Ugrás a tartalomhoz

Balatonicum flórajárás

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Szerkesztő:Pipi69e/Hogyan használd a florisztikai egység boxokat?
Balatonicum flórajárás
Florisztikai besorolás
Flórabirodalom: Északi flórabirodalom (Holarktis)
Flóraterület: Közép-európai flóraterület
Flóratartomány: Pannonicum flóratartomány
Flóravidék: Bakonyicum
Tudományos név
Balatonicum

A Balatonicum a Dunántúli-középhegységet felölelő Bakonyicum flóravidék délnyugati flórajárása. A Magyar-középhegység növényzetében itt a legerősebb a mediterrán hatás.

Földrajzi helyzete[szerkesztés]

Északnyugaton kisebb-nagyobb medencék, illetve félmedencék (Káli-medence, Tapolcai-medence, Vindornyalaki-medence stb.) választják el a Bakonytól (Vesprimense flórajárás) – a természetföldrajzilag a Balaton-felvidék részének tekintett Veszprém-Várpalotai fennsík kistájat a növényföldrajzban ez utóbbihoz sorolják. Északkeleti szomszédja egy kis szakaszon a Mezőföld (Colocense flórajárás). Természetes délkeleti határa a Balaton, délnyugaton pedig az úgynevezett Keszthely–hévízi termálvonal választja el a Zalai-dombságtól (a Praeilliricum flóravidék Saladiense flórajárásától).

Tájegységei[szerkesztés]

A flórajárás két, dombvidék jellegű tájegysége a Balaton-felvidék és a Keszthelyi-fennsík – de ebbe a növényföldrajzi egységbe soroljuk a hegységperemi medencéket is. Önálló, de nem összefüggő területű növényföldrajzi egységnek tekintjük a Balatontól északra magasodó bazaltkúpokat. A bazaltkúpok egy része szigetként emelkedik ki a Bakony és a Rába között a zárt tölgyes öv északnak nyúló csücskéből a Praeillyricum flóravidék zalai flórajárásában.

A hosszan elnyúló dombságot kisebb hegyközi medencék (Rezi-medence, Várvölgyi-medence stb.) egész sora tagolja rövidebb szakaszokra.

Földtani felépítése[szerkesztés]

A Balaton-felvidék vonulatainak fő tömege a földtörtének ókorában (a szilurtól a permig) lerakódott törmelékes üledékes kőzet. Ezekre főleg a tótól távolabbi dombokon a földtörténet középkorában kiülepedett karbonátos kőzetek (mészkő, dolomit) települnek.

A Keszthelyi-fennsík dombjait késő triász korú, úgynevezett fődolomit építi fel.

Az üledékes kőzetek között a pleisztocénban többhelyütt bazaltvulkánok fejlődtek ki. Eközben az erősen tagolt térszínen a bércek közötti süllyedékekbe benyomult a Pannon-tenger, és lerakta üledékeit.

A dombvidékek közti medencék felszínét pleisztocén korú lösz takarja.

Éghajlata[szerkesztés]

A Keszthelyi-fennsíkon és környékén viszonylag sok a csapadék, a flórajárás keleti része (a Balaton-felvidék) azonban már a Bakony csapadékárnyékában fekszik, ezért szárazabb.

Zonális növénytársulások, jellemző fajok[szerkesztés]

A mészkedvelő tölgyes a Dunántúli-középhegység többi tájegységétől eltérően nemcsak a lejtőkön, de a dombtetőkön is zonális növénytársulás. Emellett a magasabb részeken sok a bükkös.

Meleg déli lejtőkön[szerkesztés]

Ezek lombkoronaszintjének jellemző fajai:

A fajgazdag cserjeszint egybefonódik a fák lombkoronájának alsó részével. Jellemző cserjéi:

A gyepszintben sok virágos növény nő. Jellemző fajok:

továbbá a száraz tölgyesekben szokásos:

és a szomszédos foltokról benyomuló:

Hűvös északi lejtőkön[szerkesztés]

Savanyú kavicstakarón[szerkesztés]

A Lesence-patak völgyében, Uzsa környékén.

A medencék lefolyástalan területein[szerkesztés]

Peremi helyzetű fajok[szerkesztés]

Több lágyszárú növény is itt éri el elterjedésének északi határát.

Források[szerkesztés]