Iglice, szívem

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Iglice, szívem
Műfaj magyar népdal
Hangfaj dúr
A kotta hangneme C dúr
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Bakos József
A gyűjtés helyeKarva
A gyűjtés ideje 1939–44
(Vár)megyeEsztergom vármegye
Kiemelt források
MNT I. 616.

Az Iglice, szívem kezdetű gyermekjátékot Bakos József gyűjtötte diákjaival 1939 és 1944 között Karván. A dal a kéziratban ránk maradt Mátyusföldi népi gyerekjátékok című művének 235. oldalán található.

Feldolgozás:

Szerző Mire
Petres Csaba két furulya Tarka madár, 16. kotta

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key a \minor
   \time 4/4
   \tempo 4 = 72
   \set Staff.midiInstrument = "harpsichord"
   \transposition c'
%    Iglice, szívem, iglice,
%    aranyos lábú iglice,
    \repeat unfold 2 {
    g'4 g8 f e4 c g' a g r } \break
%    ahová te hajlasz, én is oda hajlok, iglice.
    \repeat unfold 2 { g8 a g f e4 d } e d c r \bar "." \break
   \tempo 4 = 90
%    Árok mellett jártamban tüske ment a lábamba, rajta kap,
    \repeat unfold 2 { g'4 g e c g' a g r } \repeat unfold 2 { g a g r }
%    mindenhová belekap.
    g8 a g f e4 d c r
    \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Ig -- li -- ce, szí -- vem, ig -- li -- ce,
    a -- ra -- nyos lá -- bú ig -- li -- ce,
    a -- ho -- vá te haj -- lasz, én is o -- da haj -- lok,
    ig -- li -- ce.
    Á -- rok mel -- lett jár -- tam -- ban tüs -- ke ment a lá -- bam -- ba,
    \repeat unfold 2 { raj -- ta kap, } min -- den -- ho -- vá be -- le -- kap.
   }
  >>
}

Iglice, szívem, iglice, aranyos lábú iglice,
ahová te hajlasz, én is oda hajlok, iglice.
Árok mellett jártamban tüske ment a lábamba,
rajta kap, rajta kap, mindenhová belekap.

Források[szerkesztés]

 • Tücsök koma, gyere ki: Gyermekdalok és -játékok óvodásoknak és kisiskolásoknak. Összeállította: Petres Csaba. II., javított kiadás. (hely nélkül): Ábel kiadó. 2007. ISBN 978 973 114 033 9 165. kotta  
 • Tarka madár: 162 könnyű darab szoprán- és altfurulyára. Átiratok és eredeti művek. Összeállította: Petres Csaba. Kolozsvár: Ábel kiadó. 2007. 16. kotta  

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap