Műalkotások a Miskolci Egyetemen

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A Miskolci Egyetemen – gyakorlatilag az alapítástól – sok színvonalas képzőművészeti alkotás található. Az alábbiakban ezeket mutatjuk be, közel sem teljes körűen.

Szobrok szabad téren[szerkesztés]

Kokata KB.jpg
Kucs Béla: Fekvő nő
A szobor valaha a miskolci egyetemisták tréfáinak állandó alanya és célpontja volt: felöltöztették, kifestették, versbe és dalba foglalták. A hölgy gúny- (bece-) nevei is innen erednek: Kőkata, Kőböske, Köböske. Az A/1 épület előtti térségen látható.
KorzosKez KJ.jpg
Kerényi Jenő: Körzős kéz
Az alkotás a Műhelycsarnok (C/2 épület) északi homlokzatán látható. Az alkotás 1968-ban készült, 2007-ben, az épület átépítése miatt helyezték jelenlegi helyére.
Vilt Tibor: Vasmunkás (Technika)
Az alkotás a Központi Könyvtár melletti parkban áll, 1972-ben állították.
Vasmunkas VT.jpg
Gádor István: Térplasztika
Az alkotás ipari porcelán, vagy pirogránit anyagú ipari alapformákból készült. Az idő folyamán megcsonkították, a rozsdamentes acél forma utólagos kiegészítés.
Terplasztika GI 02.jpg
Cotel SE.jpg
Schaár Erzsébet: Cotel Ernő
Cotel Ernő a Vaskohászattani Tanszék vezetője volt (1923-1944). A szobor az A/1–A/2 épületek mögötti Szoborparkban áll.
Szeki SzI.jpg
ifj. Szabó István: Széki János
Széki János a Fémkohászattani Tanszék vezetője (1913–1952) volt. A szobor az A/1–A/2 épületek mögötti Szoborparkban áll.
Vígh Tamás: Pattantyús Á. Imre
Pattantyús professzor a Kohógéptani Tanszék vezetője (1924–1934) és az Általános Géptani Tanszék vezetője (1952-1956) volt. A szobor az A/1–A/2 épületek mögötti Szoborparkban áll.
Patyi VT.jpg
Varga Miklós: Geleji Sándor
Geleji Sándor a képlékeny alakítás nemzetközi szintű tudósa, a Kohógéptani és Képlékenyalakítástani Tanszék vezetője (1946–1967) volt. A szobor az A/1–A/2 épületek mögötti Szoborparkban áll.
Geleji03.jpg
Csiga ME.jpg
„Csiga” (Francis-turbinaház)
A kiállított ipari tárgy gyönyörű példája annak, hogyan lényegülhet át egy elvileg művészettől távol álló tárgy műalkotássá. Igazi Marcel Duchamp-i gesztus! Az Étterem melletti parkrészen áll. Specifikációja: „Ganz-MÁVAG BVS 1000 típ. erőművi kondenzvízszivattyú csigaháza. Szállítómagasság: 29 m, folyadékáram: 3 m³/s, fordulatszám: 375/min. Készült 1973-ban, a Lenin Kohászati Művekben. /Az LKM ajándéka/”.
Fogaskerek ME.jpg
Fogaskerék
A darab az E/7 épület melletti parkrészen látható. Egy hatalmas nyílfogazású fogaskerék, műalkotásként tekinthetünk rá.
Kanizsai László: OMBKE emlékoszlop
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület tiszteletére 1992-ben emelték az emlékoszlopot a Központi Könyvtár mellett parkban. Az ősi hagyomány szerint állított kőoszlop napóraként is funkcionál. Felirat a lábazaton: „Társaink emlékére, 1892–1992, OMBKE”.
OMBKEoszlop.jpg
Kaplan-turbina járókerék
A Tiszavíz Vízerőmű Kft. ajándékaként került az egyetem parkjába. A járókerék 1958-tól 2008-ig dolgozott a Tiszalöki Vízerőműben, ezalatt 840 millió kWh villamos energiát termelt. A Ganz gyártotta, fordulatszáma 75 1/min, tengelyteljesítménye 4200 kW volt, átmérője 4800 mm.
Turbina8.jpg
Kunt Ernő emlékoszlopa.jpg
Kunt Ernő emlékoszlop

Bódi László 1995-ben készült alkotása a B2. épület előtti parkban áll, s az elismert magyar Néprajzkutatónak, a kulturális antropológia egyik hazai mesterének, a miskolci Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék alapítójának, fotóművésznek állít emléket. Az emlékoszlop Kunt Ernő legismertebb kutatási témáját, a temetők népművészetét is megidézi. Az oszlopon Kunt Ernő faragott aláírása látható.

Fügedi Márta emlékoszlop.jpg
Fügedi Márta emlékoszlop
Bódi László 2000-ben készült alkotása a B2. épület előtti parkban áll, s a neves magyar néprajzkutatónak, muzeológusnak, a ME Bölcsészettudományi Kar dékánhelyettesének, a Herman Ottó Múzeum igazgatóhelyettesének állít emléket. Az emlékoszlop a megyében elterjedt (például Teresztenye) női faragott fejfák stílusában készült. Az oszlop felirata: Dr. Fügedi Márta

Szobrok belső terekben[szerkesztés]

Sályi István
A szobor az egyetem aulájában található. Felirata: „Dr. h.c. Dr. Sályi István, 1911–1980. A mechanika professzora, az egyetem rektora: 1950–1961.”
Varga Éva: Bálint Lajos
Az aulában lévő szobor felirata: „Bálint Lajos, 1911–1980. A gépgyártástechnológia professzora.”
Lakatos Pál Sándor: Zorkóczy Béla
Aula, a felirat: „Zorkóczy Béla, 1898–1975. A mechanikai technológiák professzora.”
Cyránski Mária: Jacquin Nikolaus
Aula, a felirat: „Jacquin Nikolaus, 1727–1817. A modern kémiai oktatás és kutatás úttörője, az Akadémia első professzora.”
Varga Éva: Delius Christof
Aulában elhelyezett szobor. Felirata: „Delius Christof, 1728–1779. A világhírű Bányatan mű szerzője, a bányászat professzora.”
Fodor Sándor: Peithner Johann
Aulában álló szobor. Szövege: „Peithner Johann, 1727–1792. Az Akadémia-alapítás kezdeményezője, a bányászat professzora.”
Markup Béla: Herrmann Emil
Aula, a felirat: „Herrmann Emil, 1840–1925. A magyar műszaki mechanikai irodalom úttörője, a mechanika és géptan professzora.”
Pataki Béla: Vitális István
Aula, a felirat: „Vitális István, 1871–1947. A hazai széntelep-kutatás vezető szakembere, az ásványtan és földtan professzora.”
Finkey József
Aulában lévő szobor. „Finkey József, 1889–1941. Az ásványelőkészítés tudományos megalapozója, az érc- és ásványelőkészítéstan professzora.”
Háber: Böckh Hugó
Aula, a felirat: „Böck Hugó, 1874–1931. A szénhidrogén-kutatás nemzetközileg kiemelkedő alakja, az ásványtan és földtan professzora.”
Schaár Erzsébet: Cotel Ernő
Az aulában elhelyezett mellszobor. Felirata: „Cotel Ernő, 1879–1954. A hengerlés és acélgyártás elméletének továbbfejlesztője, a vaskohászattan professzora.”
Markup Béla: Kerpely Antal
Aula. A szobor felirata: „Kerpely Antal, 1837–1907. A magyar vaskohászati oktatás és tudomány megteremtője, a vaskohászattan professzora.”
Németh Árpád: Doppler Christian
Aula. „Doppler Christian, 1803–1853. A róla elnevezett effektus fölfedezője, a matematika és fizika professzora.”
Cyránski Mária: Scopoli Giovanni
Aula, a szöveg: „Scopoli Giovanni, 1723–1788. Az első rendszeres magyar ásványtan szerzője, a kémia, ásványtan, metallurgia professzora.”
Varga Éva: Mikoviny Sámuel
Az aulában álló szobor, felirata: „Mikoviny Sámuel, 1700–1750. Magyarország első szakszerű térképfelvételének megalkotója, az Alma Mater első professzora.”
Terplán Zénó
A szobor az egyetem főbejáratánál áll, felirata: „Terplán Zénó, 1921–2002. A gépelemek professzora, a Gépészmérnöki Kar dékánja 1964–1968-ig.”
Zambó János
Az egyetem egykori rektorának mellszobrát 2006-ban állították fel az A/4. épület, 1. emeletén, majd áthelyezték a főbejárathoz.
MinerMetallurgist.jpg
Markup Béla: Bányász és kohász
A B/1. épület földszintjén található két, egymással szemben álló szobor kezéből a szerszámok eltűntek.
Vígh Tamás: Pattantyús-Ábrahám Imre
A szobor a Fémtani és Képlékenyalakítástani Intézeti Tanszék (B/1. épület) földszintjén áll.
Cyránski Mária: Verő József
A szobor a Fémtani és Képlékenyalakítástani Intézeti Tanszék (B/1. épület) földszintjén található. Az alkotást 2005-ben avatták fel.
Széki János
A szobor a B/1–C/1. épület, 3. emeleti lépcsőfordulójában áll.
Kutas László: Nándori Gyula
Hely: B/1–C/1. épület 3. emeleti lépcsőfordulója. A szobrot 2007-ben avatták.
Horváth Zoltán
A fémkohászattan professzorának szobrát 2009-ben állították fel. Hely: B/1–C/1. épület, 3. emeleti lépcsőfordulója.
Kishonthy Jenő: Diószeghy Dániel
A tüzeléstan professzorának szobrát 2000-ben avatták. Hely: B/1. épület, 4. emelet, Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék.
Harmath István: Lancsarics Alajos
A mellszobor az Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszékén áll, 2010. augusztusában avatták.
Varga Éva: Borbély Samu
A szobor az egyetem főbejáratánál áll.
Kucs Béla: Herrmann Miksa
Hely: A/3. épület 1. emelete, Gépelemek Tanszék.
Markup Béla: Kerpely Antal
A szobor a Miskolci Egyetem Központi Könyvtára földszintjén áll.
Zsigmondy Vilmos
A mellszobor a Központi Könyvtár földszintjén található.
Péch Antal
A szobor az egyetem Központi Könyvtára földszintjén áll.
Damkó József: Cséti Ottó
A szobor a ME Központi Könyvtára földszintjén áll.
Markup Béla: Litschauer Lajos
A szobor a Központi Könyvtár földszintjén áll.

Domborművek[szerkesztés]

E1 Relief Miskolc.jpg
Pátzay Pál: Álló nő
A kődombormű a Miskolci Egyetem E/1 kollégiuma homlokzatán látható. A hölgy egy, az egyetem alapítását dokumentáló szalagot („ANNO 1949”) tart maga előtt.
E2 Relief Miskolc.jpg
Medgyessy Ferenc: Építők
Helye: Miskolci Egyetem, az E/2 kollégium homlokzata. A relief egy ácsbrigád munkálkodását ábrázolja. A kép bal oldalán álló ácsmester figurájában Medgyessy Ferenc egész alakos önarcképét láthatjuk.
Borsos Miklós: Álló férfi
A tervrajzot tartó alak az E/3 kollégium homlokzatán található meg.
E3 Relief Miskolc.jpg
Vilt Tibor: Fa alatt álló nő
A dombormű az E/5 kollégium homlokzatán látható.
E5 Relief Miskolc.jpg
E4 Relief Miskolc.jpg
Ferenczy Béni: Pihenők
Helye: az E/4 kollégium homlokzata.
E6 Relief Miskolc.jpg
Tar István: Bányászok
A dombormű a frissen alapított egyetem Bányamérnöki karára utal. Az az E/6 kollégium homlokzatán található.
Varga Miklós: Janáky István
Az egyetem főbejárata mellett jobbra látható. Janáky István a Miskolci Egyetem (akkoriban Nehézipari Műszaki Egyetem) főtervezője volt.
Janaky Relief Miskolc.jpg
Máger Ágnes: Gárdus János
A dombormű az egyetem A/6 épülete földszintjén van. Gárdus János szervezte meg az országban elsőként a Miskolci Egyetemen az ágazati szakfordítói képzést, majd itt kezdődött el vidéken először az állami nyelvvizsgáztatás.
Gardus Relief Miskolc.jpg
Kratochwill Relief Miskolc.jpg
Máger Ágnes: Kratochwill Ferenc
Kratochwill Ferenc volt a jogi kar megalapítója, egyben első dékánja a Miskolci Egyetemen. A dombormű az egyetem A/6 épülete földszintjén van.
Novotni Relief Miskolc.jpg
Máger Ágnes: Novotni Zoltán
A bronz domborművet az A/6 épület földszintjén láthatjuk. Novotni Zoltán az Állam- és Jogtudományi Kar egyik alapítója, 1991 és 1993 között dékánja volt.
Máger Ágnes: Zsedényi Béla
Zsedényi Béla miskolci jogakadémiai tanár, a debreceni Ideiglenes Nemzetgyűlés elnöke volt. Domborműve az A/6 épület földszintjén van.
Zsedenyi Relief Miskolc.jpg
Szalay Lajos: 1956
A dombormű a Miskolci Egyetem I. előadója előtti, régi aulájában található.

Egyéb műalkotások[szerkesztés]

Szász Endre: A tudás fája
A hollóházi síkporcelánra készült 62 négyzetméteres kompozíció az egyetem auláját díszíti, 1986-ban avatták fel.
Barcsay Jenő: Beszélgetők
A mozaik a Központi könyvtár földszinti előterében látható.
Domanovszky Endre: Disputa
A 15 méter hosszú és 3 méter magas gobelin a Központi könyvtár olvasótermében tekinthető meg.
Hincz Gyula: Bányász-kohász-gépész kompozíció
Harminc négyzetméteres, mészkőlapokba vésett, ólommal húzott vonalakkal készült alkotás (ólomgrafika). A Kerpely-terem (III. előadó) külső falán látható.
Majoros János: Pihenők
A kerámiafal az E/3 kollégium előterében látható.
Bányász-erdész-gépész-kohász mozaik
Az E/4 kollégium előcsarnokában található.
Csekovszky Árpád: Csendélet
Az erőteljes plasztikai hatásokat mutató kerámiafal a Műhelycsarnok (C/2 épület) első emeleti részén látható.
Csekovszky Árpád: Gépész–kohász kompozíció
A Műhelycsarnok (C/2 épület) első emeleti részén található meg, a másik Csekovszky alkotás mellett.
Berczeller Dezső: Mennyezeti plasztika
Az absztrakt mintázatú, remek ritmusú kompozíció a Miskolci Egyetem A/1. épületében, az I. előadó előtti „régi aula” mennyezetén látható.
Zsignár István: Vasgyár
Olajfestmény.
Zsignar 02.jpg

Források[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]