Ugrás a tartalomhoz

Kontinentális kongresszus

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A Kontinentális kongresszus az Amerikai Egyesült Államokat létrehozó, azt előkészítő tárgyalássorozat volt, mely több alkalommal 1774 és 1776 között zajlott Philadelphiában. A Kontinentális kongresszus alatt a Philadelphiában az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozata elfogadásáig ülésező 13 gyarmat részvételével ülésező gyűlések érthetőek. A Függetlenségi nyilatkozat elfogadása után a Kontinentális kongresszus átalakult Szövetségi kongresszussá, mely 1781-ig, az első Konföderációs kongresszus összeüléséig ülésezett változó helyszínen, majd a Konföderációs kongresszus 1789-ig, az első, a mai értelmében vett kétkamarás képviselőház létrejöttéig volt hivatalban.

Összességében, összefoglaló néven Kontinentális kongresszusnak azt az 1774 és 1789. között lezajlott üléssorozatot, amely elősegítette az Amerikai Egyesült Államok létrejöttét.

Előzmények[szerkesztés]

A háború előtti tizenhárom gyarmat területe (pirossal jelölve)

Anglia és az észak-amerikai gyarmatok között hosszú ideig állt fenn polgárjogi, valamint adózási probléma. Az alapprobléma az volt, hogy Anglia az adóból származó bevételt elvárta, de mint gyarmat az adózók részére semmiféle képviseletet, jogi vagy politikai megnyilvánulási lehetőséget nem biztosított. Az amerikai gyarmatokon élőknek nem kívántak képviseletet biztosítani a brit törvényhozásban. A király és az angol kormány, valamint hallgatólagosan az angol uralkodó által kinevezett királyi kormányzók által egyaránt támogatott megszorítások az ipari, vagy jövedelem törvények bevezetésével kezdődtek Ezek korlátozták az amerikai feldolgozóipart. Ennek célja az volt, hogy megvédjék az angol ipart a konkurenciától, és egyúttal gyarmati státuszba szorítsák vissza az amerikai gazdaságot. Többek között ilyenek voltak a vastörvény, a kalaptörvény és a melasztörvény. Az amerikaiak számára legkomolyabb gondot a cukor- vagy melasztörvény okozta, mivel rendkívül magas vámot szabott ki a behozott melaszra, ami az amerikai rumkészítés és -exportálás üzletét tette veszteségessé. Mivel az amerikai kereskedők jelentős része ebből élt ez komoly veszteségeket okozott. Az angol uralommal szembeni ellenséges légkört szította az 1763-as királyi proklamáció is, mely tiltotta az Appalache-hegységen túli letelepedést, illetve az 1765. évi elszállásolási törvény, mely  a brit hadsereg állománya számára kötelező ellátás és szállásbiztosítást írt elő.

Különböző szerveződések alakultak az intézkedések elleni fellépésre: Szabadság Fiai (Sons of Liberty), behozatalellenes mozgalom (nonimportation movement). A gyarmatok sikereket is értek el, egyes intézkedések többé-kevésbé visszavonták. Törekvésük volt, hogy beleszólást szerezzenek a rájuk kivetett adónemekbe, de a király iránt továbbra hűek kívántak maradni.

Az utcákon tüntetések zajlottak, melyeket a helyőrségek folyamatosan jelentettek Londonnak. 1770-re újabb brit katonákat kellett behívni, hogy fenn tudják tartani a rendet. A kaotikus körülmények miatt a helyiek és a katonák közti feszültség kiéleződött. Ennek eredménye lett az 1770. március 5-i bostoni sortűz, vagy bostoni mészárlás, ahol öt amerikai halt meg, és több mint egy tucat megsebesült.

A gyarmatok kárára és ellenkezését kiváltó újabb és újabb törvények (Stamp Act, Townshend-törvények, valamint az 1773-as teatörvény) olyan felháborodást keltettek a gyarmatok lakóban, hogy szükségesnek éreztek összehívni egy az összes gyarmatot lefedő kvázi érdekvédelmi gyűlést. Végül ez a gyűléssorozat vezetett a függetlenedő Amerikai Egyesült Államok alapjainak lerakásához.

Első kontinentális kongresszus[szerkesztés]

Carpenter Hall, Philadelphia, Pennsylvania - az első kontinentális kongresszus székhelye

Az Első kontinentális kongresszus Philadelphiában, a Carpenter Hallban zajlódott le, 1774. szeptember 5. és október 26. között. Az üléssorozaton a tizenhárom korabeli gyarmat közül tizenkettő képviseltette magát (a határozottan királypárti Georgia távol maradt), ötvenhat képviselővel. A kongresszus célja az volt, hogy megtalálja a lehetőséget a londoni kormányzattal való megegyezésre. Az amerikai követelések lényegében az autonómiáról, a gyarmatok súlyának megfelelő parlamenti képviseletről és beleszólásról az egész birodalmat érintő ügyekbe szóltak. Bár a Kongresszus lett később a függetlenedő Amerikai Egyesült Államok törvényhozásának magja lett, az 1774-ben összeülő képviselők közül ekkor még csak a legradikálisabbak gondoltak a szakításra, s ez a gondolat nem is nyert különösebb támogatást. Ennek fő oka az lehetett, hogy a gyarmatoknak szüksége volt az angol uralkodó támogatására az amerikai őslakosok támadásaival szemben.

A Peyton Randolph elnökségével összeülő Kontinentális Kongresszus lehetőségei jelentősen korlátozottak voltak. Bár döntést hoztak a Nagy-Britanniából érkező áruk bojkottjáról, valamint egy III. György brit király részére küldött petícióról, de más eszközük nem volt. Az angol kereskedelem szabotálása sikeresnek bizonyult, ellenben a petíciót teljes mértékben az angol udvar figyelmen kívül helyezte, arra semmiféle választ nem adott.

Az Első Kontinentális Kongresszus legfontosabb eredménye a gyarmatok egységes fellépése lett. A Joseph Galloway által közzétett „Uniós tervben” megálmodott autonóm észak-amerikai törvényhozó testület mintegy lenyomata volt ennek a kialakulóban lévő közös identitásnak, mely végül a függetlenség útjára vitte Amerikát. Mindehhez persze arra is szükség volt, hogy III. György király - az erőviszonyok hibás felmérése után - 1774 során nyilvánosan elutasítsa a tárgyalások lehetőségét is. Ennek hatására 1774. december 1-jén életbe lépett az angol áruk teljes bojkottja. Az első kontinentális kongresszus 1774. október 26-án fejezte be a munkáját, azzal a kitétellel, hogy ha a brit kormány nem foglalkozik követeléseikkel 1775. májusában új ülésszakot hívnak össze.

Második kontinentális kongresszus[szerkesztés]

Independence Hall, Philadelphia, Pennsylvania - A második kontinentális kongresszus ülésterme

Az első kontinentális kongresszus után az engedetlenség felszámolására irányuló brit terveknek megfelelően újabb csapatokat küldtek Bostonba, és parancsnokuk Thomas Gage tábornok a gyarmat katonai kormányzója lett. Az első katonai összecsapásra 1775. április 19-én került sor, a Bostonból a közeli Concord mellett. Itt a lázadók fegyver- és lőporkészletét akarták lefoglalni, valamint Samuel Adams és John Hancock radikális vezetőket akarták letartóztatni. Viszont a gyarmatok lázadó lakossága felkészülten várta a brit katonákat, s az összecsapás a lázadók győzelmével zárult. Ez az időpont tekinthető az amerikai függetlenségi háború kezdetének.

Az 1775 májusában, Philadelphiában összeült Második Kontinentális Kongresszus egyes küldöttei számára a függetlenné válás már reális célnak tűnt, ám egyelőre senki sem sürgette.[1] Bár sokan úgy gondolták, a brit parlamentnek nincs törvényes fennhatósága az amerikai gyarmatok felett, azt remélték, hogy III. György király az ő oldalukon foglal állást, mivel a hozzá és a brit alkotmányhoz való hűségüket továbbra is hangsúlyozták. 1775. július 5-én a kongresszus újabb petíciót fogalmazott meg, amelyet (hat hét múlva, amikor az Londonba ért) az uralkodó nem vett át. Augusztus 23-án, a Bunker Hill-i csata (június 17.) hírére reagálva György proklamációban jelentette ki, hogy az amerikai gyarmatok „nyílt lázadásba” kezdtek, október 26-án, a parlament nyitó ülésén tartott beszédében pedig színleltnek nevezte az amerikaiak iránta való hűségét, mivel valódi céljuk szerinte egy független birodalom megalapítása volt. György kijelentette, hogy szándékában áll a lázadás fegyverrel való elfojtása, és ehhez akár idegen csapatok segítségét is igénybe veszi.

A király válasza után a függetlenséget sürgető hangok felerősödtek; köztük az egyik leghatásosabb Thomas Paine-é volt, aki Józan ész című, hamar népszerűvé váló írásában (megj. 1776. január 10.) a teljes függetlenség és a köztársaság kikiáltása mellett érvelt.[2]

Az 1776. június 7-én összeült Kongresszus egyetértett Paine teljes függetlenségre való törekvésével. Június 11-étől Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson, Robert R. Livingston és Roger Sherman elkezdték írni a nyilatkozatot, és összeállították az első változatot, ami július 1-jén került a Kongresszus elé. John Hancock, a Kongresszus elnöke, és titkára, Charles Thomson, július 4-én aláírta az okmányt. A nyilatkozat azonban csak augusztus 10-ére ért el Londonba, és csak 1783-ban, a párizsi békével lépett érvénybe.

Szövetségi és konföderációs kongresszus[szerkesztés]

A Függetlenségi nyilatkozat elfogadása után a Kontinentális kongresszus átalakult Szövetségi kongresszussá. Ebben minden államnak egy szavazata volt, s a döntések meghozatalához kétharmados többség volt szükséges. Hosszas viták után derült ki ennek a rendszernek a működésképtelensége, s az 1787-ben elfogadott alkotmányba már gyakorlatilag a mai rendszer (minden államnak két szenátora van, minden állam lélekszámától függően küldhet képviselőt a kongresszusba) került be. 1781. március 1 és 1789. március 4. között Konföderációs kongresszus néven ülésezett, amikor szerepét átvette az Egyesült Államok kétkamarás kongresszusa.

Ülések helyszíne[szerkesztés]

A kontinentális (majd konföderációs) kongresszus a hadi állapotok miatt változó helyszíneken ülésezett.

Első kontinentális kongresszus:

 • 1774. szeptember 5. - október 26.: Carpenter's House, Philadelphia, Pennsylvania

Második kontinentális kongresszus:

Szövetségi kongresszus:

 • 1776. december 20. - 1777. február 27.: Henry Fite House, Baltimore, Maryland
 • 1777. május 5. - 1777. szeptember 18.: Pennsylvania State House, Philadelphia
 • 1777. szeptember 27. (egy napig): Court House, Lancaster, Pennsylvania
 • 1777. szeptember 30. - j1778. június 27.: Court House, York, Pennsylvania
 • 1778. június 2. - 1778. július 20.: College Hall, Philadelphia
 • 1778. július 23. - 1781. március 1.: Pennsylvania State House, Philadelphia

Konföderációs kongresszus:

 • 1781. március 1. – 1781. november 3.: Pennsylvania State House, Philadelphia
 • 1781. november 5. – 1782. november 2.,: Pennsylvania State House, Philadelphia
 • 1782. november 4. – 1783. június 21.: Pennsylvania State House, Philadelphia
 • 1783. június 30. – 1783. november 1..: Princeton, New Jersey
 • 1783. november 3. – 1783. november 4.: Princeton, New Jersey
 • 1783. november 26. – 1784. június 3.: Annapolis, Maryland
 • 1784. november 1. – 1784. december 24.: Trenton, New Jersey
 • 1785. január 11. – 1785. november 4.: New York, New York
 • 1785. november 7. – 1789. március 2.: New York, New York

A Kongresszus vezetése[szerkesztés]

A kongresszus elnökei[szerkesztés]

Kép Név Állam Hivatali idő kezdete Hivatali idő vége
1 Peyton Randolph[3] Virginia September 5, 1774 October 22, 1774
2 Henry Middleton[4] South Carolina October 22, 1774 October 26, 1774
3 Peyton Randolph[3] Virginia May 10, 1775 May 24, 1775
4 John Hancock[5] Massachusetts May 24, 1775 October 29, 1777
5 Henry Laurens[6] South Carolina November 1, 1777 December 9, 1778
6 John Jay[7] New York December 10, 1778 September 28, 1779
7 Samuel Huntington[8] Connecticut September 28, 1779 July 10, 1781
8 Thomas McKean[9] Delaware July 10, 1781 November 5, 1781
9 John Hanson[10] Maryland November 5, 1781 November 4, 1782
10 Elias Boudinot[11] New Jersey November 4, 1782 November 3, 1783
11 Thomas Mifflin[12] Pennsylvania November 3, 1783 June 3, 1784
12 Richard Henry Lee[13] Virginia November 30, 1784 November 4, 1785
13 John Hancock[5] Massachusetts November 23, 1785June 5, 1786
14 Nathaniel Gorham[14]MassachusettsJune 6, 1786November 3, 1786
15 Arthur St. Clair[15] Pennsylvania February 2, 1787 November 4, 1787
16 Cyrus Griffin[16] Virginia January 22, 1788 November 15, 1788

A kongresszus titkára[szerkesztés]

Kép Név HIvatali időszak kezdete Hivatali időszak vége
Charles Thomson[17] 1774. május 24. 1789. március 2.

Küldöttek listája[szerkesztés]

A listában jelzésre kerül, hogy az adott illető milyen dokumentum elfogadásában vett részt.

Kép Név Állam Részvételi időszak Petíció
(1774)
Függetlenségi
nyilatkozat
Szövetségi
nyilatkozat
Alkotmány
1 Adams, AndrewAndrew Adams[18] Connecticut 1778 X
2 John Adams[19] Massachusetts 1774–1777 X X
3 Adams, SamuelSamuel Adams[20] Massachusetts 1774–1781 X X X
4 Adams, ThomasThomas Adams[21] Virginia 1778–1779 X
5 Alexander, RobertRobert Alexander[22] Maryland 1776
6 Allen, AndrewAndrew Allen[23] Pennsylvania 1775–1776
7 Alsop, JohnJohn Alsop[24] New York 1774–1776 X
8 Armstrong, Sr., JohnJohn Armstrong, Sr.[25] Pennsylvania1779–1780
9 Armstrong, Jr., JohnJohn Armstrong, Jr.[26] Pennsylvania 1787–1788
10 Arnold, JonathanJonathan Arnold[27] Rhode Island 1782–1784[28]
11 Arnold, PelegPeleg Arnold[29] Rhode Island 1787–1788
12 Ashe, John B.John B. Ashe[30] Észak-Karolina 1787
13 Atlee, Samuel JohnSamuel John Atlee[31] Pennsylvania 1778–1782
14 Baldwin, AbrahamAbraham Baldwin[32] Georgia 1785, 1787–1788 X
15 Banister, JohnJohn Banister[33] Virginia 1778 X
16 Barnwell, RobertRobert Barnwell[34] Dél-Karolina 1789
17 Bartlett, JosiahJosiah Bartlett[35] New Hampshire 1775–1776, 1778[36] X X
18 Bayard, John BubenheimJohn Bubenheim Bayard[37] Pennsylvania 1785–1786
19 Beatty, JohnJohn Beatty[38] New Jersey 1784–1785
20 Bedford, Jr., GunningGunning Bedford, Jr.[39] Delaware 1783–1785 X
21 Bee, ThomasThomas Bee[40] Dél-Karolina 1780–1782
22 Benson, EgbertEgbert Benson[41] New York 1784, 1787–1788
23 Beresford, RichardRichard Beresford[42] Dél-Karolina 1783–1784
24 Biddle, EdwardEdward Biddle[43] Pennsylvania 1774–1775 X
25 Bingham, WilliamWilliam Bingham[44] Pennsylvania 1786–1788
26 Blanchard, JonathanJonathan Blanchard[45] New Hampshire 1783–1784, 1787
27 Bland, RichardRichard Bland[46] Virginia 1774–1775 X
28 Bland, TheodorickTheodorick Bland[47] Virginia 1780–1783
29 Bloodworth, TimothyTimothy Bloodworth[48] Észak-Karolina 1786
30 Blount, WilliamWilliam Blount[49] Észak-Karolina 1782–1783, 1786–1787 X
31 Boerum, SimonSimon Boerum[50] New York 1774–1775 X
32 Boudinot, EliasElias Boudinot[51] New Jersey 1778, 1781–1783
33 Braxton, CarterCarter Braxton[52] Virginia 1776 X
34 Brown, JohnJohn Brown[53] Virginia 1787–1788
35 Brownson, NathanNathan Brownson[54] Georgia 1777
36 Bull, JohnJohn Bull[55] Dél-Karolina 1784–1787
37 Bulloch, ArchibaldArchibald Bulloch[56] Georgia 1775
38 Burke, ThomasThomas Burke[57] Észak-Karolina 1777–1781
39 Burnet, WilliamWilliam Burnet New Jersey 1780–1781
40 Burton, RobertRobert Burton Észak-Karolina 1787
41 Butler, PiercePierce Butler Dél-Karolina 1787 X
42 Cadwalader, LambertLambert Cadwalader New Jersey 1785–1787
43 Carmichael, WilliamWilliam Carmichael Maryland 1778–1779
44 Carrington, EdwardEdward Carrington Virginia 1786–1788
45 Carroll ("Barrister"), CharlesCharles Carroll ("Barrister") Maryland 1776–1777
46 Carroll ("of Carrollton"), CharlesCharles Carroll ("of Carrollton") Maryland 1776–1778[58] X
47 Carroll, DanielDaniel Carroll Maryland 1781–1783 X X
48 Caswell, RichardRichard Caswell Észak-Karolina 1774–1775 X
49 Chase, JeremiahJeremiah Chase Maryland 1783–1784
50 Chase, SamuelSamuel Chase Maryland 1774–1778 X X
51 Clark, AbrahamAbraham Clark New Jersey 1776–1778, 1780–1783, 1786–1788 X
52 Clingan, WilliamWilliam Clingan Pennsylvania 1777–1779 X
53 Clinton, GeorgeGeorge Clinton New York 1775–1776
54 Clymer, GeorgeGeorge Clymer Pennsylvania 1776–1777, 1780–1782 X X
55 Collins, JohnJohn Collins Rhode Island 1778–1780, 1782–1783 X
56 Condict, SilasSilas Condict New Jersey 1781–1783
57 Contee, BenjaminBenjamin Contee Maryland 1788
58 Cooke, Joseph PlattJoseph Platt Cooke Connecticut 1784–1785, 1787–1788
59 Cornell, EzekielEzekiel Cornell Rhode Island 1780–1782
60 Coxe, TenchTench Coxe Pennsylvania 1788–1789
61 Crane, StephenStephen Crane New Jersey 1774–1776 X
62 Cumming, WilliamWilliam Cumming Észak-Karolina 1785
63 Cushing, ThomasThomas Cushing Massachusetts 1774–1776 X
64 Dana, FrancisFrancis Dana Massachusetts 1777–1778, 1784 X
65 Dane, NathanNathan Dane Massachusetts 1785–1789[28]
66 Dawson, JohnJohn Dawson Virginia 1788
67 Dayton, JonathanJonathan Dayton New Jersey 1788–1789[28] X
68 Deane, SilasSilas Deane Connecticut 1774–1776 X
69 DehartJohn De Hart New Jersey 1774–1775[59] X
70 DeWitt, CharlesCharles DeWitt New York 1784
71 Dick, SamuelSamuel Dick New Jersey 1784–1785
72 Dickinson, JohnJohn Dickinson Delaware 1779 X (Pennsylvania) X X
72 Dickinson, JohnJohn Dickinson Pennsylvania 1774–1776 X X (Delaware) X (Delaware)
73 Dickinson, PhilemonPhilemon Dickinson Delaware 1782–1783
74 Drayton, William HenryWilliam Henry Drayton Dél-Karolina 1778–1779 X
75 Duane, JamesJames Duane New York 1774–1783 X X
76 Duer, WilliamWilliam Duer New York 1777–1779[28] X
77 Dyer, EliphaletEliphalet Dyer Connecticut 1774–1779, 1782–1783 X
78 Edwards, PierpontPierpont Edwards Connecticut 1788
79 Ellery, WilliamWilliam Ellery Rhode Island 1776–1785 X X
80 Ellsworth, OliverOliver Ellsworth Connecticut 1778–1783
81 Elmer, JonathanJonathan Elmer New Jersey 1777–1778, 1781–1783, 1787–1788
82 Eveleigh, NicholasNicholas Eveleigh Dél-Karolina 1781–1782
83 Fell, JohnJohn Fell New Jersey 1778–1780
84 Few, WilliamWilliam Few Georgia 1780–1782, 1786–1788 X
85 Fitzhugh, WilliamWilliam Fitzhugh Virginia 1779
86 Fitzsimons, ThomasThomas Fitzsimons Pennsylvania 1782–1783 X
87 Fleming, WilliamWilliam Fleming Virginia 1779
88 Floyd, WilliamWilliam Floyd New York 1774–1776, 1779–1783 X X
89 Folsom, NathanielNathaniel Folsom New Hampshire 1774, 1777–1780 X
90 Forbes, JamesJames Forbes Maryland 1778–1780
91 Forrest, UriahUriah Forrest Maryland 1787
92 Foster, AbielAbiel Foster New Hampshire 1783–1785
93 Franklin, BenjaminBenjamin Franklin Pennsylvania 1775–1776 X X
94 Frelinghuysen, FrederickFrederick Frelinghuysen New Jersey 1779, 1783[60]
95 Frost, GeorgeGeorge Frost New Hampshire 1777–1779
96 Gadsden, ChristopherChristopher Gadsden Dél-Karolina 1774–1776 X
97 Galloway, JosephJoseph Galloway Pennsylvania 1774 X
98 Gansevoort, LeonardLeonard Gansevoort New York 1788
99 Gardner, JohnJohn Gardner Rhode Island 1789
100 Gardner, JosephJoseph Gardner Pennsylvania 1784–1785
101 Gelston, DavidDavid Gelston New York 1789
102 Gerry, ElbridgeElbridge Gerry Massachusetts 1776–1781, 1783–1785[28] X X
103 Gervais, John LewisJohn Lewis Gervais Dél-Karolina 1782–1783
104 Gibbons, WilliamWilliam Gibbons Georgia 1784
105 Gilman, John TaylorJohn Taylor Gilman New Hampshire 1782–1783
106 Gilman, NicholasNicholas Gilman New Hampshire 1787–1789 X
107 Goldsborough, RobertRobert Goldsborough Maryland 1774–1776
108 Gorham, NathanielNathaniel Gorham Massachusetts 1782–1783, 1785–1787[28] X
109 Grayson, WilliamWilliam Grayson Virginia 1785–1787
110 Griffin, CyrusCyrus Griffin Virginia 1778–1780, 1787–1788
111 Gwinnett, ButtonButton Gwinnett Georgia 1776 X
112 Habersham, JohnJohn Habersham Georgia 1785
113 Hall, JohnJohn Hall Maryland 1775
114 Hall, LymanLyman Hall Georgia 1775–1777 X
115 Hamilton, AlexanderAlexander Hamilton New York 1782–1783, 1788 X
116 Hancock, JohnJohn Hancock Massachusetts 1775–1778 X X
117 Hand, EdwardEdward Hand Pennsylvania 1784–1785[28]
118 Hanson, JohnJohn Hanson Maryland 1780–1782 X
119 Hardy, SamuelSamuel Hardy Virginia 1783–1785
120 Haring, JohnJohn Haring New York 1774, 1785–1787
121 Harnett, CorneliusCornelius Harnett Észak-Karolina 1777–1779 X
122 Harrison, BenjaminBenjamin Harrison Virginia 1774–1777 X X
123 Harrison, Jr., WilliamWilliam Harrison, Jr. Maryland 1786
124 John Hart)John Hart New Jersey 1776 X
125 Harvie, JohnJohn Harvie Virginia 1777–1778 X
126 Hawkins, BenjaminBenjamin Hawkins Észak-Karolina 1781–1783, 1787
127 Hazard, JonathanJonathan Hazard Rhode Island 1788
128 Hemsley, WilliamWilliam Hemsley Maryland 1782–1783
129 Henry, JamesJames Henry Virginia 1780
130 Henry, JohnJohn Henry Maryland 1778–1780, 1785–1786
131 Henry, PatrickPatrick Henry Virginia 1774–1775 X
132 Henry, WilliamWilliam Henry Pennsylvania 1784–1785
133 Hewes, JosephJoseph Hewes Észak-Karolina 1774–1776, 1779 X X
134 Heyward, Jr., ThomasThomas Heyward, Jr. Dél-Karolina 1776–1778 X X
135 Higginson, StephenStephen Higginson Massachusetts 1783
136 Hill, WhitmellWhitmell Hill Észak-Karolina 1778–1780
137 Hindman, WilliamWilliam Hindman Maryland 1785–1786
138 Holten, SamuelSamuel Holten Massachusetts 1778–1780, 1783–1785, 1787 X
139 Hooper, WilliamWilliam Hooper Észak-Karolina 1774–1777 X X
140 Hopkins, StephenStephen Hopkins Rhode Island 1774–1776 X X
141 Hopkinson, FrancisFrancis Hopkinson New Jersey 1776 X
142 Hornblower, JosiahJosiah Hornblower New Jersey 1785–1786
143 Hosmer, TitusTitus Hosmer Connecticut 1778 X
144 Houston, WilliamWilliam Houston New Jersey 1779–1781, 1784–1785
145 Houstoun, JohnJohn Houstoun Georgia 1775
146 Houstoun, WilliamWilliam Houstoun Georgia 1784–1786
147 Howard, John EagerJohn Eager Howard Maryland 1788
148 Howell, DavidDavid Howell Rhode Island 1782–1785
149 Howly, RichardRichard Howly Georgia 1780–1781
150 Huger, DanielDaniel Huger Dél-Karolina 1786–1788
151 Humphreys, CharlesCharles Humphreys Pennsylvania 1774–1776 X
152 Huntington, BenjaminBenjamin Huntington Connecticut 1780, 1782–1783, 1788
153 Huntington, SamuelSamuel Huntington Connecticut 1776, 1778–1781, 1783 X X
154 Hutson, RichardRichard Hutson Dél-Karolina 1778–1779 X
155 Ingersoll, JaredJared Ingersoll Pennsylvania 1780 X
156 Irvine, WilliamWilliam Irvine Pennsylvania 1787–1788
157 Izard, RalphRalph Izard Dél-Karolina 1782–1783
158 Jackson, DavidDavid Jackson Pennsylvania 1785
159 Jackson, JonathanJonathan Jackson Massachusetts 1782
160 Jay, JohnJohn Jay New York 1774–1776, 1778–1779 X
161 Jefferson, ThomasThomas Jefferson Virginia 1775–1776, 1783–1784 X
162 Jenifer, Daniel of St. ThomasDaniel of St. Thomas Jenifer Maryland 1779–1781 X
163 JohnsonTThomas Johnson Maryland 1774–1776 X
164 Johnson, William SamuelWilliam Samuel Johnson Connecticut 1785–1787 X
165 Johnston, SamuelSamuel Johnston Észak-Karolina 1780–1781
166 Jones, AllenAllen Jones Észak-Karolina 1779–1780
167 Jones, JosephJoseph Jones Virginia 1777, 1780–1783
168 Jones, Noble WimberlyNoble Wimberly Jones Georgia 1781–1782[61]
169 Jones, WillieWillie Jones Észak-Karolina 1780–1781[28]
170 Kean, JohnJohn Kean Dél-Karolina 1785–1787
171 Kearney, DyreDyre Kearney Delaware 1787–1788
172 King, RufusRufus King Massachusetts 1784–1787 X
173 Kinloch, FrancisFrancis Kinloch Dél-Karolina 1780
174 Kinsey, JamesJames Kinsey New Jersey 1774–1775 X
175 Langdon, JohnJohn Langdon New Hampshire 1775–1776, 1783–1784[28] X
176 Langdon, WoodburyWoodbury Langdon New Hampshire 1779
177 Langworthy, EdwardEdward Langworthy Georgia 1777–1779 X
178 Lansing, Jr., JohnJohn Lansing, Jr. New York 1785
179 Laurance, JohnJohn Laurance New York 1785–1787
180 Laurens, HenryHenry Laurens Dél-Karolina 1777–1780 X
181 Law, RichardRichard Law Connecticut 1777, 1781–1782
182 Lee, ArthurArthur Lee Virginia 1782–1784
183 Lee, Francis LightfootFrancis Lightfoot Lee Virginia 1775–1779 X X
184 Lee, HenryHenry Lee Virginia 1786–1788
185 Lee, Richard HenryRichard Henry Lee Virginia 1774–1779, 1784–1785, 1787 X X X
186 Lee, Thomas SimThomas Sim Lee Maryland 1783
187 Lewis, FrancisFrancis Lewis New York 1775–1779 X X
188 LhommedieuEzra L'Hommedieu New York 1779–1783, 1788
189 Livermore, SamuelSamuel Livermore New Hampshire 1780–1782, 1785–1786
190 Livingston, PhilipPhilip Livingston New York 1774–1778[28] X X
191 Livingston, Robert R.Robert R. Livingston New York 1775–1776, 1779–1780, 1784
192 Livingston, WalterWalter Livingston New York 1784–1785
193 Livingston, WilliamWilliam Livingston New Jersey 1774–1776 X X
194 Lloyd, EdwardEdward Lloyd Maryland 1783–1784
195 Long, PiersePierse Long New Hampshire 1785–1786
196 Lovell, JamesJames Lovell Massachusetts 1777–1782 X
197 Low, IsaacIsaac Low New York 1774 X
198 Lowell, JohnJohn Lowell Massachusetts 1782
199 LynchaThomas Lynch Dél-Karolina 1774–1776 X
200 LynchbThomas Lynch, Jr. Dél-Karolina 1776 X
201 Madison, JamesJames Madison Virginia 1780–1783, 1787–1788 X
202 Manning, JamesJames Manning Rhode Island 1786
203 Marchant, HenryHenry Marchant Rhode Island 1777–1779 X
204 Mathews, JohnJohn Mathews Dél-Karolina 1778–1781 X
205 Matlack, TimothyTimothy Matlack Pennsylvania 1780
206 McComb, EleazerEleazer McComb Delaware 1783–1784
207 McDougall, AlexanderAlexander McDougall New York 1781
208 McHenry, JamesJames McHenry Maryland 1783–1785 X
209 McKean, ThomasThomas McKean Delaware 1774–1776, 1778–1782 X X X
210 McLene, JamesJames McLene Pennsylvania 1779–1780
211 Mercer, JamesJames Mercer Virginia 1779
212 Mercer, John FrancisJohn Francis Mercer Virginia 1783–1784
213 Meredith, SamuelSamuel Meredith Pennsylvania 1786–1788
214 Middleton, ArthurArthur Middleton Dél-Karolina 1776–1777, 1781–1782 X
215 Middleton, HenryHenry Middleton Dél-Karolina 1774–1775 X
216 Mifflin, ThomasThomas Mifflin Pennsylvania 1774–1775, 1782–1784 X X
217 Miller, NathanNathan Miller Rhode Island 1786
218 Mitchell, NathanielNathaniel Mitchell Delaware 1787–1788
219 Mitchell, Stephen MixStephen Mix Mitchell Connecticut 1785–1788
220 Monroe, JamesJames Monroe Virginia 1783–1786
221 Montgomery, JohnJohn Montgomery Pennsylvania 1782–1784
222 Montgomery, JosephJoseph Montgomery Pennsylvania 1780–1782
223 Morris, CadwaladerCadwalader Morris Pennsylvania 1783–1784
224 Morris, GouverneurGouverneur Morris New York 1778–1779 X X
225 Morris, LewisLewis Morris New York 1775–1777 X
226 Morris, RobertRobert Morris Pennsylvania 1775–1778 X X X
227 Morton, JohnJohn Morton Pennsylvania 1774–1776 X X
228 Motte, IsaacIsaac Motte Dél-Karolina 1780–1782
229 Mowry, Jr., DanielDaniel Mowry, Jr. Rhode Island 1780–1782
230 Muhlenberg, FrederickFrederick Muhlenberg Pennsylvania 1779–1780
231 Nash, AbnerAbner Nash Észak-Karolina 1782–1783
232 Nelson, Jr., ThomasThomas Nelson, Jr. Virginia 1775–1777, 1779 X
233 Osgood, SamuelSamuel Osgood Massachusetts 1781–1784
234 Otis, Samuel AllyneSamuel Allyne Otis Massachusetts 1787–1788
235 Paca, WilliamWilliam Paca Maryland 1774–1779 X X
236 Page, MannMann Page Virginia 1777
237 Paine, EphraimEphraim Paine New York 1784
238 Paine, Robert TreatRobert Treat Paine Massachusetts 1774–1776 X X
239 Parker, JohnJohn Parker Dél-Karolina 1786–1788
240 Partridge, GeorgeGeorge Partridge Massachusetts 1779–1785
241 Patten, JohnJohn Patten Delaware 1786
242 Peabody, NathanielNathaniel Peabody New Hampshire 1779–1780
243 Peery, WilliamWilliam Peery Delaware 1786
244 Pell, PhilipPhilip Pell New York 1789
245 Pendleton, EdmundEdmund Pendleton Virginia 1774–1775 X
246 Penn, JohnJohn Penn Észak-Karolina 1775–1780 X X
247 Peters, Jr., RichardRichard Peters, Jr. Pennsylvania 1782–1783
248 Pettit, CharlesCharles Pettit Pennsylvania 1785–1787
249 Pierce, WilliamWilliam Pierce Georgia 1787
250 Pinckney, CharlesCharles Pinckney Dél-Karolina 1784–1787[28] X
251 Plater, GeorgeGeorge Plater Maryland 1778–1780
252 Platt, ZephaniahZephaniah Platt New York 1785–1786
253 Potts, RichardRichard Potts Maryland 1781
254 Ramsay, DavidDavid Ramsay Dél-Karolina 1782–1783, 1785–1786
255 Ramsey, NathanielNathaniel Ramsey Maryland 1786–1787
256 Randolph, EdmundEdmund Randolph Virginia 1779, 1781–1782
257 Randolph, PeytonPeyton Randolph Virginia 1774–1775 X
258 Read, GeorgeGeorge Read Delaware 1774–1777 X X X
259 Read, JacobJacob Read Dél-Karolina 1783–1785
260 Reed, JosephJoseph Reed Pennsylvania 1778 X
261 Reid, James RandolphJames Randolph Reid Pennsylvania 1787–1789
262 Rhoads, SamuelSamuel Rhoads Pennsylvania 1774
263 Roberdeau, DanielDaniel Roberdeau Pennsylvania 1777–1779 X
264 Rodney, CaesarCaesar Rodney Delaware 1774–1776 X X
265 Rodney, ThomasThomas Rodney Delaware 1781–1782, 1786
266 Rogers, JohnJohn Rogers Maryland 1775–1776
267 Root, JesseJesse Root Connecticut 1778–1782
268 Ross, DavidDavid Ross Maryland 1787–1789
269 Ross, GeorgeGeorge Ross Pennsylvania 1774–1777 X X
270 Rumsey, BenjaminBenjamin Rumsey Maryland 1776–1777
271 Rush, BenjaminBenjamin Rush Pennsylvania 1776–1777 X
272 Rutledge, EdwardEdward Rutledge Dél-Karolina 1774–1776 X X
273 Rutledge, JohnJohn Rutledge Dél-Karolina 1774–1775, 1782–1783 X X
274 Schureman, JamesJames Schureman New Jersey 1786–1787
275 Schuyler, PhilipPhilip Schuyler New York 1775, 1777, 1779–1780
276 Scott, John MorinJohn Morin Scott New York 1780–1783[28]
277 Scudder, NathanielNathaniel Scudder New Jersey 1778–1779 X
278 Searle, JamesJames Searle Pennsylvania 1778–1780
279 Sedgwick, TheodoreTheodore Sedgwick Massachusetts 1785–1786, 1788
280 Seney, JoshuaJoshua Seney Maryland 1788
281 Sergeant, JonathanJonathan Sergeant New Jersey 1776–1777
282 Sharpe, WilliamWilliam Sharpe Észak-Karolina 1779–1781
283 Sherman, RogerRoger Sherman Connecticut 1774–1781, 1784 X X X X
284 Shippen, WilliamWilliam Shippen Pennsylvania 1779–1780
285 Sitgreaves, JohnJohn Sitgreaves Észak-Karolina 1785
286 Smith, JamesJames Smith Pennsylvania 1776–1778 X
287 Smith, Jonathan BayardJonathan Bayard Smith Pennsylvania 1777–1778 X
288 Smith, MelanctonMelancton Smith New York 1785–1787
289 Smith, MeriwetherMeriwether Smith Virginia 1778, 1780–1781
290 Smith, RichardRichard Smith New Jersey 1774–1776 X
291 Smith, ThomasThomas Smith Pennsylvania 1781–1782
292 Smith, WilliamWilliam Smith Maryland 1777
293 Spaight, Richard DobbsRichard Dobbs Spaight Észak-Karolina 1783–1785 X
294 Spencer, JosephJoseph Spencer Connecticut 1779
295 St. Clair, ArthurArthur St. Clair Pennsylvania 1786–1787
296 Stevens, JohnJohn Stevens New Jersey 1784
297 Stewart, CharlesCharles Stewart New Jersey 1784–1785
298 Stockton, RichardRichard Stockton New Jersey 1776 X
299 Stone, ThomasThomas Stone Maryland 1775–1776, 1778, 1784 X
300 Sturges, JonathanJonathan Sturges Connecticut 1786
301 Sullivan, JohnJohn Sullivan New Hampshire 1774–1775, 1780–1781 X
302 Swann, JohnJohn Swann Észak-Karolina 1788
303 Sykes, JamesJames Sykes Delaware 1777
304 Symmes, John ClevesJohn Cleves Symmes New Jersey 1785–1786
305 Taylor, GeorgeGeorge Taylor Pennsylvania 1776 X
306 Telfair, EdwardEdward Telfair Georgia 1778, 1780–1782 X
307 Thatcher, GeorgeGeorge Thatcher Massachusetts 1787–1789
308 Thornton, MatthewMatthew Thornton New Hampshire 1776–1777 X
309 Tilghman, MatthewMatthew Tilghman Maryland 1774–1776 X
310 Tilton, JamesJames Tilton Delaware 1783–1784
311 Tucker, Thomas TudorThomas Tudor Tucker Dél-Karolina 1787–1788
312 Van Dyke, NicholasNicholas Van Dyke Delaware 1777–1781 X
313 Varnum, James MitchellJames Mitchell Varnum Rhode Island 1780–1781, 1787
314 Vining, John M.John M. Vining Delaware 1784–1785
315 Wadsworth, JamesJames Wadsworth Connecticut 1784
316 Wadsworth, JeremiahJeremiah Wadsworth Connecticut 1788
317 Walker, JohnJohn Walker Virginia 1780
318 Walton, GeorgeGeorge Walton Georgia 1776–1777, 1780–1781 X X
319 Walton, JohnJohn Walton Georgia 1778
320 Ward, ArtemasArtemas Ward Massachusetts 1780–1781
321 Ward, SamuelSamuel Ward Rhode Island 1774–1776 X
322 Washington, GeorgeGeorge Washington Virginia 1774–1775 X X
323 Wentworth Jr., JohnJohn Wentworth Jr. New Hampshire 1778 X
324 Wharton, SamuelSamuel Wharton Delaware 1782–1783
325 Whipple, WilliamWilliam Whipple New Hampshire 1776–1779 X
326 White, JamesJames White Észak-Karolina 1786–1788
327 White, PhillipsPhillips White New Hampshire 1782–1783
328 Williams, JohnJohn Williams Észak-Karolina 1778–1779 X
329 Williams, WilliamWilliam Williams Connecticut 1776–1777 X
330 Williamson, HughHugh Williamson Észak-Karolina 1782–1785, 1787–1789[28] X
331 Willing, ThomasThomas Willing Pennsylvania 1775–1776
332 Wilson, JamesJames Wilson Pennsylvania 1775–1777, 1783, 1785–1786 X X
333 Wingate, PainePaine Wingate New Hampshire 1788
334 Wisner, HenryHenry Wisner New York 1774–1776[28] X
335 Witherspoon, JohnJohn Witherspoon New Jersey 1776–1782 X X
336 Wolcott, OliverOliver Wolcott Connecticut 1776–1778, 1780–1783 X X
337 Wood, JosephJoseph Wood Georgia 1777–1778
338 Wright, TurbuttTurbutt Wright Maryland 1782
339 Wynkoop, HenryHenry Wynkoop Pennsylvania 1779–1782
340 Wythe, GeorgeGeorge Wythe Virginia 1775–1776 X
341 Yates, AbrahamAbraham Yates New York 1787–1788
342 Yates, Peter W.Peter W. Yates New York 1786
343 Zubly, John JoachimJohn Joachim Zubly Georgia 1775

