Dunáninneni evangélikus egyházkerület

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A Dunáninneni evangélikus egyházkerület a II. Carolina Resolutio következtében az addigi biccsei evangélikus egyházkerületből 1735-ben úgy alakult, hogy a turóci egyházmegyét is hozzá csatolták a bányai evangélikus egyházkerületből. Ezenkívül a következő egyházmegyékből állott: pozsonyvármegyei, nyitrai, trencséni, árvai és liptói, melyek közül az utóbbi kettő nem sokkal ezután egyesülni volt kénytelen, alig maradván egyházuk.

Története[szerkesztés]

Ezeknek a türelmességi rendelet után megszaporodván egyházaik, csakhamar ismét szétváltak s a pozsonyvármegyei is valamivel még előbb elkülönült a pozsonyvárositól, melyből a XIX. század elején kivált a mosoni is. Az 1891–94. évi zsinaton elhatározott új területi rendezkedés alkalmával elvesztegette ezek közül az árvait, liptóit és turócit megnyerte viszont a fejér-komáromit, barsit, nagyhontit, és nógrádit. 1920 után annyira megcsonkult, hogy csak a mosoniból, a fejér-komáromiból, a nógrádiból és a nagyhontiból maradt egy-egy rész. Ez utóbbi kettőnek a maradékai egybeolvadván, ettől fogva csak három egyházmegyéből állott az egész kerület, melynek 1735-ben 15, 1791-ben 72, az új rendezés előtt 99, utána 163 anyaegyháza volt, s ebből mindössze 33 lett. A magyar felvidék visszacsatolásával 52-re emelkedett egyházainak száma, s a hazatértek a meglevő egyházmegyékbe osztattak be ez alkalomból is. Ez az állapot rövid ideig tartott, azután pedig 1952. júl. 1-én végleg megszűnt az egyházkerület. A felosztás előtti területén létezett tanintézetek (pozsonyi teol. akadémia, pozsonyi és selmecbányai lyceum, selmecbányai tanítóképezde) mind elvesztek.

Püspökei[szerkesztés]

Név Szolgálati idő Megjegyzés
Záborszky Jakab 1735–1736 ivánkafalvi lelkész
Mohl Illés 1737–1761 modori német lelkész
Torkos Mihály 1761–1801 modori német lelkész
Crudy Dániel 1802–1815 pozsonyi német lelkész
Kovács-Martinyi Mihály 1816–1828 modori szlovák lelkész
Bilnitza Pál 1829–1834 pozsonyi magyar-szlovák lelkész
Stromszky Ferenc Sámuel 1835–1850 pozsonyi német lelkész
Üresedés 18501860
Stromszky Ferenc Sámuel 1860–1861 második püspöksége
Geduly Lajos 1861–1880 pozsonyi német lelkész
Üresedés 18801890
Baltik Frigyes 1890–1919 liptószentmiklósi, balassagyarmati lelkész
Üresedés 19191922
Kiss István 1922–1935 sámsonházai lelkész
Kovács Sándor 1935–1942 pécssoproni egyetemi tanár, sámsonházai lelkész
Kardos Gyula 1942–1943 balassagyarmati lelkész
Kuthy Dezső 1944–1947 egyetemes főtitkár, balassagyarmati lelkész
Szabó József 1948–1952 komáromi, balassagyarmati lelkész

Egyházkerületi felügyelői[szerkesztés]

 • br. Calisius Keresztély 1735-től (1736.),
 • br. Zay Péter legkésőbb 1758 utánig,
 • Jeszenák Pál 1762-ig,
 • Jeszenák István 1782-ig,
 • Szilvay István 1783–1813,
 • id. br. Jeszenák János 1814–1823,
 • Kubinyi Gáspár 1824–1837,
 • gr. Zay Károly 1837–1840,
 • ifj. br. Jeszenák János 1841–1849,

 • Szentiványi Márton 1860–1895,
 • Laszkáry Gyula 1895–1912,
 • Beniczky Árpád 1912–1918,
 • Kéler Zoltán 1918–1929,
 • Sztranyavszky Sándor 1930–1942,
 • Laszkáry Gyula (II.) 1942–1944,
 • Purgly Lajos 1944–1945,
 • Mády Zoltán 1945–1952.

Források[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]