Kalinka

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Kalinka
Műfaj külföldi népies dal
Szerző Iván Petrovics Larionov(en)
Eredeti nyelv orosz
Magyar szöveg Kardos István
Hangfaj moll
A kotta hangneme É moll

A Kalinka egy világhírű orosz népies dal. Bár sokan népdalnak hiszik, Iván Petrovics Larionov(en) írta 1860-ban. Szaratovban adták elő először.

A kalinka a Калина szó kicsinyítőképzős alakja, jelentése bangita, ami egy bogyótermésű cserje. A szó csak a refrénben fordul elő.

Kotta és dallam[szerkesztés]


\version "2.18.2"
\layout { \context { \Staff \consists "Ambitus_engraver" } }
\header { tagline = "" }  % ne legyen copyright szöveg
rozsaveg = \relative c' { fis8 g a4 fis8 g a4 g8 fis e4
	b'8 b a8. g16 fis8 g a4 fis8 g a4 }
rozsa = \relative c' { \rozsaveg g'8 fis }
rozsatxt = { \lyricmode { Ró -- zsa, de szek -- fű, de szép tu -- li -- pán,
	Sze -- ret en -- ge -- met egy sző -- ke, de sző -- ke le -- ány! } }
nefelejcstxt = { \lyricmode { Ró -- zsa, de szek -- fű, de kék ne -- fe -- lejcs,
	so -- ha, kis ga -- lam -- bom, en -- ge -- met el ne fe -- lejts. } }
lefekszemtxt = { \lyricmode { le -- fek -- szem a -- lud -- ni,
	száz é -- ves vén di -- ó -- fa ár -- nyá -- ban. } }
dallam = { \relative c' {
   \key e \minor
   \time 2/4
   \set Score.tempoHideNote = ##t \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "concertina"
	b'2\fermata
	\repeat volta 3 { a4\mark "Andante, poco a poco accelerando" \rozsa e8
	b'4 b8 \tempo 4 = 80 a4\mark "Allegro" \rozsa e8 e'4.(\fermata d2)\fermata
	%{Kimegyek%} \tempo 4 = 60 b8\mark "Sostenuto" d c b16( a) g4 d b'8 d c b16( a) g4 d
	e4 e8 fis a g fis e d4 d d d'~ d2
	%{Luli, Luli%} b8\mark "Vivace" d a b g4 d b'8 d a b g4 d
	e4\mark "Molto rinforzando" e8 fis a g fis e d'4 c b2 b2\fermata
	%{Rózsa, de%} \tempo 4 = 80 a4\mark "Andante, più accelerando" \rozsa }
		\alternative { { e8 b'4 e8 \tempo 4 = 60 } { e,8 b'4 r8 } } \break
	} \relative c' {
	\tempo 4 = 120 a'4 \mark "Molto accelerando" \rozsa e8 b'4 b8
	a4 \mark "Vivo" \rozsaveg
	<<
		{ \relative c' { \voiceOne \tiny b'8 b e } }
		{ \new Voice { \relative c' { \voiceTwo \normalsize g'8 fis e } } }
	>> \oneVoice r8 r4 \bar "|."
	}
}
\score {
  <<
  \new Voice = "dallam" { \dallam }
  \addlyrics {
	Hej! \rozsatxt
	Hej, de \rozsatxt Hej!
	Ki -- me -- gyek a kert -- be, \lefekszemtxt Hej!
	Lu -- li, lu -- li, lu -- li, \lefekszemtxt Hej!
	\rozsatxt Hej! de ány Hej! % Ismétlés vége
	\nefelejcstxt Hej! de
	\nefelejcstxt
	}
  >>
  \layout { indent = 0.0\cm }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}

Rózsa, de szekfű, de szép tulipán,
Szeret engemet egy szőke, de szőke leány!

Kimegyek a kertbe, lefekszem aludni,
száz éves vén diófa árnyában.
Luli, luli, luli, lefekszem aludni,
száz éves vén diófa árnyában.

Rózsa, de szekfű, de szép tulipán,
Szeret engemet egy szőke, de szőke leány!

Fehér liliomszál, ha az enyém volnál,
jobb dógom vón' a a szolgabírónál.
Luli, luli, luli, lili-liliomszál,
jobb dógom vón' a szolgabírónál.

Rózsa, de szekfű, de szép tulipán,
Szeret engemet egy szőke, de szőke leány!

Feleségül veszlek még ezen a nyáron,
meglátod, te leszel az én párom.
Luli, luli, luli, ladi-ladilárom,
meglátod te leszel az én párom.

Rózsa, de szekfű, de szép tulipán,
Szeret engemet egy szőke, de szőke leány!

Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода малинка, малинка моя!

Ах, под сосною, под зелёною,
Спать положите вы меня!
Ай-люли, люли, ай-люли, люли,
Спать положите вы меня.

Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода малинка, малинка моя!

Ах, сосёнушка ты зелёная,
Не шуми же надо мной!
Ай-люли, люли, ай-люли, люли,
Не шуми же надо мной!

Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода малинка, малинка моя!

Ах, красавица, душа-девица,
Полюби же ты меня!
Ай-люли, люли, ай-люли, люли,
Полюби же ты меня!

Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода малинка, малинка моя!

Források[szerkesztés]

 • Ivan Petrovich Larionov: Kalinka (Калинка). YouTube (2016. feb. 4.) (Hozzáférés: 2017. máj. 4.) (kotta, audió)
 • Rózsavölgyi: Arany album 1950. Budapest: Könyvterjesztő Nemzeti Vállalat. 12. o. Hibásan „Alexandrov”-ot jelöli meg a dal szerzőjeként  

Felvételek[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

 • Kalinka Flashmob. YouTube. Kalinyingrád (2015. okt. 8.) (Hozzáférés: 2017. máj. 3.) (videó)

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap