Környezeti hatásvizsgálat

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A környezet állapotának felméréséhez környezeti hatásvizsgálatot készítünk. Gyakran felmerülő kérdések a hatásvizsgálattal kapcsolatban, hogy miért, ki, mikor, hogyan és mivel készíti. A hatásvizsgálatban a kidolgozóknak az a fontos, hogy a jellemző és tartós maximális hatásintenzitás hogyan viszonyul a hatásviselő érzékenységéhez. Az értékelésnél a tartósan legrosszabbnak számító helyzetből kell kiindulni.

Környezeti hatásvizsgálat[szerkesztés]

Alapelvei[szerkesztés]

 • Elővigyázatosság, megelőzés
 • Legkisebb mértékű környezetterhelés és igénybevétel
 • Megelőzi a környezetszennyezést
 • Kizárja a környezetkárosítást
 • Leghatékonyabb megoldás
 • Felelősség
 • Együttműködés
 • Tájékozódás, tájékoztatás, nyilvánosság

Miért készítik?[szerkesztés]

Jogszabály tartalmazza azokat a feladatokat, amelyek esetében Hatásvizsgálat készítése kötelező. Ilyen feladat például

 • A környezet állapotának mennyiségi, minőségi jellemzőinek feltárásának, terhelhetőség és igénybevétel mértékének, valamint további elérendő állapotainak meghatározására.
 • Nemzeti környezetvédelmi program keretein belül a környezet állapotának bemutatására
 • Éves beszámoló a környezet állapotáról
 • Országos környezetvédelmi információs rendszer működtetése
 • Dokumentációk, tanulmányok készítése

Továbbá önkéntesen végzett vizsgálatokhoz is készíthetők hatásvizsgálatok. Például mikor egy gazdálkodási szervezet meg szeretné ismerni, hogy a tevékenysége milyen hatással van a környezetre, vagy éppen tudományos kutatás keretein belül is készíthető.

Kik készítik?[szerkesztés]

A környezeti hatásvizsgálatot az közigazgatás készíti, amely további alegységekre bontható.

 • Államigazgatás: Országgyűlés, kormány, környezetvédelmi miniszter
 • Önkormányzatok: Települési és területi
 • Területi környezetvédelmi hatóság
 • Gazdálkodó szervezetek: ipar, mezőgazdaság, szolgáltatás

Mikor készítik?[szerkesztés]

Erre a kérdésre három válasz lehetséges. Adott időszak eredményeinek értékelésekor, új szabályozás bevezetésekor, valamint a közvélemény tájékoztatásakor, amely időszakos.

Mivel készítik?[szerkesztés]

Szükséges alapadatok a tevékenység, a környezeti állapot és nem utolsósorban a terjedési viszonyok Az értékelés több típusú lehet többek között irodalom, modellek, statisztikai, térképek valamint fizikai és kémiai ismeretek

Hatástanulmányok[szerkesztés]

A hatásvizsgálati szakaszok eredményeit a kérelmezőnek előzetes környezeti hatástanulmányban és részletes környezeti hatástanulmányban kell bemutatnia. A hatásvizsgálat során fel kell tárni a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó más műveletek, továbbá a meghibásodás vagy a baleset miatt várható környezeti hatásokat is

Előzetes környezeti hatástanulmány[szerkesztés]

Egy tevékenység megkezdésének a szándékát a kérelmezőnek be kell jelentenie a felügyelőségnek. A kérelemhez előzetes környezeti tanulmányt kell csatolni. Ennek a tanulmánynak az alábbiakat kell tartalmazni:

 • A tervezett tevékenység célját, telepítési és technológiai tervezés leírását, a létesítmény szükségességének indoklását, továbbá a tervezett tevékenység elmaradásából származó környezeti követelmények leírását
 • az első pontban foglaltak megvalósításából származó környezetterhelés és környezeti igénybevétel mennyiségi és minőségi leírását
 • Környezetre gyakorolt várható hatások előzetes becslését
 • Azokat a kérdéseket, amelyek megválaszolása csak további hatásvizsgálatok készítésével válaszolhatók meg
 • Azoknak az adatoknak a megjelölését, amelyek a törvény értelmében államtitkot képeznek.

Részletes környezeti hatástanulmány[szerkesztés]

Az előzetes környezeti tanulmány alapján készítendő helyszíni vizsgálatokkal alátámasztott hatástanulmány, amelynek a következőket kell tartalmaznia.

 • Részletes leírást, a választott technológia összehasonlítását a leghatékonyabb megoldással
 • A hatásterületek behatárolását, ideértve a térképi bemutatásokat is, és a területek környezeti állapotának ismertetését a tevékenység megvalósítása nélküli helyzetben
 • A környezet állapotában a tevékenység következtében létrejövő változásoknak a környezeti elemekre és az emberi egészségre gyakorolt hatása előrejelzését, értékelését
 • a környezet állapotának változása miatt várható egészségügyi, gazdasági és társadalmi következmények becslését
 • A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és károsítást megelőző, csökkentő, illetve elhárító intézkedések meghatározását
 • Részletes hatástanulmány összeállításához felhasznált adatok forrását, az alkalmazott módszereket, azok korlátait és alkalmazási körülményeit, az előrejelzések érvényességi határait
 • A felhasznált tanulmányok listáját, a tanulmányokhoz való hozzáférés módját
 • azoknak az adatoknak a megjelölését, amelyek a törvény értelmében államtitkot képeznek
 • A nyilvánosság számára közérthető összefoglalót

A hatásvizsgálat lépései[szerkesztés]

A hatásvizsgálati folyamat 4 fázisra tagolódik:

 • Előkészítő fázis: A megvalósítást kizáró okok keresése, a lehetséges műszaki-technológiai és telepítési alternatívák értékelése, a KHV további sorsának meghatározása és ezeknek az előzetes KHT-ban való összefoglalása.
 • Tanulmány készítő fázis: A KHT elkészítése.
 • Áttekintő-értékelő fázis: Az elkészült hatástanulmány szakmai vitája, az érintett lakosság bevonása, a vélemények feldolgozása és a kiegészítések elkészítése.
 • Eredmény értékesítő fázis: Döntés születik és további feladat a döntés következményeinek utólagos ellenőrzése.

Hatásvizsgálati módszerek[szerkesztés]

 • Ellenőrző jegyzék
 • Mátrixok
 • Kvantitatív módszerek
 • Hálózatok
 • Térképfedvények

Források[szerkesztés]

 • Cserey Balázs: Fejlesztések környezeti hatásvizsgálata, 1994.
 • Dr. Rédey Ákos- Módi Mihály – Tamaska László: Környezetállapot értékelés, 2002.
 • L.W.Canter: Enviromental Impact Assessment, McGraw Hill Publ., New York, 1996.
 • J. Glasson: Introduction to Enviromental Impact Assessment, University College, London Press
 • C. Wood: Enviromental Impact Assessment, A Comparative Review, Longman Scientific & Technical