Erdő mellett nem jó lakni

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Erdő mellett nem jó lakni
Műfaj magyar népdal
Stílus vegyes
Hangfaj dúr
A kotta hangneme C dúr
Sorok A A B Bv
Hangterjedelem 3–8 3–8 2–5 1–5
Kadencia 3 (3) 5
Szótagszám 8 8 10 10
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Péczely Attila
A gyűjtés helyeHódmezővásárhely
A gyűjtés ideje 1932
(Vár)megyeCsongrád megye
Kiemelt források
Bartók-rend 11072
Népdaltípus2548

Az Erdő mellett nem jó lakni egy ismeretlen eredetű magyar népdal. Töredékei régen benne vannak a néphagyományban. Kiss Áron 1891-ben kiadott könyvében a szöveg mellé többféle dallamot is közöl.[1] A dal szócikkbeli alakjáról már 1850 tájáról vannak írásos emlékek.

Kotta és dallam[szerkesztés]


\version "2.14.2"
\header {
    tagline = ""  % ne legyen copyright szöveg
    }
dallam = {  \relative c' {
   \key c \major
   \time 4/4
   \tempo 4 = 72
%   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
   \transposition c'
    \repeat unfold 2 { c'4 c b a g g f e \bar "||" }
    f8^\markup { 1) } f e d e4 e d d g g \bar "||"
    g8 f e d e4 e d4 d c c \bar "|."
   }
}
\score {
  <<
  \dallam
  \addlyrics {
    Er -- dő mel -- lett nem jó lak -- ni, mert sok fát kell ha -- so -- gat -- ni,
    ti -- zen -- há -- rom ö -- let meg egy fe -- let,
    ö -- lel -- jen meg en -- gem, a -- ki sze -- ret.
   }
  >>
  \layout {
    indent = 0.0\cm
    }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}

1)


{  \relative c' { 
   \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
   g'8 } \addlyrics { ti- }
}

Erdő mellett nem jó lakni,
mert sok fát kell hasogatni,
tizenhárom ölet meg egy felet,
öleljen meg engem, aki szeret.

Jó étel a rák meg a hal,
bolond, aki bújába hal.
Harcsa, csuka, kárász, ponty, kecsege,
aki búsul, annak nincsen esze.

Ha nincs néki, majd lesz néki,
jó az Isten, majd ád néki.
Kinek szeretője nincsen, nincsen,
annak egy csepp esze sincsen, sincsen.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Kiss Áron: Magyar gyermekjátékgyűjtemény. mek.oszk.hu. Budapest: Hornyánszky Viktor könyvkereskedése (1891) 178–179. o. (Hozzáférés: 2017. jan. 11.)

Források[szerkesztés]

 • Sárosi Bálint: Nótáskönyv. Második, változatlan kiadás. Budapest: Nap Kiadó. 2012. ISBN 978 963 9658 17 2 101. kotta  
 • Béres József: Szép magyar ének. Negyedik kiadás. (hely nélkül): Akovita Könyvkiadó Kft. 2016. I kötet., 374. o. ISBN 978 963 88686 9 5  
 • Népies dalok. Szerkesztette: Kerényi György. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1961. 52. o.  
 • Tiboldi József: A magyar népdal családfája: A magyar népdal eredete és családfájának ismertetése művelődéstörténet, etnográfia, esztétika és a nemzetnevelés szempontjából. Mellékelve a legszebb magyar népdalokból összesen 101 dal. Budapest: Szerző kiadása: Rózsavölgyi és Társa. 1936. 87. kotta  

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap