Glósz Miksa

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Glósz Miksa
Született 1845. október 12.
Szepestamásfalva, Szlovákia
Elhunyt 1906. november 27. (61 évesen)
Nagyszeben, Románia
Nemzetisége magyar
Foglalkozása gimnáziumi tanár, tankönyvíró, könyvtáros

Glósz Miksa (Szepestamásfalva, 1845. október 12.Nagyszeben, 1906. november 27.) tanár, tankönyvíró és tudós könyvtáros, bibliográfus. A Csíksomlyói Római Katolikus Gimnázium tanáraként és tanári könyvtárának őreként végzett tevékenysége figyelemre méltó a magyar könyvtártörténet és nyomdatörténet számára.

Élete[szerkesztés]

A szlovákiai Szepestamásfalván született. Középiskolai tanulmányait Lőcsén, Nagyváradon, Besztercebányán végezte, ahol 1866-ban érettségizett. Budapesten jogot, majd bölcsészeti tanulmányokat hallgatott.

1874-ben Nagyszebenben tanított, 1875-től 1899-ig, huszonöt éven át a Csíksomlyói Római Katolikus Gimnáziumban, a classica filológia tanáraként, latin és görög nyelvet tanított. 1899-ben ötvenhat éves korában ideiglenesen, majd 1901-től véglegesen nyugdíjba vonult, valószínűleg betegség miatt.

Tanári tevékenysége mellett a csíksomlyói gimnáziumban könyvtárosként is jelentős tevékenységet végzett.

Csíksomlyóra helyezésétől kezdve érdekelték a csíksomlyói Ferenc-rendi kolostorban működő, 1675-ben Kájoni János által alapított nyomdában nyomtatott könyvek, valamint a szerzetesek régi könyvtárának története. A ferences nyomda és könyvtár történetének kutatása szempontjából figyelemre méltó Glósz tevékenysége. 1884-ben Csíksomlyón adta ki egyik jelentős munkáját, A csíksomlyói szent-ferenzcrendi szerzetesek nyomdájában az 1662-1884-ik évben megjelent könyvek és nyomtatványok teljes czímtárát. A kiadvány a nyomda történetével foglalkozó kutatások egyik jelentős forrása (a címben az 1662-es évszám elírás, a nyomda alapítási éve 1675).

Összeállította és 1885-ben kiadta A csíksomlyói szent ferencz-rendi szerzetesek könyvtárában található régi magyar könyvek jegyzékét. Imets Fülöp Jákó, aki 1870-től került a csíksomlyói gimnázium élére igazgatóként, az iskola korszerűsítésére törekedett, 1884-ben bízta meg Glósz Miksát a tanári könyvtár irányításával. Glósz a kor követelményeinek megfelelően újrarendezte a könyvtárat és elkészítette cédulakatalógusát. Erről a munkájáról adta ki A csíksomlyói rom. kath. főgimnasium tanári könyvtárnak vázlatos története című dolgozatát, amely az 1886-ban és 1888-ban kiadott gimnáziumi értesítőkben jelent meg két részben. Munkái jelentős könyvtártörténeti forrásmunkák.

Kisebb írásait, cikkeit, elbeszéléseit, fordításait közölte a Székelyföld és a Csíki Lapok. Írói álneve: Hernádvölgyi.

Önálló munkái közül említésre méltó szlovák nyelvtana, amely német nyelven két kiadásban is megjelent (1870, 1887), majd magyarul is 1888-ban Gyakorlati tót nyelvtan címmel.

Széleskörű közéleti tevékenységet végzett különböző társulatok, közművelődési célú egyesületek tagjaként. 1906. november 27-én hunyt el, a csíksomlyói gimnázium 1906-1907-es értesítőjében is megemlékeztek az iskola nagy halottjáról, aki „egész férfikora munkálkodását (1874-1900-ig ) szentelte a Csíksomlyói főgimnáziumot látogató székely ifjúság buzgó és sikeresd oktatásának”.

Munkái[szerkesztés]

 • Praktischer Lehrgang zur schnellen und leichten Erlernung der Slovakischen Sprache. Nach Ahn's Lehrmethode bearbeitet und mit einer kurzgefassten systematischen Sprachlehre versehen. Pest, 1870. (2. bőv. kiadás. Bpest, 1887.)
 • A csíksomlyói szent Ferencz-rendi szerzetesek nyomdájában az 1662-1884-ik évben megjelent könyvek és nyomtatványok teljes czímtára. Csík-Somlyón, a zárda betűivel, 1884.
 • A csíksomlyói szent ferencz-rendi szerzetesek könyvtárában található régi magyar könyvek jegyzéke. Csík- Somlyón, a zárda betúivel, 1885.
 • Gyakorlati tót nyelvtan dr. Ahn F. tanmódszere szerint. Pest, 1888.

A Csíksomlyói Római Katolikus Gimnázium értesítőiben közölt munkái[szerkesztés]

 • A csíksomylói róm. kath. Főgymnasium magyar érmei. In: A Csíksomlyói Róm. Kath. Főgymnasium értesítője az 1882-83 tanévről. Csik Szeredában, 1883. 3-20.
 • A csíksomylói róm. kath. főgymnasium tanári könyvtárának vázlatos története. In: A Csíksomlyói Róm. Kath. Főgymnasium értesítője az 1885-86-ik iskolai tanévről. Csik Szeredában, 1886. 3-37.
 • Visszapillantás Imets F. Jákó tb. főesperes és főgymn. igazgató 25 éves tanári müködésére. In: A Csíksomlyói Róm. Kath. Főgymnasium Értesítője az 1886-87-ik tanévről. Csik-Szeredában 1887. 14-32.
 • A csíksomylói róm. kath. főgymnasium tanári könyvtárának szaklajstroma.(Második Közlemény). In: A Csíksomlyói Róm. Kath. Főgymnasium értesítője az 1887-88-ik tanévről. Csik- Szeredában, 1886. 3-33.

Források[szerkesztés]

 • Antal Imre, Glósz Miksa – a tudós könyvtáros. In: Antal Imre: Élő történelem. Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 2000 97-101.
 • Antal Imre, “Tisztesség adassék.” Lapok a csíkszeredai Római Katolikus Főgimnázium történetéből. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1994.
 • Bándi Vazul, A Csíksomlyói Róm. Kath. Főgymnasium története =A Csíksomlyói Róm. Kath. Főgymnasium értesítője az 1895–96. tanévről. Csíkszereda, 1896.
 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái III. (Fa–Gwóth). Budapest: Hornyánszky. 1894.  

Kategóriák[szerkesztés]