Leövey Klára Gimnázium

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Leövey Klára Gimnázium
Lkg logo1.jpg
Alapítva 1875
Típus gimnázium
Igazgató Bánhegyesi Zoltán
OM-azonosító 035235
Elérhetőség
Cím 1096 Budapest, Vendel u. 1.
Telefonszám (06-1)-215-9590
Elhelyezkedése
Leövey Klára Gimnázium (Budapest)
Leövey Klára Gimnázium
Leövey Klára Gimnázium
Pozíció Budapest térképén
é. sz. 47° 28′ 49″, k. h. 19° 04′ 38″Koordináták: é. sz. 47° 28′ 49″, k. h. 19° 04′ 38″
A Leövey Klára Gimnázium weboldala

A Leövey Klára Gimnázium Budapest IX. kerületének (Ferencváros) meghatározó oktatási intézménye. Az iskola napjainkban négy-, és ötosztályos gimnáziumként működik, valamint van érettségi utáni szakképzést nyújtó évfolyama is. Budapest elit iskolái közt tartják számon.

Története[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Az alapítástól 1914-ig[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A Ranolder Intézet 1910-ben

A mai Leövey Klára Gimnázium elődje, a Ranolder Intézet 1875-ben nyílt meg. Alapítója - számos más leányiskoláéval egyetemben - Ranolder János veszprémi püspök volt. A pesti Ranolder Intézet a püspök halála után tizenhét nappal nyitotta meg kapuit. Az alapító akarata a következő volt: "Óhajtásom és hivatásomnak szent kötelességérzetében elhatározott szándékom Pest Ferenc külvárosában Isten adományaiból, Isten dicsőítésére, embertársaim javára, üdvére katholikus leánynöveldét építeni és alapítani, és annak vezetésével a Szeretet leányait, vagy amint őket nevezik, irgalmas nénéket megbízni."

Az iskola alapítása utáni években Röck Szilárd ügyvéd adománya is hozzájárult az intézmény fejlesztéséhez. 1890-ben felhúzták az épületre a második emeletet is, és ettől kezdve az iskola gyors fejlődésnek indult. Megnyílt az internátus, és egy újabb szárny felépítése után 1892-ben megkezdődött a polgári leányiskolai oktatás is. A polgári iskola fenntartását a főváros anyagilag is támogatta.

1893-ban már tanítóképző is működött az intézet falai között. A tanítóképzésre kettős igény volt: egyrészt az irgalmas rend tanítói utánpótlását biztosította, másrészt a katolikus középosztály is igényelte, hogy leányai tanítói képesítést szerezhessenek. Az új feladat ellátására ismét bővítették az iskola épületét: 1897-ben elkészült a Vendel utcai kétemeletes szárny. Három évvel később kibővítették az intézet kápolnáját, 1902-ben pedig a szemközti földszintes házban megnyitották a kisdedóvót. Ezzel kialakult a lényegében 1948-ig fennálló intézeti struktúra: kisdedóvó, elemi iskola, polgári leányiskola, tanítónőképző, internátus.

1914-től 1945-ig[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Az első világháborút az intézet is megérezte. A gazdasági válság és az ország területvesztesége miatt csökkent a tanulók létszáma. Az intézet jelentős anyagi nehézségekkel küzdött, amelyeket csak Klebelsberg Kunó kultuszminiszter segítségével tudott leküzdeni. 1925-re, az ötvenéves jubileumra azonban az iskola helyzete újra stabillá vált. A jubileumi ünnepélyen tekintélyes egyházi és világi vezetők jelentek meg, és méltatták a Ranolder Intézet érdemeit. Az 1930-as évek békés, nyugodt munkával teltek, ez az időszak tekinthető az intézet aranykorának.

1937-ben új oktatási formát honosítottak meg a Ranolder-Intézet keretein belül. Megkezdte működését a Klára négyéves ipari leányiskola. Ebben az új típusú iskolában a gimnáziumi tananyag mellett oktattak idegen nyelvet, művészeti ismereteket, szabás-varrást, gép- és gyorsírást, sütés-főzést. Ez volt az országban az első ilyen jellegű iskola. A második világháború alatt az iskola élete sokat változott. A falai között működött varrodában Klinda Pál atya üldözött zsidókat rejtegetett. A növendékek ebédlőit légoltalmi óvóhelyekké alakították. A tanítóképző növendékei bekapcsolódtak a háborús tevékenységekbe: hadikórházakat látogattak, jótékonysági akciókban vettek részt. A bombázások eleinte nem okoztak kárt az iskola épületében, azonban 1945. január 3-án bombatalálat érte a főépületet.

A második világháború után[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A LKG udvara

A háború után az intézet gyorsan újrakezdte a munkát. 1948-ban az egyházi iskolák államosításakor a Ranolder Intézet megszűnt. Az épület egy része megmarad az irgalmas nővérek kezelésében, a másik részébe azonban beköltözött a VII. kerületi Állami Tanítóképző. Ezekben az években az intézmény struktúrája és elnevezése is gyakran változott. Hívták IX. kerületi Állami Leánylíceum és Tanítóképző Intézetnek, IX. kerületi Állami Pedagógiai Gimnáziumnak, majd IX. kerületi Állami Tanítóképzőnek. Az iskola tizenkét évfolyamossá alakult: az általános iskola 8. osztályát négy évfolyamos tanítóképző követte. 1950 júliusában a még az épületben lakó irgalmas nővéreket kitelepítették Budapestről.

1955-ben az intézmény felvette Leövey Klára nevét. Az új név egyszerre elégítette ki a hatalom "forradalmi" igényeit és utalt a korábbi elnevezésre is, hiszen Ranolder püspök és Leövey Klára egyaránt a leányoktatás elterjesztéséért küzdöttek. A névváltoztatás után az 1955/56-os tanévben az iskola Leövey Klára Tanítóképzőként működött. Egy rendelet eredményeképpen rövidesen a tanítóképzés főiskolai feladattá vált, ekkor a Leövey leánygimnáziummá alakult. A hatvanas évektől fokozatosan bevezették a koedukációt, és megindul a tagozatos oktatás is. A tagozatos osztályokban emelt óraszámban igen magas szintű képzés folyt. A Leövey énektagozatos képzése Andor Ilona vezetésével országos, sőt nemzetközi hírűvé vált. Ezekben az években tanulmányi versenyhelyezésekben is megnyilvánult az oktatás színvonalának emelkedése. Az 1969/70-es tanévben az iskola 23 osztálya közül 17 tagozatos volt. A '70-es években újabb változások történtek: a Leövey négyosztályos gimnáziummá vált, és központi utasításra a tagozatos képzés helyét a fakultáció vette át.

A '80-as évektől napjainkig[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A '80-as években felújították az iskola épületét. 1990-ben elkészült a tornacsarnok. A '90-es évekre az iskola körülményeiben és oktatási arculatában is megújult. Egyre színesebbé vált az oktatási paletta: 1992-ben megindul a hat évfolyamos gimnáziumi képzés, 1995-től szakmai végzettséget is szerezhetnek az érettségizett diákok. 2000-től a nagy múltú, a felnőttoktatásban hosszú évek óta eredményesen tevékenykedő Ferencvárosi Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium a Leövey Klára Gimnázium Felnőttoktatási Tagozataként folytatta tevékenységét.

Képzési rendszer[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Gimnáziumi képzés[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A nappali tagozaton 12–18 éves diákok hat, öt és négy évfolyamos gimnáziumi képzésben vesznek részt. Az alábbi tanulmányi területeken zajlik emelt szintű képzés:

  • Nyelvi (NYEK) csoportok angol, illetve német nyelven
  • Haladó angol csoport
  • Történelem-társadalomismeret csoport
  • Informatika csoport
  • Mozgóképkultúra és médiaismeret csoport
  • Természettudományi csoport
  • Dráma csoport
  • Vizuális kultúra (rajz) csoport

A 10. évfolyamon kezdődik a második idegen nyelv oktatása, amelyet – a NYEK-osztály kivételével - úgynevezett sávos keretben tanítják. Ez azt jelenti, hogy az adott évfolyam osztálykerete ezekre a nyelvórákra felbomlik, és az évfolyam diákjaiból nyelvi csoportok alakulnak. E képzés keretében az angol, német, finn, francia, orosz, spanyol vagy latin nyelvet tanuló csoportoknak egyszerre (egy idősávban) van a saját nyelvórájuk. Ez a rendszer teszi lehetővé, hogy a diákok az adott osztály számára felkínált lehetőségek közül válasszanak második idegen nyelvet.

A 11-12. évfolyam feladata az érettségire és a továbbtanulásra való felkészítés. Igény szerint, fakultáció keretében emelt szintű érettségire készülhetnek a diákok. Fakultációra való jelentkezésük révén a diákok megerősíthetik eredeti választásukat, de más szakirány felvétele mellett is dönthetnek.

Szakképzés[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A Leövey Klára Gimnázium

Az érettségi után, 13. évfolyamon az iskola szakképzést nyújt az arra jelentkezőknek, így szakmához juttatja azokat a diákokat, akik nem kívánnak, vagy időlegesen nem tudnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni. A diákok középfokon ügyintéző-titkári, emelt szinten pedig gazdasági informatikus és irodavezetői oklevelet szerezhetnek az iskolában.

Felnőttoktatás[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A Leövey a "második esély iskolája" is, hiszen a felnőttoktatási tagozaton mód nyílik arra, hogy a nappali rendszerű iskolákból valamilyen okból kiszorult fiatalok munka melletti levelező vagy esti oktatás keretében érettségi vizsgát tegyenek.

A Leövey Klára Gimnázium 2001 óta minőségbiztosított, 2003 júniusában tagja lett az európai innovatív iskolahálózat (ENIS) magyar csoportjának. 2004 októberében elnyerte "A hónap digitális iskolája" címet, 2005 októbere óta koordináló iskolája a hat ország nyolc iskoláját átfogó Comenius-projektnek. 2005 óta EBC*L vizsgaközpont, 2006-ban pedig - a HEFOP 3.1.3 pályázat nyerteseként - megkezdte a kompetencia-alapú oktatás bevezetését. 2006 óta emelt szintű érettségi vizsgaközpont négy tantárgyból (magyar, történelem, biológia, angol).

Források[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A Leövey Klára Gimnázium honlapja