Kolozsvár emléktáblái

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Kolozsváron sok emléktábla található, amely a magyar történelem és kultúra eseményeire emlékeztet. Ezek közül azonban sok magasan van elhelyezve, néha nehezen vehető észre. Még a magyar nyelvű turistakalauzok is csak keveset említenek közülük.

Az alábbi lista nem teljes, de igyekszik a belváros fontosabb emléktábláit felleltározni, olyan sorrendben, hogy egy séta során akár meg is nézhetők legyenek.

Bolyai János-emléktáblák[szerkesztés]

A Deák Ferenc (Eroilor) és Bolyai utcák kereszteződésénél található Bolyai János világhírű matematikus szülőháza, amelyen két emléktábla van. Az egyik a homlokzaton (amelyet 1903-ban helyeztek oda), a másik a Bolyai utcai falon (amely kétnyelvű, és 1952-ben került a helyére).

Plaque János Bolyai - Cluj.JPG
AZ 1802 ÉV 12 HAVÁNAK 15 NAPJÁN
ITT SZÜLETETT
BOLYAI BOLYAI JÁNOS
A MAGYAR EUKLIDES
BOLYAI BOLYAI FARKASNAK
A TENTAMEN MÉLY GON-
DOLKODÁSÚ SZERZŐJÉ-
NEK FIA MINEK AZ EMLÉ-
KEZETÉRE SZÁZ ÉV MÚL-
TÁN A FERENCZ JÓZSEF
TUDOMÁNYEGYETEM
MATHEMATIKAI ÉS TER-
MÉSZETTUDOMÁNYI
KARA ÁLLÍTÁ E KÖVET
ÎN ACEASTĂ CASĂ                              EBBEN A HÁZBAN
S'A NASCUT LA                                    SZÜLETETT
15 DEC. 1802                                      1802. DEC. 15-ÉN

                                     BOLYAI JÁNOS

MARE                                                  A NAGY
MATEMATICIAN                                   MATEMATIKUS
ŞI GÂNDITOR                                       ÉS HALADÓ
PROGRESIST                                      GONDOLKODÓ.
ACADEMIA R. P. R.   15 DEC 1952    A R. N. K. AKADÉMIÁJA    
Bem József-emléktábla[szerkesztés]

Bem József szabadságharcos tábornok kolozsvári győztes átvonulásának emlékét a Deák Ferenc (Eroilor) utca 1. szám alatti házon lévő emléktábla idézi.

Plaque Bem József Cluj.JPG
E HÁZBAN VOLT SZÁLLVA
BEM JÓZSEF
HONVÉD TÁBORNOK
1848 DECZEMBER 25-IKI
GYŐZEDELMES BEVONULÁSAKOR


Emléktábla Deák Ferenc és Vörösmarty Mihály emlékére[szerkesztés]

A Főtér 27. szám alatti ház erkélye bal oldalán emléktábla hirdeti Deák Ferenc és Vörösmarty Mihály 1845-ös kolozsvári látogatását. Ekkor látogatták meg Wesselényi Miklóst zsibói kastélyában. Minden forrás szerint a tábla több pontatlanságot is tartalmaz: nem az erkélyen, hanem a kapu előtt fogadták az ifjakat, és a tábla elhelyezésének dátuma nem 1908, hanem 1903. (Furcsa, hogy ezt akkor nem vették észre!)

Plaque Deák-Vörösmarty - Cluj.JPG
ENNEK A HÁZNAK AZ ERKÉLYÉRŐL SZÓLOTT
DEÁK FERENCZ ÉS VÖRÖSMARTY MIHÁLY
A FÁKLYÁSMENETBEN TISZTELGŐ IFJÚSÁGHOZ 1845 MÁJUS 16-ÁN
MEGJELÖLTE AZ ERDÉLYI IRODALMI TÁRSASÁG KEGYELETE
1908. MÁJUS 12-ÉN


Fadrusz János-emléktábla[szerkesztés]

Igénytelen kivitelű, román nyelvű tábla hirdeti a Főtér 21. szám alatti házon, hogy itt volt megszállva Fadrusz János 1902-ben, amikor a Mátyás-szobrot ünnepélyesen leleplezték.

Plaque Fadrusz János - Cluj.JPG
ÎN ACEASTĂ CASĂ A LOCUIT ÎN
1902 SCULPTORUL IOAN FADRUSZ
(1858-1903), CU PRILEJUL AMPLASĂRII
OPEREI SALE CELEBRE, STATUIA ECVESTRĂ
A REGELUI MATEI CORVINUL,
DEZVELITĂ LA 14 OCT. 1902.


Magyar fordításban a tábla szövege: Ebben a házban lakott 1902-ben Fadrusz János (1858-1903) szobrász, híres művének, Corvin Mátyás lovasszobrának 1902. okt. 14-i elhelyezése alkalmából. A táblán hibás a szobor leleplezésének dátuma, mivel az nem október 14, hanem október 12.

Emléktábla Mátyás király szülőházán[szerkesztés]

1889. szeptember 2-án Jókai Mór és Orbán Balázs részvételével leplezték le a szülőházra elhelyezett bronz emléktáblát.

Plaque Mátyás - Cluj.JPG
EBBEN A HÁZBAN SZÜLETETT 1443. MÁRCZ. 27-én
        MÁTYÁS        
       AZ IGAZSÁGOS      
HUNYADI JÁNOS ÉS SZILÁGYI ERZSÉBET FIA
SZÜLŐHÁZÁT A NAGY KIRÁLY KEGYELETBŐL
MINDEN TEHER ALÓL FÖLMENTETTE
II. RÁKÓCZY GYÖRGY ERDÉLYI FEJEDELEM
E HÁZ KIVÁLTSÁGÁT MEGERŐSÍTETTE

I. FERENCZ JÓZSEF APOSTOLI KIRÁLYUNK
1887 SZEPT. 23-án LÁTOGATÁSÁVAL MEGTISZTELTE
ÉS KEGYES ADOMÁNYNYAL GONDOSKODOTT
HOGY ÖRÖK EMLÉKEZETÜL MEGJELÖLTESSÉK
A KEGYELET ÉS TISZTELET HIRDETŐJE
EZ AZ EMLÉKTÁBLA MELYET LEGNAGYOBB FIÁNAK
SZÜLŐHÁZÁRA TÉTETETT A TULAJDONOS
KOLOZSVÁR SZABAD KIRÁLYI VÁROSA
MDCCCLXXXVIII


Bocskai István-emléktábla[szerkesztés]

A Mátyás király szülőházával szemben található Bocskai István szülőháza (Mátyás király utca 4. sz.). Ma a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem székháza. 2011. április 19-én az épület északi oldalán háromnyelvű emléktáblát helyeztek el a Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat keretében működő Bocskai Emlékbizottság kezdeményezésére. A tábla készítője Győrfi Lajos püspökladányi szobrászművész.[1]

Plaque - Bocskai István - Cluj-Napoca Kolozsvar.JPG
EBBEN A HÁZBAN SZÜLETETT
BOCSKAI ISTVÁN
MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY FEJEDELME
1557. JANUÁR 1-ÉN.

ÎN ACEATĂ CASĂ S-A NĂSCUT
ŞTEFAN BOCSKAI
PRINCIPELE UNGARIEI ŞI TRANSILVANIEI
ÎN 1 IANUARIE 1557.

IN THIS HOUSE WAS BORN
STEPHEN BOCSKAI
PRINCE OF HUNGARY AND TRANSYLVANIA
ON JANUARY 1, 1557.

EZT AZ EMLÉKTÁBLÁT ÁLLÍTTATTA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BOCSKAI MUNKABIZOTTSÁGA


Kőváry László-emléktábla[szerkesztés]

A Bástya (Daicoviciu) és Víz (Roosevelt) utcák sarkán lévő házon emléktábla hirdeti, hogy itt élt és dolgozott Kőváry László történész.

Plaque László Kövári - Cluj.JPG
ITT ÉLT ÉS ÍRTA
ERDÉLY ÉS MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETÉT
Dr. UJTORDAI KEŐVÁRY LÁSZLÓ TÖRTÉNETÍRÓ
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA TAGJA STB.
SZ. 1819 – MEGH. 1907


Dsida Jenő-emléktábla[szerkesztés]

A Fürdő (Cardinal Iuliu Hossu) utca 28. száma alatti házon 2007-ben elhelyeztek egy emléktáblát, ahol Dsida Jenő költő utolsó lakhelye volt.

Plaque Jenő Dsida - Cluj.JPG
In memoriam
DSIDA JENŐ
1907-1938
Ebben a házban élt élete utolsó éveiben a költő
În această casă şi-a petrecut ultimii ani de viaţă poetul


Szőcs Géza-emléktábla[szerkesztés]

A Sétatér melletti (Schütz János/Cişmigiu utca 1.) egykori lakásán 2021-ben emléktáblát helyeztek el.

Szőcs Géza-emléktábla.JPG
SzŐCS
GÉZA
1953
2020


Liszt Ferenc-emléktábla[szerkesztés]

Az Unió (Memorandumului) utca 21. sz. alatti Redut épületére (amely ma néprajzi múzeum) 2011-ben háromnyelvű emléktáblát helyeztek, annak emlékére, hogy itt koncertezett Liszt Ferenc 1845-ben és 1879-ben. A művészi tábla Kolozsi Tibor munkája.

Liszt Ferenc-emléktábla Kolozsváron.JPG
ÎN ACEASTĂ CLĂDIRE A CONCERTAT ÎN ANII 1846 ŞI 1879
EBBEN AZ ÉPÜLETBEN KONCERTEZETT 1846-BAN ÉS 1879-BEN
PERFORMED IN THIS BUILDING IN 1846 AND 1879
                  LISZT FERENC


Vályi Gyula-emléktábla[szerkesztés]

Vályi Gyula matematikus élete utolsó éveit bátyja, Vályi Gábor Majális (Republicii) utca 20. szám alatti házában töltötte. A ház ma a vasútigazgatóság kórházának tulajdonában van. 2007-ben került egy román és egy magyar nyelvű emléktábla (Starmüller Géza munkájaként) a házra. Vályi Gyula sokat tett azért, hogy Bolyai János munkásságát megismertesse az utókorral. A kolozsvári egyetemen rendszeresen tartott előadásokat a Bolyai-geometriáról.

Plaque Gyula Vályi - Cluj.JPG
Ebben a házban lakott
élete utolsó éveiben
VÁLYI GYULA
(1855–1913)
hírneves matematikus,
a kolozsvári egyetem tanára,
a Bolyai-geometria népszerűsítője.


Emléktábla az első kolozsvári színi előadásról[szerkesztés]

A Jókai (Napoca) utca 6. számú ház emeleti részén a Pákei Lajos tervezte elegáns emléktábla hirdeti, hogy itt volt 1792-ben az első színházi előadás Kolozsváron.

Plaque - premier théâtre de Cluj.JPG
EBBEN A HÁZBAN KEZDETTE MEG ELŐADÁSAIT
1792. NOV. 11-ÉN
AZ ERDÉLYI MAGYAR NEMES
SZÍNJÁTSZÓ TÁRSASÁG
"NYELVÜNK DICSŐSÉGÉRE ÉS A NEMZETI
TISZTA ÉRZÉS GYARAPÍTÁSÁRA."
ENNEK EMLÉKÉRE HELYEZTE IDE E TÁBLÁT
A SZÁZÉVES ÜNNEPET RENDEZŐ BIZOTTSÁG
1892. NOV. 11-ÉN
A HÁZ TULAJDONOSA BR. HORVÁTH ÖDÖNNÉ,
GR. RHÉDEY JOHANNA NEMES ADOMÁNYÁBÓL


Az első ispotály emléktáblája[szerkesztés]

A Vár (Kisbúza/Fortăreţei) utca 8. szám alatti kis földszintes házon régi tábla hirdeti, hogy itt, Szábel Boldizsár házában, „hat szegény elaggott” embert ápoltak valaha. A Szábelek erdélyi örmények. A táblán említett Szábel Menyhárt vagyonos ember, a városi tanács tagja, aki 1842-ben nemességet is kérelmezett, Kolozsvárnak és a hazának tett szolgálataiért, sikertelenül.

Plaque Boldizsar Szabel - Cluj.JPG
SZÁBEL BOLDIZSÁR
ISTENES ALAPITVÁNYI VÉG RENDELÉSE SZERINT
MARADIKAI ÁLTAL HAT SZEGÉNY EL AGGOT
FÉRFIAK ÁPOLÁSARA 1815-BE LÉTRE
HOZATATT
KÓRHÁZ
UJBÓL ÉPITTETETT FIA SZÁBEL MENYHÁRD
GYÁMNOKSÁGA ALATT ÉS KÖLTSÉGÉN
1844-BEN


Petőfi-emléktábla a Biasini-szálló épületén[szerkesztés]

A régi Petőfi (Avram Iancu) utca Házsongárdi temető bejárata melletti egy emeletes épületén, amely egykor Biasini szállodája volt, emléktábla hirdeti, hogy itt szállt meg feleségével Petőfi Sándor 1847-ben. 1990-től a kolozsvári magyarság ezt az emléktáblát koszorúzza meg minden március 15-én.

Plaque Sándor Petöfi - Cluj.JPG
Itt volt szállva
PETŐFI SÁNDOR
és neje
1847 okt. 21-től 24-ig
Megjelölte a helybeli áll.
felsőbb leányiskola kegyelete
1897. márcz. 15.


Reményik Sándor-emléktábla[szerkesztés]

A Toldalagi–Korda-palota Minorita (Hermann Oberth) utcai falán, az emeleti részén van a Reményik Sándor (1890–1941) költő születését hirdető tábla.

Plaque Sándor Reményik - Cluj.JPG
E HÁZBAN SZÜLETETT
1890 AUGUSZTUS 30-án
REMÉNYIK SÁNDOR
„VÉGVÁRI”
A NEMZET KÖLTŐJE


A Toldalagi–Korda-palota emléktáblái[szerkesztés]

A Király (Brătianu) utca 14. szám alatti Toldalagi–Korda-palota homlokzatán két díszes tábla hirdeti az építkezés kezdetét és befejezését.

Plaque palais Toldalagi-Korda - Cluj.JPG
G. Korda Anna
néhai hív férje
tzélját végzi
MDCCCIX
G Toldalagi László
G Korda Annával
kezdik építeni
MDCCCIII


Szilágyi Sándor emléktáblája a Farkas utcában[szerkesztés]

A Farkas utcai református kollégiummal szemben van Szilágyi Sándor (1827–1899) történetíró szülőháza, rajta az 1900. november 2-án elhelyezett emléktábla.

Plaque Sándor Szilágyi - Cluj.JPG
ITT SZÜLETETT
SZILÁGYI SÁNDOR
TÖRTÉNETÍRÓ
1827. aug. 30.


Herepei János-emléktábla[szerkesztés]

A Farkas utcát a Király utcával összekötő (a református templomra merőleges) Sámi László (Gaál Gábor) utcában emléktábla hirdeti, hogy itt született, a régi papilak épületében Herepei János (1891–1970) művelődéstörténész, a hires Herepei-család tagja.

Plaque János Herepei - Cluj.JPG
E HÁZBAN SZÜLETETT
HEREPEI JÁNOS
1891–1970
AZ ERDÉLYI MŰVELŐDÉS
JELES KUTATÓJA


Emléktábla az egykori kőszínház helyén[szerkesztés]

A Farkas utca 3. szám alatti Egyetemiek Háza (újabban Collegium Academicum) falán 2012. november 30-a óta emléktábla hirdeti, hogy itt állott a magyar nyelvterület első kőszínháza. A tábla 1992-ben készült az erdélyi színjátszás elindulásának 200. évfordulójára, de az akkori nacionalista városvezetés megakadályozta kihelyezését.[2] Az emléktábla alkotója Starmüller Géza.[3]

Plaque - université - théâtre magyar - Cluj.jpg
A magyar nyelvű szöveg:

Ezen a helyen kőszínház állt, a magyar
színjátszás első állandó erdélyi
otthona. E tábla állíttatott 1992-ben, a
„színész köztársaság” megalapításá-
nak 200. évfordulóján.
Felavatva: 2012


Gaál Gábor-emléktábla[szerkesztés]

A Kossuth Lajos (21 Dec. 1989) utca 20. szám alatti házon kétnyelvű emléktábla hirdeti, hogy itt szerkesztette Gaál Gábor a marxista Korunk című folyóiratot a két világháború között.

Belső emléktáblák[szerkesztés]

A városban sok olyan emléktábla van, amely udvarban található, ezért nehezebben hozzáférhető. Ezek közül megemlítjük a Böhm Károly, Reményik Sándor, Bartalis János és Páter Béla botanikus emlékére állíttatottakat a Kossuth Lajos (21 Dec. 1989) utca 1. szám alatti, az evangélikus egyház tulajdonában lévő ház udvarában. A Bocskai István szülőháza (Mátyás király u. 4.) első emeletén a fejedelemre emlékező nagyméretű tábla található. A református kollégium kapualjában Szabó Dezső-emléktábla van. A főtéri katolikus plébánia udvarán Bajor Andorra emlékező tábla található.

Emléktáblák a Kossuth Lajos utca 1. szám alatti evangélikus egyház udvarán:

Egyéb belső táblák:

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. Vitányi István: A Bocskai-emléktábla avatása Kolozsváron, Parlamenti napló
  2. Emléktábla a magyar színjátszásnak
  3. Főhajtás a kolozsvári színjátszás 220. évfordulóján. Háromnyelvű tábla az első magyar kőszínház emlékére, Szabadság, 2012. dec. 3. Online hozzáférés

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]