Mátrix logaritmusa

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Definíció[szerkesztés]

A B mátrix egy adott A mátrix logaritmusa ha B exponenciálisa A-nak:

 e^B = A. \,

Példa: síkban való forgatás mátrixának logaritmusa[szerkesztés]

A síkban való forgatás egy nagyon egyszerű példát ad. A síkban az origó körüli α szöggel való forgatást egy 2×2-es mátrix reprezentál:

 A =
\begin{pmatrix}
\cos(\alpha) & \sin(\alpha) \\
-\sin(\alpha) & \cos(\alpha) \\
\end{pmatrix}.

Bármely n egész számra, a mátrix


B_n=(\alpha+2\pi n)
\begin{pmatrix}
0 & 1 \\
-1 & 0\\
\end{pmatrix},

logaritmusa A-nak. Így az A mátrixnak végtelen sok logaritmusa létezik. Ez megfelel annak, hogy a forgatási szög megegyezik a 2π egy egész számszorosával megnövelt értékével.

A Lie-csoportok nyelvén az A forgatómátrixok az SO(2) csoport elemei. A megfelelő B logaritmusok az so(2) Lie-algebra elemei, ami a ferdén szimmetrikus mátrixokból áll.

Az


\begin{pmatrix}
0 & 1 \\
-1 & 0\\
\end{pmatrix}

mátrix az so(2) Lie-algebra generátora.

További példa: forgatás logaritmusa a 3 dimenziós térben[szerkesztés]

Egy R\in {\rm SO(3)} forgatás egy 3x3 ortogonális mátrixszal adható meg a háromdimenziós térben.

Az R forgatómátrix a Rodrigues-féle forgatási formula segítségével számítható ki:

 \ln (R) = \left\{ \begin{matrix}
0, & \mathrm{ha} &\; \theta = 0 \\
\frac{\theta}{2 \sin(\theta)} (R - R^T), & \mathrm{ha} & \theta \in (-\pi, \pi)\setminus \{0\}
\end{matrix}\right.

Kivéve, ha R-nek -1 az összes sajátértéke, amikor is a logaritmus nem egyértelmű. Éppen ebben az esetben \theta = \pi a logaritmus Frobenius-normája:

 \| \ln(R) \|_F = \sqrt{2} | \theta |

Jegyezzzük még meg, hogy az A és a B forgatómátrixokra:

 d_g(A,B) := \| \log(A^TB)\|_F

a geodetikus távolság a forgatómátrixok háromdimenziós sokaságában.

Létezés és főérték[szerkesztés]

A komplex mátrixokról könnyen eldönthető, hogy van-e logaritmusuk. Egy komplex mátrixnak akkor és csak akkor van logaritmusa, ha invertálható.[1] A mátrix logaritmusa nem egyértelmű, de ha a mátrixnak nincsenek nempozitív valós sajátértékei, akkor egyértelműen van olyan logaritmusa, aminek a sajátértékei a {zC | −π < Im z < π} sávba esnek. Ez a logaritmus principális logaritmusként ismert.[2]

A valós mátrixok körében a válasz bonyolultabb. Egy valós mátrix akkor és csak akkor logaritmálható, ha invertálható, és a negatív sajátértékeihez tartozó Jordan-blokkok páros számszor fordulnak elő.[3] Ha egy invertálható mátrix nem tesz eleget ennek a feltételnek, akkor csak komplex logaritmusai vannak. Ez már az egydimenziós mátrixok körében látható: -1-nek csak komplex logaritmusa van.

A komplex elemű mátrixok principális logaritmusa a Cauchy-formula általánosítása alapján előállítható körintegrál segítségével:[4]

\mathrm{ln}(A)=\frac{1}{2\pi i}\oint\limits_{\Gamma}\mathrm{ln}(z)(zI-A)^{-1}\,\mathrm{d}z,\quad\quad \sigma(A)\subseteq T

ahol z \mapsto ln(z) a komplex logaritmus főértéke, Γ pedig a T egyszeresen összefüggő tartomány határa, mely tartomány nem tartalmazza az origót. A formula lényeges feltétele, hogy A spektruma (itt: σ(A) ) része legyen T-nek.

Tulajdonságok[szerkesztés]

Ha A és B pozitív definit mátrixok, és felcserélhetők, azaz AB = BA, akkor

AB = e^{\ln(A)+\ln(B)}. \,

Minden A invertálható mátrixra

A^{-1} = e^{-\ln(A)}. \,

Diagonizálható mátrixok[szerkesztés]

Az A diagonizálható mátrixhoz így lehet logaritmust találni:

 • Előállítjuk az A mátrix sajátvektoraiból a V mátrixot.
 • Invertáljuk V-t.
 • Kiszámítjuk az A' = V^{-1} A V.\, mátrixot. Ez egy átlós mátrix, amiben A sajátértékei szerepelnek.
 • \ln A' az a mátrix, aminek főátlóján A' sajátértékeinek logaritmusa áll.
 • Ekkor \ln A = V ( \ln A' ) V^{-1}. \,

Előfordulhat, hogy az A mátrix valós, és logaritmusa nem valós komplex. Ez azért lehetséges, mert egy csupa pozitív számokat tartalmazó mátrix sajátértékei negatívak is lehetnek, vagy lehetnek nem valós konjugált sajátértékpárjai is. Ilyenek például a forgatómátrixok. A mátrixlogaritmus többértékűsége a komplex logaritmus többértékűségéből ered.

Nem-diagonizálható mátrixok logaritmusa[szerkesztés]

A fent vázolt módszer nem működik nem diagonizálható mátrixokra, mint amilyen például a

\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}.

Ezeket a mátrixokat is könnyebb Jordan-normálalakban logaritmálni. Ehhez a mátrixot Jordan-normálalakra kell hozni, és az egyes Jordan-blokkokat logaritmálni.

Ehhez figyelembe kell venni, hogy nem diagonizálható esetben így néz ki a Jordan-blokk:

B=\begin{pmatrix}
\lambda & 1    & 0    & 0   & \cdots & 0 \\
0    & \lambda & 1    & 0   & \cdots & 0 \\
0    & 0    & \lambda & 1   & \cdots & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\
0    & 0    & 0    & 0   & \lambda & 1    \\
0    & 0    & 0    & 0   & 0    & \lambda \\\end{pmatrix}
=
\lambda \begin{pmatrix}
1 & \lambda^{-1}    & 0    & 0   & \cdots & 0 \\
0    & 1 & \lambda^{-1}    & 0   & \cdots & 0 \\
0    & 0    & 1 & \lambda^{-1}   & \cdots & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\
0    & 0    & 0    & 0   & 1 & \lambda^{-1}    \\
0    & 0    & 0    & 0   & 0    & 1 \\\end{pmatrix}=\lambda(I+N)

ahol N olyan mátrix, aminek nullák vannak a főátlóján és az alatt. A λ szám nem nulla, ha a logaritmálandó mátrix invertálható.

Ekkor ezzel a formulával

 \ln (1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\cdots

kapható

\ln B=\ln \big(\lambda(I+N)\big)=\ln (\lambda I) +\ln (I+N)= (\ln \lambda) I + N-\frac{N^2}{2}+\frac{N^3}{3}-\frac{N^4}{4}+\cdots

Ez a sorozat nem konvergál általában, ahogy az egynél nagyobb abszolút értékű számokra sem konvergál. De N nilpotens mátrix (Nm nullmátrix, ha N mérete m), ezért a sor véges összeg.

Ezt felhasználva

\ln \begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}
=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}.

Mátrixlogaritmus a funkcionálanalízisben[szerkesztés]

Egy négyzetes mátrix lineáris operátor az Rn valós euklideszi térben, ahol n a mátrix oszlopainak/sorainak száma. Mivel ez a tér véges dimenziós, ez az operátor korlátos. Véges dimenziókban szokás a lineáris operátort lineáris transzformációnak nevezni.

A komplex függvénytan eszközeivel a komplex számsík egy nyílt részhalmazán definiált f(z) reguláris függvény értelmezhető a T korlátos lineáris operátoron, ha f(z) értelmezve van T spektrumán. Ez véges dimenzióban a lineáris transzformáció sajátértékeit jelenti.

Az f(z)=ln z függvény a komplex számsík minden olyan egyszeresen összefüggő tartományán értelmezhető, ami nem tartalmazza az origót. Az így értelmezett logaritmusfüggvény reguláris ezen a tartományon. Ebből következik, hogy ln T értelmezhető minden olyan lineáris operátorra, aminek a spektrumában nincs nulla, és van egy folytonos út, ami az origóból indulva a végtelenbe megy, és nem metszi T spektrumát. Például, ha a T végtelen dimenziós lineáris operátor spektruma tartalmazza az origó körüli egységkört, akkor nem logaritmálható.

Véges dimenzióban egy lineáris transzformáció spektruma sajátértékeinek halmaza. Ez ugyanaz, mint mátrixának sajátértékeinek halmaza. Ez véges, így a transzformációnak végessok sajátértéke van. Ha a mátrixnak nincs nulla sajátértéke, akkor az útfeltétel teljesül, és a fenti meggondolások alapján ln T jóldefiniált.

A mátrixlogaritmus többértékűsége a komplex függvénytani meggondolásokból adódik, mert a logaritmus halmazfüggvényként értelmezhető. Más reguláris ágat véve a mátrix egy másik logaritmusát kapjuk.

Logaritmus függvény a Lie-csoportok elméletében[szerkesztés]

A Lie-csoportok elméletében van egy exponenciális leképezés, mely a G Lie-csoport \scriptstyle{\mathfrak{g}} Lie-algebrájából G-be képez:

 \exp : \mathfrak{g} \rightarrow G.

Olyan Lie-csoportoknál, melyek mátrixcsoportok az exponenciális leképezés a mátrix exponenciálisa. Ez az eset elég gyakori, hisz a Peter–Weyl-tétel egy következményeként kompakt Lie-csoport izomorf alkalmas n-re az n × n-es unitér mátrixok egy részcsoportjával. Ekkor mind G mind \scriptstyle{\mathfrak{g}} elemei mátrixok és az exponenciális függvény az additív mátrixcsoportból egy multiplikatív mátrixcsoportba képez. Az inverz \log=\exp^{-1} leképezés többértékű (a többértékű komplex leképezések értelmében) és megegyezik az itt tárgyalt mátrixlogaritmussal. Világos, hogy a logaritmus a G Lie-csoport egységet tartalmazó komponenséből a \scriptstyle{\mathfrak{g}} Lie-algebrába képez.

Az exponenciális leképezés diffeomorfizmus a nullmátrix U környezete és az egységmátrix V környezete között. Ekkor a mátrixlogaritmus jóldefiniált:

 \log: V\rightarrow U\subset \mathfrak{g}.

A 2 x 2-es eset[szerkesztés]

Ha egy 2 x 2-es valós mátrix determinánsa negatív, akkor a mátrixnak nincs valós logaritmusa. Egy 2 x 2-es valós mátrix tekinthető a következő komplex számok valamelyikének: z = x + εy, ahol ε2=-1,0,+1. Ez a z a teljes mátrixgyűrű komplex alterének egy pontja.

A determináns csak akkor lehet negatív, ha \epsilon^2 = +1. Ez egy felvágott komplex számsík. Ennek a síknak csak egy negyede része az exponenciális értékkészletének, így csak ezen a kvadránson értelmezhető a logaritmus. A másik három síknegyed ennek transzformáltja, amik az ε és a -1 által generált Klein-csoporttal vihetők át egymásba.

Példaként legyen a = ln 2, ekkor cosh a = 5/4 és sinh a = 3/4. Mátrixoknál ez az alábbit jelenti:

\exp \begin{pmatrix}0 & a \\ a & 0 \end{pmatrix} =
\begin{pmatrix}\cosh a & \sinh a \\ \cosh a & \sinh a \end{pmatrix} =
\begin{pmatrix}1.25 & .75\\ .75 & 1.25 \end{pmatrix}.

Így az utóbbi mátrix logaritmusa:

\begin{pmatrix}0 & ln 2 \\ ln 2 & 0 \end{pmatrix}.

Mátrixok, melyeknek nincs logaritmusuk: Értelmezés sikertelen (lexikai hiba): \begin{pmatrix}3/4 & 5/4 \\ 5/4 & 3/4 \end{pmatrix},\ \begin{pmatrix}-3/4 & -5/4 \\ -5/4 & 3/4\end{pmatrix}, \ \begin{pmatrix}-5/4 & -3/4\\ -3/4 & -5/4 \end{pmatrix} .

Ezek a fenti logaritmálható mátrix transzformáltjai az előbbi Klein-csoport hatása szerint. Ebben a hatásban az egyik oldalról az egyik csoportelem hat, a másik oldalról pedig az inverze. Úgy néz ki, mintha ezeket a csoportelemeket két oldalról szoroznánk a mátrixszal, de ez megtévesztő, mert transzformációt nem szorzunk mátrixszal. Nem feltétlenül van egy 2 x 2-es mátrixnak logaritmusa, de a Klein-csoport egyik elemével átvihető az egy olyan mátrixba, ami logaritmálható.

Egy gazdagabb példához induljunk ki a (p,q,r) pitagorászi számhármasból, és legyen a = ln(p + r) ‒ ln q. Ekkor

e^a = \frac {p + r} {q} = \cosh a + \sinh a.

Most

\exp \begin{pmatrix}0 & a \\ a & 0 \end{pmatrix} =
\begin{pmatrix}r/q & p/q \\ p/q & r/q \end{pmatrix}.

Ezért a

\tfrac{1}{q}\begin{pmatrix}r & p \\ p & r \end{pmatrix}

mátrixnak van logaritmusa:

\begin{pmatrix}0 & a \\ a & 0 \end{pmatrix} ahol a = \ln(p+q) - \ln q .

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Higham (2008), Theorem 1.27
 2. Higham (2008), Theorem 1.31
 3. Colver (1966)
 4. Roger A. Horn, Charles R. Johnson, Topics in matrix analysis, Cambridge University Press, 1994. p. 478 [1]

Lásd még[szerkesztés]

Hivatkozások[szerkesztés]

 • Halász Gábor, Bevezető komplex függvénytan, ELTE jegyzet, 1998.
 • Roger A. Horn, Charles R. Johnson, Topics in matrix analysis, Cambridge University Press, 1994, ISBN 0521467136, 9780521467131
 • Culver, Walter J. (1966), "On the existence and uniqueness of the real logarithm of a matrix", Proceedings of the American Mathematical Society 17: 1146–1151, ISSN 0002-9939 .
 • Gantmacher, Felix R. (1959), The Theory of Matrices, 1, New York: Chelsea, pp. 239–241 .
 • Higham, Nicholas (2008), Functions of Matrices. Theory and Computation, SIAM, ISBN 978-0-89871-646-7 .