Fehér fuszulykavirág

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Moll-változat
Műfaj magyar népdal
Stílus régi
Hangfaj pentaton
A kotta hangneme D moll
Sorok A B Bv C
Hangterjedelem 1–8 1–8 1–5 VII–4
Kadencia 4 (1) 1
Szótagszám 7 7 7 10
Előadásmód Andante
Előadási tempó 112
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Bartók Béla
A gyűjtés helyeTorockó
A gyűjtés ideje 1908
(Vár)megyeTorda-Aranyos vármegye
Kiemelt források
Bartók-rend 3749
Népdaltípus983

A Fehér fuszulykavirág kezdetű magyar népdalt Bartók Béla gyűjtötte Torockón 1908-ban. Szinte ugyanazt a moll-dallamváltozatot jegyezte le Lajtha László 1912-ben Ajnádon, Csík vármegyében.[1]

Kodály Zoltán ugyancsak lejegyezte a moll-változatot 1925-ben a Zala megyei Komárvárosban Édes alma csutája kezdetű szöveggel. Az ő gyűjtésének 3. versszaka teljesen azonos a Bartók által gyűjtöttel.

A dalnak vannak dúr változatai is. Furcsa módon a zenei irodalom szinte kizárólag a moll-változatokkal foglalkozik, miközben a népdal előadói szinte kizárólag a dúr-változatokat játsszák.

A fuszulyka a bab népies neve.

Feldolgozás:

Szerző Mire Előadás
Bartók Béla zongora Gyermekeknek, II. kötet 11. darab, Andante [2]

Kotta és dallam[szerkesztés]

Moll-változat[szerkesztés]

A moll-változat pentaton. Alváltozatai is vannak.


{
  <<
  \relative c' {
   \key d \minor
   \time 4/4
   \tempo 4 = 90
   \set Staff.midiInstrument = "muted trumpet"
   \transposition c'
%    Fehér fuszulykavirág,
    d8 d4. d'8 d4. d8 a4. g4 r \bar "||"
%    ne jöjj hozzám napvilág,
    a8 d4. a4 f a g d r \bar "||" \break
%    gyere hozzám estére
    a'8 a4. g4 f a g d r \bar "||"
%    Ica te, hadd nézzek a szemedbe.
    c8 c c r f f g g d d4. d4 r \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Fe -- hér fu -- szuly -- ka -- vi -- rág, në jöjj hoz -- zám nap -- vi -- lág,
    gye -- re hoz -- zám es -- té -- re I -- ca të, hadd néz -- zek a szë -- mëd -- be.
   }
  >>
}

Fehér fuszulykavirág,
ne jöjj hozzám napvilág,
gyere hozzám estére
Ica te, hadd nézzek a szemedbe.

A Kodály által gyűjtött változat:


{
  <<
  \relative c' {
   \key d \minor
   \time 4/4
   \tempo 4 = 90
   \set Staff.midiInstrument = "muted trumpet"
   \transposition c'
%    Édes alma csutája,
    d4 d d' d d8 a4. g4 r \bar "||"
%    sebes a rózsám szája.
    a8 d4. a8 f4. a4 g d r \bar "||" \break
%    Meg kell annak gyógyulni,
    a'4 a g4 f a g d r \bar "||"
%    ha meg akar csókolni.
    c8 c4. f8 g4. d4 d d r \bar "|."
   }
  \addlyrics {
   É -- dës al -- ma csu -- tá -- ja, se -- bës a ró -- zsám szá -- ja.
   Mëg kell an -- nak gyó -- gyul -- ni, ha mëg a -- kar csó -- kol -- ni.
   }
  >>
}

Édes alma csutája,
sebes a rózsám szája.
Meg kell annak gyógyulni,
ha meg akar csókolni.

Édes almát ehetnék,
véled enyeleghetnék
Enyelegjél, angyalom,
magam is úgy akarom.

A 3. versszak: Fehér fuszulykavirág… (lásd fenn).

Dúr-változat[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key d \major
   \time 4/4
   \tempo 4 = 90
   \set Staff.midiInstrument = "muted trumpet"
   \transposition c'
%    Feher fuszulykavirag,
    d'8 d4. d8 d4. cis8 a4. cis4 r
%    ne jojj hozzam, napvilag,
    b8 b4. b4. cis8 b a4. a4 r \break
%    gyere hozzam estere
    g8 g4. g4 g fis d fis r
%    hadd nezzek a szemedbe.
    e e e4. fis8 e d4. d4 r
    \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Fe -- hér fu -- szuly -- ka -- vi -- rág, ne jöjj hoz -- zám nap -- vi -- lág,
    gye -- re hoz -- zám es -- té -- re, hadd néz -- zek a sze -- med -- be.
   }
  >>
}

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Visszatért a népdal: 100 eredeti népdal az 1938-ban visszatért Felvidékről és az 1940-ben visszatért erdélyi területekről. Szerkesztette: Volly István Budapest: Magyar Népművelők Társasága 98. o. (Hozzáférés: 2016. márc. 20.) (kotta és szöveg)
 2. Bartók Béla: Gyermekeknek: II. kötet No. 34 Fehér fuszulykavirág. Előadja: Kadosa Pál YouTube (2016. feb. 19.) (Hozzáférés: 2016. márc. 20.) (audió)

Források[szerkesztés]

Moll-változat:

 • Tiszán innen, Dunán túl: 150 magyar népdal. Borsy István–Rossa Ernő. Budapest: Editio Musica. 8. o.  
 • Lampert Vera: Bartók népdalfeldolgozásainak forrásjegyzéke: Magyar, szlovák, román, rutén, szerb és arab népdalok és táncok. Budapest: Zeneműkiadó. 1980. 59. o. ISBN 963 330 369 9  
 • Iskolai énekgyüjtemény I: 6–10 éves tanulóknak. Szerkesztette: Kodály Zoltán. Budapest: Országos Közoktatási Tanács. 1943. 159. o. 225. kotta  
 • Százszorszép: 100 magyar népdal Kodály Zoltán gyűjtéséből. Közreadja: Bárdos Lajos Budapest: Zeneműkiadó (1957. dec. 16.) 134–135. o. 97. kotta.
 • Támlap a Kodály-rendben. MTA Zenetudományi Intézet (Hozzáférés: 2017. dec. 15.)

Más moll-változat:

Dúr-változat:

Szöveg:

Felvételek[szerkesztés]

Moll-változat:

Másik moll-változat:

 • Fehér fuszulyka virág. Szilágyi Hajnalka és a Pirospántlikás együttes YouTube (2015. júl. 6.) (Hozzáférés: 2016. márc. 20.) (videó)

Dúr-változat:

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap