Egy rózsaszál

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Egy rózsaszál
Műfaj magyar komolyzenei dal
Dallam Kacsóh Pongrác
Szöveg Heltai Jenő
Hangfaj moll
A kotta hangneme D moll

Az Egy rózsaszál Bagó dala a János vitéz c. daljátékból. Zenéjét Kacsóh Pongrác, a dal szövegét Heltai Jenő írta. A daljáték Petőfi Sándor János vitéz c. elbeszélő költeményének megzenésítése.

Cselekmény[szerkesztés]

A második felvonásban Kukorica Jancsi – immár János vitéz – nem fogadja el a francia királylány kezét, melyet a török legyőzéséért ajánlott fel a király, mert Iluskát akarja feleségül venni. Ekkor hozza a hírt Bagó, hogy Iluska meghalt. A sírjáról egy rózsaszálat hozott a falu temetőjéből, amit a dalt énekelve átad Jancsinak. Ezután Jancsi Bagóval együtt világgá indul.

Szövege, kottája és dallama[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key d \minor
   \time 4/4
   \tempo 4 = 48
   \set Staff.midiInstrument = "ocarina"
   \transposition c'
%	Egy rózsaszál szebben beszél,
	d4  e8. f16 a2  d4 e8. f16 e2
%	mint a legszerelmesebb levél.
	 d8. d16 e8.  d16 c4. f,8 bes4. bes8 a2
	\break
%	Nem tud az írni, aki  küldte,
	 r8 a d e f4 e d8 e d4 a2
%	  mert aki küldte,    már nem él.
	 r8 a  d a a4 g8.( f16) e4. f8 d4. r8\fermata
	\break
%	Nyugszik a csendes temetőben,
	a'4 g8 f d'4 c g8 a bes4 a2
%	szemét lezárta a halál,
	r8 b c d c4 a b e, a2
	\break
%	az ő porából nőtt e rózsa
	r8 a d e f4 e d8. e16 d4 a2
%	e rózsa, rózsa, rózsaszál.
	r8 a d4. a8 a4 g8.( f16) e4. f8 d4~ d4 r2.
   }
  \addlyrics {
	Egy ró -- zsa -- szál szeb -- ben be -- szél,
	mint a leg -- sze -- rel -- me -- sebb le -- vél.
	Nem tud az ír -- ni, a -- ki küld -- te,
	mert a -- ki küld -- te már nem él.
	Nyug -- szik a csen -- des te -- me -- tő -- ben,
	sze -- mét le -- zár -- ta a ha -- lál,
	az ő po -- rá -- ból nőtt e ró -- zsa,
	e ró -- zsa, ró -- zsa, ró -- zsa -- szál.
   }
  >>
}

Egy rózsaszál szebben beszél,
mint a legszerelmesebb levél.
Nem tud az írni, aki küldte,
mert aki küldte már nem él.
Nyugszik a csendes temetőben,
szemét lezárta a halál,
az ő porából nőtt e rózsa,
e rózsa, rózsa, rózsaszál.

Egy rózsaszál, ezt hoztam én,
benne az ő szerelme ég,
így tud a hűséges szerelmes
a síron túl is szeretni még.
Nyugszik a csöndes temetőben,
szemét lezárta a halál,
de él szerelme, ez a rózsa,
e rózsa, rózsa, rózsaszál.

Források[szerkesztés]

 • Lehoznám néked a csillagokat: Magyar operettdalok énekhangra, zongorakísérettel. Budapest: Zeneműkiadó. 34. o.  
 • Heltai Jenő: Dal a rózsáról (Életrajzok és Művek)
 • János vitéz trailer (Plankton Média)
 • Magyar operettek gyöngyszemei: Nagysikerű operettek legszebb dalai énekhangra, zongorakísérettel. Második kiadás. Budapest: Zeneműkiadó Vállalat. I kötet., 25. o.  

További információk[szerkesztés]

Videók:

Kapcsolódó lapok[szerkesztés]