Szóképzés

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
(Képző szócikkből átirányítva)

A szóképzés a szóalkotás egyik módja, amely során egy alapszóhoz toldalék járul, és ily módon ugyanahhoz vagy más szófajhoz tartozó, új szó jön létre. A szóképző funkcióval rendelkező toldalékot általában képzőnek nevezzük.

A szóképzéssel ellentétes folyamat az elvonás, ami abból áll, hogy az alapszó végéről eltávolítanak egy vélt vagy valós toldalékot (például kapálkapa).

A szóképzés nem tévesztendő össze a flexióval, amely nem új szótári szót hoz létre, hanem a szavak különböző nyelvtani alakjainak a kifejezését szolgálja.

A szóképzés fajtái[szerkesztés]

A toldalékolás típusa szerint[szerkesztés]

  • Szóvégi toldalék (szuffixum, „utóképző”): ember + -iemberi. A magyar nyelv nagy számú szóképző szuffixummal rendelkezik, amelyeket a szakirodalom képzőnek nevez.
  • Szóeleji toldalék (prefixum, „előképző”). A magyar nyelvben ide tartozik az igekötők használata, amennyiben ezek megváltoztatják az alapige jelentését: össze- + megyösszemegy.
  • Szóeleji és szóvégi toldalék egyszerre (cirkumfixum): A francia nyelvben így képződött például a dératiser ’patkányokat irt’ ige. Az alapszó rat ’patkány’ elé a dé- (a -talan/-telen képző jelentéséhez közelálló jelentésű prefixum) került, a végére pedig az -iser főnévi-igenév-képző.

Szófajváltozás szerint[szerkesztés]

Szóképzés típusa szófajváltozás szerint Példák
Főnévképző főnévből főnevet képző magyar: juhjuhász
melléknévből főnevet képző magyar: betegbetegség
angol: happy (boldog) → happiness (boldogság)
német: lässig (hanyag) → Lässigkeit (hanyagság)
igéből főnevet képző magyar: tanultanulás
angol: sing (énekel) → singer (énekes)
német: üben (gyakorolni) → Übung (gyakorlat)
Melléknévképző melléknévből melléknevet képző magyar: pirospirosas
főnévből melléknevet képző magyar: s
angol: beauty (szépség) → beautiful (szép)
igéből melléknevet képző magyar: félfélénk
angol: read (olvas) → readable (olvasható)
német: schweigen (hallgatni, csendben lenni) → schweigsam (hallgatag, szótlan)
Határozószó-képző főnévből határozószót képző magyar: viszonyviszonylag
melléknévből határozószót képző magyar: udvariasudvariasan
Igeképző igéből igét lépző magyar: olvasolvasgat
főnévből igét képző magyar: őrőrködik
melléknévből igét képző magyar: szépszépít
angol: modern (modern) → modernize (modernizál)
Igenévképző főnévi igenevet képző magyar: látlátni
melléknévi igenevet képző magyar: fizetfizetendő
határozói igenevet képző magyar: égégve

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]