Bél Mátyás

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Bél Mátyás
Bél Mátyás-001.jpg
Életrajzi adatok
Született 1684. március 22.
Besztercebánya
Elhunyt 1749. augusztus 29. (65 évesen)
Pozsony
Pályafutása
Szakterület történettudomány, földrajztudomány.
Jelentős munkái Notitia Hungariae novae historico-geographica ("Az új Magyarország történeti-földrajzi ismertetése")
Kitüntetései Fellow of the Royal Society

Hatással voltak rá Pilárik János, Burius János =
Commons
A Wikimédia Commons tartalmaz Bél Mátyás témájú médiaállományokat.

Bél Mátyás (Matej Bel, latinosan: Matthias Belius; Ocsova, 1684. március 24.Pozsony, 1749. augusztus 29.) magyar és szlovák származású evangélikus lelkész, történet- és földrajztudós, író. A 18. századi magyar tudomány kiemelkedő alakja, a korra jellemző polihisztor iskolának az egyik legkiemelkedőbb képviselője. Nem sokkal halála után a "magnum decus Hungariae" címet kapta ("Magyarország nagy dísze").[1]

Élete[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Bél Mátyás apja idősebb Bél Mátyás, szlovák származású evangélikus hítű mészáros, anyja a veszprémi születésű, magyar származású Cseszneky Erzsébet. Losoncon, Alsósztregován, Besztercebányán kezdte tanulmányait, majd Pozsonyban az evangélikus líceumban végezte a „humaniórákat”. Különösen Besztercebányán voltak kiváló tanítói: Pilárik János és Burius János személyisége később meghatározónak bizonyult életpályájában. Iskolái közben elsősorban a magyar nyelv alaposabb elsajátítása céljából nevelői állást vállalt egy évre Veszprémben, majd Pápán a református főiskolán képezte magát tovább. A rozsnyói és besztercebányai evangélikus egyházközség pénzén 1704-ben a hallei egyetemre utazott. 1704-től 1707-ig Halléban az egyetemen teológiát, orvostudományt és állattudományt tanult. A hallei évek igen jelentősek voltak számára mind emberileg, mind tudományosan. Ekkor döbbent rá, hogy a magyar királyságról milyen keveset tudnak külföldön. Magyarországról nem volt megfelelő térkép, kézikönyv. Bél rövid németországi tanítás után 1708-ban hazatért Magyarországra.

1709-től 1713-ig Besztercebányán régi tanára Pilarik János keze alatt tanított. Pilarik halála után ő lett a gimnázium rektora. Bél szimpatizált Rákóczival és a fejedelem biztosította vallási türelmet kihasználva szeretett volna komolyabb lépéseket tenni az oktatás terén. Amikor Sigbert Heister tábornok 1708 végén bevonult Besztercebányára emiatt kis híján kivégeztette, mint Rákóczi-szimpatizánst.

Bél Mátyás a Németországban látott példa alapján átalakította a besztercebányai gimnáziumot. Munkájának és eredményeinek híre terjedt, ennek tudható be, hogy 1714-ben a híres pozsonyi evangélikus líceum meghívta igazgatójának. Ettől kezdve haláláig Pozsonyban élt. 1719-ben megválasztották a pozsonyi evangélikus egyház első lelkészévé, s ezt a tisztet 30 esztendőn keresztül töltötte be. Pozsonyban Bél Mátyás háza kulturális központtá vált, kapcsolatai az udvarral, helytartótanáccsal jól alakultak, vallási ügyekben gyakran közbenjárt. Bél Pozsonyban bevezette a pontos tantervet. A tanárok munkáját ellenőrizte, az oktatásról jegyzőkönyvet vezetett. Az általa oly fontosnak tartott földrajzi és történeti ismeretek mellett magas színvonalon folytatta a modern nyelvek oktatását. 1742-ben szélütés érte, majd rövidesen nyugalomba vonult.

A magyar tudományosság fájó hiányosságának tartotta, hogy nem volt a magyar nyelv eredetét, nyelvtanát tárgyaló komoly mű. 1713-ban kiadott Institutio ad symbola conferenda című írásában gyakorlatilag egy magyar nyelv- és irodalomtörténet tervezetét vázolta. A magyar nyelvet számos német folyóiratban ismertette, később német nyelvtant (Institutiones linguae Germanicae) írt a magyar nyelvűek számára. 1725-ben pedig a németek számára írta meg a magyar nyelvtant (Der Ungarische Sprachmeister, oder kurze Anweisung zu der edlen ungarischen Sprache). Latin nyelvtana 1717-ben Lőcsén, 1719-ben pedig Nürnbergben jelent meg. A szlovák nyelv iránti érdeklődését és a pietisták anyanyelvi kultúra fontosságát hirdető tételét bizonyítja, hogy segítette a megjelenésben és előszót is írt P. Dolezal szlovák nyelvkönyvéhez.

Legfontosabb, máig ható tudományos jelentőségű munkája a Notitia Hungariae novae historico-geographica volt. A Notitia-ból öt kötet jelent meg nyomtatásban 1735-1742 között, a többi kéziratban maradt fenn. A Notitia-ban megjelent szöveg többszörös szűrőn ment át: a megyeleírásokat az érintett vármegyék megkapták és a pontatlanságokat kijavíthatták. Az általánosabb, történeti, államismereti, politikai fejezeteket pedig a helytartótanácsi cenzúra vizslatta. A cenzúra kihúzatta például a szövegből a vallást érintő mondatokat, és megbotránkozott a jobbágyság életének leírásán.

1710. január 8-án vette feleségül Hermann Zsuzsannát. Nyolc gyermekük született. Legidősebb fiuk, Bél Károly András a szász választófejedelem tanácsosa és lipcsei egyetemi tanár lett. Bél Mátyás Gottfried és Bél János Theophil is nagy műveltségre tett szert.

Bél Mátyás a legtipikusabban hungarus-író volt: munkásságával az országot igyekezett szolgálni részrehajlás nélkül. Az ország három akkori legjelentősebb népcsoportjának, a magyarnak, németnek és szlováknak nyelvét jól beszélte, mindhármat egyenlőnek tartotta, a nyelvi tarkaságot dicsőségnek tekintette. Tudományos könyveit kizárólag a közös latin nyelven írta, de jól beszélte mind a három hazai nyelvet, s alkalmi verseiben s egyházi műveiben használta is őket. Saját identitását úgy fogalmazta meg latinul, hogy "lingua Slavus, natione Hungarus, eruditione Germanus",[2] ami azt jelenti, hogy tót (szlovák) anyanyelvű, magyar nemzetű és német műveltségű.[3] Munkássága egyaránt része és értékes öröksége a magyar, a szlovák és a magyarországi német nyelvű irodalomnak.[4][5][6]

Munkássága[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A Hungariae Antiquae et Novae Prodromus első oldala
 • Korának kiemelkedő, sokoldalú tudósaként foglalkozott nyelvészettel, történelemmel, földrajzzal és mezőgazdasággal.
 • Leghíresebb, ma is forrásértékű munkája az öt kötetben megjelent Notitia Hungariae novae historico-geographica, vagyis "Az új Magyarország történeti-földrajzi ismertetése" (Bécs, 1735, 1736, 1737, 1742, 1749?). Ez a mű tíz vármegye (Pozsony, Turóc, Zólyom, Liptó, Pest-Pilis-Solt, Nógrád, Bars, Nyitra, Hont, Moson) leírását tartalmazza Mikoviny Sámuel térképeivel [1]. Szepes vármegye leírását Bél már korábban, a Notitia tervezetét bemutató Hungariae Antiquae et Novae Prodromus (Nürnberg, 1723) című munkában közölte. Neki köszönhetjük a Liptói-havasok első, meglehetősen pontos leírását is.
 • Mint filológus ugyancsak úttörő munkát végzett. De vetere litteratura Hunno-Scythica exertitatio című munkájában elsőként foglalkozott – tudományos felkészültséggel és alapossággal – a magyar rovásírás tanulmányozásával.
 • Nevéhez fűződik az első, 1721-ben megjelenő magyarországi hírlap, a Nova Posoniensia című latin nyelvű újság szerkesztése.
 • Felvetette egy tudós társaság alapításának gondolatát.
 • Matthiaie Belii: De Vetere Litteratura Hunno-Scythica Exarcitatio

Rovásírásról szóló első nyomtatott könyv[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Bél Mátyás készítette az első nyomtatott könyvet, ami a székely-magyar rovásról szól. Ez elérhető a Google Books-on is: [2].[7]

Műveinek újabb kiadásai (válogatás)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • Magyarország népének élete 1730 táján. (Szerkesztette: Wellmann Imre). Bp., 1984.;
 • Hungáriából Magyarország felé. (Szerkesztette: Tarnai Andor). Bp., 1984.;
 • Buda visszavívásáról. (Szerkesztette: Déri Balázs). Bp., 1985.;
 • Csongrád és Csanád vármegye leírása A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1980-1981/2
 • Moson vármegye leírása. 1985.;
 • Gömör vármegye leírása. 1992.;
 • Békés vármegye leírása. 1993.;
 • Pest-Pilis-Solt vármegye. In: Bács-Kiskun megye múltjából VI. Budapest, 1982
 • Pest megyéről. (Ford. Szabó Béla) Szentendre 1977
 • Pest város leírása (1737). Bp. 1985 (Fejezetek Budapest múltjából 1.)
 • Buda város leírása. I. A kezdetektől Mohácsig. Bp. 1987 (Fejezetek Budapest múltjából 1.)
 • Buda város leírása. II. A török Buda. Bp. 1990 (Fejezetek Budapest múltjából; 3.)
 • Buda város leírása. III. Buda visszavívása. Bp. 1993 (Fejezetek Budapest múltjából; 3a.)
 • Veszprém vármegye leírása. (Ford. Takáts Endre) Veszprém 1989
 • B. M. levelezése. (Szerk. Tarnai Andor) Bp., 1993. (Irodalom: e kötetek függelékeiben.)
 • Sopron vármegye leírása - Descriptio Comitatus Semproniensis. I-III. (ford. Földváry Miklós, Déri Balázs, Tóth Gergely.) Kétnyelvű. Sopron, 2001-2006.

Kéziratos hagyatékának, kéziratban maradt műveinek katalógusai[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Emlékezete[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A besztercebányai Bél Mátyás Egyetem rektorátusának épülete
 • Besztercebánya egyeteme az ő nevét viseli.
 • Ocsován Bél Mátyás emlékszobája és szobra látható.
 • Utcát neveztek el róla Budapest XVII. kerületében.
 • Sírja nem maradt fenn, hiszen eltűnt a megszüntetett temetővel együtt Pozsony városában[1]

Jegyzetek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 1. ^ a b Magyar Protestáns Panteon (magyar nyelven). Magyar Protestantizmus. (Hozzáférés: 2013. szeptember 9.)
 2. Oskar Krejčí. Geopolitics of the Central European Region: The View from Prague and Bratislava (angol nyelven). Institute of Political Sciences SAS. ISBN 80-224-0852-2 (2005) 
 3. Szlovákgyártás, II. rész: Mikoviny Sámuel, Konkoly-Thege Miklós, Herman Ottó és Gerster Béla sem magyar (magyar nyelven). kuruc.info, 2013. július 15. (Hozzáférés: 2013. szeptember 9.)
 4. Bél Mátyás (magyar nyelven). HON- ÉS ÁLLAMISMERETI IRODALOM. (Hozzáférés: 2012. december 8.)
 5. Karpatendeutsches biographisches Lexikon, Arbeitsgemeinschaft der Karpatendeutschen aus der Slowakei, 1 (német nyelven) (1988). ISBN 3-927096-00-8 
 6. Weston Evans, Robert John. Austria, Hungary, and the Habsburgs:Essays on Central Europe (angol nyelven). Oxford University Press, 139–140. o (2006). ISBN 0-19-928144-0 
 7. Matthiaie Belii: De Vetere Litteratura Hunno-Scythica Exarcitatio

Források[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

További információk[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]