Ugrás a tartalomhoz

Farkas Ferenc (jezsuita szerzetes)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Farkas Ferenc
Életrajzi adatok
Születési névFarkas Ferenc
Született1742. december 13.
Boldogfa, Zala vármegye
Nemzetiségmagyar
Elhunyt1807. június 4. (64 évesen)
Veszprém, Veszprém megye
Munkássága
Valláskeresztény
Felekezetrómai katolikus

Boldogfai Farkas Ferenc (Boldogfa, Zala vármegye, 1742. december 13.Veszprém, 1807. június 4.) jezsuita rendi pap, nemesapáti esperes és plébános 1774 és 1804 között, Zala vármegye táblabírája, költő, veszprémi mesterkanonok, sümegi fődiakónus.[1]

Élete[szerkesztés]

A boldogfai Farkas család címere.

A boldogfai Farkas család család sarja. Apja boldogfai Farkas Ferenc (1713–1770), Zala megyei alispán, táblabíró, jómódú földbirtokos, anyja a barkóczi Rosty családból való barkóci Rosty Anna Mária (17221784) után a Haholt-tól eredt alsólendvai Bánffy- és az osztopáni Perneszy családból vette leszármazását. Az apai nagyszülei boldogfai Farkas János (†1724), Zala vármegye helyettes főszolgabírája, földbirtokos, és a sidi Sidy család sarja sidi Sidy Dorottya (16931775) úrnő voltak; az anyai nagyszülei barkóczi Rosty László (fl. 1710-1730) vasi főszolgabíró, földbirtokos és a zalalövői Csapody családból való zalalövői Csapody Mária (fl. 1710-1714) asszony voltak. Az anyai nagybátyja barkóczi Rosty Ferenc (17181790) Vas vármegye alispánja és országgyűlési követe, királyi tanácsos.[2] Testvérei boldogfai Farkas Lajos piarista pap, és boldogfai Farkas János (17411788), Zala vármegyei Ítélőszék elnöke, Zala vármegye főjegyzője, földbirtokos. Sógorai csáfordi Csillagh Ádám (17391797), Zala vármegye főadószedője, első alügyésze, földbirtokos, akinek a neje boldogfai Farkas Anna (17461804) volt, valamint tubolyszeghi Tuboly László (17561828), főszolgabíró, táblabíró, költő, földbirtokos, szabadkőműves, nyelvújító, akinek a hitvese boldogfai Farkas Erzsébet (1761-1801) volt.

16 éves korában Bécsben belépett a jezsuitákhoz lépett és a Nagyszombatban végezte a teológiát; azután egy évig a convictusban felügyelő volt. 1769. június 18-án mondta első miséjét Nemeszéllben, Zala megyében, az édesapja által építtetett templomban.[3] A rend feloszlatása után (1773) Nemesapátiban, Zala megyében 30 évig plébános volt 1774 és 1804 között. A nemesapáti plébánossága idején nagy erőt fordított a templom helyreállítására és a temető kialakítására. Rosty Anna édesanyja 1779-ben megírt végrendeletében, Ferenc fiát elsőként említi és közli, hogy amíg él támogatni fogja anyagilag, és elvárja azt is, hogy halála után a többi gyermeke segíteni fog testvérének.[4] 1794-től a kanizsai kerület esperese lett és 1803-ban veszprémi mesterkanonokká ("Reverendissimus C. E. W. Magister Canonicus") nevezte ki I. Ferenc magyar király; a veszprémi Szent Pál szemináriumnak, az agg papok házának az igazgatója (Seminarii S. Pauli Emeritorim DD. Parrochorum Praefectus) is volt.

Munkái[szerkesztés]

  1. Eucharisticon Benedicto Sajgho Ord. S. Bened. ad S. Martinum Archi Abbati, vota Deo secundem profitenti. Tyrnaviae, 1767 (lyrai költemény)
  2. Panegyricus D. Francisco Xav. dictus. Tyrnaviae, 1768

Származása[szerkesztés]

boldogfai Farkas Ferenc családfája

boldogfai
Farkas Ferenc
(*Boldogfa, 1742. december 13.
Veszprém, 1807. június 4.)
jezsuita rendi pap, nemesapáti esperes és plébános,
Zala vármegye táblabírája, költő, veszprémi mesterkanonok, sümegi fődiakónus.
Apja:
boldogfai
Farkas Ferenc

(Boldogfa, 1713. szeptember 22.Zélpuszta, Zala vm., 1770. február 22.)
jogász, Zala vármegye alispánja, táblabíró, földbirtokos
Apai nagyapja:
boldogfai
Farkas János

(Boldogfa, c. 1675. - †Boldogfa, 1724.)
jogász, Zala vm. helyettes főszolgabírája, földbirtokos
Apai nagyapai dédapja:
nemes
Farkas Mihály
(fl. 16541664)
törökverő katona, földbirtokos
(Szülei: nemes Farkas Péter, földbirtok haszonbérlő)
Apai nagyapai dédanyja:
ságodi
Péter Éva
(fl. 16871702)
(Szülei: ságodi Péter Mihály alszolgabíró, földbirtokos)
Apai nagyanyja:
sidi
Sidy Dorottya
(1693– †Boldogfa, 1775. március 1.)
Apai nagyanyai dédapja:
sidi
Sidy Mihály
(fl. 16721711)
egervári vicekapitány,
zalavármegyei országgyűlési követ, földbirtokos, főszolgabíró
Apai nagyanyai dédanyja:
szenterzsébeti
Terjék Mária
(fl. 16881692)
(Szülei: szenterzsébeti Terjék János, a nyitrai püspökség és a nyitrai vár tiszttartója, Zala vármegyei adószedő, földbirtokos és pohroncz-szelepcsényi Maholányi Borbála)
Anyja:
barkóczi
Rosty Anna Mária
(1722
Zélpuszta, 1784. október 9.)
Anyai nagyapja:
barkóczi
Rosty László
(fl. 1710-1730)
jogász, Vas vm. főszolgabírája, földbirtokos
Anyai nagyapai dédapja:
barkóczi
Rosty István
(fl.1684.–†1718)
földbirtokos, jószágkormányzója a gróf Batthyány családnak
(Szülei: barkóczi Rosty János, földbirtokos és fületinczi Kelcz Anna)
Anyai nagyapai dédanyja:
jobbágyi
Jobbágyi Regina
(fl. 16911694)
(Szülei: jobbágyi Jobbágyi Jeremiás, németújvári tiszttartó, földbirtokos és Rainbolt Regina)
Anyai nagyanyja:
zalalövői
Csapody Mária
(fl. 1710-1714)
Anyai nagyanyai dédapja:
zalalövői
Csapody István

(fl. 16631702) (†c.1702)
zalalövői várkapitány, földbirtokos
(Szülei: Csapody István, földbirtokos, akinek az apja Chiapody István 1626. szeptember 26-án II. Ferdinánd magyar királytól szerzett címeres nemeslevelet)
Anyai nagyanyai dédanyja:
osztopáni
Perneszy Zsófia
(fl. 16511702)
(Szülei: osztopáni Perneszy István, a zalalövői vár várnagya, zalai és somogyi földbirtokos és nyéki Rauch Zsuzsanna)

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. familysearch.org Farkas Ferenc halála - Veszprém
  2. A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 47. kötet - 22. oldal
  3. Zalai életrajzi kislexikon. (2005). ZML. Zalaegerszeg. 87. o.
  4. ZML. XIII. Farkas család (Boldogfai) iratai. 3. doboz. 1759–1799. 130–159. pallium. 29

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

  • Magyar Katolikus Lexikon. Főszerk. Diós István. Szerk. Viczián János. Bp., Szent István Társulat, 1993–
  • Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. Veszprém, Veszprém Megyei Önkormányzatok Közgyűlése, 1998
  • Zalai életrajzi kislexikon. Szerk. Gyimesi Endre. Zalaegerszeg, Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés, 1994
  • Zalai életrajzi kislexikon. 3. javított, bővített kiadás. Szerk. Fatér Bernadett, Horváth József, Kiss Gábor [és mások]. Zalaegerszeg, Deák Ferenc Megyei Könyvtár, 2005

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]