Farkas István (főszolgabíró)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Jump to navigation Jump to search
boldogfai
dr. Farkas István
Boldogfai Farkas István (1875 – 1921), Zala vármegyei főszolgabíró.
Boldogfai Farkas István (1875 – 1921), Zala vármegyei főszolgabíró.
Született 1875. július 11.
Boldogfa, Zala vármegye
Elhunyt 1921. január 6. (45 évesen)
Budapest
Állampolgársága magyar
Nemzetisége Flag of Hungary.svg magyar
Házastársa 1f. persai Persay Erzsébet (1885-1913)
2f. pósfai Horváth Johanna (1883-1919)
Szüleiboldogfai Farkas Ferenc (1838-1908)
nemesnépi Marton Zsófia (1842-1900)
Foglalkozása jogász, főszolgabíró

boldogfai dr. Farkas István aláírása
boldogfai
dr. Farkas István aláírása

Boldogfai Farkas István Imre (Boldogfa, Zala vármegye, 1875. július 11.Budapest, 1921. január 6.)[1] jogász, szolgabíró volt Tapolcán, Nován, Alsólendván és főszolgabíró Sümegen, Zala vármegye törvényhatósági bizottsági tag, a Sümegvidéki Gazdakör alapítója, a II. osztályú Polgári Hadi Érdemkereszt tulajdonosa.

Élete[szerkesztés]

Családja és származása[szerkesztés]

A boldogfai Farkas család címere. Ez a példány eredetileg dr. Farkas István főszolgabíró tulajdona volt.
Boldogfai dr. Farkas Istvánné persai Persay Erzsébet (1885-1913), a főszolgabíró első felesége.

Farkas István a Zala vármegyei nemesi származású boldogfai Farkas család sarja, amely több évszázadon keresztül fontos közigazgatási szerepet töltött be Zala vármegyében. Édesapja, boldogfai Farkas Ferenc (1838-1908), Zala vármegye számvevője, pénzügyi számellenőre, andráshidai földbirtokos,[2] édesanyja, a nemesnépi Marton családból való Nemesnépi Marton Zsófia (1842-1900) volt. Anyai nagyszülei nemesnépi Marton József (1797-1858), táblabíró, egerszegi, majd a lövői járás alszolgabírája, andráshidai földbirtokos, és verbói Szluha Rozália (1816-1883) voltak. Apai nagyszülei idősebb boldogfai Farkas Ferenc (1779-1844), jogász, Zala vármegyei táblabíró, boldogfai közbirtokos, és Joó Borbála (1811-1881) voltak. Felmenői között a barkóczi Rosty család, a zalalövői Csapody család, a lovászi és szentmargitai Sümeghy család, a Nádasdy család köznemesi ága, a Zichy család, az osztopáni Perneszy család, és a Szapáry család található.[3] Farkas István édestestvére, vitéz Boldogfai Farkas Sándor ezredes, a zalai vitézi rend székkapitánya volt. Fakas István keresztszülei boldogfai Farkas Imre (1811-1876), főszolgabíró és neje Horváth Alojzia, valamint a fiatal boldogfai Farkas József (1857-1951), jogász, és rokonuk strauszenberghi Strausz Erzsébet kisasszony (1859-1930) voltak.

Korai szolgabírói pályafutása[szerkesztés]

Katonai szolgálatát a magyar királyi 20. honvéd gyalog ezredben, Nagykanizsán, póttartalékosként tette. Farkas István folyékonyan beszélt magyarul és németül, valamint alaposan ismerte a latin nyelvet is; 1901. június 25-én tette le az államtudományi államvizsgáját, mivel végezte a jog- és államtudomány tanulmányait a Kolozsvári egyetemen. 1901. december 8-án Zala vármegye főispánja tiszteletbeli szolgabíróvá nevezte ki és szolgálattételre a zalaegerszegi szolgabírói hivatalhoz osztotta be.[4] December 16-án foglalta el a tapolcai járás szolgabírói hivatalt.[2] Ott tevékenykedett közel három évig, és 1903. február 11-én Nován, Farkas István tapolcai szolgabiró feleségül vette a persai Persay család sarját Persay Erzsébet Juliannát (1885-1913), Persay Gyula (1855-1924) novai gyógyszerész és nemeskéri Kiss Erzsébet (1867-1888) lányát.[5] Persay Erzsébet családja eredetileg Pest megyei származású, ő maga Somogy megyében született Nemesviden, édesapja földbirtokos gyógyszerész volt Nován.

1903. április 12-én a zalai főispán Mezriczky Jenő novai szolgabírót Zalaszentgrótra helyezte át, és Farkas Istvánt Tapolcáról Novára, felesége és apósa községére küldte a helyébe.[6] Nován 5 évig töltötte be a helyi szolgabírói állást, valamint részt vett a közeli hivatalos rendezvényeken. 1904. november 6-án zajlott a zalatárnoki templom szentelése, amelyben jelen volt boldogfai Farkas József (1857-1951) a zalaegerszegi kerület országos képviselője és Farkas István szolgabíró is.[7]

1905. május 25-én a zalaegerszegi és novai járás községi és körjegyzői egylete tartotta gyűlését Nován a nagyvendéglőben. Szervezése a helyi főszolgabíró és a szolgabíró feladata volt. Mayer István novai főszolgabíró felköszöntőt mondott a vármegye alispánjára, Farkas István viszont Hertelendy Ferenc főispánra a sikeres értekezések és a gyűlés társasebéd után.[8]

1905 decemberében a Zala vármegye közgyűlésén Csertán Károly alispán az üresedésben levő első osztályú szolgabírói állásra Farkas István novai szolgabírót jelölte, aki első osztályú szolgabíróvá egyhangúlag megválasztatott.[9] 1908. áprilisi havában miskei és monostori Thassy Lajos zalaegerszegi járási főszolgabíró négyhetes szabadsága alatt Farkas István az ő hivatalát is vezette.[10]

1908. június 24-én gróf Batthyány Pál (1860-1934) zalai főispán Alsólendvára helyezte át Szilágyi Dezsőt helyettesíteni. Alsólendván tartózkodott és szolgabíróként tevékenykedett az év végéig, amíg nem döntötte, hogy pályázni fog a sokkal kedveltebb balatonfüredi főszolgabírói állásra. 1909 februárjában megyei közgyűlés zajlott Zalaegerszegen, amelyen Farkas István és Langer István versenyeztek a Balatonfüredi főszolgabírói állásért. A rendkívüli ritkán népes közgyűlésen Langer győzedelmeskedett, aki az előző főszolgabíró elhunyta óta helyettesítette a járáson. Langer István 192 szavazatot kapott, Farkas István viszont 150 szavazatot, és Gájássy Lajos letenyi szolgabíró - aki szintén pályázott - 40 szavazatot kapott.[11]

Tevékenysége Sümegen[szerkesztés]

Boldogfai dr. Farkas Istvánné pósfai Horváth Jenny (1883-1919), a főszolgabíró második felesége.

A sikertelen balatonfüredi kísérlet után, a majdnem kétéves dél-zalai hivatalától elbúcsúzott. 1910. júliusi havában az alispán áthelyezte Alsólendváról Sümegre, mivel nemes Sólyomy Tivadar (1858-1916) sümegi főszolgabíró lebetegedett.[12][13][14] Onnantól élete végéig Farkas István szorgalmas munka szorosan kötődött a sümegi járásra. Amikor 1910. július 19-én elégett a sümegi bazaltbánya ipartelepe Farkas István szolgabíró jelent meg a helyszínen a tűzoltókkal és a vállalat részvényeseivel és bérlőivel, azonban az épület porrá égett le, a pótolhatatlan kár 200 ezer koronát haladta meg.[15]

Erős kézzel, 1910 szeptemberében a sümegi szolgabíró nagy kampányt indított a város tisztaságáért. Rendeletet adott ki augusztus 25-én, amelyben kényszerítette a kocsmákat, vendéglőket, kávéházakat a tisztaságot betartani, azzal fenyegetve, hogy személyesen fogja ezt ellenőrizni.[16] Amikor 1911. február 1-jén Sólyomy Tivadar főszolgabíró nyugalomba vonult a hivatala megüresedett. Egy hónappal korábban, amikor nyilvánossá tette döntését, január 15-én a Kisfaludy kaszinó termében értekezletet tartott a járás értelmisége, amelyet ifj. Tarányi Ferenc dr. (1878-1945),[17] nyírlaki földbirtokos, és Eitner Zsigmond (1862-1926), országgyűlési képviselő hívott össze; ők ketten jó barátságot ápoltak Farkas Istvánnal. A sümegi járás megyebizottsági tagjai egyhangúlag kijelentették, hogy Farkas István szolgabírót óhajtanak főszolgabírául.[18] 1911. február 12-én hétfőn megtörtént a főszolgabírói választás; Farkas István sümegi szolgabíró nyert 140 szavazattal Gájássy Lajos letenyei szolgabíróval szemben.[19]

1911. március 5-én vasárnap este rendeztek fényes lakomát a sümegiek és környékbeliek Farkas Istvánnak, az új főszolgabírónak tiszteletére. A lakomán 120-an vettek részt, és lelkesen ünnepelték a "szépreményű és tetterős Farkas új főbírót".[20] A főszolgabíró szintén, a veszprémi egyházmegyéhez tartozó, 33 községből álló sümegi járásnak a felelős vezetője, első fokú rendőr bírája is volt. Hamarosan nehéz feladat várt rá, hiszen a nyár alatt kitört Sümegen egy vérhasjárvány, a városi orvosok alig győzték kezelni a betegeket. Farkas főbíró kiküldött emberei kétszáz betegről tettek jelentést, és 1911 szeptemberében megtiltotta, hogy a napi piacra vigyenek gyümölcsöt.[21] Augusztusban már 700 halottat említettek a hírek, két napi temetést. Végre Farkas István megkapta a bakteriológiai intézetből az egy évvel korábban küldött próbamintáknak az eredményeit, amelyeket állított össze a közutak vizeiből.[22] A túlszaporodott baktériumok és gombák nagy kárt okoztak a helybeli vizekben. Októberben, viszont dr. miskei és monostori Thassy Gábor vármegyei főorvos értekezletet tartott Sümegen Farkas István főszolgabíróval és dr. Lukonics Gábor járásorvossal, hogy szervezzenek egy járványkórház létrehozását, amelynek a költségeit nagy részben az állam vállalta.[23] A járványt hamarosan sikeresen megfékezték.

Habár sose politizált aktívan, úgy ahogy atyja, Farkas Ferenc is, Farkas István szintén szívén viselte az 1848-as eszméket. 1912. február 1-jén Farkas István főszolgabíró kettős ünnepélyt szervezett Sümegen, amely ragyogóan sikerült az akkori újságok szerint: elsősorban a Főispáni fogadtatás és a nagyon várt Csány szobor bál zajlott. Dr. sipeki Balás Béla főispánt és nejét üdvözölték a városi tanácsteremben ahol tartották az ebédet, majd este a kaszinó termében fényes, közigazgatási bál zajlott, melynek a célja volt pénzt gyűjteni Csány László 1848-as szabadságharcos mártír egy zalaegerszegi szobor készítésére. A főszolgabíró nagy szorgalommal igyekezett támogatni ezt az adománybált.[24] A bálba nem csak a vármegye legtekintélyesebb személyek mentek, hanem kedves rokonai is, ahogy a szintén társadalmi presztízzsel rendelkező unokahúga, boldogfai Farkas Margit (1888-1972) úrnő, akinek a férje, udvardi és básthi dr. Udvardy Jenő, ügyvéd, tanácsos volt. Udvardyné Farkas Margit asszony mellett, boldogfai dr. Farkas Tiborral a keresztapja fiával is tartott közeli kapcsolatot.

A kisebb gazdák helyzete javítására Farkas István kezdeményezte a sümegi gazdakör létrehozását. Éles Károly a kör titkárával 1912. május 27-én elutazott Sümegprágára és ott buzdító beszédet tartott, amivel sikerült több gazdát bevonni a körbe.[25] 1913. április 23-án hosszú szenvedés után az utolsó szülésnél kialakult fertőzéstől elhunyt felesége Persay Erzsébet, aki három árva gyereket hagyott maga után.[26] Onnantól a főszolgabíró kezdett leépülni lelkileg és az egészsége is kezdett romlani. Két hónappal később, 1913. június 24-én, Zalaegerszegre utazott Sümegről egy küldöttség, amelyet dr. Lukonics Gábor főorvos vezetett és tagjai közül volt dr. Tarányi Ferenc földbirtokos és Farkas István főszolgabíró, hogy a főispánnal tárgyalják a sümegi reáliskola fejlesztését, valamint, hogy megakadályozzák azt, hogy a szentgrótiak szerezzenek egy kis járásbíróságot, mivel ezzel a sümegit kéne kettőbe osztani és igen hátrányos lett volna.[27]

1914. májusi havában új feleséget, nevelőanyját a gyermekeinek választott ki. Farkas Lajos testvére nejének a nővérét, pósfai Horváth Johanna (1883-1919) úrhölgyet jegyezte el Nagykanizsán, majd 1914. június 25-én elvette.[28] Horváth Jenny szülei, pósfai Horváth János (1839-1919), a Magyar királyi államvasutak gépgyárának az igazgatója, a Ferenc József lovagrend lovagja,[29] és forintosházi Forintos Irma (1860-1916) voltak. Horváth Johanna két gyermeket adott a főszolgabírónak: Farkas Ferenc (1916-1922) és Farkas István (1818-1975).[30]

Az első világháború alatt teljesített önfeláldozó szolgálatainak jutalmául II. osztályú Polgári Hadi Érdemkeresztet kapta. Az igen közkedvelt személyiség 1917 szeptemberében elismerő okiratot kapott a Magyar Szent Korona Országai Vöröskereszt Egylete érdekében a világháborúban kifejtett nemes és buzgó érdemeinek elismerésül főszolgabíróként.

1916 szeptemberében a sümegi járáson a fuvardíjakat megállapította; ez a szabályozás, az első volt a vármegyében és nagy mértékben hozzájárult az alapanyagok és egyéb termékek könnyebb szállításához.[31] Az első világháború alatt kialakult élelmiszerhiány, nagy krízist okozott, amelyben visszaéltek a kereskedők Sümegen. 1917 decemberében Farkas István "erélyes fellépése vetett gátat a már-már elviselhetetlen gaz uzsorának és árdrágításnak". Először a piacon jelent meg a csendőrökkel és rendőrökkel, majd bejárták az egész várost, hogy kötelezzék a kereskedőket, hogy mindent összeírjanak, feltüntessék az árát mindenen, valamint hogy ezek méltányosak legyenek. Ezzel a tettel jelentősen megjavult a város életszínvonala.[32] 1918. március 21-én javasolták a II. osztályú Polgári Hadi Érdemkereszt kitüntetését Farkas Kálmán számára, amelyet meg is kapott.

1919. január közepén egy nagy tömeg betört a sümegi főszolgabírói hivatalán keresztül magán lakásába és ott követeléseik során fizikailag erősen bántalmazták és kezdték lakásást kirabolni. Ezt követően állásáról lemondott és elköltözött második feleségével a mihályfai forintosházi Forintos család kúriájába, ahol jó barátja dr. forintosházi Forintos Géza (1868-1954) honvédelmi minisztérium tanácsos ellátást biztosított neki és unokahúgának, pósfai Horváth Jennynek. A Magyarországi Tanácsköztársaság alatt sógora, boldogfai Farkas Zsófia (1884-1948) húga férje, a zalaegerszegi lakós Fangler Béla az alsólendvai ellenforradalom egyik szervezője volt, és letartoztatása után élete veszélybe került, a másik volt sógora, Persay Andor (1889-1938) viszont Grazba kényszerült menekülnie.[33] A már súlyosan lebetegedett Farkas Istvánt erős csapás ért, 1919. május 14-én a második felesége is elhunyt. Az egészsége fokozatos romlása miatt Budapestre szállították fel, ahol később, 1921. január 6-án este fél 7 kor, a Hieronymi u. 1-es szám alatt, a Szent János kórház egyik épületében, gyomorfekélyben hunyt el.

Házasságai és gyermekei[szerkesztés]

Boldogfai dr. Farkas István (1875-1921) sümegi főszolgabíró és gyermekei: Margit, Endre és Gyula (ölében)

Boldogfai dr. Farkas István 1903. február 11-én vette feleségül Nován a persai Persay családból való persai Persay Erzsébet Julianna (*Nemesvid, 1885. július 26. – †Sümeg, 1913. április 23.) kisasszonyt, akinek szülei persai Persay Gyula (1855-1924), gyógyszerész, vármegye bizottsági tag, Nova és Vidéke Takarékpénztár Részvénytársaság vezérigazgatója, birtokos, és a nemeskéri Kiss család sarja, nemeskéri Kiss Erzsébet (1867-1888) voltak. A házasságkötésnél a násznagyok nemesvitai Viosz Ferenc (1861-1918) a nagykanizsai főszolgabíró, Farkas István féltestvére anyai ágon, és Mayer István novai főszolgabíró voltak. A házasságból született:

1914. július 25-én vette el Mihályfán a második feleségét, a pósfai Horváth családból való pósfai Horváth Johanna Ernesztina Emília (1883-1919) úrleányt, pósfai Horváth János (1839-1919), a Magyar királyi államvasutak gépgyárának az igazgatója, és forintosházi Forintos Irma (1860-1916) leányát. Ebből a házasságból született:

 • boldogfai Farkas Ferenc (1916-1922).
 • boldogfai Farkas István Sándor (1918-1975), főhadnagy. Első felesége, Sáfár Enikő, majd elválása után Szabó Margit.

Jegyzetek és források[szerkesztés]

 1. Zala megye archontológiája 1338–2000. Szerkesztő: Molnár András. Zalaegerszeg, 2000. (Zalai Gyűjtemény, 50.) 346.o.
 2. ^ a b Zala megye archontológiája 1338–2000. Szerkesztő: Molnár András. Zalaegerszeg, 2000. Zalai Gyűjtemény. 405. o.
 3. A boldogfai Farkas család. Boldogfai Farkas Ákos András. (In: Szerk: Gudenus János József. Nobilitas 2017. XIII. Évfolyam. Budapest. 56.o.)
 4. Balatonvidék, 1901 (5. évfolyam, 27-52. szám) • 1901-12-08 49. szám
 5. Zalamegye, 1903 (22.évfolyam, 1-26. szám) • 1903-02-15 / 7. szám
 6. Balatonvidék, 1903 (7. évfolyam, 1-26. szám) • 1903-04-12 15. szám
 7. Magyar Paizs, 1904 (5. évfolyam, 1-52. szám) • 1904-11-10 45. szám
 8. Zalamegye, 1905 (24. évfolyam, 1-26. szám) • 1905-05-28 22. szám
 9. Zalamegye, 1905 (24. évfolyam, 27-53. szám) • 1905-12-17 / 51. szám
 10. Zalamegye, 1908 (27. évfolyam, 1-26. szám) • 1908-04-19 / 16. szám
 11. Zalamegye, 1909 (28. évfolyam, 1-26. szám) • 1909-02-14 / 7. szám
 12. Magyar Paizs, 1910 (11. évfolyam, 1-52. szám) • 1910-07-07 27. szám
 13. Széchenyi National Library - gyászjelentések - Sólyomy Tivadar
 14. "csertán%20ferenc"%20horváth&pg=377&layout=s Bodri László – Madarász Gyula – Zsadányi Oszkár: Zalavármegye ismertetője (1933)HARMADIK RÉSZ.VÁRMEGYEI ISMERTETŐ. Személyi adattár
 15. Balatonvidék, 1910 (14. évfolyam, 27-52. szám) • 1910-07-31 31. szám
 16. Magyar Paizs, 1910 (11. évfolyam, 1-52. szám) • 1910-09-01 35. szám
 17. Deák Ferenc megyei könyvtár: Tarányi Ferenc életrajza
 18. Balatonvidék, 1911 (15. évfolyam, 1-26. szám) • 1911-01-22 / 4. szám
 19. Magyar Paizs, 1911 (12. évfolyam, 1-52. szám)1911-02-16 / 7. szám
 20. Balatonvidék, 1911 (15. évfolyam, 1-26. szám) • 1911-03-05 10. szám
 21. Balatonvidék, 1911 (15. évfolyam, 27-53. szám) • 1911-09-03 36. szám
 22. Magyar Paizs, 1911 (12. évfolyam, 1-52. szám) • 1911-08-31 35. szám
 23. Magyar Paizs, 1911 (12. évfolyam, 1-52. szám) • 1911-10-05 40. szám
 24. Magyar Paizs, 1912 (13. évfolyam, 1-52. szám) • 1912-02-08 6. szám
 25. Magyar Paizs, 1912 (13. évfolyam, 1-52. szám) • 1912-06-06 23. szám
 26. Magyar Paizs, 1913 (14. évfolyam, 1-52. szám) • 1913-05-01 / 18. szám
 27. Magyar Paizs, 1913 (14. évfolyam, 1-52. szám) • 1913-06-26 26. szám
 28. Magyar Paizs, 1914 (15. évfolyam, 1-51. szám) • 1914-05-21 / 21. szám
 29. Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1898 (10. évfolyam)
 30. Szluha Márton (2011). Vas vármegye nemes családjai. I. kötet. Heraldika kiadó
 31. Magyar Paizs, 1916 (17. évfolyam, 1-43. szám)1916-11-26 / 40. szám
 32. Balatonvidék, 1917 (21. évfolyam, 1-51. szám) • 1917-12-09 49. szám
 33. Nagy, Károly. Az alsólendvai ellenforradalom. Zalaegerszeg. (1920). 56. o.