Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológia Kar

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológia Kar
Alapítva 1996
Hely Románia, Kolozsvár
Típus kar
Dékán Dr. Vik János
A Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológia Kar weboldala

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológia Kar a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem kara, mely az egyetem és a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség közötti megállapodás alapján működik 1996 óta.

Történelem[szerkesztés]

A kar 1996-ban alakult, az Egyetem és a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség között létrejött megállapodás keretében. Erdélyben a felsőfokú katolikus teológiai képzés kezdete egybeesett az 1698-as kolozsvári egyetem alapításával. A jezsuiták által vezetett intézmény teológia kara 1786-ig állt fenn. A teológiai képzést megelőzte egy hároméves filozófiai tanulmány. Időközben a papképzés átkerült az 1753-ban Gyulafehérváron alapított Hittudományi Főiskolára.

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem keretében működő Római Katolikus Teológiai Kar az 1786-ban megszűnt kolozsvári katolikus teológiai oktatás hagyományát szeretné továbbvinni. 1990 után, amikor a vallásoktatás beindítása az egyetem előtti oktatás része lett, az erdélyi római katolikus egyház vezetősége a társadalomban jelentkező igényekre válaszolva, újraindította a világiak egyetemi szintű teológiai képzését. Erre adott lehetőséget a Babeș-Bolyai Tudományegyetem. A kar kezdetben világiak, vallástanárok és szociális munkások képzésére irányult, illetve olyan 2008-tól a papképzés is a karon folyik, a Gyulafehérvári Intézet keretében. A Teológia Kar a Gyulafehérvári Érsekség védnöksége alatt áll.

A kolozsvári intézet célja olyan teológiailag képzett világiak felkészítése, akik hitoktatóként vagy más szakos tanárként, szociális munkásként, illetve különböző más egyházi és civil intézményekben szolgálatot teljesítő értelmiségiként választ tudnak adni a mai ember egzisztenciális kérdéseire, a keresztény értékeket képviselik a társadalomban és hozzájárulhatnak azok megvalósításához. A végzettek a helyi egyházi közösségek megújítását is munkálják.

Képzési kínálat[szerkesztés]

Kolozsvári intézet[szerkesztés]

Alapképzés (BA)[szerkesztés]

  • Teológia (vallástanár szak)
  • Vallástudomány
  • Teológia - Szociális gondozás

Mesterképzés (MA)[szerkesztés]

  • Pasztorális tanácsadás

Gyulafehérvári intézet[szerkesztés]

  • Pasztorális teológia (papképzés, BA+MA)

Doktori képzés (az Ökumené Doktori Iskola keretében)[szerkesztés]

  • Egyháztörténelem
  • Bibliatudomány
  • Ökumenikus teológia

Vezetőség és oktatók[szerkesztés]

Dékánok[szerkesztés]

Dr. Tankó Ferenc 1996–1997 (megbízott dékán)
Nóda Mózes 1997–1998 (megbízott dékán)
Dr. Marton József 1998–2008 (dékán)
Dr. Nóda Mózes 2008–2012 (dékán)
Dr. Marton József 2012–2016 (dékán)
Dr. Vik János 2016– (dékán)[1]

Tanárok[szerkesztés]

Kolozsvári Intézet[szerkesztés]

Prof. dr. Marton József (egyháztörténelem, erdélyi egyházmegye története, patrisztikus teológia, szerzetesség története)
Prof. dr. Zamfir Korinna (bevezetés az Ó- és Újszövetségbe, ó- és újszövetségi exegézis, ökumenizmus, pszichopatológia)
Dr. Nóda Mózes docens (liturgika, fundamentális teológia, keresztény szimbólumok)
Dr. Jitianu Liviu docens (dogmatika, filozófiatörténet, keresztény filozófia)
Dr. Holló László docens (erkölcsteológia, társadalometika, egyházjog, európai integráció)
Dr. Vik János adjunktus (pasztorális teológia, fundamentális teológia, spiritualitás, módszertan, tanácsadás)
Dr. Illyés Magda adjunktus (valláslélektan, személyiség- és fejlődéslélektan)

Gyulafehérvári Intézet[szerkesztés]

Dr. Oláh Zoltán adjunktus (bevezetés az Ó- és Újszövetségbe, ó- és újszövetségi exegézis, héber, görög)
Dr. Diósi Dávid docens (liturgika, egyházzene, módszertan)
Dr. Székely Dénes (fundamentális teológia, homiletika)
Dr. Ferenczi Sándor adjunktus (pasztorális teológia, gyakorlati teológia, katekétika)
Dr. Bara Zoltán adjunktus (dogmatika, dogmatörténet)
Dr. Orbán Szabolcs OFM (erkölcsteológia)
Dr. Lukács Imre-Róbert adjunktus (kánonjog, retorika)

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. dr. VIK JÁNOS adjunktus, dékán (magyar nyelven). Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológia Kar, 2017. (Hozzáférés: 2017. április 14.)

További információk[szerkesztés]