Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa (SZET) a magyarországi evangéliumi kisegyházak felekezetközi, testvéri közössége, érdekvédelmi szervezete, amely 1950 és 1989 között működött. Elődje, a Magyarországi Szabadegyházak Szövetsége (MSZSZ) 1944 őszétől működött.

A szövetség célja a tagegyházai érdekeinek védelme volt, később, a kommunista államhatalom évei alatt (kb. 1950–től) az állam kisegyházakat felügyelő és irányító szervezetévé vált.[1]

Szabadegyházak Szövetsége[szerkesztés]

A kisebb vallási közösségek az 1939-es betiltás óta közös összefogással próbálták vallásuk szabad gyakorlatát elősegíteni és biztosítani. 1944. októberében a nyilas hatalomátvétel után hét felekezet közös védőernyő alatt egyesült és létrejött a Magyarországi Szabadegyházak Szövetsége (MSZSZ).[2] Ez lett a későbbi SZET elődje.

A szövetségnek ekkor a következő hét közösség volt a tagja: [2]

Az államhatalom 1945 júliusától engedélyezte az 1939-ben betiltott kis felekezetek szabad működését és felruházta a Szabadegyházak Szövetségét, hogy evangéliumi munkásainak igazolásokat adjon. A kisegyházak vallásos összejövetelei nem estek többé gyülekezési tilalom alá. 1947 végén megszüntették a bevett és az elismert felekezetek között fennálló különbségeket.[3] E folyamat legjelentősebb állomásaként az 1949-ben megjelent új alkotmányban kimondták az állam és egyház szétválasztásának az elvét.[4] Így 1949-re a szabadegyházak legfontosabb közjogi követelései teljesültek, amelyek a hétköznapi életüket is jelentősen befolyásolták. Hitéletüket mindenféle zaklatás nélkül gyakorolhatták, missziós lehetőségeik nagy mértékben bővültek a középületekben tartható nyilvános előadások tartásának engedélyezésével. Könyveiket, brosúráikat, újságaikat szabadon nyomtathatták és terjeszthették.[5]

Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa[szerkesztés]

A Szabadegyházak Szövetsége 1950-ben alakult át a Magyarországi Szabadegyházak Tanácsává (SZET).

A SZET tagjai:

A SZET koordinatív, konzultatív testületként működött, nem felekezeti, hanem egyesületi jellegű tömörülés volt, amely a mindennapi feladatok elvégzése és a közös célok (tanulmányi munka, szabadegyházi rendezvények, lelkészképzés) megvalósítása érdekében tevékenykedett. 1989. december 12-én megszűnt.

A SZET tagegyházai 1966-ban szervezték meg a Magyarországi Szabadegyházak Tanácsának Lelkészképző Intézetét, amely 1990-ig működött.

Elnökei[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Rajki Z. - Szigeti J.: Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig (2012)
 2. a b Szebeni Olivér: Szekták itthon és a nagyvilágban (Társadalmi Szemle, 1995)
 3. 1947 / XXIII. tv. cikk.
 4. 1949, Magyar Alkotmány 54. szakaszának 1-2 bekezdése
 5. Rajki Z.: A H. N. Adventista Egyház története Magyarországon 1945–1958 között

Források[szerkesztés]

 • A Magyarországi Szabadegyházak Tanácsához tartozó tagegyházak hitvallásai és szervezeti szabályzatai. Szerk.: Szakács József. Budapest, 1981

További információk[szerkesztés]

 • Új vallásügyi törvényt kérünk! Szabad államban szabad egyházak. A Magyarországi Szabadegyházak Szövetségének emlékirata az Ideiglenes Magyar Nemzetgyűléshez és az Ideiglenes Nemzeti Kormányhoz; Magyarországi Szabadegyházak Szövetsége, Bp., 1945
 • Ezt cselekedd és élsz! A Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa. Budapest, 1968. márc. 4-én tartott országos értekezlete. Tanulmányi anyag; Globus Ny., Bp., 1968
 • Az állam és az egyházak közötti egyezmény 25. évfordulóján tartott jubileumi megemlékezés dokumentumai; Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa, Bp., 1974
 • Szigeti Jenő: "És emlékezzél meg az útról...". Tanulmányok a magyarországi szabadegyházak történetéből; Szabadegyházak Tanácsa, Bp., 1981
 • Fodor József: A magyarországi kisegyházak története, elterjedtségük és befolyási övezetük, hitéletük és szociáletikai tanításaik főbb jellemzői; MM Marx-len. Oktatási Főosztály, Bp., 1984 (A filozófia időszerű kérdései)
 • Fodor József: Vallási kisközösségek Magyarországon; előszó Kónya István; Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa, Bp., 1986
 • Rajki Zoltán–Szigeti Jenő: Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig; Gondolat, Bp., 2012
 • Szabadegyházak, vallási kisebbségek és a diktatúrák Európában a 20. században. A veszprémi Pannon Egyetem Antropológia és Etika Tanszéke, valamint a Kisegyház-kutató Egyesület közös konferenciája. 2011. május 17., Veszprém; szerk. Daniel Heinz, Rajki Zoltán, Simon Ervin; Historisches Archiv der Siebenten-Tags-Adventisten in Europa–Gondolat–Kisegyház-kutató Egyesület, Friedensau–Bp., 2013