Cserebogár, sárga cserebogár

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Cserebogár, sárga cserebogár
Műfaj egyéb magyar népies dal
Hangfaj moll
A kotta hangneme D moll
Sorok A A5v1 B Av2
Hangterjedelem IV–4 ♯1–7 ♯VII–♭6 IV–4
Kadencia 2 (5) 2
Szótagszám 10 10 10 11
Előadásmód Lassan

A Cserebogár, sárga cserebogár népies műdal. A szöveg kéziratos formában az 1777-es keltezésű Kovács Ferenc énekeskönyvből került elő. Vándorszínész-társulatok, különösen Déryné Széppataki Róza révén vált ismertté 1815 táján. Szerepelt Szerdahelyi József: Tündérkastély című színművében 1833-ban. Azóta számos szöveg- és dallamváltozata ismert. Az MTA Zenetudományi Intézet Népzenei Típusrendjében a Cserebogár-nóta dallama majdnem 100 népi változatban található, nem számítva ebbe bele a 19. századi kottás adatokat.

A XIX. században minden számottevő cigánybanda műsorán szerepelt. Népszerűsége a XX. századra is átnyúlt. Petőfi Sándor 1848-ban írt Szülőföldemen c. versének refrénje, de számos más irodalmi mű is hivatkozik rá: pl. Szigligeti, Jókai, Gárdonyi, Kosztolányi, Kaffka Margit. Számos feldolgozása van: Liszt: 6. magyar rapszódia, Mihályi Ignác: Cserebogár-ábránd, Erdélyi Mihály: Cserebogár, sárga, cserebogár (operett), Hubay Jenő: Csárdajelenetek, op. 34, no. 6 „Sárga cserebogár”.

Szövege és dallama[szerkesztés]

A sok szöveg- és dallamvariáció egyike:


{
  <<
  \relative c' {
   \key d \minor
   \time 4/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "tuba"
   \transposition c'
%    Cserebogár, sárga  cserebogár,
     a4 b cis d  f8( e) d( e) f4 e4~( e8 a8) e( a) e4. r8 \bar "||"
    \break
%    Nem   kérdem   én  tőled, mikor   lesz nyár,
    e8( dis) e( fis) g( fis) g( a) bes( a) g( a) bes4 a4~( a8 d8) a( d) a4. r8 \bar "||"
    \break
%    úgyis hév nyár hevíti keblemet,
    bes4 a  g  f  e8( d) cis( d) f4 e4~( e8 a8) e( a) e4. r8 \bar "||"
    \break
%    mióta rózsam bírja a szívemet.
     a,4 b cis d  g8( f) f( e) e4 a4 d,4. d8 d2 \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Cse -- re -- bo -- gár, sár -- ga cse -- re -- bo -- gár,
    nem kér -- dëm én tő -- led, mi -- kor lësz nyár,
    úgy -- is hév nyár he -- ví -- ti keb -- le -- met,
    mi -- ó -- ta ró -- zsám bír -- ja a szí -- ve -- met.
   }
  >>
}

Nem kérdem én tőled, te kismadár,
derül-e még életemre több nyár.
Azt sem kérdem, sokáig élek-e,
csak azt mondd meg, rózsámé leszek-e.

Forrás[szerkesztés]

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap