Lányok ülnek a toronyban

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Lányok ülnek a toronyban
Műfaj magyar népdal
Stílus régi
Hangfaj fríg
A kotta hangneme E fríg
Sorok A Av1 Av2 B
Hangterjedelem 1–♭6 ♭3–♭6 1–♭6 VI–4
Kadencia 1 (♭3) 1
Szótagszám 14 14 14 14
Előadásmód Tempo giusto
Előadási tempó 126
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Kodály Zoltán
A gyűjtés helyeNyitracsehi
A gyűjtés ideje 1909
(Vár)megyeNyitra vármegye
Kiemelt források
Bartók-rend 3628
Kodály–Vargyas 337

A Lányok ülnek a toronyban kezdetű magyar népdal Kodály Zoltán gyűjtötte 1909-ben a Nyitra vármegyei Nyitracsehiben. A szövegnek több dallamváltozata van.

Feldolgozás:

Szerző Mire Előadás
Kodály Zoltán daljáték Székelyfonó, 10. dal [1]

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key e \phrygian
   \time 2/4
   \tempo 4 = 72
   \set Staff.midiInstrument = "glockenspiel"
   \transposition c'
%    Lányok ülnek a toronyban arany koszorúban,
     \override TextSpanner.style = #'line \override TextSpanner.bound-details.left.text = \markup { \normal-text \circle "1" }
     \override TextSpanner.bound-details.left.stencil-align-dir-y = #0 \override TextSpanner.bound-details.right.padding = #-2
     c'8 b a a a a a  b c b  d c b4 e,8\startTextSpan r\stopTextSpan \bar "||" \break
    \repeat unfold 2 {
%    arra mennek a legények sári sarkantyúban,
    c'8 b a a a a a  b^\markup { \circle "2" }  c c b a }
    \alternative {
        { g4 g8 r \bar "||" \break }
        { g4 e8 r \bar "||" \break }
    }
%    Lányok vagytok, szépek vagytok, piros az orcátok,
%    kertbe mentek rózsát szedni, szívem szakad rátok.
    d8 cis d e f e f g a a g f e4 e8 r \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Lá -- nyok ül -- nek a to -- rony -- ban a -- rany ko -- szo -- rú -- ban,
    ar -- ra mën -- nek a le -- gé -- nyëk sá -- ri sar -- kan -- tyú -- ban.
    Lá -- nyok vagy -- tok, szé -- pek vagy -- tok, pi -- ros az or -- cá -- tok,
    kert -- be mën -- tëk ró -- zsát szëd -- ni, szí -- vem sza -- kad rá -- tok.
   }
  >>
}

Lányok ülnek a toronyban arany koszorúban,
arra mennek a legények sári sarkantyúban.
Lányok vagytok, szépek vagytok, piros az orcátok,
kertbe mentek rózsát szedni, szívem szakad rátok.


{  \relative c' { \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f b' }
   \addlyrics { -ban }
}

{  \relative c' { \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f a'8 }
   \addlyrics { -nyëk }
   \addlyrics { -tok }
}

A sári sarkantyú sárga sarkantyút jelent.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Kodály Zoltán: Székelyfonó. Magyar Rádió és Televízió Énekkara, Ferencsik János, Magyar Állami Operaház Zenekara YouTube (1982. ápr. 9.) (Hozzáférés: 2017. dec. 16.) (audió) 1:14–.

Források[szerkesztés]

Weblapok:

Népdalgyűjtemények:

 • Tiszán innen, Dunán túl: 150 magyar népdal. Borsy István–Rossa Ernő. Budapest: Editio Musica. 93. o.  
 • Tavaszi szél vizet áraszt: 200 magyar népdal. Összeállította: Almási István. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó. 1972. 129. o.  
 • Béres József: Szép magyar ének. Negyedik kiadás. (hely nélkül): Akovita Könyvkiadó Kft. 2016. I kötet., 266. o. ISBN 978 963 88686 9 5  
 • Tücsök koma, gyere ki: Gyermekdalok és -játékok óvodásoknak és kisiskolásoknak. Összeállította: Petres Csaba. II., javított kiadás. (hely nélkül): Ábel kiadó. 2007. ISBN 978 973 114 033 9 275. kotta  

Tankönyvek:

 • Iskolai énekgyüjtemény II: 11–14 éves tanulóknak. Szerkesztette: Kodály Zoltán. Budapest: Országos Közoktatási Tanács. 1944. 41. o. 358. kotta  
 • Zenei olvasókönyv: Szolfézs példatár, alsófok, III. kötet. Szerkesztette: Agócsy László és J. Irsai Vera. Budapest: Editio Musica. 291. kotta  

Zenetudomány:

 • Bereczky János – Domokos Mária – Olsvai Imre–Paksa Katalin–Szalay Olga: Kodály népdalfeldolgozásainak dallam- és szövegforrásai. Budapest: Zeneműkiadó. 1984. ISBN 963 330 478 4 183. kotta  

Szöveg:

Felvételek[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap