Közfeladatot ellátó személy

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Közfeladatot ellátó személyek tágabb értelemben azok a személyek, akik közösségi célok, társadalmi normák megvalósítása, végrehajtása érdekében jogszabályok alapján közfeladat ellátására alkalmasnak minősített szervek képviseletében eljárnak a társadalom egyedeivel szemben, illetve közvetítenek feléjük.[1] :A közfeladatot ellátó személyek körét a Btk. 310-313. §., Btk. 459. § 1. bek. 12. pontja határozza meg.

A fogalom története[szerkesztés]

A közfeladatot ellátó személyek köre[szerkesztés]

 • a postai szolgáltató végrehajtó vagy biztonsági szolgálatot ellátó alkalmazottja, a közforgalmú tömegközlekedési eszközt működtető gazdálkodó szervezetnél végrehajtó vagy biztonsági szolgálatot ellátó személy, továbbá a közúti személyszállítási szolgáltatást végző más személy (pl.: MÁV jegyvizsgáló, postai kézbesítő, MÁV forgalomirányító, forgalmi szolgálattevő)
 • a Magyar Honvédség szolgálati feladatot teljesítő katonája
 • a polgári védelmi szervezetbe beosztott és polgári védelmi szolgálatot teljesítő személy
 • a mentőszolgálat tagja (pl.: mentőorvos, mentőszolgálat gépkocsivezetője, elsősegélynyújtásban közvetlenül részt vevők)
 • a bírósági vagy más hatósági eljárásban a védő vagy a jogi képviselő, a szakértő, és a hivatalos személynek nem minősülő kézbesítési végrehajtó (pl.: védő lehet ügyvéd, terhelt törvényes képviselője, nagykorú hozzátartozója)
 • az egészségügyről szóló törvényben meghatározott esetben az egészségügyi dolgozó, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy, akik feladata:
  • a látlelet kiadása
  • a keresőképesség, illetve a munkaképesség-csökkenés mértékének elbírálása
  • a munka-, illetve pályaalkalmasság elbírálása
  • az egészségügyi alkalmassághoz kötött engedélyek kiadására irányuló eljárásban végzett vizsgálatok
  • az egyéb egészségügyi, egészségbiztosítási vagy szociális ellátásra való jogosultság megállapítására irányuló eljárásban végzett vizsgálatok
  • a kötelező népegészségügyi intézkedések ellátása
  • a hatóság megkeresésére vagy megrendelésére végzett vizsgálat, illetve beavatkozás
  • az ügyeleti szolgálat, illetve sürgősségi ellátás
 • a közoktatásról szóló törvényben meghatározott esetben a pedagógus, illetőleg a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott, valamint a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott esetben a felsőoktatási intézmény oktatója, tanára, tudományos kutatója (pl: óvodai nevelő munkában résztvevő, kollégiumi nevelő, egyetemi tanár)
 • az állami, önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltóság tűzoltói feladatot ellátó tagja
 • a rendőrségről szóló törvényben meghatározott körben a lakosság élet- és vagyonvédelmének biztosítása érdekében létesült társadalmi önvédelmi szervezet tagja, a közbiztonság javítására irányuló tevékenysége közben (pl.: polgárőrség)
 • a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló törvény szerint nyilvántartásba vett egyház lelkésze
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott munkakörben foglalkoztatott személy e tevékenysége gyakorlása során (pl.: gyám, gyámi tanácsadó, szociális gondozó, hajléktalanokkal foglalkozó utcai munkás, szenvedélybetegekkel foglalkozó szociális gondozó)

Források[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]