Jézus szíve legtisztább szív

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Jézus szíve legtisztább szív
Műfaj magyar egyházi népének
Hangfaj moll pentachord
A kotta hangneme D moll
Sorok A A B Bk
Hangterjedelem 1–4 1–4 2–5 1–5
Kadencia 1 (1) 2
Szótagszám 14 14 14 14

A Jézus szíve legtisztább szív egyházi népének. Dallama Náray György: Lyra Coelestis c. énekkönyvében jelent meg először.[1]

Kétféle szöveggel éneklik. A Jézus szíve legtisztább szív Szemenyei–Kapossy: Római Katholikus Egyházi Énekek című könyvéből való.[2] A farsangi napokon énekelt Isten áldjon, tünde játék a Vale mundus kezdetű latin himnusz Sík Sándor átdolgozásában.

Feldolgozás:

Szerző Mire
Bárdos Lajos vegyeskar Musica Sacra I/4

Kotta és dallam[szerkesztés]


\version "2.14.2"
\header {
    tagline = ""  % ne legyen copyright szöveg
    }
dallam = {  \relative c' {
   \key d \minor
   \time 3/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
   \transposition c'
    \repeat volta 2 { d8 e f4 f e8 d e4 e f8 e g4 f e d r } \break
    \repeat volta 2 { f8 g a4 a g8 f g4 g f8 e g4 f }
        \alternative { { e e r } { e d r } }
    \bar "|."
   }
}
\score {
  <<
  \dallam
  \addlyrics {
    Jé -- zus szí -- ve leg -- tisz -- tább szív, ke -- gye -- lem ol -- tá -- ra,
    Vér -- csepp -- je -- id a vi -- lág -- nak bű -- ne -- it le -- mos -- ták,
   }
  \addlyrics {
    bol -- dog, a -- ki te -- hoz -- zád hív, s_szí -- vét hoz -- zád tár -- ja.
    ró -- lam is a gyar -- ló -- ság -- nak tisz -- tít -- sad le \repeat unfold 2 { \skip 1 } folt -- ját.
   }
  >>
  \layout {
    indent = 0.0\cm
    }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}

Jézus Szíve, legtisztább szív, kegyelem oltára,
Boldog, aki tehozzád hív, s szívét hozzád tárja.
Vércseppjeid a világnak bűneit lemosták,
Rólam is a gyarlóságnak tisztítsad le foltját.

Jézus Szíve, szelídségnek titkos iskolája,
A mennyei dicsőségnek legszebb koronája.
Szívemet tedd szent Szívedhez hasonlóvá, kérlek,
Szívemet fűzd a tiédhez, jóvá, szelíddé tedd.

Jézus Szíve, add hogy mindig szeresselek jobban;
Ha ér bőség, ha ér ínség, jó és rossz napokban.
Légy te, szent Szív, én istápom, légy te menedékem,
A sötétben napvilágom, kincsem, dicsőségem.

Jézus Szíve, szűz Anyának drága szép virága;
Az ő szíve alatt támadt lelkünk boldogsága.
Jézus Szíve s Máriáé, hajoljatok össze,
Szíveinket, ha szétválnak, Ti fűzzétek össze.

Legyen hála az Atyának, ki minket teremtett!
Legyen hála szent Fiának, ki pokoltól mentett!
Hála néked, ó Szentlélek, minden ajk ezt zengje,
Hála Jézus szent Szívének mind földön, mind mennybe'!

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Náray György: Lyra Coelestis svavi concordia Divinas Laudes personans. Hominumque animos A Terrenis Ad Caelestia avocans. Elaborata et juxta Musicales Notas In Harmonia adoptata. Nagyszombat: (kiadó nélkül). 1695. 49. o.  
 2. Kapossy György – Szemenyei Mihály: Római katholikus egyházi énekek, I–II. Eger: (kiadó nélkül). 1887. II 102. o.  

Források[szerkesztés]

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap