Ugrás a tartalomhoz

Kocka

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
A kocka

A kocka (vagy szabályos hexaéder) egy térbeli geometriai alakzat, egy speciális téglatest. 6 négyzet alakú lapja és 12 egyenlő hosszúságú éle van, amelyek 8 csúcsban találkoznak. A négyzet térbeli megfelelője. Hasáb, szabályos test.

Matematikai összefüggések[szerkesztés]

Egy élű kocka esetén

felszíne
térfogata
beírható gömb sugara
köréírható gömb sugara
éleit érintő gömb sugara

Szimmetriái[szerkesztés]

A kockának

 • három négyfogású forgástengelye (szemben fekvő oldalak középpontjain át)
 • négy háromfogású forgástengelye (testátlók)
 • hat kétfogású forgástengelye (élfelező pontokon át)
 • kilenc szimmetriasíkja
 • egy szimmetriaközéppontja (középpont)

van.

Az identitást leszámítva a négyfogású tengelyek három-három, a háromfogású tengelyek két-két szimmetriát adnak. Összesen a kocka szimmetriacsoportjának 48 eleme van. Ez a kocka- vagy oktaédercsoport.

Descartes-koordináták[szerkesztés]

Egy origó közepű, 2 élhosszú, a tengelyekkel párhuzamos élű kocka csúcsainak koordinátái:(±1, ±1, ±1), aminek belsejét azok az (x0, x1, x2) pontok alkotják, ahol −1 < xi < 1.

Egyenlet R3-ben[szerkesztés]

A koordináta-geometriában az (x0, y0, z0) közepű és 2a élhosszú kocka azokat az (x, y, z) pontokat tartalmazza, amelyekre:

Mértani arányok[szerkesztés]

A kocka testhálói

A kockának 11 lényegesen különböző testhálója van, csak úgy, mint duálisának, az oktaédernek. A lapok színezéséhez legalább 3 szín kell.

A kocka az egyetlen szabályos test, amivel a tér hiánytalanul kitölthető. A szabályos poliéderek között egyedül neki vannak páros oldalszámú lapjai, így az egyetlen platóni test, ami zonoéder, vagyis aminek minden lapja középpontosan szimmetrikus.

Kocka kontra oktaéder[szerkesztés]

A kocka és az oktaéder segítségével további testek konstruálhatók, amiknek szintén az oktaédercsoport a szimmetriacsoportja:

A rektifikált kocka kuboktaéder.

Kocka és oktaéder egyesítéseként kapható

 • a rombododekaéder 14 csúccsal és 12 rombuszlappal
 • Az egységnyi élhosszú kocka duális oktaéderének élhossza .
Uniform oktaéderes poliéderek
Szimmetria: oktaéderes [4,3], (*432) [4,3]+
(432)
[1+,4,3] = [3,3]
(*332)
[3+,4]
(3*2)
{4,3} t{4,3} r{4,3}
r{31,1}
t{3,4}
t{31,1}
{3,4}
{31,1}
rr{4,3}
s2{3,4}
tr{4,3} sr{4,3} h{4,3}
{3,3}
h2{4,3}
t{3,3}
s{4,3}
s{31,1}





Az uniform poliéderek duálisai
V43 V3.82 V(3.4)2 V4.62 V34 V3.43 V4.6.8 V34.4 V33 V3.62 V35

A Dih4 diéderszimmetriával a kocka topológiai kapcsolatban áll a 4.2n.2n uniform poliéderekkel és parkettázásokkal, amelyek a hiperbolikus síkon folytatódnak:

A 4.2n.2n csonkított poliéderek és parkettázások családja
Szimmetria
*n42
[n,4]
Gömbi Euklideszi Hiperbolikus...
*242
[2,4]
D4h
*342
[3,4]
Oh
*442
[4,4]
P4m
*542
[5,4]
*642
[6,4]
*742
[7,4]
*842
[8,4]...
*∞42
[∞,4]
Csonkított
alakzatok

4.4.4

4.6.6

4.8.8

4.10.10

4.12.12

4.14.14

4.16.16

4.∞.∞
Uniform duális alakzatok
n-kisz
alakzatok

V4.4.4

V4.6.6

V4.8.8

V4.10.10

V4.12.12

V4.14.14

V4.16.16

V4.∞.∞

Mindezek oktaéderes szimmetriájúak.

Kapcsolatai más poliéderekkel[szerkesztés]

Kocka és duálisa
A félkocka egy szabályos projektív test
 • A kocka egy tetszőleges csúcsát összekötve az ebben a csúcsban összefutó négyzetlapok nem szomszédos csúcsaival, szabályos tetraédert kapunk. Egy ilyen tetraéder térfogata a kocka térfogatának egyharmadát teszi ki. A maradék négy egybevágó, nem szabályos gúla (szintén tetraéder) térfogata egyenként a kocka térfogatának hatoda.
 • A kocka csúcsai ily módon két, egymáshoz képest középpontosan szimmetrikus szabályos tetraédert határoznak meg. (Ezek metszete oktaéder.)
 • A kocka hat négyzet alapú gúlára osztható úgy, hogy szimmetriaközéppontját a csúcsokkal összekötő szakaszok mentén szétvágjuk. Ha ezeket egy másik kocka lapjaihoz illesztjük, akkor rombododekaédert kapunk.

A kocka dodekaéderbe írható úgy, hogy a kocka csúcsai a dodekaéder csúcsaira illeszkednek, és a kocka élei a dodekaéder lapátlói.

 • Az antipodális leképezés egy félkockát ad, ami egy projektív poliéder.

A kocka több általánosabb poliédernek is speciális esete:

Név Egyenlő élhosszak Egyenlő élek Derékszögek
Kocka igen igen igen
Romboéder igen igen nem
Kuboid nem igen igen
Paralelepipedon nem igen nem
Általános négyszöglapú hexaéder nem nem nem

A kocka topológiai kapcsolatban áll a 3 csúcsalakzatú gömbi poliéderekkel és parkettázásokkal:

Gömbi
poliéderek
Szabályos poliéderek Euklideszi Hiperbolikus parketták

{2,3}

{3,3}

{4,3}

{5,3}

{6,3}

{7,3}

{8,3}
...
(∞,3)

A kocka kapcsolódik a négyzetes parkettázásokhoz is, amelyek a hiperbolikus síkon folytathatók: {4,p}, p=3,4,5...


{4,3}

{4,4}

{4,5}

{4,6}

{4,7}

{4,8}
...
{4,∞}

A kocka a rombikus poliéderek és csempézések azon sorozatába is beletartozik, amelynek szimmetriája az [n,3] Coxeter-csoport. A kocka tekinthető rombikus hexaédernek, ahol a rombuszok négyzetek.

A 3.n.3.n félig szabályos poliéderek és csempézések családja
Szimmetria
*n32
[n,3]
Gömbi Euclidean Hiperbolikus parketta
*332
[3,3]
Td
*432
[4,3]
Oh
*532
[5,3]
Ih
*632
[6,3]
p6m
*732
[7,3]
*832
[8,3]
*∞32
[∞,3]
Félig szabályos
alakzatok
Konfiguráció]

3.3.3.3

3.4.3.4

3.5.3.5

3.6.3.6

3.7.3.7

3.8.3.8

3.∞.3.∞
Duaális
(rombikus)
alakzatok
Konfiguráció

V3.3.3.3

V3.4.3.4

V3.5.3.5

V3.6.3.6

V3.7.3.7

V3.8.3.8

V3.∞.3.∞

A kocka négyzet alapú hasáb:

Az uniform hasábok családja
Szimmetria 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kép
Gömbi poliéderként
Kép



Trigonális trapezoéderként a kocka beletartozik a hatszöges diéderszimmetriájú poliéderek családjába.

