Magyar szlengszótárak listája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Jump to navigation Jump to search

A magyar szlengszótárak listája csak a magyar szleng nyomtatásban, önálló könyvként megjelent szótárait tartalmazza, időrendi sorrendben. További kéziratos szlengszótárak találhatók még a Fattyúnyelvi szótárak listája címszó alatt is.

Magyar egynyelvű szlengszótárak[szerkesztés]

Online szlengszótárak[szerkesztés]

 • Napiszleng - magyar online közösségi szlengszótár, amit az internet közössége gyűjt, alakít.

Közszlengszótárak[szerkesztés]

 • A pesti tájszólás kis szótára. A helyszinén eszközölt gyüjtés alapján összeállitotta: egy pesti benszülött. Budapest, 1904. A „Pesti Napló” 1904. évi karácsonyi számának (55/356 [1904. december 25.]) melléklete. (32 lap).
Pesti jassz-szótár
 • Pesti jassz-szótár. Összeállitotta és bevezetéssel ellátta Dr. Kabdebó Oszkár. Mezőtur, é. n. [1917]. (48 lap).
 • Dictionary of Hungarian Slang by Dr. A. Sandri White. Aurea Publications, Central Valley, New York, 1960. (54 lap).
 • Matijevics Lajos, Az utca nyelve. Újvidék, 1979. (118 lap).
 • Nagy F., Magyar zsargon (tolvajnyelv) szótár. H. n., 1980. (18 lap).
 • Zolnay Vilmos–Gedényi Mihály, A régi Budapest a fattyúnyelvben. Budapest, 1996. (136 lap).
 • Internetto zsargon. Gyűjtötte Nyírő András, szerkesztette Új Péter. Előszó: Parti Nagy Lajos. Budapest, 1997. (83 lap).
 • Kövecses Zoltán, Magyar szlengszótár. Budapest, 1998. (XXXVI + 360 lap).
 • Dahn, Thomas C., Wörterbuch der ungarischen Umgangsspache (Ungarisch–Deutsch). Hamburg, 1999. (016+328 lap)
 • Timár György–Fazakas István, Szleng-szó-szedet. Budapest, 2003. (179 lap).
 • Parapatics Andrea, Szlengszótár. (A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval).Az Ékesszólás Kiskönyvtára 6. Budapest, 2008 . (144 lap). [1]
 • Kövecses Zoltán, Magyar szlengszótár. Második, bővített és átdolgozott kiadás. Budapest, 2009. (336 lap).
 • Nyelvész Józsi, Szlengblog. (Ha érted, hogy mondom). Budapest, 2009. [2]

Szakszleng szótárak[szerkesztés]

Bűnözői (tolvajnyelvi) szlengszótárak[szerkesztés]

 • Tolvaj-nyelv (mely Európa legnagyobb részében nem csak a tolvajok, hanem az orgazdák és hozzátartozóik által is használtatik). A. F. Thiele és mások után németből magyarra forditotta Nagy Pál. főv. állam-rendőrségi polgári biztos. Győr, 1882. (83 lap).
 • Berkes Kálmán, A tolvaj élet ismertetése. Budapest, 1888.
 • A magyar tolvajnyelv és szótára. Irta és gyűjtötte: Jenő Sándor és Vető Imre. Budapest, 1900. (109 lap).
 • A tolvajnyelv szótára. Kiadja: A Budapesti Államrendőrség Főkapitányságának Bűnügyi Osztálya. (Melléklet az „Államrendőrség” 44-ik rendkivüli számához.) Budapest, 1911. (76 lap).
 • A magyar tolvajnyelv szótára. Összeállitotta Szirmay István „A Rend” munkatársa. Bevezető tanulmánnyal ellátta Dr. Balassa József a „Magyar Nyelvőr” szerkesztője. (Mindent Tudok Könyvtár 16. sz.) Budapest, é. n. [1924]. (61 lap).
 • A tolvajnyelv szótára. Összeállitották: Dr. Kálnay Gyula m. kir. államrendőrségi főtanácsos, Benkes János m. kir. államrendőrségi detektiv. Nagykanizsa, 1926. (59 lap).
 • Kiss Károly, A mai magyar tolvajnyelv. (BM Tanulmányi és Módszertani Osztály) Budapest, 1963. (93 lap).
 • A mai magyar argó kisszótára. Összeállította Boross József, Szüts [= Szűts] László. Budapest, é. n. [1987]. (56 lap).
 • Boross József–Szűts László, Megszólal az alvilág… (A mai magyar argó kisszótára). Budapest, 1990. (48 lap).
 • Jasszok, zsarók, cafkavágók. (Életképek a vagányvilágból, ó- és új argószótár). Összeállította: Fazakas István. Budapest, 1991. (176 lap).
 • Farkas István, Börtön argó szótár. [Budapest, 2004.] (11 lap)
 • Szabó Edina, A magyar börtönszleng szótára. Szlengkutatás 5. Debrecen, 2008. (232 lap)

Diáknyelvi szótárak[szerkesztés]

 • Dobos Károly, A magyar diáknyelv és szótára. Budapest, 1898. (80 lap).
 • Matijevics Lajos, A vajdasági magyar diáknyelv. Újvidék, 1972. (265 lap).
 • Gémes Balázs, A kecskeméti diáknyelv szótára (1967). (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 10. sz.) Budapest, 1982. (63 lap).
 • Csányiné Wittlinger Mária, Egy miskolci szakközépiskola diákszavai. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 32. sz.) Budapest, 1987. (31 lap).
 • Tóth Kornélia, A sárbogárdi diáknyelv szótára. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 46. sz.) Budapest, 1990. (72 lap).
 • Thomann Mónika–Tóth Kornélia, Magyar diákszótár (1965–1980). (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 62. sz.) Budapest, 1994. (115 lap).
 • Kardos Tamás–Szűts László, Diáksóder. (Hogyan beszél a mai ifjúság?). Budapest, é. n. [1995]. (197 lap).
 • Hoffmann Ottó, Mini-tini-szótár. (A mai magyar diáknyelv szinonimaszótára). Pécs, 1996. (285 lap).
 • Rónaky Edit, Hogyan beszél ma az ifjúság? (Avagy: Hogy hadováznak a skacok?) (Az Embernevelés Kiskönyvtára 2.) Szentlőrinc, 1995 (az utánnyomott kötetekben: 1996), második, javított kiadás: 1997. (92 lap, a második kiadásban 83 lap).
 • Rónaky Edit, Kész röhej! (A diáknyelv humora). Harmadik – bővített – kiadás. Kolozsvár, 1999. (192 lap).
 • Szabó, Dávid, L’argot des étudiants budapestois. (Analyse contrastive d’un corpus d’argot commun hongrois. Bibliothèque finno-ougrienne 13. Paris, 2004. (326 lap).
 • Szűts László (2008): Diáksóder 2. Budapest. (178 lap).
 • Vasné Tóth Kornélia (2010): Élő diáknyelv. (Két város, húsz év tükrében). Sopron, Novum Pocket. (129 lap).

Katonai szlengszótárak[szerkesztés]

Repülős szlengszótár[szerkesztés]

 • Háy György, Repülős szlengszótár. In: Háy György: Amit a repülésről tudni kell. Budapest, (2005). 217–56.

Többnyelvű szlengszótárak[szerkesztés]

Angol–magyar szlengszótárak[szerkesztés]

 • András T. László–Kövecses Zoltán, Angol–magyar szlengszótár. (English–Hungarian Dictionary of Slang). Budapest, 1991. (317 lap).
 • András T. László–Kövecses Zoltán, Magyar–angol szlengszótár. (Hungarian – English Thesaurus of Slang). Budapest, 1989. (391 lap).
 • Szleng szótár. (Magyar. Magyar–angol). [A külső borítón: Szlengszótár diákoknak]. (Puska-sorozat diákoknak). H. n. Laude Kiadó, 1998. (74 lap).
 • Takács Erika, Angol–amerikai szlengszótár. Budapest, 2002. (398 lap)
 • Magyar Csilla szerk., PONS európai diákszótár. (Magyar–angol és magyar–német). Diákok munkáiból összeállítva. Barcelona–Budapest–London–Posen–Sofia–Stuttgart, 2003. (106 lap).
 • Gerencsén Ferenc szerk., Angol szleng szótár. Tárogató könyvek. Budapest, 2004. (266 lap).
 • Kövecses Zoltán, Angol–magyar szlengszótár. Debrecen, 2006. (459 lap).
 • Kövecses Zoltán, Magyar–angol szlengszótár. Debrecen, 2006. (466 lap).

Német–magyar szlengszótárak[szerkesztés]

 • Magyar Csilla szerk., PONS európai diákszótár. (Magyar–angol és magyar–német). Diákok munkáiból összeállítva. Barcelona–Budapest–London–Posen–Sofia–Stuttgart, 2003. (106 lap).
 • Pátrovics Péter, Német szlengszótár (avagy Die Leiden der jungen Wörter). H. n. [Budapest], 2004.

Orosz–magyar szlengszótár[szerkesztés]

 • Fenyvesi István, Orosz–magyar és magyar–orosz szlengszótár. (Русско–вeнгeрский и вeнгeрско–русский словарь слeнга). Budapest, 2001. (633 lap).

Bibliográfiák[szerkesztés]

 • A magyar szótárak és nyelvtanok könyvészete. Összeállitotta Sági István. (Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 18. sz.) Budapest, 1922. (Diák- és tolvajnyelvi szótárak: 38)
 • Kis Tamás, A magyar szlengszótárak. Magyar Nyelvjárások 32 (1995): 79–94.
 • Kis Tamás, A magyar szlengkutatás bibliográfiája. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 68. sz.) Debrecen, 1996. (99 lap)