Bunkócska

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Bunkócska
Műfajmozgalmi dal
SzövegVaszilij Ivanovics Bogdanov(ru)
Eredeti nyelvorosz
Magyar szövegLányi Sarolta
Hangfajmoll
A kotta hangnemeutolsó ütem: A moll
többi: D moll
SorokA B A B C Cv D
HangterjedelemV–♭2 V–♭3 V–♭2 V–♭3
V–♭2 V–♭3 1–5
Kadencia♭2 V ♭2 (V) V V
Szótagszám12 10 12 10 8 15 3
Előadási tempóLassan

A Bunkócska híres forradalmi dal. Vaszilij Ivanovics Bogdanov és Alekszandr Alekszandrovics Olhin szerezte orosz népdal alapján az 1870-es években. Kezdetben Fjodor Ivanovics Saljapin előadásában vált ismertté, majd sokféle változatban elterjedt a nemzetközi munkásmozgalomban.[1]

A dal eredetileg a fa irtásos döntéséről szól, melynek során a szántóföldet úgy szabadítják meg a nemkívánatos fától, hogy oldalgyökerei elvágása után azt a csúcsára kötött kötelet húzva fektetik el.[2] Kezdetben parasztok, majd hajóvontatók énekelték. A magyar munkásmozgalomban 1925 óta ismert. A Magyarországon ismert változat dallama és szövege jelentősen eltér az eredetitől.

Kotta és dallam[szerkesztés]


\version "2.14.2"
\header {
    tagline = ""  % ne legyen copyright szöveg
    }
dallam = { \relative c' {
   \key d \minor
   \time 4/4
   \tempo 4 = 60
%   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
   \transposition c' \partial 4
    \repeat volta 2 { d8 f a4 a8 a a4 g8 a bes4 bes8 bes bes4 \bar ";" c8 bes a4 e8 f g4 f8 e a2 d,4 } r4 \break
    a'4. c8 bes a g f a2 d, \bar ";"
    a'4. c8 bes a g f a4 a d,4 bes' a( f) d bes' a4( f) d2 \bar ";" d'8 d4. a4
    \bar "|."
   }
}
\score {
  <<
  \dallam
  \addlyrics {
    So -- se hal -- lok o -- lyan gyö -- nyö -- rű nó -- ta -- szót,
    a -- mi -- lyet si -- he -- der -- nyi ko -- rom -- ban.
    Hej, te bun -- kócs -- ka, te drá -- ga, ej, te e -- le -- ven fa gir -- cses- gör -- csös á -- ga,
    te drá -- ga, se -- gíts most!
   }
  \addlyrics {
    A szí -- vem -- be nyi -- lall ez a bús ré -- gi dal, ki -- csor -- dul -- nak a köny -- nye -- im nyom -- ban.
   }
  >>
  \layout {
    indent = 0.0\cm
    }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}

Sose hallok olyan gyönyörű nótaszót,[3]
amilyet sihedernyi koromban.
A szívembe nyilall ez a bús régi dal,
kicsordulnak a könnyeim nyomban.
Hej, te bunkócska, te drága,
hej, te eleven fa gircses-görcsös ága, te drága,
segíts most!

Много песен слыхал я в родной стороне;
В них про радость, про горе мне пели,
Но из песен одна в память врезалась мне –
Это песня рабочей артели.
Эх, дубинушка, ухнем!
Эх, зелёная сама пойдет!
Подёрнем, подёрнем, Да ухнем!

Я слыхал эту песнь, ее пела артель,
Поднимая бревно на стропила.
Вдруг бревно сорвалось, и умолкла артель –
Двух здоровых парней придавило.
Эх, дубинушка, ухнем…

И на Волге-реке, утопая в песке,
Мы ломаем и ноги и спину,
Надрываем там грудь и, чтоб легче тянуть
Мы поем про родную дубину.
Эх, дубинушка, ухнем…

Но настанет пора, и проснется народ,
Разогнет он могучую спину,
И на бар и царя, на попов и господ
Он отыщет покрепче дубину.
Эх, дубинушка, ухнем…

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Дубинушка - это... Что такое Дубинушка?
 2. История одной песни. «Дубинушка» - Записки Самосопряженного Оператора
 3. Lányi Sarolta szerzői jogai miatt a teljes magyar szöveg nem közölhető.

Források[szerkesztés]

 • Bunkócska. Magyar Természetbarát Szövetség (Hozzáférés: 2017. január 20.) (szöveg és kotta) arch
 • Az úttörő- és a munkásmozgalom dalai: Iskolai dalgyűjtemény. Szerkesztette Nemcsik Pál. Budapest: Tankönyvkiadó. 1982. ISBN 963 17 6542 3 48. kotta  
 • Fel, vörösök, proletárok! Vágó Ernő. Budapest: Zeneműkiadó. 1960. 26. o.  
 • Muszty Bea – Dobay András: Csalamádé: Nagy Daloskönyv. 1. kötet (hely nélkül): Muszty-Dobay Bt. 2003. 85. o. gitárkísérettel  
 • Best of Communism: Egy évszázad mozgalmi dalai. Reviczky Béla. (hely nélkül): Rózsavölgyi és Társa. 24. o.  
 • Szálljon az ének: A nemzetközi munkásmozgalom dalaiból. Összeállította: Aczél Zsuzsa. Budapest: Zeneműkiadó. 1977. 42. o.  

Kották[szerkesztés]

Felvételek[szerkesztés]

 • Bunkócska - dubinuska. YouTube (2011. május 11.) (Hozzáférés: 2017. január 20.) (videó)
 • Bunkócska. Kovács Péter & Fenyő Péter & Földényi Kórus, vezényel Révész László YouTube (1967. május 3.) (Hozzáférés: 2017. január 20.) (audió)
 • Bunkócska. Magyar Néphadsereg Művészegyüttesének Ének- és Zenekara YouTube (1968. június 28.) (Hozzáférés: 2017. január 20.) (audió)
 • Дубинушка. Декабрь YouTube (Hozzáférés: 2017. szeptember 12.) (audió)
 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap