Ugrás a tartalomhoz

Kántás Balázs

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Kántás Balázs
Született1987. szeptember 7. (36 éves)
Budapest
Állampolgárságamagyar
Nemzetiségemagyar
Foglalkozása
 • költő
 • fordító
 • irodalomtörténész
 • szerkesztő
KitüntetéseiPro Scientia Aranyérem

Gérecz Attila-díj

József Attila-díj
A Wikiforrásban további forrásszövegek találhatók Kántás Balázs témában.
SablonWikidataSegítség

Kántás Balázs (Budapest, 1987. szeptember 7.) József Attila-díjas[1] és Gérecz Attila-díjas,[2] valamint Pro Scientia Aranyéremmel[3] kitüntetett kortárs magyar irodalomtörténész, költő, műfordító, szerkesztő, levéltáros-könyvtáros-muzeológus.

Életrajza[szerkesztés]

Érettségi vizsgát a Széchenyi István Gimnáziumban tett, majd 2006-ban felvételt nyert az ELTE Bölcsészettudományi Karára, ahol 2009-ben szerzett diplomát BA-anglisztika alapszakon, majd ugyanitt irodalom- és kultúratudomány mesterszakon 2011-ben. 2011 és 2014 között az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának állami ösztöndíjas PhD-hallgatója volt, az összehasonlító irodalomtudományi doktori programon. Disszertációs témája Paul Celan költészete és líraesztétikája, mely témakörben már több kisebb tanulmánykötetet publikált, doktori témavezetője Bacsó Béla professzor, a kar Esztétika Tanszékének vezetője volt. A témában írott doktori értekezését 2015 júniusában védte meg cum laude minősítéssel, és szerzett irodalomtudományi doktori fokozatot.

2007 decembere óta publikál rendszeresen, versei, versfordításai, majd kritikái, recenziói megjelentek, megjelennek többek között a Kalligram, a Prae, a Napút, a Búvópatak, a kolozsvári Helikon, a Kaláka, az Apokrif, az Apokrif Online, a Kortárs, a Spanyolnátha, a Vigilia, a Kláris, az Új Forrás, az Irodalmi Jelen, az Irodalmi Jelen Online, a Magyar Napló, az Ezredvég, a Litera.hu, a Zempléni Múzsa, a Szépirodalmi Figyelő, a 2000, a Parnasszus, a Kulter.hu, a Fiatal Értékteremtő Lap, a Börzsönyi Helikon, illetve a Képírás című folyóiratokban. Első két önálló verseskötete 2008 végén jelent meg. 2008 júliusa óta tagja a József Attila Kör írószervezetnek, 2009 februárja óta a Magyar Műfordítók Egyesületének, 2009 áprilisa óta a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak, 2009 novemberétől pedig a Fiatal Írók Szövetségének, 2010 óta a Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaságnak, illetve szoros kapcsolatban áll az ELTE BTK-n működő, fiatal írókat-költőket tömörítő Apokrif folyóirattal. 2008-2009 során rövid ideig a Héttorony irodalmi magazin versszerkesztője is volt.

2009 végén felvételt nyert a Magyar Írószövetségbe. A versírás mellett angol, német, olasz, francia, spanyol és portugál nyelvekből fordít, költészetet és műfordítást elsősorban Géher Istvántól, Nádasdy Ádámtól és Rónai-Balázs Zoltántól tanult. Takács Zsuzsa Kossuth-díjas költőnő a Széchenyi Irodalmi Akadémián tartott székfoglaló előadásában méltatta Samuel Taylor Coleridge Kubla kán című versének Kántás általi magyar fordítását, Az ablaküvegek közötti tér című kötetéhez Payer Imre József Attila-díjas költő írt fülszöveget, Éntelen Ének című, magyar-angol nyelvű verseskötetéhez pedig Csernák Árpád író. Orpheusz című verseskötetének fülszövegét Géher István professzor, utószavát Szepes Erika írta. Paul Celantól Lator László és Marno János után, műfordítás-történeti érdekességként három kötetnyi verset fordított magyarra, többek között Celan Atemkristall-ciklusát.

Fiatal korához képest több szakmai elismerésben, díjban, ösztöndíjban is részesült. 2011-ben többek között kritikusi tevékenységéért Pro Scientia Aranyéremmel jutalmazták; korán nemzedékének egyik markáns képviselőjévé lépett elő mind szépirodalmi szerzőként, mind pedig irodalomkritikusként. 2011 és 2012 folyamán a DOKK Független Irodalmi Kikötő online irodalmi portál egyik versszerkesztőjeként tevékenykedett, 2012 novemberétől 2015 márciusáig a Kurázsi online irodalmi és kulturális folyóirat kritikai rovatának szerkesztője volt. A 2013-as év végétől kezdve költői-műfordítói tevékenysége erősen háttérbe szorult, újabban inkább az irodalomelemzői tevékenységre fókuszál, erről tanúskodik az is, hogy 2011-ben és 2012-ben jóval több műelemző munkát publikált, mint szépirodalmi szöveget. Nemzedékének egyik igen aktív irodalomkritikusaként működik, szemlélete eklektikus, irodalmári gondolkodására többek között nagy hatással volt Szepes Erika, Szigeti Csaba, Bertha Zoltán és Zsávolya Zoltán irodalomtörténészek. Kismonográfiát publikált többek között Géher István, Kemény István és Bíró József, Petőcz András és Böszörményi Zoltán paradigmatikus kortárs magyar költők életművéről, valamint számos hosszabb elemző tanulmányt a kortárs magyar líra és próza tárgykörében.[4] 2016-ban

Latitude – 10 essays on poetry címmel jelent meg angol nyelvű tanulmánykötete, 2017-ben Áthangolás című, 30 írást tartalmazó, terjedelmes válogatott tanulmánykötete. 2016-tól kezdve levéltárosként dolgozik a Magyar Nemzeti Levéltárban, ahol elsősorban iratok digitális másolatban történő publikálásával, levéltári adatbázisok szerkesztésével foglalkozott, illetve a Magyar Tudományos Művek Tára nemzeti bibliográfiai adatbázis intézményi adminisztrátora volt, amelynek keretében bibliográfus-könyvtárosi feladatokat is ellátott. Levéltárosként érdeklődése a történettudomány felé fordult, elsősorban a Horthy-korszak első felének történelmével, a korai magyar szélsőjobboldali mozgalmak, titkos társaságok, a hozzájuk köthető paramilitáris alakulatok és a magyar állam viszonyával foglalkozik.[5] 2020 tavaszán, a koronavírus járvány okozta rendkívüli helyzet idején, a digitális szövegközlés és a tudományos tartalmak ingyenes hozzáférése melletti elköteleződése jegyében számos, részben eredetileg nyomtatott megjelenésre is szánt, az 1920-as évek radikális jobboldali paramilitáris szervezeteinek működéséről szóló forráskiadványt is közzétett elektronikus formában az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár szolgáltatásán keresztül.[6] A bethleni konszolidáció első éveiben működő radikális jobboldali, paramilitáris szervezetek és az ezekhez köthető politikai erőszakhullám kutatója, illetve az ehhez kötődő történeti források egyik tudományos közzétevője. Irodalomtörténészi munkásságáért 2023. március 15-e alkalmából József Attila-díjjal tüntették ki.[7] 2023 őszétől a Nemzeti Bélyegmúzeum muzeológusaként, tudományos munkatársaként dolgozik.[8] A Bélyegmúzeum munkatársaként postatörténettel is elkezdett foglalkozni, többek között jogtörténeti forráskiadásként, bevezető tanulmánnyal közzé tette az elmúlt évszázad magyar postatörvényeit,[9] forráskiadványt publikált a Horthy-korszak első éveiben működő postai karhatalmi zászlóaljról és annak utódszerveiről,[10] valamint hadtörténészként a magyar posta-, had- és rendvédelem szoros összefüggéseinek is szentelt egy forráskiadványt,[11] valamint bevezető esszével ellátott filatélai forráskiadást tett közzé Légrády Sándor, a talán legjelentősebb magyar bélyegtervező grafikus munkásságáról, postaforgalomban megjelent bélyegeiről, három szakaszra osztva a művész pályáját (1932-1945,[12] 1945-1956,[13] 1956-1980[14]); filatéliai forráskiadást tett közzé Francois Fournier művészi bélyeghamisító fakszimile bélyegeiről,[15] valamint Maimonidész, a nagy zsidó vallásfilozófus filatéliában való jelenlétéről.[16]

Költészete[szerkesztés]

Kántás költészetére főként a rövid, letisztult líraiság és a kissé talán mesterségesnek ható pátosz jellemző, rövidebb versei általában szándékoltan szenvedélyesek és egyszerre többféle olvasási módot kínálnak. Munkásságára erősen hatottak Ted Hughes, Fernando Pessoa, Charles Baudelaire és Paul Celan, akiket egyébként maga is fordított és újrafordított, magyar alkotók közül József Attila, Faludy György, Pilinszky János és más, még élő szerzők is. Azt persze elég nehéz megállapítani, a szerző tulajdonképp melyik lírai alkotó vagy irányzat követője, inkább úgy tűnhet, egyszerre kötődik több irodalmi tradícióhoz, de szorosabban egyikhez sem. Miként Payer Imre írja Az ablaküvegek közötti tér fülszövegében: "Kántás Balázs szenvedélyes költő. Szenvedélyének tárgya a világ. Csakhogy nem romantikus módon, nem naivan tör elő ez az érzés. (...) Az irónia térhódításának idején is hitelesen képes felmutatni a pátosz erejét, igazságát és szenvedélyes telítettségét. (...) A neoavantgárd és a posztmodern poétikák hatására közvetetten érzékelteti szenvedélyes világképét, amely sokszor kétségbeesett. Csak a szerelem ad feloldást keserű világában." Indulása elején még talán valamennyire a hermetizmus poétikai hagyományához lehetett sorolni, újabb verseiben a neo-szenzibilitás és a képviseleti költészet bizonyos elemei látszanak vegyülni.

Versfordításai[szerkesztés]

A versírás mellett számos műfordítása is megjelent, angol, német, olasz, spanyol, francia és portugál nyelvekből fordít, többek között olyan szerzőket, mint Ted Hughes, Fernando Pessoa, Paul Celan, William Butler Yeats vagy Charles Baudelaire, de ismert szerzők újrafordításának kísérletei mellett a magyar olvasó számára egyelőre jórészt ismeretlen, kortárs szerzők verseit is magyarítja. Ismert versek általa készített új magyar fordításai közül gyakran idézik Coleridge Kubla Kán és Paul Verlaine Őszi sanzon c. versét. Első fordításkötetét Paul Celan válogatott verseiből Nyelvrács címen a 2009-es Europoetica Nemzetközi Költészeti Fesztiválon mutatták be, a 2009-es Könyvhétre jelentek meg kötetben Baudelaire-adaptációi és Payer Imre Kántás által angolra fordított válogatott versei, illetve Rónai-Balázs Zoltán kétnyelvű verseskötete.

Díjai, ösztöndíjai[szerkesztés]

 • Az Országos Idegennyelvű Könyvtár műfordítás-pályázatának különdíja, 2008
 • A Napkút Kiadó irodalmi pályázatának díja, 2008
 • ELTE BTK Tudományos Ösztöndíj, 2008
 • A Magyar Fejlesztési Bank Habilitas Alkotói Ösztöndíja, 2009
 • ELTE BTK Tudományos Ösztöndíj, 2009
 • ELTE BTK Sport- és Kulturális Ösztöndíj, 2009
 • ELTE BTK Tudományos Ösztöndíj, 2010
 • ELTE BTK Sport- és Kulturális Ösztöndíj, 2010
 • ELTE BTK Tudományos Ösztöndíj, 2011
 • ELTE BTK Tudományszervezési és Kutatásfejlesztési Ösztöndíj, 2011
 • Köztársasági Ösztöndíj, 2010
 • Erasmus Hallgatói Mobilitási Ösztöndíj, 2010-2011
 • XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Humántudományi Tagozat, Összehasonlító Irodalomtudományi Szekció, I. helyezés, 2011.
 • Pro Scientia Aranyérem, 2011
 • Állami PhD-ösztöndíj, ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2011-2014
 • ELTE BTK Tudományszervezési és Kutatásfejlesztési Ösztöndíj, 2012
 • Wekerle Sándor Alapkezelő – Diákok a Tudományért Szakalapítvány ösztöndíja, 2012
 • ELTE BTK Tudományszervezési és Kutatásfejlesztési Ösztöndíj, 2013
 • A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalmi és Ismeretterjesztés Kollégiumának alkotói ösztöndíja, 2014
 • A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalmi Kollégiumának alkotói ösztöndíja, 2016
 • A Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiumának alkotói ösztöndíja, 2018
 • Gérecz Attila-díj, 2019[17]
 • Az év levéltári kiadványa díj, 2020 (forráskiadványok kategória, II. helyezés, a Belső várkastély. Bicskey Erzsébet, egy fiatal lány naplója 1940-1946 című forráskiadvány társszerzőivel, Kunt Gergellyel, Szabó Piroskával és Szerényi Ildikóval közösen)[18]
 • József Attila-díj (2023)

Szakmai szervezeti tagságai[szerkesztés]

 • Magyar Írószövetség
 • Magyar Műfordítók Egyesülete
 • Magyar PEN Club
 • József Attila Kör
 • Fiatal Írók Szövetsége
 • Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság
 • Magyar Irodalomtörténeti Társaság
 • Magyar Újságírók Országos Szövetsége
 • Magyar Levéltárosok Egyesülete
 • PRO SCIENTIA Aranyérmesek Társasága
 • Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete
 • Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület

Művei[szerkesztés]

Irodalomtudományi, irodalomkritikusi munkák[szerkesztés]

 • A magába zárt vers – Paul Celan költészete körül. Napkút Kiadó, 2010
 • A lélegzetkristály feltörése – olvasói kommentár Paul Celan Atemkristall c. versciklusához. Uránusz Kiadó, 2010
 • Túl a médiumokon – Paul Celan költészetének mediális aspektusai. Uránusz Kiadó, 2012
 • Hangpróba – Kötetkritikák a legifjabb magyar költőnemzedék képviselőiről. Napkút Kiadó, 2012
 • Fantomképek – Kötetkritikák a kortárs magyar irodalom paragidmatikus szerzőiről. Napkút Kiadó, 2013
 • Nyelv / Rács / Törés – Közelítések Paul Celan költészetéhez. Fiatal Írók Szövetsége-Ráció Kiadó, 2013
 • Fordulópont – Esszék, tanulmányok, kritikák. Napkút Kiadó, 2014.[19]
 • Árral szemben. Tíz irodalmi (eset)tanulmány. Hungarovox Kiadó, 2014
 • Vers/fordulatok. Esettanulmányok a versfordításról; Cédrus Művészeti Alapítvány–Napkút, Bp., 2015
 • Prospero sziluettje. Esszéisztikus tollvonások Géher István portréjához; Cédrus Művészeti Alapítvány–Napkút, Bp., 2015
 • "Vannak még dalok túl az emberen". Írások Paul Celan költészetéről, líraesztétikájáról és recepciójáról; Cédrus Művészeti Alapítvány–Napkút, Bp., 2015[20]
 • Fingerprints. Five essays on poetry; Cédrus Művészeti Alapítvány–Napkút, Bp., 2016
 • Hűség holtig. Esszéetűd Bíró József költészetéről; Cédrus Művészeti Alapítvány–Napkút, Bp., 2016
 • Latitude. 10 essays on poetry; Hungarovox, Bp., 2016
 • Message in the bottle. Essays around Paul Celan's poetry; Cédrus Művészeti Alapítvány–Napkút, Bp., 2016
 • Áthangolás. Válogatott tanulmányok az irodalomról, művészetről, kultúráról való szabad gondolkodás jegyében; Művészetek Háza, Veszprém, 2017 (Vár ucca műhely könyvek)[21]
 • Az Európa(i) Rádió(s): Személyesség, közösségi beszédmód, humanizmus és referencialitás Petőcz András ezredforduló utáni (antropológiai posztmodern) költészetében. Művészetek Háza, Veszprém, 2019 (Vár ucca műhely könyvek)
 • A tér tenyerén. Közelítések Böszörményi Zoltán életművéhez. Arad-Budapest, Irodalmi Jelen Könyvek, 2019[22]
 • Poetica humanistica hungarica. Postmoderna? Személyesség, közösségi beszédmód, humanizmus reprezentatív kortárs magyar költők életművében; Művészetek Háza, Veszprém, 2019 (Vár ucca műhely könyvek)

Levéltári forráskiadványok[szerkesztés]

 • Kémek, korok életek. Erika Glaser Wallach és Noel Field története, forráskiad. Majtényi Zsuzsanna, Mikó Zsuzsanna, Szabó Csaba, ford. Csikós Júlia, Kántás Balázs, Mátis Veronika, Budapest, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára-Libri Kiadó, 2017
 • A szabadkőműves dosszié. A Magyar Királyi Belügyminisztérium szabadkőművesek megfigyeléséről szóló jelentése, 1938, forráskiad. Kántás Balázs, Szabó Piroska, Budapest, Nagy Lajos Kiadó, 2019[23]
 • Belső várkastély. Bicskey Erzsébet, egy fiatal lány naplója 1940-1946, forráskiad. Kántás Balázs, Kunt Gergely, Szabó Piroska, Szerényi Ildikó, Nyíregyháza, Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, 2019[24]
 • A Trebitsch-ügyirat. A Magyar Királyi Belügyminisztérium titkos dokumentumai Trebitsch Ignác nemzetközi kémről és kalandorról, 1930–1938, forráskiad. Kántás Balázs, Budapest, Hungarovox Kiadó, 2020[25]
 • A bombavetők nyomában. A Horthy-korszak egyik leghírhedtebb büntetőperének politikai kontextusáról és sajtóvisszhangjából – előmunkálat egy nagyobb volumenű forráskiadványhoz, forráskiad. Kántás Balázs, Budapest, Hungarovox Kiadó, 2020[26]
 • Árnyékhadsereg? Válogatott dokumentumok a Kettőskereszt Vérszövetség katonai titkos társaság 1920-as évekbeli működéséről, forráskiad. Kántás Balázs, Budapest, Hungarovox Kiadó, 2020[27]
 • A fekete hadsereg. Tanulmány és válogatott dokumentumok a Kettőskereszt Vérszövetség katonai titkos társaság 1920-as évekbeli működéséről, forráskiad. Kántás Balázs, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár, 2020 [Az Árnyékhadsereg? című forráskiadvány elektronikusan megjelent bővített változata][28]
 • A magyar sörpuccs? Ulain Ferenc nemzetgyűlési képviselő és társai államcsínykísérlete, 1923, forráskiad. Kántás Balázs, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár, 2020[29]
 • A Duna-Tisza közi dosszié. Három alapvető forrás a Duna-Tisza közi paramilitáris erőszak történetéhez, 1919-1924, forráskiad. Kántás Balázs, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár, 2020[30]
 • Viták a ,,másik" államhatalomról. Válogatás a fegyveres titkos társaságok ügyében elhangzott parlamenti felszólalásokból, 1923–1924, forráskiad. Kántás Balázs, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár, 2020[31]
 • A titkos társaságok felfedése. A Magyar Királyi Belügyminisztérium bizalmas jelentése a feloszlatásuk után továbbra is működő radikális jobboldali titkos szervezetekről, 1926, forráskiad. Kántás Balázs, Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár, 2020[32]
 • Diverzió, bankrablás, szélhámosság. A Kovács testvérek irredenta indíttatású bűncselekményei, 1923-1925, forráskiad. Kántás Balázs, Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár, 2020[33]
 • Levéltári iratok a Kettőskereszt Vérszövetség katonai titkos társaság szórványosan dokumentált történetéhez, 1920-1945, forráskiad. Kántás Balázs, Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár, 2020[34]
 • A különítményesek nyomában: Tanulmány és források Héjjas Iván paramilitáris vezető és különítménye tevékenységéről, 1919–1923, forráskiad. Kántás Balázs, Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár, 2020[35]
 • Váry Albert koronaügyész-helyettes összefoglaló jelentése a fehérterror Duna–Tisza közén zajlott eseményeiről, 1922, forráskiad. Kántás Balázs, Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár, 2020[36]
 • Diverzió, revízió, Fehér Internacionálé?: Tanulmány és dokumentumok a Horthy-korszak első éveinek revizionista külpolitikai együttműködési terveiről, 1919–1923, forráskiad. Kántás Balázs, Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár, 2020[37]
 • Árnyékkatonák és árnyékpolitikusok: Újabb dokumentumok a Horthy-korszak első éveinek radikális jobboldali titkos paramilitáris szervezeteinek működéséről, 1923–1926, forráskiad. Kántás Balázs, Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár, 2020[38]
 • Documenta Paramilitaria Hungarica: Tanulmány és történeti források a Kettőskereszt Vérszövetség titkos irreguláris katonai alakulat tevékenységéről, 1919–1945, forráskiad. Kántás Balázs, Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár, 2020[39]
 • Álmodozó puccsisták: Három radikális jobboldali államcsínyterv az 1920-as évek Magyarországáról, forráskiad. Kántás Balázs, Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár, 2020[40]
 • A Csocsó bácsi-féle összeesküvés: Apor Viktor tartalékos honvéd főhadnagy és társai hatalomátvételi terve, 1923, forráskiad. Kántás Balázs, Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár, 2020[41]
 • A csongrádi bombamerénylet: Sajtó- és egyéb források a Horthy-korszak egyik antiszemita terrorcselekményének kontextusához, 1923–1924, forráskiad. Kántás Balázs, Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár, 2020[42]
 • A dinárhamisítók nyomában: Bicskey Elek vajdasági magyar tanító pénzhamisítási ügye, 1928–1929, forráskiad. Berkes József, Kántás Balázs, Szabó Piroska, Szerényi Ildikó, Budapest, L-Harmattan Könyvkiadó-Magyar Nemzeti Levéltár, 2020[43]
 • Rendőrgyilkosság az Oktogonnál. Tanulmány és levéltári források Soltra József rendőrjárőr meggyilkolásának körülményeihez és politikai kontextusához, 1920, forráskiad. Kántás Balázs, Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár, 2020[44]
 • A fél világ (titkos)szolgálatában: Dokumentumok Trebitsch Ignác nemzetközi kém és kalandor Magyarországgal kapcsolatos tevékenységéről, 1919–1938, forráskiad. Kántás Balázs, Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár, 2020[45]
 • Konszolidáció kézigránáttal? Az Ébredő Magyarok Egyesületének antiszemita indíttatású jászkarajenői merényletterve, 1922[46]
 • Gyilkosság a Club Kávéházban: Az Ébredő Magyarok Egyesülete milicistáinak véres akciója, 1920, forráskiad. Kántás Balázs, Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár, 2021[47]
 • A bombaper: A Horthy-korszak első éveinek egyik legnagyobb büntetőpere és politikai kontextusa, 1922–1926, forráskiad. Kántás Balázs, Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár, 2021[48]
 • Héjjas Iván. Vázlat egy magyar radikális jobboldali katonatiszt-politikus életrajzához és kapcsolatrendszeréhez; Hungarovox, Bp., 2022

Saját versek[szerkesztés]

 • Az ablaküvegek közötti tér (versek, Búvópatak Kiadó, 2008 ISBN 9789638759436)
 • Öngyulladás (versek Napkút Kiadó, 2008 ISBN 9789632630564)
 • Éntelen ének (versek magyarul és angolul, Búvópatak Kiadó, 2009 ISBN 9789638759450)
 • Összefutás (Napkút Kiadó, 2010. ISBN 9789632631714)
 • Orpheusz – versszimfónia 50 tételben (Napkút Kiadó, 2011 ISBN 9789632631936)
 • Röntgenkép – 56 vers 7 stációban (Napkút Kiadó, 2012)
 • Szamizdat – Közéleti versek (NAP Alapítvány, 2013)
 • Félkomfortos magánpokol. Arad. Irodalmi Jelen Könyvek, 2013
 • Magánbeszéd. Versek 2012-2015; Tipp Cult, Bp., 2016 (Parnasszus könyvek. Új vizeken)
 • Sansztalan sanzonok. Versek / Chanslose Chansons. Gedichte; németre ford. Bak Rita; Hochroth Budapest, Bp., 2016

Műfordítás-kötetek[szerkesztés]

 • Nyelvrács – PAUL CELAN válogatott versei, Ráday Könyvesház, 2009 (ISBN 9789638754387)
 • Az utazás – CHARLES BAUDELAIRE válogatott versei, Napkút Kiadó, 2009 (ISBN 9789632630724)
 • A fehér cápa éneke – The Great White Shark's Song – Payer Imre válogatott versei magyarul és angolul, Napkút Kiadó, 2009 (ISBN 9789632630779)
 • Tücsöksirató – Cricket Lament – Rónai-Balázs Zoltán versei magyarul és angolul, Orpheusz Kiadó, 2009 (ISBN 9789639377646)
 • Válogatott versfordítások, Napkút Kiadó, 2009
 • Lélegzetváltások – Paul Celan kései költészetének darabjai, Napkút Kiadó, 2009
 • Kristálylélegzet – Paul Celan "Atemkristall" ciklusának magyar nyelvű adaptációja, Napkút Kiadó, 2010

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Kántás Balázs levéltáros kollégánk József Attila-díjban részesült. (Hozzáférés: 2023. március 16.)
 2. Kántás Balázs kapta a Gérecz Attila-díjat 2019-ben. (Hozzáférés: 2023. március 16.)
 3. 13 ELTE-s kapott Pro Scientia Aranyérmet. (Hozzáférés: 2023. március 16.)
 4. A fizetés nélküli szabadságra ment költői én - Laik Eszter interjúja Kántás Balázs az Irodalmi Jelen Online-on. (Hozzáférés: 2020. február 23.)
 5. A szerző publikáció a Magyar Turományos Művek Tára adatbázisban tudományos szövegkiadás-kötetekre szűrve. (Hozzáférés: 2020. október 25.)
 6. Elektronikus forráskiadványok az 1920-as évek radikális jobboldali paramiltiáris mozgalmairól - OSZK MEK. (Hozzáférés: 2020. augusztus 12.)
 7. A Bárka Online híre a 2023-as kulturális díjakról. (Hozzáférés: 2023. március 15.)
 8. A Bélyegmúzeum munkatársainak listája. (Hozzáférés: 2023. szeptember 3.)
 9. EGY ÉVSZÁZAD MAGYAR POSTATÖRVÉNYEI: JOGTÖRTÉNETI FORRÁSKIADÁS. (Hozzáférés: 2022. szeptember 23.)
 10. POSTAI KARHATALMI ALAKULATOK A HORTHY-KORSZAKBAN, 1919–1939: TANULMÁNY ÉS FORRÁSOK. (Hozzáférés: 2023. szeptember 23.)
 11. POSTATÖRTÉNET, HADTÖRTÉNET, RENDÉSZETTÖRTÉNET. TANULMÁNYVÁZLAT ÉS FORRÁSOK A MAGYAR POSTASZOLGÁLAT, HADERŐ ÉS RENDVÉDELMI SZERVEK TÖRTÉNETÉNEK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAIRÓL AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL NAPJAINKIG. (Hozzáférés: 2023. szeptember 23.)
 12. BÉLYEGVARÁZSLAT – KOROKON ÁT I. LÉGRÁDY SÁNDOR ÁLTAL TERVEZETT, KIADOTT MAGYAR POSTABÉLYEGEK, 1932–1945 FILATÉLIAI FORRÁSKÖZLÉS. (Hozzáférés: 2023. szeptember 23.)
 13. BÉLYEGVARÁZSLAT – KOROKON ÁT II. LÉGRÁDY SÁNDOR ÁLTAL TERVEZETT, KIADOTT MAGYAR POSTABÉLYEGEK, 1948–1956 FILATÉLIAI FORRÁSKÖZLÉS. (Hozzáférés: 2023. szeptember 23.)
 14. BÉLYEGVARÁZSLAT – KOROKON ÁT III. LÉGRÁDY SÁNDOR ÁLTAL TERVEZETT, KIADOTT MAGYAR POSTABÉLYEGEK, 1957–1980 FILATÉLIAI FORRÁSKÖZLÉS. (Hozzáférés: 2023. szeptember 23.)
 15. A bélyeghamisító-művész François Fournier fakszimile bélyegei - MTA REAL. (Hozzáférés: 2023. október 11.)
 16. Bölcs a bélyegeken Maimonidész jelenléte a filatéliában - MTA REAL. (Hozzáférés: 2023. október 12.)
 17. Gérecz Attila-díjat kapott kollégánk. https://mnl.gov.hu, 2019. augusztus 22. (Hozzáférés: 2020. február 25.)
 18. Az év levéltári kiadványai, 2019, Újkor.hu
 19. Fordulópont című tanulmánykötet teljes belíve az MTA REAL repozitóriumbam. (Hozzáférés: 2020. február 23.)
 20. „Vannak még dalok túl az emberen” című tanulmánykötet teljes belíve az MTA REAL repozitóriumában. (Hozzáférés: 2020. február 25.)
 21. A tanulmánykötet teljes belíve az MTA REAL repozitóriumban. (Hozzáférés: 2020. február 23.)
 22. A könyv tartalomjegyzéke az Irodalmi Jelen honlapján. [2020. február 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. február 23.)
 23. A szabadkőműves dosszié. A Magyar Királyi Belügyminisztérium szabadkőművesek megfigyeléséről szóló jelentése, 1938 - MTA REAL. (Hozzáférés: 2020. június 7.)
 24. „Belső várkastély" - Bicskey Erzsébet, egy fiatal lány naplója, 1940-1946 Szerző: Bicskey Erzsébet (1922-2010) - teljes könyv a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárának honlapján. [2020. október 31-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. augusztus 14.)
 25. A Trebitsch-ügyirat. A Magyar Királyi Belügyminisztérium titkos dokumentumai Trebitsch Ignác nemzetközi kémről és kalandorról, 1930–1938 - MTA REAL. (Hozzáférés: 2020. június 7.)
 26. A bombavetők nyomában. A Horthy-korszak egyik leghírhedtebb büntetőperének politikai kontextusáról és sajtóvisszhangjából - előmunkálat egy nagyobb volumenű forráskiadványhoz. - MTA REAL. (Hozzáférés: 2020. június 8.)
 27. Árnyékhadsereg? Válogatott dokumentumok a Kettőskereszt Vérszövetség katonai titkos társaság 1920-as évekbeli működéséről. - MTA REAL. (Hozzáférés: 2020. június 7.)
 28. A fekete hadsereg Tanulmány és válogatott dokumentumok a Kettőskereszt Vérszövetség katonai titkos társaság 1920-as évekbeli működéséről - OSZK MEK. (Hozzáférés: 2020. április 10.)
 29. A magyar sörpucss? - Ulain Ferenc nemzetgyűlési képviselő és társai államcsínykísérlete, 1923 - OSZK MEK. (Hozzáférés: 2020. május 11.)
 30. A Duna-Tisza közi dosszié. Három alapvető forrás a Duna-Tisza közi paramilitáris erőszak történetéhez, 1919-1924 - OSZK MEK. (Hozzáférés: 2020. május 11.)
 31. Viták a ,,másik" államhatalomról. Válogatás a fegyveres titkos társaságok ügyében elhangzott parlamenti felszólalásokból, 1923–1924 - OSZK MEK.. (Hozzáférés: 2020. május 21.)
 32. A titkos társaságok felfedése: A Magyar Királyi Belügyminisztérium bizalmas jelentése a feloszlatásuk után továbbra is működő radikális jobboldali titkos szervezetekről, 1926. - OSZK MEK. (Hozzáférés: 2020. június 8.)
 33. Diverzió, bankrablás, szélhámosság : A Kovács testvérek irredenta indíttatású bűncselekményei, 1923-1925. - OSZK MEK. (Hozzáférés: 2020. június 24.)
 34. Levéltári iratok a Kettőskereszt Vérszövetség katonai titkos társaság szórványosan dokumentált történetéhez, 1920-1945 - OSZK MEK. (Hozzáférés: 2020. augusztus 1.)
 35. [920-1945, forráskiad. Kántás Balázs, Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár, 2020 A különítményesek nyomában - OSZK MEK]. (Hozzáférés: 2020. október 15.)
 36. Váry Albert koronaügyész-helyettes összefoglaló jelentése a fehérterror Duna-Tisza közén zajlott eseményeiről, 1922- OSZK MEK. (Hozzáférés: 2020. október 25.)
 37. Diverzió, revízió, Fehér Internacionálé? - OSZK MEK. (Hozzáférés: 2020. október 25.)
 38. Árnyékkatonák és árnyékpolitikusok - OSZK MEK. (Hozzáférés: 2020. október 25.)
 39. Documenta Paramilitaria Hungarica - OSZK MEK. (Hozzáférés: 2020. október 25.)
 40. Álmodozó puccsisták - OSZK MEK. (Hozzáférés: 2020. október 25.)
 41. A Csocsó bácsi-féle összeesküvés - MTA REAL. (Hozzáférés: 2020. október 25.)
 42. A csongrádi bombamerénylet - MTA REAL. (Hozzáférés: 2020. október 25.)
 43. A dinárhamisítók nyomában - a könyv a Libri kínálatában. (Hozzáférés: 2020. október 25.)
 44. Rendőrgyilkosság az Oktogonnál - OSZK MEK. (Hozzáférés: 2020. november 10.)
 45. A fél világ (titkos)szolgálatában: Dokumentumok Trebitsch Ignác nemzetközi kém és kalandor Magyarországgal kapcsolatos tevékenységéről, 1919–1938 - MTA REAL. (Hozzáférés: 2020. november 10.)
 46. Konszolidáció kézigránáttal? - OSZK MEK. (Hozzáférés: 2020. december 10.)
 47. Gyilkosság a Club Kávéházban - MTA REAL. (Hozzáférés: 2020. december 26.)
 48. A bombaper - MTA REAL. (Hozzáférés: 2020. december 27.)

További információk[szerkesztés]