Egyházi irodalom

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Egyházi irodalom alatt általában a keresztény vallási irodalmat értik, olykor azonban a vallási irodalom szinonimájaként is használják. Egy része, a tudományos rendszerességgel írt művek alkotják a teológiai irodalmat.

Jelentősége[szerkesztés]

Az egyházi irodalom elég jelentős ága a tágabb értelemben vett világirodalomnak, a szűkebb értelemben vett úgynevezett „szépirodalom”ba azonban csak egy kisebb része tartozik bele (általában vallásos versek). Minden európai nép (beleértve a magyar) irodalmának tetemes részét egészen a 19. századig a keresztény vallásos művek alkották, a középkori latin irodalom és a középkori görög irodalom (bizánci irodalom) pedig szinte teljes egészében vallásos, vagy vallásos szemléletű tudományos és szépirodalmi művekből áll.

Az egyházi irodalom történetéről máig nem létezik általános magyar nyelvű összefoglalás, a kifejezetten magyar nyelvű egyházi irodalomról a nagyobb egyháztörténeti kézikönyvek egyes fejezeti adnak rövidebb áttekintést. Makkai Sándor szerint „Az egyházi irodalomtörténet létrejövetelének van egy olyan elvi akadálya, amellyel szembe kell néznünk, mint határozott tévedéssel. Az egyházi irodalom ezen elv szerint – részben theologia, s mint ilyen, a theologia történetébe, illetve az egyes theológiai disciplinák történeti részébe tartozik mint tudománytörténet; másrészt gyakorlati célu és jellegű, s többnyire aktuális termék, amely, mint ilyen, az egyház intézményes történetének korszakonkénti függvényét képezi; mind a két szempontból felesleges egy külön egyházi irodalomtörténet megalkotása.[1]

Műfajai[szerkesztés]

Az egyházi irodalom több sajátos műfajt használ, azonban műfajainak egy része más típusú irodalmak is ismerik (történeti irodalom, filozófiai irodalom, jogi irodalom, szépirodalom):

Szakirodalom – Európai egyházi irodalom[szerkesztés]

Ókori egyházi irodalom[szerkesztés]

Az ókori görög és latin egyházi irodalomról, vagy ókeresztény irodalomról több mű is megjelent magyar nyelven:

 • Alzog János: A patrologia kézikönyve, vagy a régi keresztény irodalom története. A 3. átdolgozott és bővített kiadás nyomán fordította a csanádi növendék papság, Temesvár, 1880–1881, 288 + 472 p
 • Károly János: Az őskeresztény irodalom monographiája I–II., Budapest, 1888 (I.) és 1890 (II.)
 • Vanyó László: Az ókeresztény egyház és irodalma, Szent István Társulat, Budapest, 1980, ISBN 963-360-108-8
 • Vanyó László: Ókeresztény írók lexikona, Szent István Társulat, Budapest, 2004, ISBN 963-361-632-8
 • XVI. Benedek pápa: Az egyházatyák – Római Szent Kelementől Szent Ágostonig, Szent István Társulat, Budapest, 2009, ISBN 9789632771113
 • Zubriczky Aladár: Ó-keresztény irodalom- és dogmatörténet, 1906

Részleteket közöl:

Egyházi írók szócikkeit közli:

 • Chobot Ferenc: Jézus Krisztus egyházának története, II. kötet (középkor), Budapest–Rákospalota, 1907
 • Magyar katolikus lexikon I–XV. Főszerk. Diós István; szerk. Viczián János. Budapest: Szent István Társulat. 1993–2010.  
 • Világirodalmi lexikon I–XIX. Főszerk. Király István, Szerdahelyi István. Budapest: Akadémiai. 1970–1996. ISBN 963-05-0871-0  
 • Görföl Tibor – Kránitz Mihályː Teológusok lexikona, Osiris Kiadó, Budapest, 2002, ISBN 9633890837
 • Vanyó László: Ókeresztény írók lexikona. Sajtó alá rend. és a bibliográfiát összeáll. Perendy László. Budapest: Szent István Társulat. 2004. = Szent István Kézikönyvek, 10. ISBN 963-361-632-8  
 • (szerk.) Balanyi György – Bangha Béla – Artner Edgár – Iványi Jánosː Katolikus lexikon I–IV., Magyar Kultúra, Budapest, 1931–1933
 • Benedek Marcell: Irodalmi lexikon, Győző Andor Kiadása, Budapest, 1927

Az ókori egyéb nyelvű (kopt, szír, örmény) egyházi irodalomról nincs magyar nyelvű áttekintés.

Az egyes magyar nyelvre fordított alkotásokat lásd:

Középkori egyházi irodalom[szerkesztés]

A szinte teljes egyházi jellegű középkori görög irodalomról (bizánci irodalom) van egy kézikönyv magyar nyelven:

 • Kapitánffy István – Caruha Vangelió – Szabó Kálmán: A bizánci és az újgörög irodalom története, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1989, ISBN 963-282-093-2

Az ugyancsak majdnem teljesen egyházi jellegű középkori latin irodalom egy részét dolgozta fel eddig Adamik Tamás:

Részleteket közöl:

Egyházi írók szócikkeit közli:

 • Magyar katolikus lexikon I–XV. Főszerk. Diós István; szerk. Viczián János. Budapest: Szent István Társulat. 1993–2010.  
 • Világirodalmi lexikon I–XIX. Főszerk. Király István, Szerdahelyi István. Budapest: Akadémiai. 1970–1996. ISBN 963-05-0871-0  
 • Görföl Tibor – Kránitz Mihályː Teológusok lexikona, Osiris Kiadó, Budapest, 2002, ISBN 9633890837, 396 p
 • (szerk.) Balanyi György – Bangha Béla – Artner Edgár – Iványi Jánosː Katolikus lexikon I–IV., Magyar Kultúra, Budapest, 1931–1933
 • Benedek Marcell: Irodalmi lexikon, Győző Andor Kiadása, Budapest, 1927

Az egyes magyar nyelvre fordított alkotásokat lásd:

Újkori egyházi irodalom[szerkesztés]

Az újkori egyházi irodalomról részleteket közöl:

Egyházi írók szócikkeit közli:

 • Magyar katolikus lexikon I–XV. Főszerk. Diós István; szerk. Viczián János. Budapest: Szent István Társulat. 1993–2010.  
 • Világirodalmi lexikon I–XIX. Főszerk. Király István, Szerdahelyi István. Budapest: Akadémiai. 1970–1996. ISBN 963-05-0871-0  
 • Görföl Tibor – Kránitz Mihályː Teológusok lexikona, Osiris Kiadó, Budapest, 2002, ISBN 9633890837, 396 p
 • Benedek Marcell: Irodalmi lexikon, Győző Andor Kiadása, Budapest, 1927
Az újkori egyházi irodalom termékei közül viszonylag keveset fordítottak eddig magyar nyelvre. Ezekről áttekintés nincs, néhány nevezetesebb egyházi író, akiktől kisebb-nagyobb műveket magyar nyelvre fordítottak:

Szakirodalom – Magyar egyházi irodalom[szerkesztés]

Magyar katolikus egyházi irodalom[szerkesztés]

Részleteket közöl:

 • Karácsonyi János: Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban, Nagyvárad, 1906, 357 p (később több kiadásban, az 1928-as kiadás reprint kiadásaː Könyvértékesítő Vállalat, Budapest, 1985):
  • Az iskolák és hittudomány 1074-től 1526-ig, 76–81. o.
  • Az iskolák és a hittudomány 1526-tól 1711-ig, 184–195. o.
  • Az iskolák és a hittudomány 1711-től 1900-ig, 318–334. o.
 • Márki József: Szak- és betürendes kalauz az összes magyar irodalom története- s könyvészetében, Budapest, 1878 → elektronikus elérhetőség: Archive.org
 • Érdujhelyi Menyhért: A katholikus hitelemzés története Magyarországon, Zenta, 1906
 • Mihalovics Ede: A katholikus predikáczió története Magyarországon I–II., Budapest, 1900–1901
 • Rézbányay József: Az egyházi szónoklat egyetemes története I–III., Pécs, 1904–1908
 • Kudora János: A magyar katholikus egyházi beszéd irodalmának ezeréves története, Budapest, 1902
 • Gajtkó István: A XVII. század katolikus imádságirodalma, "Élet" Irodalmi és Nyomda Részvénytársaság, Budapest 1936,
 • Takács Ince: Magyar ferences aszketikus élet és aszketikus kiadványok különös tekintettel a 17. és 18. századra, Magánkiadás, Budapest, 1942
 • Gulyás István: A XVII. század katolikus aszkétikus irodalma, "Élet" Irodalmi és Nyomda Részvénytársaság, Budapest, 1939
 • Böröcz Marcell: Ferencesek a középkori magyar irodalomban, Pécs, 1911

Egyházi írók szócikkeit közli:

 • Magyar katolikus lexikon I–XV. Főszerk. Diós István; szerk. Viczián János. Budapest: Szent István Társulat. 1993–2010.  
 • (szerk.) Balanyi György – Bangha Béla – Artner Edgár – Iványi Jánosː Katolikus lexikon I–IV., Magyar Kultúra, Budapest, 1931–1933
 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I–XIV. Budapest: Hornyánszky. 1891–1914.  
 • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái I–XIX. Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. 1939–2002.  
 • Magyar életrajzi lexikon I–IV. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Budapest: Akadémiai.   1967–1994.
 • Zelliger Alajosː Egyházi írók csarnoka. Esztergom főegyházmegyei papság irodalmi munkássága. Nagyszombat, 1893
 • (szerk. Dézsi Lajos): Magyar Irodalmi Lexikon, Budapest, "Studium" kiadása, é. n. [1926]
 • Koncz Ákos: Egri egyházmegyei papok az irodalom terén. Eger, 1892. (→ elektronikus elérhetőség)
Magyar református egyházi irodalom[szerkesztés]

Részleteket közöl:

 • Márki József: Szak- és betürendes kalauz az összes magyar irodalom története- s könyvészetében, Budapest, 1878 → elektronikus elérhetőség: Archive.org
 • Warga Lajos: A keresztény egyház története I–III., Sárospatak, 1880–1887, 529+880 p → I. kötet, II. kötet:
  • II. kötet, 381–410, 720–735. o.
 • Makkai Sándor: Az erdélyi református egyházi irodalom 1850-től napjainkig, "Az Út" kiadása , Kolozsvár, 1925

Egyházi írók szócikkeit közli:

 • Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav., bőv. kiadás. Budapest: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája. 1977. ISBN 963-7030-15-8  
 • Szentkuti Kiss Károly: Új magyar Athenás. Ujabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajzgyűjteménye, Budapest, 1887
 • Moenich Károly – Vutkovich Sándor: Magyar irók névtára. Életrajzi és könyvészeti adatok gyűjteménye, Pozsony, 1876
 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I–XIV. Budapest: Hornyánszky. 1891–1914.  
 • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái I–XIX. Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. 1939–2002.  
 • (szerk. Dézsi Lajos) Magyar Irodalmi Lexikon, Budapest, "Studium" kiadása, é. n. [1926]
Magyar evangélikus egyházi irodalom[szerkesztés]

Részleteket közöl:

 • Márki József: Szak- és betürendes kalauz az összes magyar irodalom története- s könyvészetében, Budapest, 1878 → elektronikus elérhetőség: Archive.org
 • Warga Lajos: A keresztény egyház története I–III., Sárospatak, 1880–1887, 529+880 p → I. kötet, II. kötet:
  • II. kötet, 377–381, 720–735. o.

Egyházi írók szócikkeit közli:

 • Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav., bőv. kiadás. Budapest: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája. 1977. ISBN 963-7030-15-8  
 • Szentkuti Kiss Károly: Új magyar Athenás. Ujabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajzgyűjteménye, Budapest, 1887
 • Moenich Károly – Vutkovich Sándor: Magyar irók névtára. Életrajzi és könyvészeti adatok gyűjteménye, Pozsony, 1876
 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I–XIV. Budapest: Hornyánszky. 1891–1914.  
 • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái I–XIX. Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. 1939–2002.  
 • (szerk.) Dézsi Lajos: Magyar Irodalmi Lexikon, Budapest, "Studium" kiadása, é. n. [1926]
Magyar unitárius egyházi irodalom[szerkesztés]

Részleteket közöl:

 • Kovács Sándor: Az unitárius egyházi irodalom, avagy kísérlet annak összefoglalására. Keresztény Magvető 2003. 34–46.
 • Muszka Ibolya: A magyar nyelvű unitárius sajtó 1861-től 1947-ig. Keresztény Magvető 1993. 154–165.
 • Rezi Elek: Az unitárius rendszeres teológia irodalma. In: Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete. Szerk. dr. Szabó Árpád. Kolozsvár, 2007. 151–167.

A magyar nyelvű egyházi irodalom jelentős alkotásait a 19. század második feléig a következő kiadvány sorolja fel:

 • Márki József: Szak- és betürendes kalauz az összes magyar irodalom története- s könyvészetében, Budapest, 1878 → elektronikus elérhetőség: Archive.org
 • A 19. század vége óta megjelent egyházi irodalmi alkotások nincsenek összegyűjtve.

Jelentősebb szöveggyűjtemények[szerkesztés]

 • (szerk.) Incze Gábor: A reformáció és ellenreformáció korának evangéliumi keresztyén egyházi írói, Budapest, 1935–1948
 • (szerk.) Szabó Lajos: Monda nékik egy példázatot – Száz szépprózai szemelvény 17. századi protestáns prédikációkból, Európa Könyvkiadó–Helikon Kiadó, Budapest, 1982, ISBN 963-207-761-X
 • (szerk.) Király László: Csudatörténetek – Száz példa a 17–18. századi katolikus prédikációkból és példagyűjteményekből, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1985, ISBN 963-07-3936-4
 • (szerk.) Balogh Judit: Ama kegyelemnek mennyei harmatja – A 17. századi magyar puritanizmus irodalmából, Harmat Kiadói Alapítvány, Budapest, 1995, ISBN 963-7954-41-4
 • (szerk.) Lukácsy Sándor: Nagykarácsony, kiskarácsony, Jelenkor Kiadó, Pécs, 1999, ISBN 963-676-217-1
 • (szerk.) Lukácsy Sándor: A tűz cselekedetei, Jelenkor Kiadó, Pécs, 2000, ISBN 963-676-241-4
 • (szerk.) Lukácsy Sándor: Fénylik a nap fényességgel, Jelenkor Kiadó, Pécs, 2000, ISBN 9636762325
 • (szerk.) Lukácsy Sándor: A megszentelt ország, Jelenkor Kiadó, Pécs, 2000, ISBN 9636762562
 • (szerk.) Lukácsy Sándor: Keresztények, sírjatok!, Jelenkor Kiadó, Pécs, 2000, ISBN 9789636761110
 • (szerk.) Lukácsy Sándor: Mária aranyház, Jelenkor Kiadó, Pécs, 2000, ISBN 9789636762483
 • (szerk.) Lukácsy Sándor: Oh szép Jézus, Jelenkor Kiadó, Pécs, 2002, helytelen ISBN kód: 9636762994
 • (szerk.) Lukácsy Sándor: Zengedező sípszó. Száz szemelvény a magyar egyházi irodalomból I–II., Jelenkor Kiadó, Pécs, 2002, ISBN 9636762945
 • (szerk.) Szelestei N. László: Régi magyar prédikációk 16–18. század – Egyetemi szöveggyűjtemény, Szent István Társulat, Budapest, 2005, ISBN 9789633617373 (prédikációk több lelkésztől)

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Makkai Sándor: Az erdélyi református egyházi irodalom 1850-től napjainkig, "Az Út" kiadása , Kolozsvár, 1925

Forrás[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]