Hegedüs János (tanár)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Bonyhai Hegedüs János (Marosvásárhely, 1821. október 24. – Nagyenyed, 1894. április 24.) teológiai tanár, református presbiter.

Életútja[szerkesztés]

Hegedüs Lajos református lelkész és Antal Mária (Antal János református püspök leánya) fia. A marosvásárhelyi református kollégiumban végezte gimnáziumi tanulmányait; a felsőbb osztályokat Nagyenyeden hallgatta. A pszichológia kedvenc tantárgyai közé tartozott, épp oly nagy hajlammal foglalkozott a klasszika-filológiával és a történelemmel és a tanári pályára készült; e célból 1837-től 1843-ig a filozófiai, jogi és teológiai tanfolyamokat végig hallgatta. Ezek végeztével kinevezte őt az iskolai elöljáróság a VI. gimnaziális osztály tanítójának. Az akadémiai szigorlatra való előkészülésre használta fel a következő tanévet és 1845-ben letette a szigorlatot a nevezett tantárgyakból és a kémiából; ekkor szeptember külföldre ment. Bécsben négy hetet töltvén, október végén érkezett Berlinbe. Itt 1845-46-ban teológiai és filozófiai tudományokat hallgatott. Ezen időtől fogva a marosvásárhelyi kollégiumnál működött. 1857. tavaszán Nagyenyeden az egyháztörténelem, symbolica theologia és protestáns polemika tanszékét nyerte el. (Az enyedi főiskola, épületeinek a szabadságharc alatt történt szétrombolása miatt ideiglenesen Kolozsvárra volt helyezve s csak 1862 szeptemberében költözött vissza Nagyenyedre.) Később nyugalomba vonult. Megyebizottsági tag, a nagyenyedi református egyház legrégibb presbitere, az alsófehérmegyei történelmi és régészeti egyesület alelnöke volt.

A tanévet bezáró beszéde (a nagyenyedi ev. ref. főiskola Értesítőjében 1873.)

Munkája[szerkesztés]

  • A protestáns polemika kézi könyve. Irta dr. Hase Károly. A harmadik német kiadás után ford. Bpest, 1874-75. (Prot. Theologiai Könyvtár II. IV.)

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

  • Néptanítók Lapja 1884. 147. l.
  • Koncz Jószef, A marosvásárhelyi ev. ref. kollegium ismertetése 454. l.
  • Közérdek Nagy-Enyed, 1894. 18. sz.
  • Ellenzék 1894. 103. sz.
  • Dömény, Zsinati Emlékkönyv 132. l.