Derékszögű háromszög

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Egy derékszögű háromszög: a c oldal az átfogó, az a és b oldalak pedig a befogók

A síkmértanban a derékszögű háromszög az a háromszög, amelynek az egyik szöge derékszög (mértéke π/2 radián vagy 90°). A derékszöggel szemközti oldalt átfogónak nevezik, és ez a legnagyobb. A másik két oldalt befogónak nevezzük.

Általános adatok[szerkesztés]

  • A két hegyesszög összege 90° – ez a pótszögek tétele is egyben.
  • Az átfogóra húzott oldalfelező az átfogót két egyenlő részre osztja.
  • Bármely derékszögű háromszög körbeírható, a körülírt kör középpontja az átfogó közepén található.
  • Minden derékszögű háromszög ortocentruma a derékszög tetején található.

Magasságtételek[szerkesztés]

Az első magasságtétel[szerkesztés]

Jelölések a megfogalmazott tételekhez

Egy derékszögű háromszögben az átfogóra húzott magasság hossza a befogók átfogóra eső vetületeinek mértani közepe.

 vagy

ahol a CD az átfogónak megfelelő magasság, az AD és a BD pedig a befogók átfogóra eső vetületei (lásd a szomszédos ábrát).

A második magasságtétel[szerkesztés]

Az átfogónak megfelelő magasság és az átfogó szorzata egyenlő a befogók szorzatával, azaz ha az ABC egy derékszögű háromszög, C = 90° (lásd a szomszédos ábrát), és a CD merőleges az AB-re, akkor érvényes:

A befogótétel[szerkesztés]

A derékszögű háromszögben minden befogó négyzete egyenlő az átfogó és a befogó átfogóra eső vetületének szorzatával.

Legyen ABC egy háromszög, amelynek C szöge = 90°, és CD merőleges az AB-re (lásd a fenti ábrákat). Ekkor felírható, hogy:

 vagy

Szögek[szerkesztés]

A 45°-os szög tétele[szerkesztés]

Egy derékszögű háromszögben, amelynek egyik hegyesszöge 45°, ebből következően a másik is 45°, így az átfogóra húzott magasságvonal hossza az átfogó felével egyenlő.

A 30°-os szög tétele[szerkesztés]

Egy derékszögű háromszögben, amelynek egyik hegyesszöge 30°, az ezzel a szöggel szemben fekvő befogó hossza megegyezik az átfogó hosszának felével.

A 15°-os szög tétele[szerkesztés]

Egy derékszögű háromszögben, amelynek egyik hegyesszöge 15°, a 15°-os szöggel szembeni magasság hossza az átfogó hosszának a negyede.

Területszámítási képletek[szerkesztés]

  • Egy derékszögű háromszög területe egyenlő a befogók szorzatának felével.

Pitagorasz tétele a derékszögű háromszögre[szerkesztés]

Pitagorasz tételének illusztrációja

Pitagorasz tétele: a befogók hosszai négyzeteinek összege megegyezik az átfogó hosszának négyzetével. Ez ábrázolható az ABC derékszögű háromszögben, ahol AB az átfogó, C pedig a derékszög (lásd a fenti ábrák jelöléseit). Pitagorasz tétele kimondja, hogy:

Állandó arányok a derékszögű háromszög elemei között[szerkesztés]

A derékszögű háromszögben a szögek és az oldalak közt állandó arányok állnak fenn, ezek: a szinusz, a koszinusz, a tangens, a kotangens. Amennyiben a szögek változhatnak, ezek független változókként ún. trigonometriai függvényeket hívnak életre.

A szög mértékének szinuszát a szöggel szemben fekvő befogó és az átfogó hányadosa adja meg:
A szög mértékének koszinusza a szög melletti befogó és az átfogó hosszának hányadosa:
A szög mértékének tangense a szöggel szemben lévő befogó és a szög melletti befogó hosszainak hányadosa:
A szög kotangense a szög melletti befogó és a szöggel szemben fekvő befogó hányadosa:

Legyen X egy szög mértéke, és (90° – X) a kiegészítő szögének mértéke. Ezután a következő összefüggések adódnak, az I. negyedben:

Trigonometrikus függvényértékek 0°, 30°, 45°, 60° és 90°-os szögek esetén[szerkesztés]

Szinusz
Koszinusz
Tangens + végtelen
Kotangens + végtelen

Szögek értékei közti összefüggések[szerkesztés]

    
    
    
    

Alapvető trigonometriai képletek[szerkesztés]

A trigonometria alapvető képlete

Források[szerkesztés]

  • Obádovics József Gyula: Matematika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1972
  • Nicolae Bourbăcuț. Triunghiul dreptunghic in planul complex. Gazeta Matematică-B,nr.12/2011