Fülöp Márta

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Fülöp Márta
Fülöp Márta (1956) pszichológus.JPG
Életrajzi adatok
Született1956augusztus 5. (64 éves)
Budapest
Ismeretes mint pszichiáter
Nemzetiség magyar magyar
Állampolgárság magyar
Iskolái Eötvös Loránd Tudományegyetem
Iskolái
Felsőoktatási
intézmény
ELTE BTK
pszichológia szak
Pályafutása
Szakterület Pszichológia tudományok
Szociálpszichológia
Kutatási terület A versengés pszichológiája
Tudományos fokozat PhD (1995)
Habilitáció (2006)
Aktivitási típus oktató, kutató
Munkahelyek
ELTE PPK Pszichológiai Intézet egyetemi tanár
MTA Pszichológiai Kutató Intézet
Kulturális Összehasonlító Pszichológiai Csoport
főmunkatárs
tudományos igazgatóhelyettes
csoportvezető
Tudományos publikációk száma 334
Fülöp Márta weboldala
A Wikimédia Commons tartalmaz Fülöp Márta témájú médiaállományokat.

Fülöp Márta (Budapest, 1956. augusztus 5. –) pszichológus, szociálpszichológus, klinikai pszichológus, pszichoanalitikusan orientált pszichoterapeuta, az MTA Pszichológiai Kutatóintézet főmunkatársa, tudományos igazgatóhelyettese, a Kulturális Összehasonlító Pszichológiai Csoport vezetője. Az ELTE PPK Pszichológiai Intézetében a Társadalom-történeti Pszichológiai Professzorátus professzora. Az ELTE Pszichológiai Doktori Iskola törzstagja; a PTE Pszichológiai Doktori Iskola témavezetője. Iskolateremtő pszichológus a versengés pszichológiája témakörben elsősorban a szociálpszichológia és a kulturális összehasonlító pszichológia szempontjából.

Fő kutatási területe részletesen[szerkesztés]

A versengés pszichológiája: ezen belül A versengés tudományos és implicit elméletei; A tehetséges gyerekek versengő magatartása; A versengés kisgyermekkorban; Anyák versengése gyerekeiken keresztül; A versengés időskorban; A győzelem és a vesztés pszichológiája; A versengés kulturális összehasonlító vizsgálata (Japán, USA, Kína, Nagy-Britannia, Kanada, Hongkong); A gazdasági versengés percepciója; A versengő és nem versengő ember prototípusa; A konstruktív és a destruktív versengés; A versengés a pszichoanalízis tükrében; A versengés és együttműködés az iskolában; Állampolgáriság és versengés: az együttműködő versengő állampolgár; Állampolgáriság és vállalkozás Magyarországon és Nagy-Britanniában. Egyéb témák: Szociális axiómák; Az irodalmi megértés fenomenográfiája; Kulturális kötöttség–lazaság; A globalizációra vonatkozó attitűdök.

Életútja, munkássága[szerkesztés]

Felsőfokú tanulmányokat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatott, pszichológus diplomát nyert 1980-ban. Pályáját az MTA Pszichológiai Kutatóintézetében kezdte 1981-ben tudományos segédmunkatársként, ebben a beosztásban dolgozott 1992-ig, közben hat évet gyermekgondozási segélyen töltött (1983-1989) három gyermekével. 1992-ben tudományos munkatársi, 1997-ben tudományos főmunkatársi munkakörbe sorolták át. A versengésre vonatkozó tudományos és implicit elméletek című kandidátusi értekezését a Magyar Tudományos Akadémián védte meg 1995-ben. Ezen tudományos fokozat birtokában egyetemi oktatói félállásaiban egyetemi docensi beosztásban tanított, 2006-os habilitációja után habilitált egyetemi docens, 2009 óta egyetemi tanár.

Az akadémiai kutatói és tudományszervezői munka mellett folyamatosan bekapcsolódott főleg a magyar egyetemi oktatásba, de oktatott külföldi egyetemeken is. (Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen (1981-1982); The Theory and Practice of Psychodrama, Tohoku Fukushi University, Department of Psychology, Sendai, Japán (1996-1997); József Attila Tudományegyetem, majd SZTE, Szeged (1991; 1997-2003); ELTE PPK 2003 óta napjainkban is (2011). 2006-ban habilitált az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 2009 óta félállásban egyetemi tanári beosztásban dolgozik. Kutatói munkáját számos ösztöndíj (köztük Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 2000-2003) és kutatást támogató pályázatokban[1] való részvétel segítette.

Aktív kutatói és oktatói tevékenysége mellett a pszichológiai tudományok terén további szakirányokban képezte magát. Felnőtt klinikai és mentálhigiéné szakpszichológusi képesítést nyert a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemen (1998). Pszichoterapeuta szakvizsgát tett az Országos Szakvizsgabizottságnál (2001). Pszichoanalitikusan orientált pszichoterapeuta címet szerzett a Magyar Pszichoanalitikus Egyesülettől (2011).

Számos jelentős külföldi ösztöndíj és meghívás részese. 1996-1997 során a Japan Foundation kutatói ösztöndíját nyerte el és a Tohoku Fukushi Egyetemen, Sendaiban kutatott és oktatott. 1997-1998-ban a Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences “Lindzay Fellow”-ja volt Stanford-ban, az USA-ban. 2004-ben fél éven át a Kansai University Sociology and Social Psychology fakultásán volt vendégprofesszor Oszakában, Japánban. Kétszer volt az Institute for Psychology, Chinese Academy of Sciences vendégkutatója Kínában (2001 és 2004). Ezen kívül meghívott előadó volt számos európai és európán kívüli egyetemen (Hongkongban, Dél-Koreában, Ausztráliában, Venezuelában, Spanyolországban, Olaszországban, Svédországban, Szlovéniában, Szlovákiában, Lengyelországban, Angliában, Németországban stb.)

Kiváló előadói készsége (magyar és angol nyelven), tudományos előrehaladása és kutatói munkájának lendülete alkalmassá tette őt arra, hogy előadásokat tartson doktori iskolákban, s PhD-hallgatók témavezetője legyen. 1997-ben Bevezetés a pszichodrámába c. PhD workshopba hívták meg Finnországba.[2] 1998-tól 2004-ig az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolában az Izraeli PhD programban vett részt, ezen időszakban a neveléstudomány és a szociálpszichológia határterületein kutatva PhD hallgatói közül 11 fő[3] érte el a PhD fokozatot. 1999 óta az ELTE Pszichológiai Intézet Doktori Iskolájának törzstagja és Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézete Doktori Iskolájában témavezető. Ezekben a doktori iskolákban a versengés pszichológiája területén teremtett iskolát, PhD hallgatói közül e területen hárman érték el a PhD fokozatot, egy közülük francia-magyar együttműködésben (co-tutelle).[4] 2011-ig tizenhárom fő érte el témavezetése alatt a PhD fokozatot, 2012-ben újabb két fő, 2013-ban ismét újabb két fő témavezetettjének PhD védése várható.

Számos interperszonális és intézmények, szervezetek közti nemzetközi tudományos együttműködésben vett és vesz részt, mely tudományos kutatási területének látókörét és tapasztalatait folyamatosan bővíti. Vizsgálatokat végzett és végez a versengés pszichológiájával összefüggésben a különböző kultúrával és hagyományokkal rendelkező társadalmakban, Európán, Amerikán kívül például Japánban, Kínában, Indiában.

Tudományos közleményeit gyakran magas impakt faktorú hazai és nemzetközi folyóiratok adják közre, összes tudományos közleményeinek száma 334; tudományos közleményeinek összegzett impakt faktora: 47,337,[5] független idézéseinek száma 548, kapcsolatokat tart fenn tudományterületének művelőivel szinte a világ minden táján; gyakran közösen adják közre tudományos eredményeiket.

Tanulmányai és könyvei (válogatás)[szerkesztés]

Magyar nyelven[szerkesztés]

Könyvek[szerkesztés]

 • A versengés és az együttműködés pszichológiája; szerk. Fülöp Márta, Bereczkei Tamás, Kovács Judit; Akadémiai, Bp., 2015 (Pszichológiai szemle könyvtár)
 • A verseny szerepe a versenyzők életében és az eredményes versenyzés lehetséges pszichés összetevői; Fülöp Márta, Berkics Mihály, Pinczés-Pressing Zsuzsanna; Matehetsz, Bp., 2015 (Géniusz műhely)
 • Social development and interpersonal dynamics in childhood and adolescence. ISSBD Regional Workshop. September 12-14, 2013. Program and abstract book; szerk. Fülöp Márta; Institute of Cognitive Neuroscience and Psychology Research Centre for Natural Sciences Hungarian Academy of Sciences, Bp., 2013
 • A pszichológia mint társadalomtudomány. A 70 éves Hunyady György tiszteletére; szerk. Fülöp Márta, Szabó Éva; ELTE Eötvös, Bp., 2012
 • FÜLÖP M (2009) (szerk.) A lélek a kultúrák között. A kulturális különbségek pszichológiája. Akadémiai Könyvkiadó, Budapest. 286 p.
 • Nguyen Luu, L.A. FÜLÖP M (2003) Kultúra és Pszichológia. Budapest: Osiris Könyvkiadó. 483 p.

Folyóiratcikkek és könyvfejezetek[szerkesztés]

 • FÜLÖP M, Sebestyén, N. (2011) Kulturális sokk? Kulturális különbségek Budapesten tanuló egyetemisták szemével. Pszichológia. 30. 2. 81-106.
 • Sándor M, Orosz G, FÜLÖP M (2010). A versengés, a győzelem és a vesztés szociális reprezentációja 8-9 éves kisiskolások körében : egy asszociációs vizsgálat tükrében. Pszichológia 30:(3) pp. 175–205.
 • FÜLÖP M (2010) A társas viselkedés szociálpszichológiája.: társas összehasonlítás az iskolában. In: Zsolnai A, Kasik L (szerk.) A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapjai: tanulmánygyűjtemény. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. pp. 48–77. ISBN 978-963-19-6863-7
 • FÜLÖP M (2009) Kultúraközi és kulturális pszichológia Magyarországon. Magyar Pszichológiai Szemle, 64, 1, 3-83
 • Nguyen Luu L A, FÜLÖP M, Goodwin R, Göbel K, Martin Rojo L, Grad H, Berkics M (2009) Kínai bevándorló gyerekek és családok integrációja és szociális támogatottsága. Magyar Pszichológiai Szemle 64:(1) pp. 139–156.
 • FÜLÖP M (2009) Az együttműködő versengő állampolgár nevelése: osztálytermi megfigyelések. Iskolakultúra, 3-4. pp. 41–59.
 • FÜLÖP M (2008) Szenvedély, versengés, szégyen és bűntudat japán módra. Nacume Szószeki „Kokoro” című művében. Lélekelemzés. 3. 1. 84-109
 • FÜLÖP M (2008) Verseny a társadalomban – verseny az iskolában. VII. Nevelésügyi Kongresszus. Az oktatás közügy. In: Benedek András, Hungler Diána (szerk.) pp. 51–74. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
 • FÜLÖP M, Sándor, M. (2008) A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolások körében. Pszichológia. 28.(2) 195-220
 • FÜLÖP M (2008) Paradigmaváltás a versengéskutatásban. Pszichológia, 28:(2); pp. 113–140.
 • FÜLÖP M (2007) A sokarcú versengés. In: Czigler I, Oláh A Találkozás a pszichológiával. Budapest, Osiris Kiadó. pp. 228–258.
 • FÜLÖP M, Berkics, M. (2007) A győzelemmel és a vesztéssel való megküzdés mintázatai serdülőkorban. Pszichológia, 27, 3, 194-220
 • Sándor, M., FÜLÖP M, Berkics, M., XIe, X. (2007) A megosztó viselkedés kulturális és helyzeti meghatározói magyar és kínai óvodáskorú gyerekeknél. Pszichológia, 27, (4) 281-310
 • FÜLÖP M (2006). Versengés a japán iskolában. In: Gordon Győri J (szerk.) Az oktatás világa Kelet- és Délkelet-Ázsiában: Japán és Szingapúr. Budapest, Gondolat Könyvkiadó. pp. 333–364. ISBN 9639610518
 • FÜLÖP M (2006) Egyéni és csoportos versengés a szervezetekben. In. Mészáros Aranka (szerk) A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága. Z-Press Kiadó. Miskolc. 194-232
 • FÜLÖP M (2005) Versengés öregkorban : szociálpszichológiai és pszichoanalitikus megközelítésben. In: Pető K (szerk.) Életciklusok. Budapest, Magyar Pszichoanalitikus Egyesület - Animula. pp. 57–77. ISBN 963-941-068-3
 • FÜLÖP M (2004) Egy „emlékmécses gyermek” felnőttkori zavarai: depresszió, agykárosodás vagy valami más? In: Bagdy, E; Safir, E. (ed.) Klinikai Pszichológiai Tanulmányok. Budapest. Animula. P. 58-91
 • FÜLÖP M (2004) A Pszichoanalízis története és alkalmazhatósága a japán és kínai kultúrában. Thalassa, 15.2. 3-25
 • FÜLÖP M (2003) Társadalmi traumák túlélői nyugaton és keleten: Auschwitz és Hiroshima. In: Erős, F., Bárdos, K., Kardos, P. (szerk) „Aki nyomot hagyott” In memoriam Virág Teréz. Animula: Budapest. 88-102

Angol nyelven[szerkesztés]

Könyvek[szerkesztés]

 • Ross, A., FÜLÖP, M., Pergar Kuscer, M. (2006) (eds.) Teachers’ and Pupils’ Constructions of Competition and Cooperation: A three-country study of Slovenia, Hungary and England. Ljubljana:University of Ljubljana Press. 1-266.
 • FÜLÖP, M, Ross A (2005) (eds.) Growing up in Europe today: Developing identities among adolescents. Stoke-on-Trent. Trentham Books and Sterling, USA.
 • Hutchings, M., FÜLÖP, M, Van Den Dries, A. (eds.) (2002) Young People's understanding of economic issues in Europe. Stoke-on-Trent: Trentham Books p. 1-232

Folyóiratcikkek és könyvfejezetek[szerkesztés]

 • Gelfand, M. J., Raver, J., Nishii, L., Leslie, L., Lun, J., Lim, B.C., Duan, L., Aldamata, A., Almaliach, A., Ang, J., Arnadottir, F., Aycan, Z., Biasoli, Z.M.M., Boehnke, K., Boski, P., Cabecinhas, R., Chan, D., Chhoka, J., Fischlmayr, I., Szabo, E., Ferrer, M., Fisher, R., FÜLÖP, M et al. (2011) The Difference Between “Tight” and “Loose” Societies Revisited: Ecological, Socio-Political, and Societal Correlates of Tightness-Looseness in Modern Nations. Science 27 May 2011: Vol. 332 no. 6033 pp. 1100–1104
 • Schneider B, Beneson J, FÜLÖP M, Berkics M, Sándor M (2011). Cooperation and Competition. In: P K Smith, C Hart (eds ) Smith P K, Hart C (szerk.) Blackwell Handbook of Childhood Social Development. London, Wiley-Blackwell. pp. 472–490.
 • FÜLÖP, M (2011) Enthusiasm or/and fear concerning globalisation among post-socialist youth: the case of Hungarian university studen ts. Citizenship, Teaching and Learning. 6. 2: pp. 155–174.
 • FÜLÖP, M (2010) Culture shock and the birth of the modern Japanese novel: Natsume Soseki In: A.N. Eigeartaigh, W. Berg. (eds) Exploring Transculturalism. Frankfurt: Verlag für Sozialwissenschaften. pp. 63–81.
 • FÜLÖP, M (2009) Socialization for cooperative and competitive citizen: a classroom observation study. Social Science Tribune. Special Issue: From a national identity to a European one. Vol. 55. Summer. 59-87.
 • FÜLÖP, M (2009) Happy and unhappy competitors. What makes the difference? Psychological Topics, Vol. 18. No.2. 345-367.
 • Gordon Győri, J., FÜLÖP, M (2010) Views on Intelligence. In: J.Arthur, I. Davies (eds) The Routledge Education Studies Textbook. London: Routledge. 93-107
 • Bond, M.H., Leung, K., Au, A., Tong, K., Reimel de Carrrasquell, S., Murakami, F., Yamaguchi, S., Bierbrauer, G., Singelis, T., Broer, M., Boen, F., Lambert, S.M., Ferreira, M.C., Noels, K.A., Van Bavel, J., Safdar, S., Zhang, J., Chen, L., Solcova, I., Stetovska, I., Niit, T., Niit, K., Hurme, H., Böling, M., Franchi, V., Magradze, G., Javakhishvili, N.,Boehnke, K., Klinger, E., Hunang, X., FÜLÖP, M et al (2009) Culture-level dimensions of social axioms and their correlates across 41 cultures. In: P.B. Smith, D.L. Best (eds) Cross-cultural Psychology. Vol. 3. Personality and Social Psychology. London: Sage. 69-91.
 • Matsumoto, D., Yoo, S. H., Fontaine, J., Alexandre, J., Anguas-Wong, A.M., Ariola, M., Ataca, B., Bond, M.H., Boratav, B.H., ., Breugelmans, S.M., Cabecinhas, R., Chae, J., Comunian, A.L., DeGere, D.N., Djunaidi, A., Fok, H.K., Fontaine, J., Friedelmayer, W., FÜLÖP, M, et al. (2009) Hipocrisy or Maturity? Culture and Context Differentiation. European Journal of Personality. 23. 3. 251-264
 • FÜLÖP M (2008) Educating the cooperative competitive citizen, In: Tirri K (eds ) Educating moral sensibilities in Urban Schools. Rotterdam, Sense Publishers. pp. 171–187.
 • Matsumoto, D., Yoo, S. H., Alexandre, J., Anguas-Wong, A.M., Ariola, M., Ataca, B., Bond, M.H., Boratav, B.H., ., Breugelmans, S.M., Cabecinhas, R., Chae, J., Comunian, A.L., DeGere, D.N., Djunaidi, A., Fok, H.K., Fontaine, J., Friedelmayer, W., FÜLÖP, M, et al. (2008) Mapping Expressive Differences around the World: The Relationship between Emotional Display Rules and Individualism v. Collectivism, Journal of Cross-Cultural Psychology, 39, 55-74
 • FÜLÖP, M, Goodwin, R., Goebel, K., Grad, H., Martin Rojo, L., Nguyen Luu, L.A., Berkics, M. (2007) Integration of Chinese immigrant children in four countries: Germany, Hungary, Spain and the UK. In A. Ross (eds) Citizenship Education in Society. London: Metropolitan University. 331-343.
 • Wu, J., Shi, F., Zang, C.L., FÜLÖP, M, Bai, X. (2007) A research on undergraduates’ competition cognition. Psychological Science. Vol. 30.No.2. p 293-296
 • FÜLÖP, M, Ross, A., Pergar Kuscer, M., Razdevsek Pucko, C. (2007) Competition and cooperation in schools. An English, Hungarian and Slovenian comparison. In F.Salili., R.Hoosain (Eds), Research in Multicultural Education and International Perspective, Vol 6: Culture, Motivation and Learning: A Multicultural Perspective. Greenwich, CT: Information Age Publishing. 235-284
 • Schneider, B.H, Soteras de Toro, M. sP., Woodburn, S., FÜLÖP, M, Cervino, C., Bernstein, S., Sandor, M., (2006) Cross-cultural differences in competition among children and adolescents. In: Chen, X., French. D., Schneider, B. (eds.) Peer Relationships in Cultural Context. Cambridge University Press. 310-339
 • FÜLÖP, M (2006) Hungary. In. J.J. Arnett (eds.) International Encyclopedia of Adolescence. New York: Routledge. 401-423
 • Fülöp, M (2005) The development of social, economical, political identity among adolescents in the post-socialist countries of Europe. In: M. Fülöp, A.Ross (eds) Growing up in Europe today: Developing identities among adolescents. Stoke-on-Trent. Trentham Books and Sterling, USA. 11-39. ISBN 978-1-85856-333-6
 • FÜLÖP M (2004). Adolescents coping with competition in three cultures: USA, Japan, Hungary. International Journal of Psychology, 39:(5-6) p. 260.
 • Bond, M.H., Leung, K., Au, A., Tong, K., Reimel de Carrrasquell, S., Murakami, F., Yamaguchi, S., Bierbrauer, G., Singelis, T., Broer, M., Boen, F., Lambert, S.M., Ferreira, M.C., Noels, K.A., Van Bavel, J., Safdar, S., Zhang, J., Chen, L., Solcova, I., Stetovska, I., Niit, T., Niit, K., Hurme, H., Böling, M., Franchi, V., Magradze, G., Javakhishvili, N.,Boehnke, K., Klinger, E., Hunang, X., FÜLÖP, M et al (2004) Culture-level dimensions of social axioms and their correlates across 41 cultures. Journal of Cross Cultural Psychology, 35, 548-570.
 • FÜLÖP, M (2004) Competition as a culturally constructed concept. In: C. Baillie; E. Dunn, Y. Zheng (eds.) Travelling facts. The Social Construction, Distribution, and Accumulation of Knowledge. Frankfurt/New York: Campus Verlag. 124-148
 • Yamashita T, Rabbini R, Ibaraki T, Nonaka T, Yoshinori O, Niwa S, Bell R J, FÜLÖP M (2004). The Significance of Recontructing for Foreign Participants' Mental Health on Japan Exchange and Teaching program (JET). Japanese Bulletin of Social Psychiatry, 13:(2) p. 255.
 • FÜLÖP, M, Marton, F. (2003) Does Knowledge exist if nobody knows about it? Eastern and Western knowledge ontologies In: F. Salili, R. Hoosain(eds.) Teaching, learning and motivation in a multicultural context. Information Age Publishing Company. Greenich: Connecticut. 147-173
 • FÜLÖP, M Berkics, M. (2002) Economic education and attitudes towards enterprise, business and competition among adolescents in Hungary. In: Hutchings, M., Fülöp, M., Van Den Dries, A. (ed) Young People's understanding of economic issues in Europe. Stoke-on-Trent: Trentham Books, 129-153
 • FÜLÖP, M (2002) Intergenerational differences and social transition: Teachers' and students perception of competition in Hungary In: E.Nasman., A. Ross. (ed) Children's understanding in the new Europe. Stoke-onTrent: Trentham Books 63-89

Szerkesztőbizottsági tagság szakmai folyóiratoknál (válogatás)[szerkesztés]

 • Magyar Pedagógia (2000-2003)
 • European Psychologist (2004-2010)
 • Citizenship Teaching Learning (CTL) (2004 óta)
 • Pszichológia (2005 óta)
 • Magyar Pszichológiai Szemle (2006 óta); 2015 óta főszerkesztő
 • Napredak (Pedagógiai Elméleti és Gyakorlati Folyóirat, Zágráb) (2009 óta)
 • Citizenship Teaching and Learning (társszerkesztő 2009 óta)
 • Citizenship, Social and Economics Education (2010 óta)
 • International Perspectives in Psychology: Research, Practice & Consultation[6] (2011 óta)

Tudományos tisztségek (válogatás)[szerkesztés]

 • Országos Tudományos Kutatási Alap szakmai albizottságának tagja (1989-1991)
 • Children’s Identitiy and Citizenship for Europe, SOCRATES Network 11-18 éves korosztályon belül folytatott kutatások nemzetközi bizottságának tagja (1999-2000); elnök (2000-2002); a mesterképzés tantervfejlesztése (2003-2006); Academic Network elnökségi tag (2000-2011)
 • International Association for Cross-Cultural Psychology, vezetőségi tag (2006-2008); főtitkár-helyettes (2008-2012)
 • MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Tudományetikai Bizottság elnöke (2003-2009)
 • ELTE PPK Etikai Bizottság társelnöke 2007 óta
 • Children’s Identity and Citizenship:European Association. Kutatási és Publikációs Titkár (2008- 2014)
 • Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa, Társadalomtudományi Bizottság tagja (2008 óta)
 • ELTE PPK Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottság tagja (2009 óta)
 • Országos Tudományos Kutatási Alap, Pedagógiai Pszichológiai Albizottság tagja (2011 óta)
 • International Society for the Study of Behavioral Development, Regionális koordinátor (2011 óta)
 • Magyar Tudományosság Külföldön MTA Elnöki Bizottság, Domus Kuratórium tagja (2011 óta)

Társasági tagság (válogatás)[szerkesztés]

 • Pszichoanalitikus Jelöltek Magyarországi Köre (titkár 1989-1991; elnök 1991-1995)
 • Magyar Pszichológiai Társaság (elnökségi tag, 2000-2002; vezetőségi tag, 2000-2008; Szociálpszichológiai Szekció elnöke, 2000-2008)
 • Magyar Pszichoanalitikus Egyesület
 • International Society for Study of Behavioral Development
 • International Association for Cross-Cultural Psychology
 • European Association for Japanese Studies
 • Children’s Identity and Citizenship:European Association

Díjak, elismerések (válogatás)[szerkesztés]

 • Akadémiai Díj, Személyiségfejlesztő kiscsoportok a művelődési hátrány csökkentésére című téma keretében írt tanulmányra (1980)
 • Tiszteletbeli Professzor, Tianjin Normal University, Institute for Psychology, Kína (2004)
 • Legjobb külföldi előadó, Brunel University, Department of Human Sciences, Cross-Cultural Psychology Master of Science Course, London, UK (2002, 2003, 2004, 2005, 2006)
 • Legjobb konferencia előadás-díj (Best Paper Award). The 3rd International Conference on Advanced and Sytematic Research – ECNSI-2009. November 12-14, Zára, Horvátország.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Kutatási támogatás
  • MTA Soros Alapítvány, Társadalomtudományi ösztöndíj A versengés szociálpszichológiája című kutatásra (1990-1991)
  • Országos Tudományos Kutatási Alap támogatása A rivalizáció jelenségének szociálpszichológiai vizsgálata... című kutatásra (1991-1994)
  • Országos Tudományos Kutatási Alap támogatása A magyarországi zsidó identitás szociálpszichológiai sajátosságainak feltárása című kutatásra. Dr. Erős Ferenccel, (MTA Pszichológiai Intézet, 1993-1994)
  • Wilhelm and Martina Lundgrens Scientific Foundation The Phenomenography of Literary Understanding című Prof. Ference Martonnal (University of Göteborg, Svédország) és Maj Asplunddal (University of Göteborg, Svédország) folytatott kutatásra (1994-1995)
  • Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások A serdülő és ifjú korosztály versengéssel kapcsolatos nézetei a politikai változások tükrében című kutatásra (1995-1996)
  • The Magnus Bergwall Foundation Situated cognition and arning and the Japanese concepts on learning prof. Ference Martonnal, Göteborgi Egyetem, Svédország (1997-1998)
  • Országos Tudományos Kutatási Alap: A versengésre vonatkozó nézetek a társadalmi-politikai változások tükrében, kultúrközi összehasonlításban (1999-2003)
  • British Council és Magyar Ösztöndíj Tanács A vállalkozásra való felkészítés és az állampolgáriság közötti interakció Angliában és Magyarországon című projekt Prof. Alistair Ross, Merryn Hutchins, University of North London és Ian Davis, University of York, valamint Berkics Mihály, MTA Pszichológiai Intézet közreműködésével. Projektvezetők: Ian Davies és Fülöp Márta (1999-2002)
  • Johann Jacobs Foundation Adolescents and Young Adults Concepts on Competition (2000-2003)
  • Academic Competition in Hong Kong: Comparative and Developmental Perspectives. Prof. David Watkins-sal. Small Project Funding Program, University of Hong Kong (2002-2003)
  • Brit Tudományos Akadémia, Magyar Tudományos Akadémia, Szlovén Tudományos Akadémia: Teachers' professional and personal discourses in the area of competition and cooperation: A comparative study of the UK, Hungary and Slovenia. Témavezetők: Dr. Fülöp Márta, Dr. Alistair Ross (Metropolitan University, London) és Marjanca Pergar Kuscer (University of Ljubljana) (2000-2003)
  • Brit Akadémia: Integrating Migrants across Europe: Optimizing Support Networks for Political, Psychological and Educational Adjustment in Six Western, Central and Eastern European Nations. Projektvezető: Robin Goodwin, Brunel University, London (2002-2005)
  • Megismerési és viselkedési folyamatok időskorban: döntés, versengés, újdonságészlelés és a változó társadalmi körülmények. Projektvezető: Czigler István (NKFP 2002; kifutási idő: 2002-2005)
  • A versengés és együttműködés mint tanulási motiváció és társas készség az iskolában. Oktatási Minisztérium. Projektvezető: Fülöp Márta (2003-2004)
  • A konstruktív versengés családi és intézményes szocializációja a kisgyerekkortól a fiatal felnőttkorig különös tekintettel a győzelem és vesztés kezelésére. OTKA, projektvezető: Fülöp Márta (2004-2007)
  • A versenyképesség egyéni, intézményes és társadalmi determinánsai. NKFP, 2004, Projektvezető: Fülöp Márta (NKFP, 2004, kifutási idő: 2004-2007)
  • Social Capital within the Visegrad Context: cooperation and competition seen by the future generation of business people. International Visegrad Fund. Projektvezető: Márta Fülöp (2007-2008)
  • Is citizenship education necessary? Investigation of teachers’ and students’ ideas related to citizenship education. Direction General de Investigacion Cientifica y Tecnica (CSE J2007-64719/EDUC), projektvezető: Prof. Alejandra Navarro, Autonomous University of Madrid, Spain (2007-2010)
  • A szabálytartó és a szabályokat nem betartó versengés személyiségbeli, életkori, szituatív és kulturális meghatározói OTKA, projektvezető: Fülöp Márta (2009-2012)
  • Az együttműködve versengő európai állampolgár TÁMOP – 4.2.1/B-09/1 KMR- 2010-0003. Elemi alprojekt vezetője: Fülöp Márta, Fő projekt: Európai Léptekkel a Tudásért, ELTE (2010-2012)
 2. Introduction to Psychodrama, Ph.D. workshop, University of Joensuu, Finnország.
  • 1. Zehava Toren (2000). The reproduction of class structure through artwork in Israeli Kindergartens;
  • 2. Ilana Bluma Navon(2001). The Developmental Failure in the Interaction between Cognition and Affectivity in Adolescence;
  • 3. Yaffa Shabat(2002). Factors which influence social adjustment of blind and visually impaired children in integrative frameworks in Israel;
  • 4. Adi Shulkin (2002). The effect of the ability to synchronise regular beat to the kinaesthetic system, on the improvement of learning abilities;
  • 5. Sarit Segal (2002). Epistemic authority of adolescent girls and psychological effectiveness of aerobic fitness;
  • 6. Dafna Hammer-Budnaro (2003). Improving the chances of success among adolescents at risk of scholastic failure: an intervention program;
  • 7. Yosef Hezy (2003). Opposition, anger and aggression among Ethiopean immigrant youth;
  • 8. Israel Azaria (2003). Factors predicting success in achievement tasks in school;
  • 9. Shelly Nordheim (2003) Social integration between student with special needs and ordinary students;
  • 10. Racheli Cohen (2003);
  • 11. Hissy Abramovsky (2004). Enhancing ego-mastery through music therapy of primary enuresis-balancing restraint and flowing.
  • 1. Berkics Mihály (2010). A társadalmi viszonyok és a társadalomban zajló versengés igazságosságának az észlelése, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Doktori Iskola;
  • 2. Orosz Gábor (2010). Social Representation of competition, fraud, and academic cheating of French and Hungarian Citizens. ELTE Pszichológiai Doktori Iskola és Ecole Doctorale SHS, Université de Reims, Reims, Champagne-Ardenne;
  • 3. Sándor Mónika (2010) A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolás korban, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Doktori Iskola.
 3. Országos Doktori Tanács honlapja i.m.
 4. International Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation Archiválva 2015. október 10-i dátummal a Wayback Machine-ben (Hozzáférés 2011. május 16.)

Források[szerkesztés]