Egy boszorka van

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Egy boszorka van
Műfaj népdal
Eredeti nyelv szlovák
Magyar szöveg Balázs Béla
Hangfaj pentachord
A kotta hangneme C dúr

Az Egy boszorka van egy szlovák népdal.

Kánonban is énekelhető. Belépés a 2. ütem elején,[1] vagy annak közepén, a 3. negyednél.[2]

Feldolgozások:

Szerző Mire Előadás
Bárdos Lajos kétszólamú gyermekkar Kicsinyek kórusa, I. füzet 16. dal
Bartók Béla zongora Gyermekeknek, 46. (III. kötet 6.) darab
Allegro - Stará baba zlá, másutt I. Körtánc - Egy boszorka van
[3]
Ludvig József ének, gitárakkordok Kis kacsa fürdik…, 30. oldal

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key c \major
   \time 4/4
   \tempo 4 = 72
   \set Staff.midiInstrument = "bassoon"
   \transposition c'
%    Egy boszorka van, három fia van.
    c8 d e d c4^\markup { \raise #1 \box \abs-fontsize #16 2 } r c8 d e d c4 r
%    Iskolába jár a egy, másik bocskort kötni megy,
    e8 e f f e e d r e8 d e f e e d r
%    a harmadik künn a padon a dudáját fújja nagyon,
    \repeat unfold 2 { e8 d e f g f e d }
%    de szép hangja van, dana-dana-dan.
    \repeat unfold 2 { c8 d e d c4 r }
    \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Egy bo -- szor -- ka van. Há -- rom fi -- a van.
    Is -- ko -- lá -- ba jár az egy, má -- sik bocs -- kort varr -- ni megy,
    a har -- ma -- dik kinn a pa -- don a du -- dá -- ját fúj -- ja na -- gyon,
    de szép hang -- ja van. Da -- na -- da -- na -- dan.
   }
  >>
}

Egy boszorka van. Három fia van.
Iskolába jár az egy, másik bocskort varrni megy,
a harmadik kinn a padon a dudáját fújja nagyon,
de szép hangja van. Danadanadan.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Egy boszorka van - kánonban. YouTube (2014. szept. 24.) (Hozzáférés: 2016. máj. 23.) (videó)
 2. Pécsi Géza – Uzsayné Pécsi Rita: Énektár: A Kulcs a muzsikához c. tankönyv melléklete. Pécs: Kulcs a muzsikához Alapítvány. 1999. 154. o.  
 3. Bartók Béla: I. Körtánc - Egy boszorka van - Allegro. Bartókné Pásztory Ditta YouTube (1963. júl. 26.) (Hozzáférés: 2016. máj. 23.) (audió)

Források[szerkesztés]

 • Énekeljük együtt!: Egy boszorka van. teisz.hu (Hozzáférés: 2016. máj. 23.) (kotta, szöveg, audió)
 • Kerényi György: Körbe-körbe: Kánongyüjtemény. 2. füzet, 51.dal.
 • Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában: Dallamgyűjtemény óvodák számára. Budapest: Zeneműkiadó. 1980. ISBN 963 330 402 4 298. kotta  
 • Tücsök koma, gyere ki: Gyermekdalok és -játékok óvodásoknak és kisiskolásoknak. Összeállította: Petres Csaba. II., javított kiadás. (hely nélkül): Ábel kiadó. 2007. ISBN 978 973 114 033 9 209. kotta  
 • Muszty Bea – Dobay András: Csalamádé: 5. Nagy Daloskönyv. 5. kötet (hely nélkül): Muszty-Dobay Bt. 152. o. ISMN 979 0 801659 00 2, gitárkísérettel  
 • Ludvig József: Kis kacsa fürdik…: Gyermekdalok gitárakkordokkal. Miskolc: Koncert 1234 Kft. 30. o.  

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap