Eszperantó nyelvtan

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az eszperantó nyelvtan az eszperantó nyelvű szavak, kifejezések, mondatok, mondások és szövegek szerkezete. Szándékosan egyszerű és sokkal szabályosabb, mint más nyelvek nyelvtana, a könnyű tanulás érdekében. A szóalkotás rendkívül agglutinatív: bőségesen használ toldalékokat, előtagokat és tőkombinációkat, ami lehetővé teszi a hatékony és rugalmas kommunikációt viszonylag kis szógyökkészlettel. Minden morféma invariáns. A fő szófajták saját betűvégződéssel rendelkeznek: -o a főnevekhez, -a a melléknevekhez, -e a határozószókhoz (bár korlátozott számban vannak más típusú határozószók is: baldaŭ, jam, nun, ĵus, tuj stb.; ("tabellaszavak" stb.), és hat végződés a hat alapvető igealakhoz. A szógyökök szabadon kombinálhatók nyelvtani végződésekkel. A főneveknek és mellékneveknek két esete és két száma van; Az igéknek öt finitivusz alakja van, egy infinitivusz és hat részleges változat (három aktív és három passzív). A mondatelemek közötti szintaktikai kapcsolatot a kis- és nagybetűk ill. az elöljárószavak jelölik, nem a szórend, ami az eszperantóban szintaktikailag nem korlátozott, és főként a szemantikai és pragmatikai árnyalatok kifejezésére szolgál: például a hangsúly és a réma.

Nyelvtan[szerkesztés]

Bővebben: A modern eszperantó nyelvtanának bemutatása.

Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko[szerkesztés]

Az eszperantó nyelvtan teljes kézikönyve eszperantó nyelven.

Szótárak[szerkesztés]

Eszperantó Akadémia[szerkesztés]

Az Eszperantó Akadémia (Akademio de Esperanto, rövidítve AdE, eredetileg Lingva Komitato) független nyelvi intézmény, melynek legfőbb feladata az eszperantó nyelv alaptörvényeinek védelme, fejlődésének felügyelése (kivételek létrejöttének megakadályozása, a Fundamento de Esperanto betartatása, új szavak jóváhagyása stb.). Székhelye jelenleg Hollandiában, Rotterdamban van.[1]

Fordítás[szerkesztés]

  • Ez a szócikk részben vagy egészben a Gramatiko de Esperanto című eszperantó Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. Ivan Gennagyjevics Sirjajev – Kökény Lajos – Bleier Vilmos – Kalocsay Kálmán: Eszperantó Enciklopédia: Lingva Komitato kaj Akademio. www.eventoj.hu (eszperantóul) (1933) (Hozzáférés: 2022/08/08/) „Laŭ propono de Z mem estis elek­tataj 102 membroj el 28 nacioj, kaj rektoro Boirac efektivigis direkta­don de tiu L. K. En la 2-a UK en 1906 Z petis, ke la L. K., kiu estis elektita provizore nur por unu jaro, restu kia ĝi estas, kiel definitiva komitato, kaj ke la prezi­danto konservu sian postenon.”

Források[szerkesztés]