Jehova tanúi

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
(Jehova Tanúi szócikkből átirányítva)

A Jehova tanúi egy vallási felekezet, az amerikai Jehovah's Witnesses, Watchtower Bible and Tract Society nemzetközi szervezetének magyarországi képviselője. 1989 óta keresztény egyházként van bejegyezve Magyarországi Jehova Tanúi Egyház néven.

Jehova tanúi olyan emberek világméretű keresztény közössége, akik tevékenyen Jehova Istenről és az emberiséget érintő szándékáról a Biblia szerint tanúskodnak. Egy olyan csoportot alkotnak, melynek tagjai között sokféle etnikumú és nyelvet beszélő ember van, mégis egységesek, mert közösek a céljaik. Mindenekelőtt szeretnének tiszteletet és imádatot szerezni Jehovának, aki a Biblia Istene és mindenek Teremtője. Minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy példát vegyenek Jézusról.

Alapítás[szerkesztés]

A Jehova tanúinak története a 19. század végén kezdődött. Akkoriban alakult Pittsburgh közelében (Amerikai Egyesült Államok, Pennsylvania állam) egy kis csoport, amely módszeresen tanulmányozta a Bibliát. Összevetették az egyházak tanításait azzal, amit a Biblia ír. Az így megszerzett ismereteiket könyvekben, újságokban és egy folyóiratban közölték, melynek ma Az Őrtorony hirdeti Jehova Királyságát a címe.

Ezek között az őszinte bibliakutatók között volt Charles Taze Russell is. Bár ő irányította a bibliai oktatómunkát, és ő volt Az Őrtorony első szerkesztője, nem alapított új vallást. Az volt a célja – ahogy a később Bibliakutatókként ismertté vált csoport összes tagjának –, hogy Jézus Krisztus tanításait hirdesse, és kövesse az első századi keresztények példáját. Mivel a kereszténységet Jézus alapította, Őt tekintik a szervezetük alapítójának

A Watchtower Bible & Tract Society New York Brooklyn negyedében, 2009-ben. Az épületegyüttes már nem Jehova Tanúi tulajdona
A Jehova Tanúi világközpontja Warwickban, New York államban (USA)

Alapvető hitnézetek[szerkesztés]

Tipikus misszió a Jehova Tanúi között: házról házra járnak
Összejövetel a királyságteremben

Jehova tanúi a kereszténységnek ahhoz a formájához ragaszkodnak, melyet a Biblia tanít, és amelyet Jézus apostolai is követtek. Az alapvető hitnézetek [1]:

 1. Isten. Az egyedüli igaz Istent, a teremtőt, a mindenhatót imádjuk, akinek a neve Jehova (Zsoltárok 83:18; Jelenések 4:11). Ő az, aki Ábrahám, Mózes és Jézus Istene (2Mózes 3:6; 32:11; János 20:17).
 2. Biblia. Hisszük, hogy a Biblia Isten üzenete az emberek számára (János 17:17; 2Timóteusz 3:16). A hitünk alapja a teljes Biblia, vagyis az „Ószövetséget” és az „Újszövetséget” alkotó 66 könyv. Jason D. BeDuhn professzor találóan fogalmazott, amikor azt írta Jehova Tanúiról, hogy „a tanításaikat és vallásgyakorlataikat a Biblia nyers, magyarázatok nélküli szövegére alapozzák.” * Bár elfogadjuk az egész Bibliát, nem vagyunk fundamentalisták. Elismerjük, hogy a Biblia egyes részeinek jelképes a nyelvezete, és ezért nem szó szerint kell érteni őket (Jelenések 1:1).
 3. Jézus. Követjük Jézus Krisztus tanításait és példáját, és tiszteljük őt mint a megváltónkat és Isten Fiát (Máté 20:28; Cselekedetek 5:31). Tehát keresztények vagyunk (Cselekedetek 11:26). De a Bibliából azt is megtudtuk, hogy Jézus nem a mindenható Isten, és hogy a háromságtannak nincs szentírási alapja (János 14:28).
 4. Isten Királysága. Isten Királysága nem a keresztények szívében van, hanem egy valós kormányzat az égben. Az emberi kormányzatok helyébe fog lépni, és megvalósítja Isten akaratát a földön (Dániel 2:44; Máté 6:9, 10). Erre hamarosan sor kerül, hiszen a bibliai próféciák szerint „az utolsó napokban” élünk (2Timóteusz 3:1–5; Máté 24:3–14). Isten égi Királyságának királya Jézus, aki 1914-ben kezdett uralkodni (Jelenések 11:15).
 5. Megmentés. Jézus váltságáldozata teszi lehetővé, hogy megszabaduljunk a bűntől és a haláltól (Máté 20:28; Cselekedetek 4:12). Ahhoz, hogy javunkra váljon ez az áldozat, többre van szükség annál, hogy hiszünk Jézusban. Változtatnunk kell az életünkön, és meg kell keresztelkednünk (Máté 28:19, 20; János 3:16; Cselekedetek 3:19, 20). A tetteink bizonyítják, hogy valódi-e a hitünk (Jakab 2:24, 26). De a megmentésünket nem tudjuk kiérdemelni, egyedül Isten ki nem érdemelt kedvességének köszönhetjük (Galácia 2:16, 21).
 6. Ég. Jehova Isten, Jézus Krisztus és a hűséges angyalok az égben élnek (Zsoltárok 103:19–21; Cselekedetek 7:55). * Az emberek közül viszonylag kevesen, 144 000-en fognak égi életre feltámadni, hogy Jézussal uralkodjanak a Királyságban (Dániel 7:27; 2Timóteusz 2:12; Jelenések 5:9, 10; 14:1, 3).
 7. Föld. Isten azért alkotta a Földet, hogy örökké az emberek lakóhelye legyen (Zsoltárok 104:5; 115:16; Prédikátor 1:4). Tökéletes egészséggel és örök élettel fogja megáldani az engedelmes embereket, akik paradicsomi körülmények között élhetnek majd a földön (Zsoltárok 37:11, 34).
 8. Gonoszság és szenvedés. A gonoszság és a szenvedés azzal kezdődött, hogy az egyik angyal fellázadt (János 8:44). Ez az angyal, akit a lázadása óta „Sátánnak” és „Ördögnek” neveznek, rávette az első emberpárt, hogy csatlakozzanak hozzá. Ennek katasztrofális következményei lettek, melyeket a leszármazottaiknak is viselniük kell (1Mózes 3:1–6; Róma 5:12). Isten azért engedi meg a gonoszságot és a szenvedést, hogy a Sátán által felvetett erkölcsi kérdések tisztázódjanak, de azt nem fogja engedni, hogy örökké tartsanak.
 9. Halál. Amikor valaki meghal, megszűnik létezni (Zsoltárok 146:4; Prédikátor 9:5, 10). Nem szenved egy tüzes pokolban. Isten több milliárd embernek fogja visszaadni az életét (Cselekedetek 24:15). De akik a feltámadásuk után elutasítják, hogy Isten elvárásai szerint éljenek, örökre meg fognak semmisülni (Jelenések 20:14, 15).
 10. Család. Úgy gondolkodunk a házasságról, ahogy Isten. Neki az volt a szándéka, hogy a házasság egy férfi és egy nő között jöjjön létre, és csak a szexuális erkölcstelenséget tartja megfelelő indoknak a válásra (Máté 19:4–9). Meg vagyunk győződve arról, hogy a Biblia bölcs tanácsai segítenek a családoknak, hogy boldogok legyenek (Efézus 5:22–6:1).
 11. Imádat. Nem hódolunk a kereszt vagy képek, szobrok előtt (5Mózes 4:15–19; 1János 5:21). Imádatunk fő jellemzői a következők:
  • Imádkozunk Istenhez (Filippi 4:6).
  • Olvassuk és tanulmányozzuk a Bibliát (Zsoltárok 1:1–3).
  • Elmélkedünk azon, amit a Bibliából tanulunk (Zsoltárok 77:12).
  • Összejöveteleket tartunk, melyeken együtt imádkozunk, tanulmányozzuk a Bibliát, énekelünk, kifejezzük mások előtt a hitünket, és bátorítjuk egymást (Kolosszé 3:16; Héberek 10:23–25 - Istentisztelet).
  • Hirdetjük Isten Királyságának a jó hírét (Máté 24:14 - misszió).
  • Segítünk a rászorulóknak (Jakab 2:14–17 - jótékonyság).
  • Királyságtermeket és más létesítményeket építünk és tartunk fenn, ezzel is a világméretű, bibliai oktatómunkánkat mozdítjuk elő (Zsoltárok 127:1).
  • Segítünk katasztrófák idején (Cselekedetek 11:27–30).
 12. Szervezet. Gyülekezetekbe vagyunk szervezve, melyeknek a felvigyázása mindenütt egy vénekből álló testületre van bízva. De a vének nem alkotnak papi osztályt, és nem kapnak fizetést a munkájukért (Máté 10:8; 23:8). Nincs kötelező tized, és az összejöveteleinken nincs pénzgyűjtés sem (2Korintusz 9:7). Minden tevékenységünket névtelen adományokból fedezzük. Jehova Tanúi világméretű tevékenységét egy érett keresztényekből álló kis csoport, a vezetőtestület irányítja a főhivatalunkból (Máté 24:45) (lásd még: A Jehova tanúi egyház vezetősége)
 13. Egység. Az egész világon egységesek vagyunk a hitnézeteinkben (1Korintusz 1:10). Mindent megteszünk azért, hogy ne legyenek köztünk társadalmi, etnikai vagy faji megkülönböztetések (Cselekedetek 10:34, 35; Jakab 2:4). Ugyanakkor ez az egység nem korlátozza az egyéni szabadságot. Minden Tanú a saját, Biblia által képzett lelkiismeretével összhangban hoz döntéseket (Róma 14:1–4; Héberek 5:14).
 14. Viselkedés. Bármit teszünk, igyekszünk önzetlen szeretetet kimutatni (János 13:34, 35). Mindent kerülünk, amit Isten elítél, így a vér helytelen felhasználását is, ezért nem fogadunk el vérátömlesztést (Cselekedetek 15:28, 29; Galácia 5:19–21). Törekszünk a békére, és nem veszünk részt a háborúkban (Máté 5:9; Ézsaiás 2:4). Tiszteljük a kormányt, és engedelmeskedünk a törvényeinek egészen addig, amíg azok nem kívánják meg tőlünk, hogy megszegjük Isten törvényeit (Máté 22:21; Cselekedetek 5:29).
 15. Kapcsolat másokkal. Jézus ezt parancsolta: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” És azt mondta a keresztényekről, hogy ők „nem része a világnak” (Máté 22:39; János 17:16). Ezért igyekszünk mindenkivel jót tenni, ugyanakkor szigorúan semlegesek maradunk a politikai ügyekben, és nem vállalunk közösséget más vallásokkal (Galácia 6:10; 2Korintusz 6:14). Természetesen tiszteletben tartjuk mások döntéseit ezeken a területeken (Róma 14:12).

Jegyzetek[szerkesztés]

Külső hivatkozások[szerkesztés]

Commons
A Wikimédia Commons tartalmaz Jehova tanúi témájú médiaállományokat.
Hivatalos honlapok

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]