Magyar botanikusok listája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A magyar botanikusok listája a növénytan területén kiemelkedő teljesítményű magyar tudósokat tartalmazza betűrendben, alapvető életrajzi adataik, illetve szakterületük feltüntetésével.

A lista célja szerint nem csupán az általános biológiai növénytan, hanem az azzal érintkező egyéb természet- és társadalomtudományok, illetve az alkalmazott növénytan művelőit is tartalmazza. Ennek megfelelően az alábbi tudományágak képviselői kaptak itt helyet:

 1. Az egy-egy földrajzi területhez fűződő általános flórakutatás (vegetációkutatás, florisztika) szaktudományos művelői, illetve a jelentősebb, munkájukkal a tudományos növénytani kutatásokat segítő műkedvelő növénygyűjtők.
 2. Az elméleti vagy biológia növénytan (botanika) képviselői.
  1. Az általános növénytanon belül külön jelöltük az egyes tudósok munkásságára kiemelten jellemző részdiszciplínákat is:
   • a növényvilág rendszerbe foglalását célzó növényrendszertant (fitoszisztematika);
   • a növények belső anatómiai és külső morfológiai felépítését, önfenntartó és fajfenntartó szerveződését leíró növényszervezettant (fitoorganológia; specifikusabban növényalaktan vagy fitomorfológia, növényszervtan vagy fitoorganográfia, növényanatómia vagy fitotómia, növényszövettan vagy fitohisztológia, növénysejttan vagy fitocitológia, pollen- és spórakutatás vagy palinológia, növényszármazástan vagy fitofilogenetika, növényegyedfejlődés-tan vagy fitoontogénia);
   • a növények életjelenségeit vizsgáló növényélettant (fitofiziológia);
   • a növényzeti típusok, növényfajok elterjedésével foglalkozó növényföldrajzt (geobotanika, fitogeográfia);
   • a növénytársulások felépítésével és törvényszerűségeivel foglalkozó növénytársulástant (fitocönológia);
   • a növénypopulációk környezetükkel való kapcsolatát vizsgáló növényökológiát (fitoökológia).
  2. A biológiai növénytanon belül specifikusan az alsóbb rendű telepes vagy spórás növényeket tudományosan feldolgozó kutatók, akik a
  3. Rendszertani okokból a gombák rendszerezésével és biológiai leírásával foglalkozó gombatan (mikológia) kutatói egy másik listában kaptak helyet (lásd Magyar mikológusok listája), de amennyiben egy a listában szereplő botanikus mikológiával is foglalkozott, azt feltüntettük.
  4. Amennyiben egy életmű hangsúlyos rendszertani területét alkották, külön jelöltük
   • a lágy szárú növényekkel foglalkozó herbológia,
   • illetve a fás szárúakkal (fákkal, cserjékkel) foglalkozó dendrológia képviselőit.
 3. Az alkalmazott mezőgazdasági növénytan (agrobotanika) kutatói, vagyis a kultúrnövények rendszertanával, szervezettanával, élettanával vagy növénynemesítéssel foglalkozó tudósok.
  • Külön kiemeltük az általános növényélettannal számos területen érintkező növénykórtan (fitopatológia) képviselőit, nem kaptak viszont helyet a növénytermesztéstan agrotechnikai, növényápolási és növényvédelmi kérdéseivel foglalkozó agrármérnökök vagy agrokémikusok.
  • Ugyancsak feltüntettük az általános biológiai herbológia és dendrológia (vö. 2.4.) mellett
   • az alkalmazott mezőgazdasági herbológia (gyomnövénytan),
   • a kertészeti dendrológia (dísznövénytan),
   • az erdészeti dendrológia/növénytan művelőit is,
  • illetve azokat az agrobotanikusokat, akik egy-egy jól meghatározható kultúrnövénytípus vizsgálatának szentelték munkásságuk jelentős részét: gyümölcsismerettan (pomológia), szőlőismerettan (ampelológia).
 4. Az általános növénytannal érintkező természet- vagy társadalomtudományos diszciplínák művelői, mint például
 5. A biokémiával, mikrobiológiával, farmakognóziával vagy élelmiszer-vegyészettel érintkező növénykémia (hatóanyag-vizsgálat), illetve egészségügyi növénytan vagy orvosbotanika (gyógynövénykutatás vagy gyógynövényismeret) jeles alakjai.
 6. A botanika tudománytörténetével foglalkozó szaktörténészek.

Magyar botanikusok[szerkesztés]

A, Á B C Cs D Dz Dzs E, É F G Gy H I, Í J K L Ly M N Ny O, Ó Ö, Ő P Q R S Sz T Ty U, Ú Ü, Ű V W X Y Z Zs

A, Á[szerkesztés]

B[szerkesztés]

C[szerkesztés]

Cs[szerkesztés]

D[szerkesztés]

E, É[szerkesztés]

F[szerkesztés]

G[szerkesztés]

Gy[szerkesztés]

H[szerkesztés]

I, Í[szerkesztés]

J[szerkesztés]

K[szerkesztés]

L[szerkesztés]

M[szerkesztés]

N[szerkesztés]

Ny[szerkesztés]

O, Ó[szerkesztés]

P[szerkesztés]

Q[szerkesztés]

R[szerkesztés]

S[szerkesztés]

Sz[szerkesztés]

T[szerkesztés]

U, Ú[szerkesztés]

V[szerkesztés]

W[szerkesztés]

Z[szerkesztés]

Zs[szerkesztés]

 • Zsák Zoltán (1880–1966) mezőgazdasági növénytan, florisztika, herbológia

Források[szerkesztés]