Közhasznú Esmeretek Tára

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Közhasznú Esmeretek Tára

Első kiadásának időpontja 18311834
Nyelv magyar
Témakör tudományos ismeretek gyűjteménye
Műfaj lexikon
Részei 12 kötet
Kiadás
Magyar kiadás Wigand Ottó kiadása, Pest

A betűrendes magyar enciklopédiák sorát a Közhasznu Esmeretek Tára nyitotta meg, a Conversations-Lexikon magyarított változataként. Kiadását Otto Wigand pesti könyvárus 1831-ben indította meg és 1834-ig 12 kötetben befejezte. Az egyhasábosan szedett apró betűs munka jó néhány magyar vonatkozású szócikket is tartalmazott, tehát tekintettel volt a hazai viszonyokra. Egy évtized múlva, 1844-ben Wigand jogutóda, Heckenast bocsátotta közre annak olcsó kiadását, amely különben az elsőnek betű szerinti lenyomata, csak kisebb sorközökkel és gyengébb minőségű papíron.

Az első kötet munkatársai[szerkesztés]

Angyalffy Mátyás, a Georgikon egykori tanára (földművelési és állattenyésztési cikkek), Aszalay József helytartósági titkár (földrajz), Ballai Valér bencés szerzetes (hittudomány), Balogh Pál orvos (orvostudomány, kémia, természetrajz), Balogh Sámuel református lelkész (filozófia), Bitnicz Lajos katolikus pap, liceumi tanár (klasszika-filológia), Csató Pál akadémiai írnok (vegyes cikkek), Cserneczky József, a Sas című folyóirat munkatársa (vegyes cikkek), Dessewffy József gróf, földbirtokos (nyelvészet, történelem, mezőgazdaság), Döbrentei Gábor akadémiai titkár (világtörténelem, magyar történelem, világirodalom, magyar irodalom, nyelvtan, poétika, verstan), Fábri Pál evangélikus gimnáziumi igazgató (magyar történelem), Ferenczy István szobrászművész (képzőművészetek), Guzmics Izidor bencés szerzetes (hittudomány), Győry Sándor mérnök (matematika, műszaki tudományok), Jakab István helytartósági fogalmazó (zene), Kis János evangélikus szuperintendens (hittudomány), Kiss Károly császári-királyi kapitány (hadtudomány), Lassú István pénzügyi hivatalnok (földrajz), Mailáth János gróf, földbirtokos (osztrák történelem), Mednyánszky Alajos báró, királyi helytartótanácsos (történelem, művészetek), Nyiry István református tanár (fizika), Ponori Thewrewk József ügyvéd (vegyes cikkek), Pólya József orvos (orvostudomány), Sárkány Miklós bencés szerzetes (hittudomány), Schedius Lajos egyetemi tanár (esztétika, földrajz), Szalay Imre katolikus pap, egyetemi tanár (hittudomány), Teleki József gróf, akadémiai elnök (magyar történelem), Thaisz András ügyvéd, a Tudományos Gyűjtemény volt szerkesztője (jogtudomány), Tittel Pál egyetemi tanár (matematika, csillagászat), Vásárhelyi Pál mérnök (műszaki tudományok), Wesselényi Miklós báró, földbirtokos (lótenyésztés), Zsivora György ügyvéd (jogtudomány).[1]

Kritikák[szerkesztés]

  • Az Auróra-kör (Bajza József és társai) kemény tollharcot kezdtek a szerkesztőség élén állók, főleg Döbrentei Gábor ellen.
  • Amikor Otto Wigand 1830. február 6-án kiadta a Közhasznú Esmeretek Tára programját, az egyik mutatványcikk alatt Cserneczky József neve is előfordult; Bajza József a Figyelmeztetés című röpiratában megtámadta Wigand vállalkozását és Cserneczky cikkét kegyetlenül leszólta. Erre Cserneczky február 23-án mint szerkesztő kiadta Feleletét. A vitához többen hozzászóltak. Cserneczky láthatóan megsértődött és otthagyta a Közhasznú Esmeretek Tárát

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. Pintér Jenő: A magyar irodalom története: tudományos rendszerezés Budapest, 1930–1941; 5. kötet. Bevezetés / Nyomdászat, könyvkiadás c. alfejezet. (CD-ROM: Arcanum Kiadó)

Források[szerkesztés]

  • Szalai Anna (szerk.): Tollharcok. Budapest, 1981. Szépirodalmi. 661 p.

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]