Gyöktelenítés

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A gyöktelenítés a matematikában olyan módszerek összefoglaló neve, melyek során egy törtet úgy alakítunk át (értékének megőrzése mellett), hogy nevezőjében ne szerepeljen gyökjel. Az eljárás pontosabb neve: törtek nevezőjének gyöktelenítése. Időnként a számláló gyökmentes alakra hozására is szükség van, tágabb értelemben ez is gyöktelenítés.

A gyöktelenítés általában egy megfelelő gyökös kifejezéssel történő bővítéssel és különféle nevezetes azonosságok felhasználásával történik. A gyöktelenítés egyszerűbb módszerei a magyar középfokú oktatásban szerepelnek a kötelező (általában a tizedikes osztályok számára előírt) tananyagban.

Egyszerűbb kifejezések gyöktelenítése[szerkesztés]

Négyzetgyöktelenítés[szerkesztés]

1. gyöktelenítése (a,b,m ∈ Q racionális számok és m≠0, b≥0). Bővítünk a nevezőben szereplő gyökkifejezéssel:

2. gyöktelenítése (a,b,c ∈ Q racionális számok és b≥0[1]). Bővítünk a nevezőben szereplő kifejezés ún. konjugáltjával, -vel, majd az

nevezetes azonosságot alkalmazzuk:

Egy alakú kifejezés gyöktelenítése ugyanígy megy, csak ott -vel bővítünk.

Az utóbbi két módszer akkor is gyökteleníti a nevezőt, ha , azaz maga is egy racionális szám négyzetgyöke:

hiszen a végeredményül kapott tört nevezőjében c2 szerepel.

n-edik-gyöktelenítés[szerkesztés]

gyöktelenítése (a,b ∈ R valós számok, n∈N olyan természetes szám; mely legalább kettő; és ha n páros, b≥0): bővítünk a nevezőben szereplő kifejezés n-1-edik hatványával:

További példák[szerkesztés]

A fentebb leírt példákban előforduló kifejezések természetesen nem merítik ki az összes gyökkifejezéses nevezőjű törteket, a leírt módszerek pedig nem alkalmasak minden ilyen tört gyöktelenítésére. A kettőnél több gyök összegét tartalmazó törtek nevezőjének gyöktelenítése például több lépésben történhet a konjugálttal való bővítés és az egyszerű bővítés módszerét alkalmazva, ezeket esetleg kombinálva vagy bármelyiküket többször ismételve:
Hasonlók mondhatóak, ha a nevezőben gyökjel alatt további gyökjelek szerepelnek.

A gyöktelenítés szerepe, alkalmazásai[szerkesztés]

Irracionális, konvergens sorozatok[szerkesztés]

A gyöktelenítés jellegzetes alkalmazása, amikor gyököt tartalmazó konvergens sorozat konvergenciáját kívánjuk igazolni. Az alábbi példában a számlálót gyöktelenítjük.

Inverz meghatározása a számkörbővítésben[szerkesztés]

A racionális számok elsőfokú bővítéseiben az inverz elem általában a szám reciproka. Például az a + b√2 alakú számok esetén, ahol a és b racionális számok, a nemnulla a + b√2 szám inverzét a reciproka konjugálttal való bővítésével kapjuk:

(A √2 irracionalitásának bizonyításához hasonló módon belátható, hogy a nevező sosem lesz nulla).

Hasonló alkalmazása van a komplex szám reciprokának kiszámításánál, amikor algebrai alakban szeretnénk az eredményt, hiszen a komplex számok teste nem más, mint a valós számtest √(-1) elemhez tartozó testbővítése. Ha a + bi nemnulla komplex szám, akkor

Táblázatokkal történő számolás megkönnyítése[szerkesztés]

Amikor számológép nélkül egy olyan tört tizedestört alakját szándékszunk kiszámolni, amelynek nevezőjében egy irracionális számértéket felvevő gyökkifejezés áll, akkor, lévén a gyökkifejezés közelítő értéke többjegyű, a számlálóban álló számot egy, a nevezőben álló többjegyű számmal kell osztani (a követelmények szerint általában három tizedesjegyig kell számolni a közelítő értéket); holott a tört gyöktelenített alakjában egyszerűbben végezhető el az osztás.

Például a törtet kiszámolva, a nevezőben álló gyök kettő értéke két tizedesjegyre 1,414, tehát , azaz egy négyjegyű számmal kell osztani. Ugyanakkor a t-vel azonos értékű, de nevezőjében gyökjelet nem tartalmazó tört kiszámolásakor elegendő csak a sokkal egyszerűbb kettővel való osztást végezni: , ami technikailag is egyszerűbb, könnyebb és így gyorsabb is.

A műveletvégzés hibájának leszorítása[szerkesztés]

Ha számológéppel számolunk, akkor a számolás fenti értelemben vett könnyűsége és időigénye a háttérbe kerül, vagy egészen jelentéktelenné válik, marad azonban egy másik probléma, a pontosságé. Az alábbi táblázatban a fent említett t tört egyre nagyobb pontossággal közelítő értékei láthatóak kétféleképp (gyökös, illetve gyöktelenített nevezőjű közelítő törttel) számolva. A gyöktelenített alakban számolt közelítések pontosabbak (kisebb a hiba). Ez a jelenség a 0-hoz közeli törtek esetében nyilvánul meg a legerősebben (az f(x)=a/x függvény „a 0 közelében ugyanis a végtelenbe tart”, azaz kis eltérés a nevező(ben lévő gyök) pontos értéktől a függvényértékek, vagyis a közelítőleg és pontosan számolt törtek értékének igen nagy eltérését, azaz a közelítés nagy hibáját is eredményezheti – míg gyöktelenített tört esetében a gyök közelítő és pontos értékének eltérése a számlálóban „manifesztálódik”, így a tört megközelítésének hibája általában kisebb, mint a gyökös része közelítésének hibája, hisz az előbbi kiszámolásakor az utóbbi még le is osztódik a nevezővel s így ált. csökken).

pontosság[2] gyökös
nevezőjű tört
tizedestört
alakja
hiba[3] gyöktelenített
nevezőjű tört
tizedestört
alakja
hiba
egy tizedesjegy 0,71428571… ~ 14 ezr.[4] 0,70 ~ 7 ezr.
két tizedesjegy 0,7092198581.. ~2,11 ezr. 0,7050 ~2,10 ezr.
három tizedesjegy 0,70721357850.. ~ 0,1067973 ezr. 0,7070 ~ 0,106781 ezr.
négy tizedesjegy 0,707113562… ~ 6,7813 mm.[5] 0,70710 ~ 6,7812 mm.
öt tizedesjegy 0,707108562… ~ 1,781191 mm. 0,7071050 ~ 1,781186 mm.

Az olyan számítástechnikai motivációk, miszerint a közelítő értékekkel osztani a számológépen is nehezebb e gépek „soros bemenete” miatt – azaz valahová (akár papírra, akár a gép memóriájába) fel kell jegyezni a nevezőből eredő gyökközelítő értékeket az osztáshoz, mert a gyök kiszámítása törölné a számlálóból származó bemenetet – a tudományos kalkulátorok elterjedésével – ezek általában tartalmazzák az 1/x gombot, melynek alkalmazása ezt a nehézséget áthidalja – elvesztették jelentőségüket, de csak alapműveleteket számítani képes (esetleg memória nélküli), egyszerűbb számológépekkel rendelkezők számára mindenkor fennállnak.

Hivatkozások[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. E feltételek a formulák értelmességéhez szükségesek.
  2. Ti. a törtben szereplő gyök kettő közelítő értékének pontossága
  3. A „hiba” nevű mennyiség mindkét esetben a közelítő tört és a tört pontos értékének különbségének abszolút értékének közelítő (esetenként szokásosan kerekített) értéke
  4. ezr. = ezred
  5. mm. = milliomod

Külső hivatkozások[szerkesztés]