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Middlekauff, Glorious Cause, 318.
 2. Christie and Labaree, Empire or Independence, 270.
 3. a b RANDOLPH, Peyton - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 4. MIDDLETON, Henry - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 5. a b HANCOCK, John - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 6. LAURENS, Henry - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 7. History of the Federal Judiciary. www.fjc.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 8. HUNTINGTON, Samuel - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 9. Pickett, Russ: Delaware Governor's - 1776 to 1801. www.russpickett.com. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 10. HANSON, John - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 11. BOUDINOT, Elias - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 12. A Biography of Thomas Mifflin 1744-1800 < Biographies < American History From Revolution To Reconstruction and beyond. www.let.rug.nl. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 13. LEE, Richard Henry - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 14. GORHAM, Nathaniel - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 15. Arthur St. Clair - Ohio History Central. www.ohiohistorycentral.org. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 16. GRIFFIN, Cyrus - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 17. Charles Thomson (1729-1824), University of Pennsylvania University Archives. www.archives.upenn.edu. [2017. április 9-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 18. ADAMS, Andrew - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 19. American President—Miller Center. millercenter.org. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 20. ADAMS, Samuel - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 21. ADAMS, Thomas - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 22. ALEXANDER, Robert - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 23. ALLEN, Andrew - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 24. ALSOP, John - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 25. ARMSTRONG, John - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 26. ARMSTRONG, John, Jr. - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 27. ARNOLD, Jonathan - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 28. a b c d e f g h i j k l m n Részvétel dátuma bizonytalan.
 29. ARNOLD, Peleg - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 30. ASHE, John Baptista - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 31. ATLEE, Samuel John - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 32. BALDWIN, Abraham - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 33. BANISTER, John - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 34. BARNWELL, Robert - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 23.)
 35. BARTLETT, Josiah - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 24.)
 36. Bár delegált volt, de az első kongresszuson nem vett részt.
 37. BAYARD, John Bubenheim - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 24.)
 38. BEATTY, John - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 24.)
 39. BEDFORD, Gunning, Jr. - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 24.)
 40. BEE, Thomas - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 24.)
 41. BENSON, Egbert - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 24.)
 42. BERESFORD, Richard - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 24.)
 43. BIDDLE, Edward - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 24.)
 44. BINGHAM, William - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 24.)
 45. BLANCHARD, Jonathan - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 24.)
 46. BLAND, Richard - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 24.)
 47. BLAND, Theodorick - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 24.)
 48. BLOODWORTH, Timothy - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 24.)
 49. BLOUNT, William - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 24.)
 50. BOERUM, Simon - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 24.)
 51. BOUDINOT, Elias - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 24.)
 52. Carter Braxton (1736 - 1797) - Find A Grave Memorial. www.findagrave.com. (Hozzáférés: 2016. szeptember 24.)
 53. BROWN, John - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 24.)
 54. BROWNSON, Nathan - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 24.)
 55. BULL, John - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 24.)
 56. BULLOCH, Archibald - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 24.)
 57. BURKE, Thomas - Biographical Information. bioguide.congress.gov. (Hozzáférés: 2016. szeptember 24.)
 58. Visszautasította delegálását az első kongresszusra.
 59. Egyes források szerint 1776-ig, más források szerint lemondott 1775. novemberében
 60. Egyes források szerint 1779-től, más források szerint 1783-tól
 61. Egyes források szerint 1775-től

Források[szerkesztés]