kéziratok jegyzékét tartalmazza, lehetőség szerint egységes szempontok szerint. Összesen 13 kötet jelent meg 1980 és 2000 között, amely becslés alapján a teljes anyag mintegy 60–80%-át tartalmazza.

Története[szerkesztés]

A Trianon utáni Magyarországon megmaradt régi könyvek és a könyvtárakban őrzött kéziratok mintegy harmadrészét egyházi gyűjtemények őrzik. Ezek közül a kéziratállomány áttekintése a 20. század közepéig különösen nehéz volt, mivel a gyűjtemények nem voltak sem teljesen, sem jól feldolgozva, és a létező, többnyire szakrendben felvett jegyzékekben is nehezen lehetett tájékozódni. Csupán négy-öt egyházi könyvtárnak jelent meg nyomtatott katalógusa, többnyire a 19. század végén.

Ezért vetődött föl az 1970-es években a Művelődési Minisztérium Könyvtárügyi Osztályán az a terv, hogy az Országos Széchényi Könyvtár nyomtatott katalógusok formájában tegye közzé a feldolgozott kéziratgyűjtemények anyagát, hogy azok bekerüljenek az ország tudományos vérkeringésébe. A vállalkozás megvalósításának alapvető feltétele volt az egyházi hatóságok (főként az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ és az Országos Református Gyűjteményi Tanács) valamint a könyvtárak szakértő munkatársainak támogatása. A kéziratok feldolgozásának szempontjait Berlász Jenő dolgozta ki. A könyvsorozatot Szelestei Nagy László szerkesztette, aki az Országos Széchényi Könyvtár munkatársaként az egyházi könyvtárak referense volt. Lektorként, valamint szakmai instruktorként Fülöpné Csanak Dóra, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára kézirattárának vezetője volt segítségére.

Jellege[szerkesztés]

A sorozat nem tartozik a legrészletesebb, legpontosabb és legbővebb mutatókkal ellátott katalógusok közé. Leírásai szűkszavúak, csupán a legfontosabb információkat közlik, sem formailag, sem tartalmilag nem lépnek fel a teljesség igényével. Nem minden esetben utalnak a korábbi szakirodalomra, illetve irodalomtörténeti katalógusokra. Sokszor nem lehet tudni, hogy milyen művek rejtőznek az összefoglaló címek mögött. Mégis hatalmas jelentősége volt annak, hogy az addig csak helyben megismerhető gyűjtemények a katalógusok által mintegy meghívót nyújtottak, és megnyíltak a távoli kutatók számára is.

A katalógusokból tudatosan kimaradtak a középkori (1526 előtti) kódexek, illetve az 1850 utáni kéziratok. Előbbieket a szerkesztő, egy külön, összesített kötetben tervezte közölni, ez azonban nem valósult meg. A későbbi kötetekben mindkét korszakhatáros szabály alól akadtak kivételek. Így a Győri Egyházmegyei Könyvtár kéziratkatalógusa (8. kötet) az első 20 tételben közölte a középkori kódexek egyszerűsített leírását, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára esetében (13. kötet) pedig a leírt állomány 1906-ig tartalmaz kéziratokat.

A megjelent kötetek[szerkesztés]

kötet cím, szerző, tartalom elektronikus
elérhetőség
1. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának (Debrecen) kéziratkatalógusa: 1850 előtti kéziratok / Fekete Csaba–Szabó Botond, Budapest, 1979 [!1980]. 310 p.
Tartalma: Kézirattár (R).
Ismertetés: Vízkelety András, in Magyar Könyvszemle 97(1981), 249-250.
2. A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár kéziratkatalógusa: 1850 előtti kéziratok / Szabó Flóris OSB, Budapest, 1981 [!1982]. 240 p.
Tartalma: Benedictina (BKA, BK+, BK), Hungarica, Jesuitica.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday-gyűjteményének kéziratkatalógusa: 1850 előtti kéziratok, L. Kozma Borbála–Ladányi Sándor, Budapest, 1982 [!1984]. 340 p.
Tartalma: Kézirattár (méret szerint: K-0, K-1), Szemere-tár, Ráday Pál iratai, Ráday Gedeon levelezése
4. A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtárának (Sárospatak) kéziratkatalógusa: 1850 előtti kéziratok / Börzsönyi József, Budapest, 1986. 410 p.
Tartalma: Kézirattár (méret és kötés szerint: Kt, Kta, Ktd, Analecta, Levélgyűjtemény).
Ismertetés: Szabó András, in Irodalomtörténeti Közlemények 91-92(1987-1988), 754-755.
5. Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár kéziratkatalógusa: 1850 előtti kéziratok / Iványi Sándor, Budapest, 1986. 250 p.
Tartalma: nyomtatott könyvek között található kéziratok, Kéziratgyűjtemény (Ms).
Ismertetés: Monok István, in Irodalomtörténeti Közlemények 91-92(1987-1988), 372-373; Varga Imre, in Magyar Könyvszemle 104(1988), 225-226
6. A Dunántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának (Pápa) kéziratkatalógusa: 1850 előtti kéziratok / Szabó György, Budapest, 1987[!1988]. 232 p.
Tartalma: Kézirattár (0-szak), Dunántúli Református Egyházkerület Könyvtárának és Múzeumának kéziratai, Őriszentpéteri Református Egyházközség kéziratai, Vörösberényi Református Egyházközség kéziratai.
7. A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár kéziratkatalógusa: 1850 előtti kéziratok / Boros István, Budapest, 1989. 221 p.
Tartalma: Kézirattár (Ms), könyvtári kolligátumokban található kéziratok.
Ismertetés: Kovács János, in Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 4(1992), 273-277.
8. A Győri Egyházmegyei Könyvtár kéziratkatalógusa: 1850 előtti kéziratok / Bánhegyi B. Miksa OSB, Budapest,1991. 113 p.
Tartalma: Kézirattár (méret szerint: Ms I-III, hagyatékok: Ms IV), nyomtatott könyvek között található kéziratok.
Ismertetés: Kovács János, in Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 4(1992), 273-277; Sarbak Gábor, in Magyar Könyvszemle 109(1993) 243-244.
9. Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Batthyány-gyűjteményének katalógusa / Beke Margit SSND, Budapest, 1991. 164 p.
Ismertetés: Kovács János, in Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 4(1992), 273-277; Körmendy Kinga, in Magyar Könyvszemle 109(1993) 242-243.
10. Az Evangélikus Országos Levéltár (Budapest) kéziratkatalógusa: 1850 előtti kéziratok / Böröcz Enikő, Budapest, 1993. 327 p.
Tartalma: az Archivum Generalis Ecclesiae anyagában található kéziratok, Evangélikus Országos Könyvtár kéziratai.
MEDIT
11. A Váci Egyházmegyei Könyvtár kéziratkatalógusa: 1850 előtti kéziratok / Tóth Béla, Budapest, 1999. 169 p.
Tartalma: kéziratgyűjtemény, a muzeális gyűjtemény kéziratai, a Miscellanea (aprónyomtatvány-kolligátumok gyűjteménye) kéziratai, a Püspöki Levéltárban őrzött kéziratgyűjtemények (Althaniana, Migazziana, Bellum Gallicum).
12. A Csurgói Református Gimnázium, valamint a Kecskeméti, Kiskunhalasi és Kunszentmiklósi Református Egyházközségek könyvtárainak kéziratkatalógusa: 1850 előtti kéziratok / Adorján Imréné–Szabó András, Budapest, 1999. 118 p.
Tartalma: Csurgó: Kézirattár (K), nyomtatott könyvek között található vagy nyomtatott könyvekbe kötött kéziratok; Kecskemét, Kiskunhalas és Kunszentmiklós: kézirattárak.
13. A Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltárának kéziratkatalógusa, I / Koltai András, Budapest, 2000. 189 p.
Tartalma: Manuscripta (I.2.a) Series in forulis (For. 0-3., For. 0-4., For. 0-5., For. 5., For. 6., For. 000-9.)

További információk[szerkesztés]