Chevalley-tétel

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A Chevalley-tétel egy számelméleti tétel, amit 1936-ban Claude Chevalley bizonyított be, így az ő nevét viseli.

Különféle változatai[szerkesztés]

Legyen p prímszám, n pozitív egész, továbbá legyenek olyan n-változós polinomok, melyek fokszámaiknak összege n-nél kisebb. Tekintsük a következő kongruenciarendszert: .

  • a Chevalley-tétel szerint ha kielégíti a kongruenciarendszert (ún. triviális megoldás), akkor a kongruenciarendszernek van ettől eltérő (ún. nemtriviális) megoldása is.
  • a Chevalley-Warning-tétel szerint a kongruenciarendszert teljesítő szám-n-esek száma osztható p-vel.

Világos, hogy a Chevalley-tétel a Chevalley-Warning-tétel azonnali következménye, de egyszerűbb hivatkozás céljából mégis megkülönböztetjük a kettőt.

Bizonyítása[szerkesztés]

A bizonyításhoz felhasználjuk, hogy teljesül minden esetén. (Ez könnyen belátható indukcióval, a azonosság felhasználásával, lásd itt.)

Megmutatjuk, hogy ebből az állításból következik, hogy ha egy olyan n-változós polinom, melynek foka kisebb, mint , akkor

.

Ennek a bizonyításához írjuk fel polinomot alakú monomok összegeként, ahol a fokszámára tett megszorítás szerint . Először rögzítsünk néhány ilyen kitevőt: mivel nem lehet mindegyik kitevő , így van olyan , hogy . Most pedig a szummát átcsoportosítva, a segédállításunk szerint adódik, hogy

.

Ebből pedig azonnal kapjuk, hogy

Miután beláttuk állításunkat, alkalmazzuk ezt a

polinomra: ezt megtehetjük, hisz mivel az polinomok fokszámösszege kisebb n-nél, azért a polinom fokszáma -nél kisebb lesz. Tehát fennáll, hogy

.

Viszont előbbi összeg (modulo p értve) éppen a kongruenciarendszer megoldásainak számát adja meg! Ugyanis a Kis-Fermat-tétel szerint értéke 1 vagy 0 lehet modulo p, aszerint, hogy osztható-e p-vel vagy sem, így a szorzat pontosan akkor 1, ha minden i-re , és egyébként zérus.

Ezzel bebizonyítottuk a Chevalley-Warning-tételt, amiből következik a Chevalley-tétel is.

Két fontos alkalmazás[szerkesztés]

  • Ha p prím, , akkor az kongruenciának van nemtriviális megoldása.
  • Erdős–Ginzburg–Ziv-tétel: 2m-1 db egész szám között biztosan van m darab, melyek összege osztható m-mel (m>0 egész).