Krisztus teste és szent vére

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Krisztus teste és szent vére
Műfaj magyar egyházi népének
Szöveg Simon Jukundián
Hangfaj hexachord
A kotta hangneme D moll
Sorok A A B C
Hangterjedelem ♯VII–5 ♯VII–5 1–5 1–5
Kadencia 2 (2) 5
Szótagszám 15 15 15 7

A Krisztus teste és szent vére az Oltáriszentségről szóló egyházi ének. Dallama a Tárkányi–Zsasskovszky énekkönyvből való,[1] szövegét Simon Jukundián írta.

Kotta és dallam[szerkesztés]


\version "2.14.2"
\header {
    tagline = ""  % ne legyen copyright szöveg
    }
dallam = { \relative c' {
   \key a \minor
   \time 4/4
   \tempo 4 = 66
   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
   \transposition c'
    \repeat volta 2 { d4 d d cis e e e d d e f a g f e2 } \break
    f4 g a g f g f e f e d e f g a2 \bar "||" a4 g f g f e d2 \bar "|."
   }
}
\score {
  <<
  \dallam
  \addlyrics {
    Krisz -- tus tes -- te és szent vé -- re an -- gya -- lok -- nak é -- te -- le,
    Bo -- rul -- junk le, és ret -- teg -- ve i -- mád -- juk e Föl -- sé -- get,
    az Ol -- tá -- ri -- szent -- sé -- get.
   }
  \addlyrics {
    e -- le -- ve -- nen van itt je -- len a ke -- nyér és bor szín -- ben.
   }
  >>
  \layout {
    indent = 0.0\cm
    }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}

Krisztus teste és szent vére, angyaloknak étele,
Elevenen van itt jelen a kenyér- és borszínben.
Boruljunk le, és rettegve imádjuk e Fölséget,
Az Oltáriszentséget.

Bár e csodát, hitünk titkát, elménk fel nem foghatja,
De biztosít az igaz hit, melyre Jézus taníta.
Boruljunk le, és rettegve imádjuk e Fölséget,
Az Oltáriszentséget.

A keresztfán haldokolván rejlett csak az Istenség;
Itt elrejtve és elfedve Istenség és emberség.
Boruljunk le, és rettegve imádjuk e Fölséget,
Az Oltáriszentséget.

Orvosságát, tisztulását lelkünk itt feltalálja:
E nagy Szentség az üdvösség bőséges kútforrása.
Boruljunk le, és rettegve imádjuk e Fölséget,
Az Oltáriszentséget.

Szelíd Bárány! a keresztfán áldozatunk te lettél,
És ezáltal szent Atyáddal nekünk békét szereztél.
Boruljunk le, és rettegve imádjuk e Fölséget,
Az Oltáriszentséget.

Jézus vére, lelkünk bére az oltáron már nem hull;
A keresztfa áldozatja itten mégis megújul.
Boruljunk le, és rettegve imádjuk e Fölséget,
Az Oltáriszentséget.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Zsasskovszky testvérek – Tárkányi Béla: Katholikus egyházi énektár. Eger: (kiadó nélkül). 1855. 84. o.  

Források[szerkesztés]

Felvételek[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap