Ugrás a tartalomhoz

Lua (programozási nyelv)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Lua

ParadigmaImperatív
Jellemző kiterjesztés
 • lua
 • luna
 • lunaire
 • anair
Megjelent1993
TervezőRoberto Ierusalimschy
Waldemar Celes
Luiz Henrique de Figueiredo
FejlesztőRoberto Ierusalimschy
Utolsó kiadás5.4.7 (stabil verzió, 2024. június 25.)[1]
DialektusokMetalua, Idle, GSL Shell
MegvalósításokLua, LuaJIT, LLVM-Lua, Lua Alchemy
Hatással volt ráC++, CLU, Modula, Scheme, SNOBOL
Befolyásolt nyelvekIo, GameMonkey, Squirrel, Falcon, MiniD
Operációs rendszertöbbplatformos
LicencMIT-licenc
Weboldal

A Lua (portugálul: hold) egy nyílt forráskódú, beágyazható szkriptnyelv, amelyet 1993-ban fejlesztettek ki a brazíliai Katolikus Teológiai Egyetemen. Készítői fontosnak tartották az együttműködést a C nyelvű programokkal, programkönyvtárakkal. Platformfüggetlen; a programok futás előtt bájtkódra fordulnak. Bár önállóan is használható, de inkább beágyazott nyelvként tartják számon, ahogy a Tcl nyelvet is. Más script nyelvekhez képest nagy sebessége, bővíthetősége és 120 kB-os mérete népszerűvé tette a fejlesztők között.

Az értelmező egy C könyvtárból érhető el, ami API-ként szolgál, ha C programból hívják. Ez lehetővé teszi a két nyelv kevert használatát: a Lua is hívhat C függvényeket, és fordítva, a C is meghívhat Lua függvényeket.

ANSI C-ben készült, és az imperatív és a funkcionális paradigmákat támogatja; az objektumorientáltsághoz nem nyújt nyelvi eszközöket, mégis lehet objektumokat készíteni a tábla adattípus felhasználásával.

Szintaxisa[szerkesztés]

Nyelvi elemek[szerkesztés]

Az azonosítók betűkből, számokból, aláhúzásjelekből építkezhetnek, ahol az első jel nem lehet szám. A betűkészlet a helyi beállításoktól függ. Egy jel betű volta ellenőrizhető az isalpha, szám volta az isalnum függvénnyel.

A számok tartalmazhatnak törtrészt és decimális exponenst. A tizenhatos számrendszert a 0x előtag jelzi, ahol az x lehet kis- vagy nagybetűs is.

A Lua forráskódban a kis- és nagybetűk nem minősülnek azonosnak.

Típusok[szerkesztés]

A Lua beépített típusai:

 • nil
 • boolean
 • number
 • string
 • table
 • function
 • userdata
 • thread

Egy nil típusú változónak egyetlen lehetséges értéke van, a nil. Ez a globális változók alapértelmezett értéke; a változók törölhetők is úgy, hogy értéküket nil-re állítjuk.

Egy logikai változónak két lehetséges értéke van: true és false. Fontos hibaforrás, hogy a Rubyhoz hasonlóan csak a nil és a false hamis, az üres string vagy a nulla nem. A logikai műveletek: and, or, not.

A számok alapértelmezetten dupla pontosságú lebegőpontos számok. Nincs külön egész típus. A számokon végezhető műveletek operátorai: +, -, *, /, és a hatványozás jele, a ^. Az összehasonlításra a ==, ~= (nem egyenlő), <, >, <=, >= operátorok szolgálnak.

A függvények tárolhatók változókban, és átadhatók paraméterként. A C-ben írt programkönyvtárak felhasználásának elősegítésére a C függvények is kezelhetők így. Függvényhíváskor akkor is ki kell tenni a zárójelet, ha nem adunk meg paramétereket. A Javaban megszokott this itt self. Metódusok hívásakor az objektumot is fel kellene sorolni a paraméterek között:

objektum.metódus(objektum, paraméterek)

de létezik egy szintaktikus cukor ennek a lerövidítésére:

objektum:metódus(paraméterek)

A thread a többszálú programozás programszálainak típusa.

A rövid stringek megadhatók egyszeres vagy kétszeres idézőjelek között. Hosszabb stringek megadhatók hosszú szöveg> formában is. A hosszú stringekben levő utasítások, escape sorozatok nem hajtódnak végre. Minden fajta string tárolhat tetszőleges Unicode karaktereket, amik a C fordító char típusára képeződnek le. A fájlokat azonban mindig binárisan érdemes kezelni, mivel a nyelv az stdio C könyvtárat használja, ami azonban nem garantálja a különféle kódolások megfelelő kezelését.

Az escape sorozatok ugyanazok, mint C-ben.

A userdata C-ben megvalósított adattípusokat tárol. Módosítani, rajta műveleteket végrehajtani csak C függvényekkel lehet, a Lua csak értékadást és egyenlőségvizsgálatot biztosít hozzá.

Táblák[szerkesztés]

A table a Lua egyetlen összetett típusa, asszociatív tömb. A kulcsok lehetnek számok (ajánlottan csak egészek), stringek, másik táblák vagy függvények. A táblák automatikus indexelése a modernebb nyelvekhez hasonlóan 1-től kezdődik, mivel a 0 index hiánya nem igényel kihasználatlan helyfoglalást.

Bejárásuk kétféle módon lehetséges: csak az egész típusú kulcsokat (és a hozzájuk tartozó értékeket) nézzük végig 1-től az első nem létező kulcsig (ipairs) vagy az összes kulcs-érték párt (pairs).

Táblák létrehozhatók így:

x = {3.14, "ez egy string"}

Ilyenkor az egyes értékeket sorban az 1, 2, 3, ... kulcsokhoz rendeli.

String kulcsokat így lehet használni:

x =
{
 nev = "Kovács János",
 kor = 46,
 fizetes = {ertek = 10000, penznem = "Ft"}
}

A táblák referencia szerint adódnak át:

a_table = {x = 10} -- Új tábla, egy kulcs-érték pár: "x" kulcs a 10-es számhoz.
print(a_table["x"]) -- A string kulcshoz tartozó érték kiíratása; itt 10.
b_table = a_table
b_table["x"] = 20  -- Az "x"-hez tartozó érték megváltoztatása 20-ra.
print(b_table["x"]) -- Az új érték kiíratása: 20.
print(a_table["x"]) -- ez is 20-at ír, mert az a_table és a b_table ugyanarra a táblára hivatkozik.

Kulcsok, értékek beszúrása, eltávolítása:

myTable = {"a", "b"}
table.insert(myTable, "c")
print(unpack(myTable)) -- eredménye: a  b  c
table.remove(myTable, 2)
print(unpack(myTable)) -- eredménye: a  c

Megjegyzések[szerkesztés]

Egysoros megjegyzés:

-- Megjegyzés

Többsoros megjegyzés:

--[[Ide egy
többsoros
megjegyzés
került]]

Változók[szerkesztés]

A változók nevükkel hivatkozhatók.

A táblában levő értékek hivatkozhatók a tömböknél megszokott módon, pl. a[4]. Ha a kulcs string, akkor használható az a["nev"] és a.nev alak is.

A változók láthatóság szempontjából háromfélék lehetnek: globális, lokális, és táblamezők. A változók deklarációjuktól kezdve egészen a legkisebb befoglaló blokk végéig láthatók. Egy változó lokálissá tehető, ha local kulcsszóval deklaráljuk. A függvények paraméterei is lokálisnak tekinthetők. Minden más változó globális. A deklarált, de értéket még nem kapott változók értéke nil. A függvények látják hívási helyük lokális változóit.

Elágazás[szerkesztés]

A Lua csak a kétirányú elágazást ismeri, a többágú elágazás valójában csak szintaktikus cukor:

if kifejezes then
  blokk
else
  blokk
end
if kifejezes then
  blokk
elseif kifejezes then
  blokk
elseif kifejezes then
  blokk
...
else
  blokk
end

Ciklusok[szerkesztés]

Elöltesztelő ciklus[szerkesztés]

Addig hajtja végre a ciklusmagot, amíg a feltétel igaz.

while feltétel do
  -- Utasítások
end

Hátultesztelő ciklus[szerkesztés]

repeat
  -- Utasítások
until feltétel

A ciklusmagot egyszer mindenképpen végrehajtja, majd utána addig hajtja végre a ciklust, amíg a feltétel hamis (igazzá nem válik). Az until ciklus valójában csak szintaktikus cukor, nem hoz létre új láthatósági tartományt.

Számláló ciklus[szerkesztés]

for index = start, finish, delta do
  -- Utasítások
end

Az index ciklusváltozót kezdetben start-ra állítja, majd minden iteráció után delta lépésközzel megnöveli. Addig fut, amíg a ciklusváltozó kisebb vagy egyenlő, mint a finish.

Ha delta = 1, akkor a lépésköz elhagyható:

for index = start, finish do
  -- Utasítások
end

Iteráló ciklus[szerkesztés]

A Luában kétféle iteráló ciklus van. Az ipairs 1-től kezdve a kapott tábla összes egész szám kulcsán sorban végigiterál, egészen addig, amíg nil értéket nem kap. A konvenció szerint ha egy változót kell valahol használni, aminek az értékét soha nem olvassuk (ez esetben a kulcs helyén), akkor az _ nevet adjuk neki.

for _, value in ipairs(lista) do
  -- Utasítások
end

A pairs a kapott tábla összes kulcs-érték párján végigiterál, függetlenül a kulcsok típusától.

for key, value in pairs(lista) do
  -- Utasítások
end

Függvények[szerkesztés]

A Luában a függvények átadhatók paraméterként, sőt, visszatérési értékek is lehetnek, ahogy a következő példa mutatja:

do
 local oldprint = print  -- a jelenlegi print függvény eltárolása oldprint néven
 function print(s)    -- a print függvény újradefiniálása, itt lehet a szokásos print függvényt használni
  if s == "foo" then
   oldprint("bar")
  else
   oldprint(s)
  end
 end
end

A régi print függvény csak az új print függvényen keresztül érhető el.

A Lua a lezártakat is támogatja:

function hozzaad (x)
 -- visszatér egy új funkcióval, ami hozzáadja x-et a paraméterhez
 return function(y)
  --[[Amikor az x változóra hivatkozunk, ami kívül van az aktuális láthatósági tartományon
    és az élettartama hosszabb, mint ennek a névtelen függvénynek,
    akkor a Lua egy lezártat (closure) hoz létre]]
  return x + y
 end
end

negyplusz = hozzaad(4)
print(negyplusz(3)) --> kiirja a 7-et

Valahányszor meghívódik a hozzaad, annyiszor új lezárt jön létre az x változóhoz. Így a névtelen függvény mindig hozzáfér a paraméteréhez. A lezártat, mint minden más objektumot, a szemétszedő gyűjti be.

Metatáblák[szerkesztés]

A metatáblák új lehetőségeket nyújtanak a táblák felhasználására. A következő példa egy végtelen táblát mutat be. Minden n-re fibs[n] az n-edik Fibonacci-számot adja a dinamikus programozás és a memorizálás segítségével:

fibs = { 1, 1 }             -- fibs[1] fibs[2] kezdőértékei.

setmetatable(fibs, {
 __index = function(name, n)      -- Ezt hívja, ha még nincs fibs[n].
  name[n] = name[n - 1] + name[n - 2] -- Kiszámolja és megjegyzi fibs[n]-et.
  return name[n]
 end
})

Egy másik példa: a __call metametódus az objektumorientáltság érzetét adja:

 newPerson = {}             -- Új tábla 'newPerson' néven.

 setmetatable(newPerson, {
 __call = function(table,name,age)   -- A newPerson táblát functable-lé teszi.
  local person = {Name = name, Age = age} -- Lokális változó a később létrehozandó person attributumaival
  return person            -- A person tábla visszaadása, a person tábla változóinak beállítása
 end
})

Bill = newPerson("Bill Raizer", 21)  -- Új Person-t hoz létre
print(Bill.Name, Bill.Age)       -- A name és az age attributumok kiíratása.

Struktúrák[szerkesztés]

Bár a Luában nincs adatszerkezet rekordok létrehozására, mint például C-ben a struct, a táblák erre a célra is használhatók. Ezt a használatot a nyelv szintaktikusan támogatja:

pont = { x = 10, y = 20 }  -- Új tábla
print(pont["x"])      -- Az "x" koordináta kiíratása, itt 10
print(pont.x)        -- Ugyanaz, mint az előző sorban, csak másként.

Névterek[szerkesztés]

A táblák összetartozó függvényeket is tárolhatnak, ezzel átvehetik a névterek szerepét, objektumorientáltság érzetét adva:

Point = {}            -- Új névtér létrehozása
Point.new = function (x, y)   -- Konstruktor
 return {x = x, y = y}
end
Point.set_x = function (self, x)
 self.x = x
end
Point.get_x = function (self)
 return self.x
end

Tömbök[szerkesztés]

A Lua táblák tömbökként is használhatók:

array = { "a", "b", "c", "d" }  -- Az indexek automatikusan számozódnak.
print(array[2])         -- A "b"-t írja ki. A Lua 1-től kezdi a tömbelemek indexelését.
print(#array)          -- 4, a tábla hossza. A # operátor adja meg a táblák és a stringek hosszát.
array[0] = "z"          -- A 0 index használata.
print(#array)          -- Most is 4, a nulladik index nem számítódik bele a hosszba.

Objektumok tömbjeként:

function newPoint(x, y)     -- A "Point" objektum konstruktora
 return { x = x, y = y }  -- Új objektum létrehozása és visszaadása
end
array = { newPoint(10, 20), newPoint(30, 40), newPoint(50, 60) } -- Pontok tömbje
print(array[2].y)        -- 40-et ír ki

A Lua táblák tömbrésszel és assziociatív tömbrésszel vannak implementálva. Korábban az egészet asszociatív tömbbel valósították meg, de ez az ábrázolás gyorsabb.[2]

Felhasználói modulok[szerkesztés]

A Lua lehetővé teszi új modulok létrehozását. A modulok kezelésére rendelkezésre áll a Luarocks modulkezelő.

Néhány modul a leggyakoribbak közül:

Modul Leírás
LuaFileSystem Hozzáférés a könyvtárszerkezethez és a fájlok jogaihoz
LuaDoc Dokumentációs eszköz a Lua-kódhoz.
LuaSocket Lua interfész a hálózati protokollokhoz: HTTP, FTP, SMTP, MIME, URL és LTN12.
LuaSQL Lua interfész a következőkhöz: PostgreSQL, ODBC, MySQL, SQLite, Oracle és az OLE DB.
stdlib Gyakori feladatok programkönyvtára a listákhoz, táblákhoz, a funkcionális és az objektumorientált programozáshoz, meg a reguláris kifejezésekhez.
MD5 Egyszerű kriptográfia
Copas Párhuzamosság támogatása, a korutinok képességeinek bővítése
LuaZip A .zip fájlok kezeléséhez.
LuaInterface Kapcsolatot teremt a Lua és a Microsoft .NET Common Language Runtime (CLR) között.
LuaBitOps C nyelvű kiterjesztés a számokon végzett bitenkénti műveletekhez.
LuaXML Az XML és a Lua társítása.
Lanes Több Lua környezet párhuzamos futtatása
Penlight Táblák, tömbök, stringek, fájlok, könyvtárak, adatok és funkcionális eszközök kezelelésének egyszerűsítése.
Oil Egyszerű és hatékony Object Request Broker (CORBA).

Hello, World![szerkesztés]

A klasszikus Hello World! program Lua nyelven:

print("Hello World!")

A program futtatása[szerkesztés]

A virtuális gép nem közvetlenül a Lua szkriptet hajtja végre, hanem futás közben bájtkódra fordítja, és ez fut. A szkriptek futtatás nélkül is fordíthatók. Maga a fordítás átlátható.

A Lua virtuális gép regiszteres, ezért a legtöbb virtuális gépnél jobban hasonlít a hardver felépítéséhez. Ez csökkenti az értékek átmásolásának és a függvényenkénti utasítások számát. A Lua 5 az egyik legrégibb regiszteres virtuális gép.[3] Az Android Dalvikja és a több nyelvre, köztük Perlre tervezett Parrot is ilyen.

Így fordítja a luac 5.1 virtuális gép a faktoriális függvényt:[4]

function <factorial.lua:1,6> (10 instructions, 40 bytes at 003D5818)
1 param, 3 slots, 0 upvalues, 1 local, 3 constants, 0 functions
    1    [2]   EQ       0 0 -1  ; – 0
    2    [2]   JMP       2    ; to 5
    3    [3]   LOADK      1 -2   ; 1
    4    [3]   RETURN     1 2
    5    [5]   GETGLOBAL    1 -3   ; factorial
    6    [5]   SUB       2 0 -2  ; – 1
    7    [5]   CALL      1 2 2
    8    [5]   MUL       1 0 1
    9    [5]   RETURN     1 2
    10   [6]   RETURN     0 1

C API[szerkesztés]

A Luát alkalmazásokba ágyazott nyelvnek fejlesztették, ezért könnyen használható, robusztus C API-val látták el. Az API két részből áll: ezek a Lua core és a Lua auxiliary library.[5] Kiküszöböli a C kézi hivatkozáskezelését. Az API a nyelvhez hasonlóan minimalisztikus; a funkcionalitás bővítéséért az auxiliary library felelős, ami preprocesszor makrókkal egyszerűsíti a táblakezelést.

Verem[szerkesztés]

A Lua C API verem alapú. A veremműveleteket Lua függvények valósítják meg, továbbá léteznek táblakezelő függvények is, amik a veremből is hívhatók. Ez a verem indexelhető is. A Python tömbökhöz hasonlóan negatív indexek is használhatók; ezek a verem tetejétől (-1 a legfelső elem), a pozitív indexek a verem aljától számítódnak.

A C és a Lua közötti kommunikációt szintén a verem valósítja meg. A Lua függvénynek átadott argumentumok a verembe kerülnek, és az aktuális függvény lua_call utasítással hívható. Ha C függvényt hívunk Luából, akkor az a verem tetejéről veszi a paramétereket.

Példa[szerkesztés]

Lua függvény hívása C-ből:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <lua.h>
#include <lauxlib.h>
#include <lualib.h>

int main()
{
  lua_State *L = luaL_newstate();
  if (luaL_dostring(L, "function foo (x,y) return x+y end")) exit(1);
  lua_getglobal(L, "foo");
  lua_pushinteger(L, 5);
  lua_pushinteger(L, 3);
  lua_call(L, 2, 1);
  printf("Result: %d\n", lua_tointeger(L, -1));
  return 0;
}

Fordítás és futtatás:

$ gcc -o hello -llua hello.c
$ ./hello
Result: 8

Speciális táblák[szerkesztés]

A C API speciális táblákat is elérhetővé tesz, amik pszeudoindexekkel hivatkozhatók a Lua veremből. A LUA_GLOBALSINDEX tárolja a globális változókat, _G a fő névtér. A LUA_REGISTRYINDEX-ben tárolják a C függvények a Lua értékeket későbbi felhasználásra.

Kiterjesztés és kötés[szerkesztés]

Kiterjesztő modulok is készíthetők a Lua API használatával. Ezek a könyvtárak kiterjesztik az értelmező funkcionalitását. A Lua szempontjából ezek névterek, vagyis táblák a maguk változóival és függvényeivel. Ezek a modulok a require kulcsszóval tölthetők be.[5]

A LuaRocks csomagkezelő rendszerből egyre több modul érhető el,[6] a CPANhoz, a RubyGemshez és a Python Eggshez hasonlóan. További források a LuaForge és a lua-users.org wiki Lua Addonsa.[7]

Vannak csomagok a grafikus felülethez, a Perl/POSIX szabályos kifejezésekhez, a titkosításhoz, a fájltömörítéshez és még sok máshoz. A legtöbb népszerű nyelvhez vannak Lua kötések, például más szkript nyelvekhez.[8] A C++ megközelítés sablon alapú, és automatikus generátorokat használ.

Alkalmazásai[szerkesztés]

Manapság a videójátékok nagy része rendelkezik Lua scriptelési lehetőséggel, ezen kívüli alkalmazások:

 • A videójátékok fejlesztésében a játékfejlesztők elterjesztették a Luát, mivel gyors, könnyen beágyazható és könnyen tanulható.[9] 2012 januárjában a Game Developer Magazine a Luát hirdette győztesnek a Programming Tools kategóriában, és a Front Line Award 2011-et adományozta neki.[10] Egy példa a népszerű Minecraft videójáték; a hozzá készült Computercraft mod számítógépei is Lua nyelvet használnak.
 • A 3DMLW plugin Luát használ háromdimenziós megjelenítésre és eseménykezelésre.
 • Az Adobe Photoshop Lightroom felhasználói interfésznek.
 • Az Apache HTTP Server a 2.3 verziótól kezdve képes Lua használatára bárhol a lekérési folyamatban.
 • Az Artweaver képszerkesztőben szkriptelésre.
 • Az Awesome ablakkezelő részben Luában íródott. Konfigurációs fájlja is Lua szkript.
 • A The Canon Hack Development Kit (CHDK) nyílt forrású Canon kamerakezelőben a Lua a kettő közül az egyik szkript nyelv.
 • A Celestia csillagászat témájú tanítóprogram szkriptnyelve.
 • A Cisco ezen a nyelven implementálja a Dynamic Access Policiest az Adaptive Security Appliance-ban.
 • A Creative Technology Zen X-Fi2 hordozható médialejátszó beállításai Luában is szerkeszthetők.
 • A Damn Small Linux Luát használ mind az ablakozó rendszer, mind a parancssor kényelmi funkcióihoz.
 • A Dolphin Computer Accessben a SuperNova képernyőolvasó is Lua szkript.
 • A Fusion szerkesztő Luát használ szkriptelésre és plugin prototípushoz.
 • A NES emulator FCE Ultra forkja, a FCEUX lehetővé teszi a játékok szerkesztését Lua szkriptekkel.
 • A Flame, egy hírhedt számítógépes kémkedésre használt program.
 • A Foldit, egy fehérjehajtogató játék, lehetővé teszi a Luában írt felhasználói szkriptek alkalmazását.[11]
 • A FreePOPs levelezőrendszer webes felülete.
 • A Brazilian Digital Television System Ginga middleware-je Luát használ deklaratív környezetének szkript nyelveként.
 • A GrafX2 pixel-art szerkesztő képes Lua szkripteket futtatni képgeneráláshoz és képfeldolgozáshoz.
 • A Garry’s Mod videójátékban lehet a Lua segítségével úgynevezett "szkriptelt fegyvereket" készíteni, de objektumok is létrehozhatók.
 • Az Ipe képszerkesztő szkript és funkcionális kiterjesztései.
 • A Lego Mindstorms NXT és az NXT 2.0 is bírja a Luát.[12]
 • A lighttpd webszerver Luát használ a hook szkriptekhez a Cache Meta Language modern helyetteseként.
 • A Logitech G15 2.01 verziójának profilkezelője.
 • A LuaTeX, a pdfTeX tervezett utóda ismeri a Luát.
 • A MediaWiki új sablonnyelve.[13]
 • A MikroTik RouterOS bétája a Lua 4.x-et, a végleges kiadás a Lua 5.x-et támogatja.[14]
 • A Multimedia Fusion Developer 2 Lua kiegészítője lehetővé teszi, hogy a játékok Lua szkripteket futtassanak.
 • A MySQL Workbench elfogad Lua nyelvű kiterjesztéseket.
 • Az Nginx beágyazott Lua modulja API-t nyújt az Nginx eszközeihez, például a socketkezeléshez.[15]
 • Az nmap hálózati biztonsági szkenner szkript nyelve, az nse Luán alapul.[16]
 • A Wavecom GSM Open AT OS firmware-je elfogad Lua nyelvű felhasználói alkalmazásokat.
 • A Project Dogwaffle Professional Lua nyelvű szűrők létrehozását segíti. Ezt a DogLua szűrő segíti, és a szűrők megoszthatók a Project Dogwaffle, GIMP, Pixarra Twistedbrush és az ArtWeaver között.
 • A Prosody egy keresztplatformos Jabber/XMPP szerver Luában íródott.
 • A Reason Digital Audio Workstationben Luával írhatók le a távoli objektumok.
 • A Redis nyílt forrású adatbázisban a szerveren Lua szkriptek futtathatók, ezzel bővítve annak funkcionalitását.[17]
 • A Rockbox nyílt forrású hanglejátszó támogatja a Lua nyelvű pluginokat.
 • A SciTE új verziója bővíthető Lua szkriptekkel.
 • A Snort a 3.0-tól kezdve tartalmaz Lua értelmezőt.[18]
 • A Logitech Squeezebox zenelejátszója támogat Lua nyelvű pluginokat.
 • A Tarantool/Box NoSQL tárolt eljárásainak nyelve.
 • A TI-Nspire számológépek Lua alkalmazásokat tartalmaz specifikus API-val.
 • A Vim a 7.3-as verziójától kezdve támogatja a Lua szkriptelést.
 • A VLC a Luával segíti a szkriptelést.
 • A WeeChat IRC kliens elfogad Lua szkripteket.
 • A WinGate proxyszerver eseménykezelője és házirendje Luával éri el a belső WinGate objektumokat.[19]
 • A Wireshark hálózati csomagelemző protokoll dissectorai és post-dissectorai ismerik a Luát.[20]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. [ANN Lua 5.4.7 now available], 2024. június 25. (Hozzáférés: 2024. június 27.)
 2. Lua 5.1 Source Code, 2006. (Hozzáférés: 2011. március 24.)
 3. (2005) „The implementation of Lua 5.0”. J. Of Universal Comp. Sci. 11 (7), 1159–1176. o.  
 4. Kein-Hong Man: A No-Frills Introduction to Lua 5.1 VM Instructions, 2006. [2010. június 19-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. június 9.)
 5. a b Lua 5.1 Reference Manual. Lua.org. (Hozzáférés: 2009. május 24.)
 6. LuaRocks. LuaRocks wiki. (Hozzáférés: 2009. május 24.)
 7. Lua Addons. Lua-users wiki. (Hozzáférés: 2009. május 24.)
 8. Binding Code To Lua. Lua-users wiki. (Hozzáférés: 2009. május 24.)
 9. Why is Lua considered a game language?. Stack Overflow. [2013. augusztus 20-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. április 23.)
 10. Front Line Award Winners Announced. [2013. június 15-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. június 10.)
 11. Algorithm discovery by protein folding game players
 12. pbLua. [2008. december 8-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2008. december 8.)
 13. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Signpost/2012-01-30/Technology_report
 14. Manual:Lua. MikroTik Wiki. (Hozzáférés: 2010. április 23.)
 15. http://wiki.nginx.org/HttpLuaModule
 16. Nmap Scripting Engine. (Hozzáférés: 2010. április 10.)
 17. Redis Lua scripting
 18. Lua in Snort 3.0. [2010. május 27-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. április 10.)
 19. Vim documentation: if_lua. (Hozzáférés: 2011. augusztus 17.)
 20. Lua in Wireshark. (Hozzáférés: 2010. április 10.)

Irodalom[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]