Uniform hatszöges gömbi poliéderek
Szimmetria: diéder [6,2], (*622) [6,2]+, (622) [1+,6,2], (322) [6,2+], (2*3)
{6,2} t{6,2} r{6,2} 2t{6,2}=t{2,6} 2r{6,2}={2,6} rr{6,2} tr{6,2} sr{6,2} h{6,2} s{2,6}
Uniform duálisok
V62 V122 V62 V4.4.6 V26 V4.4.6 V4.4.12 V3.3.3.6 V32 V3.3.3.3
A kocka szabályos és uniform összetett testei

Három kocka

Öt kocka

Térkitöltések[szerkesztés]

A tér 28 konvex uniform rácsszerkezete közül 9 kapcsolódik a kockához:

Kockarács Csonkított négyzetes hasáb térrács Snub négyzetes hasáb térrács Hosszú háromszöges hasáb térrács Forgatva nyújtott háromszöges hasáb térrács
Cantellated kockarács Élcsonkított kockarács Runcitruncated kockarács Runcinated alternated kockarács

Merőleges vetületei[szerkesztés]

A kockának négy merőleges vetülete van, aminek középpontja csúcs, élfelező, lapközéppont és a csúcsalakzatának normálisa. Az első és a harmadik rendre megfelel az A2 és a B2 Coxeter-síkoknak.

Merőleges vetületek
Középpont Lap csúcs
Coxeter-sík B2
A2
Projektív
szimmetria
[4] [6]
Nézetek

Általánosítása[szerkesztés]

A kocka tetszőleges dimenziós analogonjait szintén kockának nevezik. Ezek is szabályos politópok. Az n dimenziós kockának darab k dimenziós határoló lapja van. Speciálisan,

 • egydimenziós kocka (szakasz): 2 csúcs, 1 él
 • kétdimenziós kocka (négyzet): 4 csúcs, 4 él, 1 lap
 • négydimenziós kocka (tesszerakt): 16 csúcs, 32 él, 24 lap, 8 térlap
 • n dimenziós kocka: csúcs, él, lap, térlap, és oldal

Az n dimenziós kocka egy modellje az Rn vektortérbeli In egységkocka.

Az egységkocka

 • , az egységintervallum n-szeres Descartes-szorzata
 • a 2n csupa 0 - 1 koordinátájú pont konvex burka
 • a 2n és a alakú féltér metszete

Az egységkocka élhossza 1, élei párhuzamosak a koordinátatengelyekkel, és egyik csúcsa az origó.

A kocka egy másik modellje az a kocka, aminek csúcsai a (±1, ±1,… ±1) Descartes-koordinátájú pontok. Ennek a belseje azokból a pontokból áll, amik összes koordinátájára −1 < x i < 1.

A kocka öt négy dimenziós uniform politópot határol:

Tesszerakt, hiperkocka Cantellated 16-cella Runcinated tesszerakt Cantitruncated 16-cella Runcitruncated 16-cella

A kombinatorikában[szerkesztés]

Egy másik fajta kocka a kockagráf. Ennek csúcsai a kocka csúcsainak, élei a kocka éleinek felelnek meg. Általánosítása a hiperkockagráf.

Egy másik általánosítás a háromdimenziós Hamming-gráf. A kockagráf a d = 2 esetnek felel meg. A Hamming-gráfokat és a hiperkocka gráfokat a párhuzamos programozásban használják ahhoz, hogy az egyes processzorok elég jól össze legyenek kötve, és az elméletek számára is könnyen kezelhető architektúrát adjanak.

Legyen S q elemű halmaz, és d pozitív egész. A H(d,q) Hamming-gráf csúcsai az S halmaz elemeinek d-esei. Két csúcs szomszédos akkor és csak akkor, ha egy koordinátában különböznek.

Előfordulása, alkalmazásai[szerkesztés]

Dobókockák (K6)
Rubik-kocka
 • A kubán nevű szerves vegyület váza kocka alakú. Erről is kapta a nevét (angol: cube).
 • Legismertebb alkalmazása a hagyományos dobókocka. A szerepjátékokban, ahol más dobótesteket is használnak, K6 néven emlegetik.
 • Rubik Ernő világhírű találmánya szintén kocka alakú.
 • A köznyelvben a kétdimenziós, négyzethálós mintát is kockásnak nevezik. Például kockás füzet, kockás ing, kockás piton.

Források[szerkesztés]