Csárszky József

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Jump to navigation Jump to search

Csárszky József vagy Jozef Čársky (Egbell, 1886. május 9.Kassa, 1962. március 11.) a latin rítusú katolikus egyház püspöke Csehszlovákiában.

Élete[szerkesztés]

Emléktáblája Kassán

Egbellen született, mint egy a tizennégy gyermek közül egy szegény földműves családban. Középiskolai tanulmányait a szakolcai gimnáziumban, Pozsonyban, majd Esztergomban végezte, ahol érettségizett is. Teológiai tanulmányait a bécsi és az innsbrucki egyetemen végezte. 1909. július 26-án szentelték pappá Innsbruckban. 1915 és 1923 között a Branyiszkó melletti Siroka plébánosa, később a kassai szeminárium tanára. 1925-ben rövid ideig rozsnyói püspök, majd 1939-ig kassai püspök. Az első bécsi döntés után Csárszky püspök még üdvözli a bevonuló Horthyt Kassán, majd Esterházy Jánoshoz hasonlóan Szlovákiába megy az ottani egyházi élet szervezésére. A Szentszék 1939. július 19-én a "Dioecesium fines immature" enciklikájával kinevezte a Szatmári, Kassai és Rozsnyói Egyházmegyék Szlovákiában maradt részei adminisztrátorának eperjesi székhellyel, illetve tagorai címzetes püspöknek. 1940. június 30-ától a Szent Adalbert Társulat elnöke. 1946-tól ismét kassai püspök és adminisztrátora 13 hitközségnek a Szatmári Egyházmegyéből.

Kassai püspökként sokat tett a katolikus élet megújulásáért az 1. Csehszlovák Köztársaságban, mivel az új állam ellenségesen tekintett az egyházra annak "magyar és német jellege" miatt. Magát Csárszkyt is szlovák léte ellenére illették különböző jelzőkkel, miszerint a püspök magyarbérenc vagy túlzottan magyar szellemű. Egyházmegyéjében karitatív szolgálatot is működtetett a szegények megsegítésére. A szocializmus idejében is igyekezett megegyezni az állami hatóságokkal, részt vett a csehszlovák Pacem in terris ún. békepapi mozgalomban (ez nem azonos XXIII. János pápa azonos nevű enciklikájával), mely a megegyezést sürgette a kommunista hatóságokkal. Ezt a békepapi mozgalmat később a Vatikán egyházellenesnek minősítette. 1951. március 12-én négy másik püspökkel hűségnyilatkozatot tett a Csehszlovák Köztársaság mellett.

Csárszky püspököt a Szent Erzsébet-dómban helyezték örök nyugalomra.

Emlékezete[szerkesztés]

Emléktáblája van Eperjesen a Szent Miklós templomon és Kassán a Fő utcában.

Művei[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]