Gyóni Mátyás

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Jump to navigation Jump to search
Gyóni Mátyás
Született 1913. december 18.
Budapest
Elhunyt1955. szeptember 28. (41 évesen)
Budapest
Állampolgársága magyar
Foglalkozása történész,
bizantinológus,
egyetemi tanár

Gyóni Mátyás (Budapest, 1913. december 18.Budapest, 1955. szeptember 28.) történész, bizantinológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, a Magyar Tudományos Akadémia tagja; Gyóni Géza költő unokaöccse.

Élete[szerkesztés]

1935-től Eötvös kollégistaként[1] a budapesti tudományegyetemre járt. A Bécsi Magyar Történeti Intézet (Gróf Klebelsberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet) ösztöndíjasa is volt. 1939-ben tanári, 1940-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1944-ben egyetemi magántanárrá habilitálták. 1939-től az aszódi gimnázium tanára volt, 1942-től 1950-ig a Teleki Pál (1948-tól Kelet-európai) Tudományos Intézetben tanított.

Feleségével, Zepethneki Töttössy Katalinnal (Bp., 1921. július 8.) két gyermekük született: Mária és András.[2]

1948-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. 1950-től intézeti tanár a budapesti tudományegyetem görög filológiai tanszékén. 1953-tól tanszékvezető docens, 1954-től tanszékvezető egyetemi tanár a középkori egyetemes történeti tanszéken. A Rákosi-korban a sztalinizálódó egyetemi oktatás ideológiai üldözéseiben vallásossága miatt célponttá vált,[3] s ennek hatására 1955-ben öngyilkos lett. Sírja a Farkasréti temető 28/2-1-76. sírhelyén található.

Műveiből[szerkesztés]

Alapos tanulmányokban foglalkozott, főleg a 10–13. századi magyar és román történelem bizánci forrásaival

 • Magyarország és a magyarság a bizánci források tükrében (Budapest, 1938)
 • A Paristrioni "államalakulatok" etnikai jellege. Archaizáló népnév és etnikai valóság Anna Komnene Alexiasában. Budapest, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Nyomása, 1942. 91 oldal (Magyar Történettudományi Intézet Évkönyve)
 • A magyar nyelv görög feljegyzéses szórvány emlékei. Die Streudenkmäler der ungarischen Sprache in griechischen Texten. Bp. 1943, Tudományegyetemi Görög Filológiai Int. 220 p. (Magyar-görög tanulmányok 24.)
 • Ligeti Lajos (szerk.): A magyarság őstörténete. Franklin-Társulat, Budapest, 1943, 290 oldal (Újabb kiadása: A magyar őstörténet írásos forrásai. A bizánci források. In: A magyarság őstörténete. Bp., 1986. 243-246.)
 • A legrégibb vélemény a román nép eredetéről. Kekaumenos művei mint a Román történet forrásai. Bp., 1944, Athenaeum. 87 lap (Magyar Történettudományi Intézet)
 • N. P. Gracianszkij - Sz. D. Szkazkin: Középkori történeti chrestomathia. (Egyetemi segédkönyv). Szerk. Borzsák István. Ford.: Borzsák István, Gyóni Mátyás, Mezey László. (Budapest, 1952) 375 oldal
 • La première mention historique des Vlaques des monts Balkans (Budapest, 1953)
 • A bizánci irodalom kis tükre (Fordításai beválogatva.) 1974. 843 oldal ISBN 963-07-0345-9

Cikkei a Századokban[szerkesztés]

 • Laurent, V.: La Serbie entre Byzance et la Hongrie à la veille de la quatrième croisade. (Revue Historique du Sud-Est Européen, 1941). Századok, 1943. (77. évf.) 7-10. sz. 478-479. old.
 • Horváth Endre: Magyar-görög bibliográfia. Budapest, 1940. (Magyar-görög tanulmányok, 12.) In: Századok, 1943. (77. évf.) 4-6. sz. 258-259. old.
 • László Ferenc: A kagán és családja. (Kőrösi Csoma Archivum, 1940.). In: Századok, 1944. (78. évf.) 7-9. sz. 592. oldal
 • Mönschland Athos. (Mit Beiträgen von F. Dölger, E. Weigand und A. Deindl, hrsg. von F. Dölger). München, 1943. In: Századok, 1944. (78. évf.) 4-6. sz. 288-290. old.
 • A. Zeki Validi Togan: Völkerschaften des Chazarenreiches im neunten Jahrhundert. (Kőrösi Csoma Archivum, 1940.). In: Századok, 1944. (78. évf.) 7-9. sz. 592. old.
 • Bizánci költemények Manuél császár magyar hadjáratairól. Kiadta és bevezetéssel ellátta Rácz István. Budapest, 1941. (Magyar-görög tanulmányok, 16.). In: Századok, 1944. (78. évf.) 1-3. sz. 112-113. old.
 • Laurent, V.: Une lettre dogmatique de l'empereur Isaac l'Ange au primat de Hongrie. (Échos d'Orient, 1940.). In: Századok, 1944. (78. évf.) 1-3. sz. 121-122. old.
 • Bănescu, N.: Un problème d'histoire médiévale: création et caractère du second empire Bulgare, 1185. Bucureşti, 1943. (Institut Roumain d'Études Byzantines. Nouv. sér., 2.). In: Századok, 1945. (79-80. évf.) 1-6. sz. 271-272. old.
 • Bănescu, N.: Le thème de Pristrion-Paradounavon (Paradounavis). Bucureşti, 1944. (Académie Roumaine. Bulletin de la Section Historique, 25/2.). In: Századok, 1945. (79-80. évf.) 1-6. sz. 270-271. old.
 • A legkorábbi magyar-bizánci házassági kapcsolatok kérdéséhez. In: Századok, 1947. (8. évf.) 1-10. sz. 212-219. old.
 • Bíborbanszületett Konstantin: A birodalom kormányzása. A görög szöveget kiad. és magyarra ford. Moravcsik Gyula. Budapest, 1950. In: Századok, 1951. (85. évf.) 1-2. sz. 255-257. old.
 • A kijevi ősévkönyv volochjai. In: Századok, 1989. (123. évf.) 3-4. sz. 298-342. old.

Egyéb cikkeiből[szerkesztés]

Jegyzet[szerkesztés]

 1. Az Eötvös Kollégium tagjainak listája
 2. Tötösy de Zepetnek, Steven. Records of the Tötösy de Zepetnek Family / A Zepetneki Tötösy család adattára [1]
 3. Dr. Antall József "a fogoly miniszterelnök" In: Magyar Lant 1999 április

Forrás[szerkesztés]

Irodalom[szerkesztés]

 • I. Tóth Zoltán: Gyóni Mátyásról (nekrológ). In: Magyar Tudomány 1956.
 • Harmatta János: Gyóni Mátyás 1913–1955. In: Antik Tanulmányok 1956. 1–3. szám