Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság dolgozza ki az első világháború 100. évfordulója alkalmából a megemlékezések koncepcióját, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító programsorozat részletes tervét, továbbá közreműködik a programsorozat végrehajtásának koordinációjában, és figyelemmel követi annak végrehajtását.[1]

Kormányhatározat[szerkesztés]

A Kormány 1472/2012 (X. 29.) Kormányhatározata hozta létre az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottságot. A határozat 2013. január 1-jén lépett hatályba.

A Kormányhatározat szövege szerint:

A Kormány a XX. század egyik legfontosabb, a magyar és az egyetemes történelemnek is meghatározó, hatásaiban legmesszebbre nyúló eseménye, az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő programsorozat, illetve az azt megelőző értelmező- és kutatómunka előkészítésére – a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. §-a alapján – javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet ellátó testületként létrehozza az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottságot (továbbiakban Emlékbizottság)

.

Az Emlékbizottság[szerkesztés]

  • a) kidolgozza az első világháború 100 évfordulója alkalmából a megemlékezések koncepcióját,
  • b) kidolgozza az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító programsorozat részletes tervét,
  • c) közreműködik a programsorozat végrehajtásának koordinációjában,
  • d) figyelemmel követi a programsorozat végrehajtását,
  • e) az illetékes nemzetközi szervekkel és szervezetekkel, valamint a Külügyminisztériummal együttműködve ellátja az a)-d) pontban meghatározott feladatokat a nemzetközi megemlékezések és programsorozatok vonatkozásában is.

Az Emlékbizottság titkársági feladatainak ellátását a közigazgatási és igazságügyi miniszter a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által fenntartott XX. Század Intézet közreműködésével biztosítja.”[2]

Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság és a Tudományos Tanácsadó Testület[szerkesztés]

Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság tagjai[szerkesztés]

Magyarország kormányának megbízásából a XX. Század Intézet készíti elő, koordinálja és bonyolítja le az I. világháborúval kapcsolatos centenáriumi rendezvénysorozatot. Ennek a tevékenységnek a támogatására és segítésére Tudományos Tanácsadó Testületet hozott létre, amelynek feladata a centenáriumi események történészszakmai irányvonalának meghatározása, valamint a tudományos, ismeretterjesztő és oktatási programok tudományos felügyelete.

A Tudományos Tanácsadó Testület munkáját az elnök irányítja.

A Tudományos Tanácsadó Testület tagjai[szerkesztés]

A Tudományos Tanácsadó Testület évenként egy alkalommal ül össze egyeztetés céljából (eddig két alkalommal: 2013. június 18.; 2014. november 12.).[4]

Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, illetve a XX. Század Intézet[szerkesztés]

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány célja a tudományos kutatás, valamint a közművelődési, oktatási és a kulturális javak védelmével kapcsolatos állami feladatok ellátása. A Közalapítvány gondoskodik a magyar és közép-kelet-európai történelem, politika és társadalom tényeinek kutatásáról és elemzéséről, különös tekintettel az 1917-től napjainkig terjedő időszakra, a diktatúrák történetére és a magyarországi viszonyokra. A Közalapítvány elősegíti a korszakra vonatkozó kutatási eredmények közzétételét, ezeknek a közoktatás, a közművelődés számára való minél szélesebb körű hozzáférhetőségét, és támogatja a korszakra vonatkozó történeti kutatásokat.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által létrehozott XX. Század Intézet fő célja a 20. század történelmének tudományos vizsgálata, elsősorban a magyar és közép-kelet-európai történelem politikai és társadalmi összefüggéseinek kutatása, feldolgozása és ismertetése. Aktívan részt vesz a múlt század politikai pereinek levéltári kutatásában, bemutatásában és a diktatúrák mélyreható elemzésében és összehasonlításában. Az Intézet támogatja és ösztönzi a korszakkal kapcsolatos kutatómunkákat, egyetemisták és pályakezdő történészek, kutatók bevonásával. A XX. Század Intézet számos tudományos igényű történeti és társadalomtudományi kiadványt jelentetett meg.[5]

Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság és a XX. Század Intézet tevékenysége[szerkesztés]

A Kormányhatározatban megjelölt tevékenységi körök igen sokrétűek. Az emlékezet megőrzésének egyik legfontosabb és legszélesebb körökre kiterjedő része a magánembereknek és az intézményeknek fenntartott pályázati lehetőség. Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság 2014. január 15-én tette közzé honlapján pályázati felhívását. A pályázatok keretében mód nyílik tudományos művek megjelentetésére, első világháborús emlékművek helyreállítására, tudományos és kulturális rendezvények, művészeti tevékenységek megvalósítására, valamint játék- és dokumentumfilmek, forgatókönyveinek megalkotására. Külön színfoltot jelent, hogy az Emlékbizottság a legfiatalabb nemzedékek által kedvelt tematikus számítógépes játékprogramok elkészítésére is forrást kíván teremteni. A 2014-től 2020-ig tartó programsorozat célja, hogy a huszadik század egyik legfontosabb, a magyar és az egyetemes történelmet is meghatározó eseményét új megvilágításba helyezze.

Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság a nyertes pályázatok által megvalósuló programokon túl a XX. Század Intézetet bízta meg azzal, hogy a 100 éves évforduló kapcsán különböző tematikájú kulturális rendezvényeket szervezzen. Ennek keretében mind nagyszabású nemzetközi konferenciák, mind műhelybeszélgetések, mind kisebb kerekasztal-beszélgetések, továbbá az első világháborút feldolgozó filmalkotásokat felvonultató ún. frontmozi vetítéssorozat megrendezése a kitűzött célja. (Az eddigi rendezvények elérhetőek az Emlékbizottság honlapján.) A XX. Század Intézet fontosnak véli, hogy az első világháborúra emlékező rendezvények mellett írott formában is tudományos tevékenységet folytasson. Az Intézet gondozásában eddig megjelent művek: a 2013. november 11-12-i „Európa Nagy Háborúja és az új világrend születése” című konferencia anyagát tartalmazó magyar és angol nyelvű kiadványok (Európai testvérháború; Europe’s Fraternal War), valamint az első világháború kirobbanását megelőző egy hónap sajtóanyagait tartalmazó forráskiadvány (Merénylettől hadüzenetig. A béke utolsó hónapja a Monarchia Magyarországán).

Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság szakmai szervezésében az elkövetkező években az I. világháborús magyar részvétellel és a háború hatásával foglalkozó kiállítás megrendezésére és működtetésére kerül sor három szakaszban. A kiállítás első szakasza a tervek szerint 2015 kora tavaszán valósulna meg.

A centenáriumhoz kapcsolódóan a XX. Század Intézet felhívást tett közzé az első világháborúval kapcsolatos fotóanyagok, képeslapok, életutak, személyes történetek, visszaemlékezések, naplók gyűjtéséről is. A képgyűjtemény, valamint a családtörténeti emlékek összegyűjtésének az a célja, hogy bemutassa az első világháborúnak azt az arcát, amely befolyással volt nemcsak a magyar családok mindennapi életére, de az utókorra is.

Együttműködő intézmények[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]