Háczky család

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A csengeri Háczky család egy tekintélyes Győr-, Vas- és Zala megyei nemesi származású család.

A család története[szerkesztés]

Csengeri Háczky Kálmán (18281904), 1848-as honvéd főhadnagy, országgyűlési képviselő, a "Zala Megyei Gazdasági Egyesület" elnöke, Zala vármegyei közigazgatási bizottság tagja, földbirtokos.

A család 1653. december 18-án szerzett nemesi adományt III. Ferdinánd magyar királytól; a Zemplén vármegyében lakó csengeri Haczky Miklós, felesége Szabó Mária, valamint gyermekei Háczky László, Háczky György, és Háczky Miklós fivérei, Háczky János, és Háczky György részesültek az adományban.[1] Háczky Miklós és Szabó Mária unokája, idősebb csengeri Háczky Sámuel, akinek a házastársa bojári Vigyázó Éva Mária, Vigyázó Gergely és Gerencsér Éva leánya. Háczky Sámuel és Vigyázó Éva fiai: ifjabb Háczky Sámuel, Háczky László, és Háczky Ádám voltak.

Sámuel ága[szerkesztés]

Idősebb Háczky Sámuel és Vigyázó Éva fia, ifjabb csengeri Háczky Sámuel, földbirtokos, aki a Szatmár vármegyei Csengerből Pápára költözött. 1744-ben Veszprém Vármegye nemeseinek összeírásakor nemességét igazolta, a megyétől nemesi bizonyítványt kapott. Veszprém Vármegye szolgabírája volt. Házasságot kötött niczki Niczky Judittal, akinek a szülei Niczky Ferenc, földbirtokos és palásti és keszihóczi Palásthy Mária voltak.

Háczky József (17411818) Vas vármegyei táblabíró,[2] kemeneshőgyészi és magyargencsi földbirtokos, kétszer nősült meg: első felesége a nemesi salfai Szita Zsuzsanna (c.17411779),[3] salfai Szita János (17151793), kemeneshőgyészi földbirtokos, és Divéky Katalin leánya, akit 1765. október 15.-én vett el Kemeneshőgyészen.[4] Háczky Józsefnek Szita Zsuzsannától több gyermeke született, azonban csak csengeri Háczky Anna (17761871) érte el a felnőtt kort. Háczky Anna 1795. március 19-én Kemeneshőgyészen férjhez ment a miskei és monostori Thassy család sarjához miskei és monostori Thassy Mihály (17671804) zalalövői földbirtokoshoz.[5] Szita Zsuzsanna korai halála után Háczky József feleségül vette 1781. július 1-jén Nemesviden a vejének, Thassy Mihálynak a nővérét, miskei és monostori Thassy Rozália Borbála (17571812) kisasszonyt,[6] akinek a szülei Thassy László (1728-1766), zalalövői földbirtokos, és dávodi Bakó Rozália voltak.[7] Thassy László szülei Thassy Ferenc, zalai majd vasi és somogyi főügyész,[8] valamint a vizeki Tallián család sarja, vizeki Tallián Borbála (1702-1781) asszony volt. E házasság révén, Thassy Ferenc főügyész, örökölt felesége felmenőinek a birtokrészeit Zalalövőn, és más zalai helyiségeken, hiszen nejének az apai nagyanyja, vizeki Tallián Gergelyné osztopáni Perneszy Julianna volt, a nagy múltra visszatekintő osztopáni Perneszy család sarja, osztopáni Perneszy István, a zalalövői vár főkapitányának a lánya.

Thassy Rozália (17571812) több gyermekkel áldotta meg Háczky József (17411818) Vas vármegyei táblabírót, akik tulajdonképpen tovább vitték az ő ágát: az egyik gyermekük Háczky Ferenc (17831861), táblabíró, földbirtokos, aki Zala megyei feleséget szerzett magának. Háczky Ferenc 1822. június 22-én Kemeneshőgyészen elvette a forintosházi Forintos család leszármazottját forintosházi Forintos Erzsébet Anna (17931834) örvegyasszonyt, akinek a szülei forintosházi Forintos Károly (17631834), táblabíró, földbirtokos, és gulácsi Farkas Anna Borbála (1770-1805) voltak; első férje az Ádám ágából származó csengeri Háczky Imre (17861821), kemeneshőgyészi földbirtokos volt. Forintos Erzsébet anyai dédszülei forintosházi Forintos Gábor (17231782), királyi tanácsos, Zala vármegye első alispánja, országgyűlési követe, táblabíró, jogász, birtokos és lomniczai Skerlecz Erzsébet (17321802) voltak. Háczky Ferenc sógora, forintosházi Forintos Károly (17951866), táblabíró, mihályfai birtokos, ellenzéki tag volt. Forintos Erzsébet korán hunyt el; Háczky Ferenc 1837. április 30-án Kemeneshőgyészen vette feleségül a 44 éves nemesi származású szladeoviczi Szladovics Erzsébet (17911839) özvegy-asszonyságot, aki alig két évvel később meghalt. Szladovics Erzsébet első férje, a boldogfai Farkas család sarja, boldogfai Farkas György (17881823), jogász, zélpusztai földbirtokos; a második férje, nemesbüki Simon József táblabíró, földbirtokos volt.[9] Háczky Ferenc földbirtokos jó barátságban volt kehidai Deák Antallal, Deák Ferenc testvérbátyjával, akivel gyakran levelezett.[10] Háczky Ferenc és Forintos Erzsébet frigyéből két gyermek említésre méltó: csengeri Háczky Kálmán (18281904) 1848-as honvéd főhadnagy, országgyűlési képviselő a függetlenségi programmal, valamint csengeri Háczky Sándor (18321918), földbirtokos.

Háczky Kálmán (18281904), 1848-as honvéd főhadnagy, országgyűlési képviselő a függetlenségi programmal, fiatal korában az 1848–49-es forradalom és szabadságharc alatt 1848 júliusában beállt a honvédsereghez. Pápán beállt bonyhádi Perczel Mór seregébe. 1848. december 11-én hadnagy és zászlóalj segédtiszt, 1849. január 16-án főhadnagy a 60. (Somogy megyei) honvédzászlóaljnál, a drávai hadtestben, majd a Központi Mozgó Seregnél. 1849. február 11-én kérésére leszerelték. 1867.-étől a Vas megyei Honvédegylet tagja lett. Csabrendek környékén is terjedelmes birtokai voltak, Somlón szőlője egy négyszobás lakással és pincével amelyet, 1878-ban vásárolt és épített. Belekerült Zala vármegye politikai életébe: 1875-ben a zalaszentgróti kerület képviselővé választotta függetlenségi programmal, amelynek egész életén keresztül tántoríthatatlan híve maradt: 1884-től a Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt nagy támogatója volt Zalában. Iszkázi Árvay István ügyvéd egyesületi elnök lemondása után 1883-től csengeri Háczky Kálmán földbirtokos a "Zala Megyei Gazdasági Egyesület" elnöke lett, melynek buzgó alapító tagja is volt. 1887. május 1.-jén felvetetett Zalaegerszegen az egyesület háza nagytermében a "szentiván-zalaegerszeg-alsólendva-csáktornyai" vasút útvonala megtervezése. Csengeri Háczky Kálmán, a zalaegerszeg-szentiváni helyiérdekű, vasútügyi érdekeltség végrehajtó bizottságának elnöke is lett.[11] Idős korában, 70 évesen, 1898-ban mondott le a Gazdasági egyesület elnöki posztjáról, 16 év szorgalmas munkálkodás után. 1898. szeptember 25.-én az elnökét választotta meg az egyesület: hertelendi és vindornyalaki Hertelendy Ferenc földbirtokos követte Háczky Kálmánt. 1856. december 18.-én Vámoscsaládon vette feleségül a római katolikus nagyalásonyi Barcza Anna Julianna (18361878) kisasszonyt,[12][13] akinek a szülei nagyalásonyi Barcza Kristóf (18131884), földbirtokos,[14] és alsószelestei Szelestey Julianna (18161845) voltak. Háczky Kálmánné Barcza Anna nagybátyja nagyalásonyi Barcza Sándor (18111885), Zala vármegye alispánja, földbirtokos volt.

Háczky Kálmán és nagyalásonyi Barcza Anna házasságából 5 gyermek született: Háczky Aranka (18571909),[15] akinek a férje, nagyszigethi Szily Dezső (18411910), földbirtokos;[16] ifjabb Háczky Kálmán (18581907), határ-rendőrségi felügyelő, földbirtokos.[17] akinek a neje, egyházasbüki Dervarics Blanka Mária (18701961); Háczky Ilona (18601928),[18] akinek a férje, dukai és szentgyörgyvölgyi dr. Széll Ignác (18451914), Vas vármegyei alispán, belügy-miniszteri államtitkár, dr. Széll Kálmán miniszterelnök fivére; Háczky Gizella (1862–†?), akinek a férje, baranyavári Baranyay Ödön (18581906), földbirtokos, megyebizottsági tag, akinek a szülei baranyavári Baranyay Elek (18301871), hahóti földbirtokos, és tubolyszegi Tuboly Terézia Mária (18361887) asszony voltak;[19] valamint Háczky Anna Mária (18761896), akinek a férje, nemes Vaszary Béla (18691943), huszár főhadnagy.[20][21] Vaszary Béla nagyapjának a rokona Vaszary Kolos esztergomi érsek volt; az anyakönyvezés bevezetésekor Magyarországon az utolsó kizárólag egyházi házasságot 1895. szeptember 30.-án délelőtt 11 órakor kötötték meg Vaszary Béla és Háczky Anna az Esztergomi bazilikában; az esketési szertartást Vaszary Kolos hercegprímás vezette.[22]

Ifjabb csengeri Háczky Kálmán (18581907), katonai iskolát végzett, Kőszegen volt hadapród a lovasság 3, századában, majd Veszprémben is állomásozott mint huszár hadnagy. Apja politikai elfoglaltságai miatt leszerelt és haza költözött Csabrendekre a családja birtokait igazgatta. Ifjabb Háczky Kálmán feleségül vette az előkelő zalai római katolikus nemesi egyházasbüki Dervarics Blanka (18701961) kisasszonyt, akinek az apja, egyházasbüki Dervarics Imre (18421910) földbirtokos, a Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt keszthelyi kerületi elnöke, és egyben idősebb Háczky Kálmán jó barátja is volt. Háczky Kálmánné Dervarics Blanka több testvére között egyházasbüki Dervarics Ákos (18711947), ormandlaki földbirtokos, vármegye bizottsági tag, akinek a felesége, a Háczky család győri ágából való csengeri Háczky Valéria (18821924), csengeri Háczky Dénes és nagyribai Ribiánszky Anna lánya volt.[23] Ifjabb Háczky Kálmánné egyházasbüki Dervarics Blanka apai nagyszülei idősebb egyházasbüki Dervarics Ákos (18161891),[24] táblabíró, földbirtokos, a "Zalavármegyei Gazdasági Egyesület" tagja, valamint hertelendi és vindornyalaki Hertelendy Rozália (18221850) asszony voltak. Ifjabb Háczky Kálmán a nősülése után még pár évig Csabrendeken lakott, majd átköltözött Káptalanfára és kibérelte az Eszterházy birtokot. Apja halála után derült ki, hogy apja súlyos adósságot hagyott a családra, és ifjabb Háczky Kálmánnak nem sikerült a családi vagyont megmenteni. Az apai vagyon nagy részét eladta, Sopronba költöztek családjával és ott újra Határrendőrségi felügyelő lett.[17]

Ifjabb Háczky Kálmán (18581907) és egyházasbüki Dervarics Blanka (18701961) frigyéből 4 gyermek született; ezek közül a kiemelkedőbb Háczky István (18961944) alezredes volt.[25] Wienerneustadt-ban végzett mint Huszár hadnagy. Az első világháborúban a Császári és Királyi 3. Huszárezred 85. gyalogezred XVI. Menetzászlóalj 4. menetszázadában szolgált; megsebesült, majd Román fogságba esett. Megkapta a Vaskereszt kitüntetést. Felsőfokú Lovagló és Hajtó Tanár iskolát és több vegyesdandárnál tanított lovaglást és hajtást. 1944. október 6-án felderítés közben autójuk oldalról orosz sortüzet kapott. Elfogták őket és Orosháza felett Pusztaszenttornya községhazáján kivégezték két másik tisztel együtt. Háczky István alezredes 1937. október 9-én Budapesten feleségül vette hodosi Karátsony Erzsébet (19061976) kisasszonyt,[26] akinek a szülei a református vallású hodosi Karátsony Dezső (18691911),[27][28] takarékpénztári igazgató, rétei földbirtokos, és a római katolikus Bokros Mária (1875–†?) voltak.[29] A Pozsony vármegyei nemesi származású család ha bár a 13. század óta szerepel a nemesi összeírásokban, 1904. december 4.-én I. Ferenc József magyar király hivatalosan adományozta a "hódosi" nemesi előnevet Karátsony Ferenc katonai lelkésznek, Karátsony János alügyésznek és Karátsony Dezső takarékpénztári tisztviselőnek.[30] Karátsony Dezső szülei Karátsony Vida, rétei földbirtokos, és nemes Fadgyas Éva asszony voltak. Háczky Istvánné Karátsony Erzsébet egyetlen fivére hódosi Karátsony Árpád (18991947), vezérkari százados, rétei földbirtokos volt. Háczky István alezredes és Karátsony Erzsébet frigyéből két gyermek született: ifjabb Háczky István győri látszerész és Háczky Mária.

Háczky Kálmán és nagyalásonyi Barcza Anna fia csengeri Háczky Sándor (18321918), földbirtokos, az apja halála után ő gazdálkodott a magyargencsi és kemeneshőgyészi földbirtokon.[31] Iszkázon 1860. június 4.-én feleségül vette nemes Papp Laurát (18401863),[32] nemes Pap János, iszkázi földbirtokos, és Licsek Jozefa lányát.[33] Háczky Sándornak Pap Laurától egy leánya származott: csengeri Háczky Laura (18611937).[34] Háczky Sándor alapította a Kemenesaljai Hitel és Takarék Szövetkezetet Celldömölkön. Háczky Laura házasságot kötött a Vas vármegyei nemesi származású herényi Gothard Sándor országgyűlési képviselővel 1881-ben. Gothard Sándor és Háczky Laura házasságából Gothard Sándor és Gothard Egon fiai születtek.[35] Gothard Egon, földbirtokos, magyargencsi lakos, 1917. november 26-án édesanyja nemességét, a "csengeri" nemesi előnevét IV. Károly magyar királytól szerezte meg adományként; egyben az uralkodó megengedte a "Háczky" vezetéknév használatát is.[36]

Háczky Egon (18891946) szülei válása után Magyargencsre költözött anyjával a nagyapja kastélyába. A Magyargencsi Hangya Szövetkezet alapító elnöke volt, valamint a Pápai Cserkészek vezetője. Háczky Egon 1918. február 19-én Celldömölkön feleségül vette Király Sarolta Elvira "Sára" (18941980), kisasszonyt, akinek a szülei dr Király János, celldömölki orvos és kisberényi Meskó Erzsébet voltak. Háczky Egon és Király Sára házasságából nem lett gyermek.[37][38]

Ádám ága[szerkesztés]

Idősebb Háczky Sámuel és Vigyázó Éva fia, Háczky Ádám (17151751), veszprémi esküdt. Háczky Ádám elvette koronghi Lippich Borbálát, Lippich Sándor, és Tapler Krisztina lányát. Egyetlenegy gyermekük vitte tovább a családot: Háczky Dániel, aki Kemeneshőgyészen 1773. október 4-én kötött házasságot salfai Szita Katalin Erzsébet (17561825) kisasszonnyal, akinek a szülei salfai Szita János (17151793), kemeneshőgyészi földbirtokos, és Divéky Katalin voltak. Háczky Dánielnek Szita Katalin négy leány és egy fiúgyermeket adott; egyetlen fiúgyermeke csengeri Háczky Imre (17861821), kemeneshőgyészi földbirtokos, aki 1811. február 10-én Mihályfán vette el forintosházi Forintos Erzsébet Anna (17931834) kisasszonyt, akinek a szülei forintosházi Forintos Károly (17631834), táblabíró, földbirtokos, és gulácsi Farkas Anna Borbála (1770-1805) voltak; Háczky Imre halála után, Forintos Erzsébet férjhez ment a Sámuel ágából származó Háczky Ferenc (17831861), táblabíróhoz. Háczky Imre és Forintos Erzsébet 10 léves házassága alatt több gyermek született, azonban csak kettő érte el a felnőttkort: Háczky Dániel (18121883), sótárnok,[39] valamint Háczky Franciska (18161844), akinek a férje, felsőeőri Nagy Lajos (18111852), ügyvéd, földbirtokos volt.

Háczky Dániel (18121883), sótárnok, Szombathelyen 1839. március 16.-án feleségül vette nemes Kiss Terézia (18221871) kisasszonyt.[40] Házasságukból ha bár 11 gyermek született, csak hárman érték el a felnőttkort: Háczky Dénes (18511898), pénzügyi igazgatósági titkár,[41] Háczky Ödön (18441903), Festetics György gróf gazdatisztje,[42] valamint a hajadon csengeri Háczky Alojzia (18461904) kisasszony.[43] Egyedül Háczky Dénes (18511898) vitte tovább a családot: Pápán 1880. február 2-án vette el nagyribai Ribiánszky Anna (1851–†?) kisasszonyt, nagyribai Ribiánszky János, fülei uradalmi ispán és Timár Alojzia lányát. Háczky Dénes és Ribiánszky Anna frigyéből született: Gröber Gézáné Háczky Izabella, Dervarics Ákosné Háczky Valéria (18851924), dr. Háczky Andor (18841942) és Háczky Ferenc (18901960). Háczky Valéria házasságot kötött egyházasbüki Dervarics Ákos (18711947) ormandlaki földbirtokossal, akinek az apja, egyházasbüki Dervarics Imre (18421910) földbirtokos, a Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt keszthelyi kerületi elnöke volt. Háczky Andor jogot tanult és miniszteri tanácsos lett; felesége aranykúti Dorgó Mária, azonban házasságukból nem maradtak leszármazottjai.[44] Háczky Ferenc (18901960), huszárkapitány, Komlóson 1936.-ban elvette botfalvi Both Etelka (18961987) úrleányt.[45][46] Háczky Ferenc és Both Etelka házassága szintén gyermektelen maradt, és ezzel végül kihalt a Háczky család Ádám-féle ága.

A Háczky család címere[szerkesztés]

A csengeri Háczky család címere leírása (1653. december 18.): Kékben zöld földön kék dolmányos, vörös nadrágos, sárga csizmás, fekete süveges magyar vitéz jobbjában görbe kardot tart, balját a kard hüvelyén nyugtatja. A sisakdísz: könyöklő kardot tartó páncélos kar. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.[47]

A Háczky család családfája[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Y 1 - A Magyar Országos Levéltár Levéltára - Általános iratok - 103/1901. OL szám
 2. familysearch.org római katolikus anyakönyvek - halottak - Kemeneshőgyész - Háczky József halála - 1818. december 17. - 78 éves
 3. familysearch.org római katolikus anyakönyvek - halottak - Kemeneshőgyész - Háczky Józsefné Szita Zsuzsanna halála - 1779. október 9.
 4. familysearch.org római katolikus házasságok - Kemeneshőgyész - Háczky József és Szita Zsuzsanna házassága - 1765. okt 15.
 5. familysearch.org -Kemeneshőgyész - római katolikus anyakönyvek . Thassy Mihály és Háczky Anna házassága
 6. familysearch.org Thassy Rozália Borbála római katolikus keresztelője - Nemesvid - 1757
 7. familysearch.org római katolikus házasságok - Nemesvid - 1781. július - Háczky József és Thassy Rozália házassága
 8. Zala megye archontológiája 1338–2000. Szerkesztő: Molnár András. Zalaegerszeg, 2000. Zalai Gyűjtemény. 269. o.
 9. familysearch.org - római katolikus házasságok - Kemeneshőgyész - Háczky Ferenc és Szladovics Erzsébet házassága
 10. Levéltári Szemle, 52. (2002)Levéltári Szemle, 52. (2002) 4. számMolnár András: Zala megye követei az 1825–1827. évi országgyűlésen / 51–63. o.
 11. Riválisok polgárosodása. Források Zalaegerszeg és Nagykanizsa történetéhez 1867-1918 - Zalai gyűjtemény 70. (Zalaegerszeg, 2011)
 12. familysearch.org - Vámoscsalád - római katolikus - házasságok - 1856 - Háczky Kálmán és Barcza Anna házassága
 13. Széchenyi Nemzeti Könyvtár - gyászjelentések - Háczky Kálmánné Barcza Anna
 14. Széchenyi Nemzeti Könyvtár - gyászjelentések - Barcza Kristóf
 15. Széchenyi Nemzeti Könyvtár - gyászjelentések - Szily Dezsőné Háczky Aranka
 16. Széchenyi Nemzeti Könyvtár - gyászjelentések - Szily Dezső
 17. a b Széchenyi Nemzeti Könyvtár - gyászjelentések - ifjabb Háczky Kálmán
 18. Széchenyi Nemzeti Könyvtár - gyászjelentések - Széll Ignácné Háczky Ilona
 19. Széchenyi Nemzeti Könyvtár - gyászjelentések - Baranyay Ödön
 20. Széchenyi Nemzeti Könyvtár - gyászjelentések - Vaszary Béláné Háczky Anna
 21. Zalamegye, 1896 (15.évfolyam, 1-26. szám)1896-06-21 / 25. szám
 22. Esztergom és Vidéke 1879-1944, 1987-2007 Esztergom és Vidéke, 18951895-10-03 / 79.szám
 23. Széchenyi Nemzeti Könyvtár - gyászjelentések - Dervarics Ákosné Háczky Valéria
 24. Széchenyi Nemzeti Könyvtár - gyászjelentések - Dervarics Ákos
 25. familysearch.org polgári anyakönyvek - csengeri Háczky István születése - 1896. április 16. Káptalanfa
 26. familysearch.org polgári anyakönyvek Budapest (VI. Kerület) - házasságok - 1937. október 9. - Háczky István és Karátsony Erzsébet házassága
 27. familysearch.org - református anyakönyvek . keresztelő Karátsony Dezső - 1869. február 10. - Réte
 28. familysearch.org római katolikus anyakönyvek - Karátsony Dezső és Bokros Mária házassága 1897. április 27.
 29. familysearch.org Bokros Mária római katolikus keresztelője - 1875.
 30. K 19 - Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára - Királyi könyvek - 71. kötet - 329. oldal
 31. Széchenyi Nemzeti Könyvtár - gyászjelentések - Háczky Sándor
 32. familysearch.org római katolikus házasságok - Iszkáz - 1860. június 4. - Háczky Sándor és Pap Laura házassága
 33. familysearch.org Pap Laura keresztelői adatlapja - Iszkáz - római katolikusok
 34. Széchenyi Nemzeti Könyvtár - gyászjelentések - Háczky Laura
 35. Országgyűlési almanach 1884-1944 1906-1910. évi országgyűlés Fabro Henrik – Ujlaki József, szerk.: Sturm–féle országgyűlési almanach 1906–1911. Budapest, 1906.Képviselőház
 36. K 19 - Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára - Királyi könyvek - 73. kötet - 404. oldal
 37. familysearch.org polgári anyakönyvek - Celldömölk -1918. feb 19. - Gotthart Egon és Király Sára házassága
 38. Széchenyi Nemzeti Könyvtár - gyászjelentések - Háczky Egonné Király Sára
 39. Széchenyi Nemzeti Könyvtár - gyászjelentések - Háczky Dániel
 40. Széchenyi Nemzeti Könyvtár - gyászjelentések - Háczky Dánielné Kiss Terézia
 41. Széchenyi Nemzeti Könyvtár - gyászjelentések - Háczky Dénes
 42. Széchenyi Nemzeti Könyvtár - gyászjelentések - Háczky Ödön
 43. Széchenyi Nemzeti Könyvtár - gyászjelentések - Háczky Alojzia
 44. Széchenyi Nemzeti Könyvtár - gyászjelentések - Háczky Andor
 45. Széchenyi Nemzeti Könyvtár - gyászjelentések - Háczky Ferenc
 46. Széchenyi Nemzeti Könyvtár - gyászjelentések - Háczky Ferencné botfalvi Both Etelka
 47. Y 1 - A Magyar Országos Levéltár Levéltára - Általános iratok - 103/1901. OL szám