Magyar nyelvi szórekordok listája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Ez a lista a magyar nyelv szórekordjait sorolja fel.

Különösen hosszú szavak[szerkesztés]

A magyar nyelvben a különösen hosszú szavak két csoportra oszthatók: némelyeket csak a rekord kedvéért ötlenek ki, és jóformán értelmetlenek, míg mások valamivel rövidebbek ugyan, de értelmesen beilleszthetők mondatokba.

Mesterségesen képzett szavak[szerkesztés]

E szavakhoz még ha lehet is értelmes szövegösszefüggést alkotni, jelentésük rendszerint nem határozható meg egyértelműen tagjaikból, képzésük pedig nemritkán szabálytalan.[1] E szavakat általában toldalékok halmozásával képzik.

Néhány hosszú szó, amelyek meghaladják a hagyományosan leghosszabbnak tartott magyar szavak hosszát:

 • széttöredezettségmentesíthetőtlenítetthetőtetlenségtelenítőtlenkedhetőiteknek (77 írásjegy)
 • eltöredezettségmentesítőtlenítetthetetlenségtelenítőtlenkedhetőiteknek (70 írásjegy)
 • eltöredezettségmentesítőtlenítetthetetlenségtelenítőtlenkedhetnétek (67 írásjegy)
 • legeslegmegszentségteleníttethetetlenebbjeiteknek (49 írásjegy)

Gyakran az alábbi kettő valamelyikét említik a leghosszabb magyar szóként:

 • elkelkáposztástalaníthatatlanságoskodásaitokért (47 írásjegy)
 • megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért (44 írásjegy)

Értelmesen tagolható szavak[szerkesztés]

A különösen hosszú szavak többnyire mesterkéltnek hatnának a legtöbb szövegben (a meséket, sci-fit leszámítva), így mellettük a szokványos szövegekben elképzelhető hosszabb szavakat is megadjuk.

A kötőjel nélküli szóösszetételek a következők lehetnek a magyar nyelvben:

 • kételemű szavak;
 • kettőnél több tagú szavak, amelyek töve a szótagszámlálás szabálya szerint hat (a tő -i melléknévképzőre való végződése esetén hét) szótagból áll legfeljebb;
 • olyan tetszőleges számú szóból álló szókapcsolatok, amelyeket a mozgószabály értelmében írunk egybe kötőjeles szavakon belül;
 • kétezernél kisebb számok;
 • tetszőleges évszám.
Ragozatlan alakok  Ragozott alakok1
Kötőjel nélkül
 • megfellebbezhetetlenség, jövedelemegyenlőtlenség, közlekedésmeteorológiai, látogatottságnövekedési (például verseny, sebesség, teljesítmény) – 23 írásjegy
 • jelentésmegkülönböztetés, kompromisszumképtelenség, szórakoztatóelektronikai, jellegzetességkivonatoló[2]24 írásjegy
 • bejelentkezésszabályozási (például szolgáltatás) – 25 írásjegy
 • ezerkilencszázkilencvenkilenc – 29 írásjegy
 • manufaktúratulajdonosaitokhoz, látogatottságnövekedésetekkel – 29 írásjegy
 • legtiszteletbentartottabbaknak, legkétségbevonhatatlanabbaknak – 30 írásjegy
 • balalajkamegsemmisítéseitekkel – 30 írásjegy
 • jellegzetességkivonatolóitokkal – 31 írásjegy
 • legeslegmegengesztelhetetlenebbjeitekéiből – 42 írásjegy[3]
 • legeslegmegkérdőjelezhetetlenebbjeitekéiből43 írásjegy
Kötőjellel2
 • változtatásbejelentésikérelem-benyújtási m [kötelezettség]: 39 írásjegy

További (létező) hosszú szavak:

 • rendszerleíróadatbázis-szerkesztő m (32 írásjegy)
 • dinoszauruszhányás-világranglista sz (32 írásjegy, [1])
 • székhelyszolgáltatás-hűségnyilatkozat (37 írásjegy)
 • fosszilisdinoszauruszhányásvilágranglista-megdöntés 2×m (50 írásjegy)
 • rendszerleíróadatbázis-szerkesztőitekkel m (39 írásjegy)
 • dinoszauruszhányás-világranglistáitokkal sz (39 írásjegy)
 • fosszilisdinoszauruszhányás-világranglistáitokkal m (48 írásjegy)
 • fosszilisdinoszauruszhányásvilágranglista-megdöntéseitekéiért 2×m (60 írásjegy)
 • folyamatellenőrzésiügyosztályvezetőhelyettesképesítésvizsgálat-szervezéseitekkel sz, 5×m (79 írásjegy)

További rekordhosszúságú szavak:

legeslegeltöredezettségmentesítőtleníttethetetlenségtelenítőtlenkedhetődtél (77 betű, kötőjel nélkül ez a leghosszabb)

 • folyamatellenőrzésiügyosztályvezetőhelyettesképesítésvizsgálat-szervezési sz, 5×m[4] [például bizottság] (72 betű)
 • összetettszóhosszúságvilágrekorddöntéskényszerneurózistünetegyüttesmegnyilvánulásfejleszthetőségvizsgálat-szervezési 9×m[5] [tevékenység] (115 betű)
 • 448 betű + kötőjel:

összetettszóhosszúságvilágrekorddöntéskényszerneurózistünetegyüttes-megnyilvánulásfejleszthetőségvizsgálatszervezésellenőrzésiügyosztály-létszámleépítésellenesakciócsoporttagságiigazolványmegújításikérelem-elutasítóhatározatgyűjteményértékesítőnagyvállalatátalakításutó-finanszírozáspályázatelbírálóalapítványkuratóriumelnökhelyettesellenes-merényletkivizsgálóbizottságiüléselnapolásiindítványbenyújtásiforma-nyomtatványkitöltögetésellenőrizhetőség-főpróbák 42×m[6]

Megjegyzések:

1 A ragos összetételek alakok záró toldalékai sok esetben felcserélhetőek a betűszám megváltozása nélkül (például ‑nak, ‑val, ‑ért, ‑hoz, ‑ból, ‑tól, ‑ról).
2 A kötőjeles szavak karakterszáma a kötőjel nélkül értendő.
Az m a mozgószabály alkalmazását, az sz pedig a szótagszámlálás szabályát jelöli.
Mivel a kétjegyű és háromjegyű betűk a magyarban egy betűnek számítanak, a fentiekben az írásjegyek száma szerepel megadva.

Különösen hosszú szavak egyetlen magánhangzóval[szerkesztés]

A különösen hosszú szavak többnyire mesterkéltnek hatnának a legtöbb szövegben (a meséket, sci-fit leszámítva), így mellettük a szokványos szövegekben elképzelhető hosszabb szavakat is megadjuk.

A
 • altbalalajkakar-darabja,[7] tapasztalhatatlanabbakat (9 a)
 • tapasztalatlanabbakat, tagadhatatlanabbaknak (8 a)
Á
 • álmárványsárkánylánynyál-látványánál[8] (11 á)
 • pártállásánál (5 á)
E
 • legeslegmegengesztelhetetlenebbeket, legeslegmegfellebbezhetetlenebbeket (13 e)

„legesleg” nélkül:

 • ellevelezgethettetek, belehelyezkedhettetek, bejelentkeztethettelek (8 e)
É
 • széttépésénél (5 é)
 • cégrészvénynévértékméréskérés-végénél[9] (13 é)
I
 • kibiciklizik (5 i)
 • iciri-piciri (6 i), vízibiciklizik (6 i, a hosszú í-t is beleszámítva)
O
 • kórboncnokoskodnotok, kórokozó-hordozó (7 o, a hosszú ó-kat is beleszámítva)
 • korcsoportotokhoz (6 o)
Ö
 • örömkönnyözönötökhöz (8 ö)
 • körömpörköltötökhöz (7 ö)
 • fölpöndörödnötök, körözöttötökhöz, tőrözőnőtökhöz (6 ö)
U
 • furunkulusuk (5 u)
Ü
 • ürüfülkürt (4 ü), űrgyűrűfütty (4 ü/ű)

Hosszú magyar településnevek[szerkesztés]

A határon túliak közül

A határon belüliek közül

A leghosszabb budapesti utcanevek[szerkesztés]

A leghosszabb budapesti utcanév:[10]

 • Ferihegyi repülőtérre vezető út (27 írásjegy, 28 betű)

További hosszú utcanevek:

 • Csontváry Kosztka Tivadar utca (26 írásjegy, 27 betű)
 • Október huszonharmadika utca (25 írásjegy, 26 betű)
 • Tersánszky Józsi Jenő sétány (24 írásjegy, 25 betű)
 • Tótfalusi Kis Miklós sétány (24 írásjegy, 24 betű)
 • Kiss János altábornagy utca (23 írásjegy, 24 betű)
 • Haraszti szőlők melletti út (23 írásjegy, 24 betű)

Leghosszabb magyar vasútállomásnevek[szerkesztés]

A leghosszabb szó magyar könyvcímben[szerkesztés]

A legtöbb tagból álló összetett szó a köznyelvben/médiában[szerkesztés]

 • Köldökzsinórvérőssejt-bank – 6 tag, 25 írásjegy, 24 betű[12]

Legrövidebb szavak[szerkesztés]

A legrövidebb szavak a magyarban:

 • a (határozott névelő)
 • á (ellenkezés; fájdalom)
 • e (rámutatás közeli dologra)
 • ó (csodálkozás; agg, régi)
 • ő (egyes szám harmadik személyű névmás)
 • s (kötőszó)

(A rövidítések és a betűszók nincsenek ideszámítva, például égtájak neve, vegyjelek, országjelzések stb.)

Legrövidebb budapesti utcanév:

 • Ó utca

Legrövidebb magyar településnevek:

Betűtorlódások[szerkesztés]

Különösen sok ismétlődő betű egymás után:

 • hozzáállás, összeessen (3 ismételt betű)

Magánhangzók[szerkesztés]

Legtöbb egymást követő magánhangzó:

 • fiaiéi (5 mgh.) – hagyományosan ezt tartják a rekordnak
 • fiaiéiért (6 mgh.) – különösen sok magánhangzó egymás után egy eredeti magyar szóban
 • niueiéiért – 7 mgh., jelentése: ’egy Niue szigetéről származó ember tulajdonai miatt/céljából’[13]
 • kassziopeiaiéiért – 7 mgh., jelentése: ’egy, a Kassziopeiáról származó lény tulajdonai miatt/céljából’
 • kilaueaiéiért8 mgh.

Továbbiak, melyek a gyakorlatban is előfordulnak:

 • koreaiak, szicíliaiak stb. – 4 mgh.

Legtöbb egymást követő azonos magánhangzó:

 • Amadééért (Amadé tulajdonáért), Pistikééért (Pistike tulajdonáért) stb. – 3 mgh.

Megjegyzés: egyes elméleti modellekben ez vég nélkül fokozható, például Pistikééééééért (7 azonos magánhangzóval) a megfelelő szövegkörnyezetben jelenthetné azt, hogy ’Pistike kisfia autója kipufogója szelepének a javítása céljából’. Ezek a modellek azonban nem veszik figyelembe a nyelv biológiai és egyéb korlátait. A gyakorlatban a magyar helyesírás-ellenőrző programok a fenti példában szereplő birtokjel egyszeri ismétlődését is tiltják már.

Írott alakok[szerkesztés]

A magyar helyesírás megengedi (AkH.12 6.) a magánhangzók ismétlését stilisztikai céllal:

 • Góóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóól![14] – 63 mgh.

Mássalhangzók[szerkesztés]

Különösen sok mássalhangzó egymás után:

 • karsztstrand (6 mássalhangzó, ebből egy kétjegyű)
 • tesztszkript (5 mássalhangzó, két kétjegyű)
 • konstrukció (4 mássalhangzó)
 • narancsdzsem (3 mássalhangzó, ebből egy két- és egy háromjegyű)

Különösen nagy mássalhangzóarány egy szóban:

 • prompt (1 magánhangzó és 5 mássalhangzó)
 • strucc (1 magánhangzó és 5 mássalhangzó)
 • dzsesszt (1 magánhangzó és 3 mássalhangzó, ám 8 betűjegy)

Különösen sok mássalhangzó két magánhangzó között:

 • ångström (5 mássalhangzó)
 • gengszter (4 mássalhangzó, ebből egy kétjegyű)

Különösen sok mássalhangzó szó végén:

 • szántsd, gyártsd, ejtsd stb. (4 mássalhangzó)

Különösen sok mássalhangzó szó elején:

 • string, sprint, strand, spré vagy szpré stb. (3 mássalhangzó, bár ezek mind jövevényszavak)

Csak mássalhangzókból álló szó:

Különösen sok azonos mássalhangzó egy szóban, más mássalhangzó nélkül:

 • kakukkokká (6 k)

Különösen sok azonos mássalhangzó egy összetett szóban, más mássalhangzó nélkül:

 • kákakakukkokká (fonja a kákaszálakat) (8 k)
 • Gyakorlatilag is használt szó: (vmivel) átitatottat (6 t)
 • tettettette (valaki megkért valaki mást, hogy tettessen valamit - múlt időben)

Egyéb[szerkesztés]

Különösen sok ékezetes betű a rövid szóban:

 • újjáválaszthatóságáról (7 ékezetes betű egy 22 betűs szóban)
 • újjáépítéséről (7 ékezetes betűn 8 ékezet egy 14 betűs szóban)
 • fűízűtől (4 ékezetes betűn 7 ékezet egy 8 betűs szóban)

Az összes ékezet a rövid szövegben:

 • árvíztűrő tükörfúrógép (lásd a cikkben felsorolt további példákat is, többek közt a különösen rövid, az összes betűt tartalmazó mondatokat!)

Különösen sok pont egymás után:

 • kijöjjön (8 pont 6 betűn)

A legtöbb jelentésű szó:

 • is – 101 jelentés[15]

A legtöbb homonimával rendelkező szó:

 • haj – hatszoros homonima[16]

Ritka betűk, amelyek magyar családnevekben előfordulnak:

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. A megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért szóból például a megszentségteleníthetetlenség még értelmezhető, de a megszentségteleníthetetlenség|eskedik értelmezése már meglehetősen önkényes: Valami megszentségteleníthetetlenségének ismétlődő említése? Ragaszkodás valaminek a megszentségteleníthetetlen voltához? Annak a mímelése, hogy valami megszentségteleníthetetlen? Stb. A töredezettségmentesítőtleníttethetetlenség*telenítőtlen*kedhetnétek szóban a csillaggal jelölt helyeken szintén megbicsaklik az értelmezés.
 2. https://index.hu/kultur/cyb/kismet/
 3. Egy lehetséges kontextus: Egy faluban, ahol a tudás komor őrzőit megengesztelhetetlenségükről nevezetesek, az egyik (feltehetőleg wikipédista) lakó megkérdez egy idegent: – Honnan szerezted azt a könyvet, amelyből a falunkra vonatkozó ismereteid származnak? – Az idegen válasza: – A ti legeslegmegengesztelhetetlenebbjeitekéiből vettem kölcsön egy példányt.
 4. Levezetése:
  • folyamat-ellenőrzés sz
  • folyamat-ellenőrzési ügyosztály sz
  • folyamatellenőrzésiügyosztály-vezető sz, m
  • folyamatellenőrzésiügyosztályvezető-helyettes sz, 2×m
  • folyamatellenőrzésiügyosztályvezetőhelyettes-képesítés sz, 3×m
  • folyamatellenőrzésiügyosztályvezetőhelyettesképesítés-vizsgálat sz, 4×m
  • folyamatellenőrzésiügyosztályvezetőhelyettesképesítésvizsgálat-szervezési sz, 5×m
 5. Levezetése:
  • összetett szó
  • összetettszó-hosszúság m
  • összetettszóhosszúság-világrekord 2×m
  • összetettszóhosszúságvilágrekord-döntés 3×m
  • összetettszóhosszúságvilágrekorddöntés-kényszerneurózis 4×m
  • összetettszóhosszúságvilágrekorddöntéskényszerneurózis-tünetegyüttes 5×m
  • összetettszóhosszúságvilágrekorddöntéskényszerneurózistünetegyüttes-megnyilvánulás 6×m
  • összetettszóhosszúságvilágrekorddöntéskényszerneurózistünetegyüttesmegnyilvánulás-fejleszthetőség 7×m
  • összetettszóhosszúságvilágrekorddöntéskényszerneurózistünetegyüttesmegnyilvánulásfejleszthetőség-vizsgálat 8×m
  • összetettszóhosszúságvilágrekorddöntéskényszerneurózistünetegyüttesmegnyilvánulásfejleszthetőségvizsgálat-szervezési 9×m
 6. Levezetése: összetett szó; összetettszó-hosszúság (1), + világrekord (2), + döntés (3), + kényszerneurózis (4), + tünetegyüttes (5), + megnyilvánulás (6), + fejleszthetőség (7), + vizsgálat (8), + szervezés (9), + ellenőrzési (10), + ügyosztály (11), + létszámleépítés (12), + ellenes (13), + akciócsoport (14), + tagsági (15), + igazolvány (16), + megújítási (17), + kérelem (18), + elutasító (19), + határozat (20), + gyűjtemény (21), értékesítő (22), + nagyvállalat (23), + átalakítás (24), + utófinanszírozás (25), + pályázat (26), + elbíráló (27), + alapítvány (28), + kuratórium (29), + elnökhelyettes (30), + ellenes (31), + merénylet (32), + kivizsgáló (33), + bizottsági (34), + ülés (35), + elnapolási (36), + indítvány (37), + benyújtási (38), + formanyomtatvány (39), + kitöltögetés (40), + ellenőrizhetőség (41), + főpróba (42).
 7. Mély hangolású balalajkákból álló együttesre írott zeneműve
 8. Azon optikai jelenségnél, amelyben valaki a becsapott szemlélő számára egy márványból faragott ifjú, nőnemű sárkány nyálának tűnik fel.
 9. Felmerül a gyanú, hogy bűncselekmény történt, éppen akkor, amikor a vezérigazgató azon beszédének utolsó mondatainál tartott, amelynek során indítványozta, hogy határozzák meg a társaságuk által kibocsátott részvényeken feltüntetett névértékek összegét. A rendőrségnek tanúkra van szüksége, így azt firtatja, hogy ki volt jelen a vezérigazgató cégrészvénynévértékméréskérés-végénél.
 10. A leghosszabb budapesti utcanév közel 30-szor hosszabb, mint a legrövidebb?. [2011. augusztus 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. március 25.)
 11. http://www.vasutallomasok.hu/allomas.php?az=hodi
 12. A Világgazdaság cikke, melyben használják[halott link]
 13. Példaszöveg. Egy Niue és egy Tonga szigetéről származó turistát vezetek. Távozóban az egyikük véletlenül a recepción hagyja az iratait. Később megkérdezik tőlem: „Kinek az irataiért kellett visszamennetek?” Válasz: „A niueiéiért!”
 14. Forrás: Magyar Webkorpusz
 15. Forrás: A magyar nyelv szóvégmutató szótára (ISBN 9630567326), 590. o., A magyar nyelv értelmező szótára alapján (1959–1962)
 16. Forrás: A magyar nyelv könyve (ISBN 9639088927), 499. o.; Kiss Gábor: Homonimák a magyar szótárakban. In: Poliszémia, homonímia (ISBN 9638601310), 120–123. o. alapján