Harmatozzatok, égi magasok

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Harmatozzatok, égi magasok
Műfaj magyar egyházi népének
Szerző Szepesi Imre
Dallam Tárkányi Béla
Hangfaj moll
A kotta hangneme 2. sor: Á moll
többi: D moll
Sorok A A5 B Av
Hangterjedelem 1–♭3 5–7 2–7 1–4
Kadencia 1 (5) 2
Szótagszám 5 5 12 8

A Harmatozzatok, égi magasok országszerte elterjedt adventi miseének volt már a Szent vagy, Uram! megjelenése előtt is. Szepesi Imre énekeskönyvében jelent meg;[1] valószínűleg ő írta a dallamát.

A kvintváltó, visszatérő szerkezet Európában már a dal előtt is régóta ismert volt, főleg cseh gyülekezeti énekekben és német dalokban. Magyarországi elterjedésüket elsősorban a népszínművek műdalainak köszönhetik, de szerepet játszottak benne a népénekek is. Ebből alakult ki az új stílusú magyar népdal a XIX. század végén.

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key a \minor
   \time 2/4
   \tempo 4 = 80
   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
   \transposition c'
%    Harmatozzatok, égi magasok,
    d e f e d4 r \bar "||" a'4 b c b a4 r \bar "||"
%    téged vár epedve a halandók lelke,
    c4 bes a g a2 g4 r a g f g f2 e4 r \bar "||"
%    jöjj el, édes Üdvözítőnk!
    d4 e f g f f e2 d4 r \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Har -- ma -- toz -- za -- tok, é -- gi ma -- ga -- sok!
    Té -- ged vár e -- ped -- ve a ha -- lan -- dók lel -- ke,
    jöjj el, é -- des Üd -- vö -- zí -- tőnk!
   }
  >>
}

Harmatozzatok
Égi magasok!
Téged vár epedve a halandók lelke,
Jöjj el, édes Üdvözítőnk!

Mert az emberek
Ott tévelygenek,
Hol te égi fényed útján nem vezérled
Ôket, édes Üdvözítőnk!

Áldás, dícséret
És hála néked:
Mert fényes világunk s legfőbb boldogságunk
Te vagy, édes Üdvözítőnk!

A prófétáknak
Lelkei láttak
Szent jelenésekben s téged békességben
Vártak, édes Üdvözítőnk!

Te ember lettél,
S új tant hirdettél.
A jövendölések beteljesedének
Rólad, édes Üdvözítőnk!

Hiszünk tebenned,
Égi szent követ:
Út, igazság, élet. Hittel vallunk téged
Istenünknek, Üdvözítőnk!

Ím, az áldozat,
Melyet bemutat
Szolgád Fölségednek: jöjj el és szenteld meg,
Ó kegyelmes Üdvözítőnk!

Nyújtsd malasztodat,
Hogy ez áldozat
Bánatot gerjesszen bűnös szíveinkben.
Ó segíts meg, Üdvözítőnk!

Szent az egy Isten
Három személyben.
Az Atyaistennel és a Szentlélekkel
Szent vagy, édes Üdvözítőnk!

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Áhítat és gyakorlatai, Pest, 1853., 183. oldal. A könyv 1879-ig öt kiadást ért meg.

Források[szerkesztés]

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap