Báti Anikó

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Báti Anikó
Született 1974 (45 éves)
Hatvan
Állampolgársága magyar
Foglalkozása etnológus

Báti Anikó (Hatvan, 1974–) az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet kutatója. Legfontosabb kutatási témája a táplálkozáskultúra-kutatás.

Munkássága[szerkesztés]

Báti Anikó Hatvanban született, s a Heves megyei Rózsaszentmártonban nőtt föl. Középiskolába az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumba járt, ahová diplomásként dolgozni is visszatért, 1999-2009-ig oktatott itt. A József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1997-ben szerzett néprajz-történelem szakos diplomát.

Szakdolgozatában a cserépfalui lakodalmi étkezések módosulását vizsgálta a 20. század második felében. Tanulmányait az ELTE Európai Etnológia Doktori Iskolában folytatta, doktoranduszként táplálkozáskultúrát oktatott az ELTE és a JATE Néprajzi Tanszékeken is. A PhD fokozatot 2005-ben szerezte meg, summa cum laude minősítéssel. Doktori disszertációjában a táplálkozáskultúra XX. századi változását vizsgálta. 2009-ben a Néprajzi Társaság Jankó János-díjával tüntették ki, s ez évtől kezdve az MTA BTK Néprajztudományi Intézetének tudományos munkatársa. Kutatásai során vizsgálja a táplálkozáskultúra generációs különbségeit, az étkezés újításait és átalakulásait. Részletes esetvizsgálatok segítségével közelíti meg a táplálkozásban is tükröződő értékrendi, társadalmi változásokat. Kutatásait nagyvárosi, budapesti terepre is kiterjesztette. Báti Anikó jelentős tudományszervező tevékenységet is folytat, a Néprajzi Társaság Anyagi Kultúra Szakosztály titkáraként számos emlékülést, könyvbemutatót szervezett, részt vett az Néprajztudományi Intézet évkönyvének, az Ethno-lore-nak, a néprajztudomány központi folyóiratának, az Ethnographiának és számos szakkönyv szerkesztésében, valamint a magyar néprajztudomány összefoglaló kézikönyve, a Magyar Néprajz elkészítésében is.

Legfontosabb publikációk[szerkesztés]

Önálló kötetek[szerkesztés]

 • 2008 BÁTI Anikó: Régi és új elemek a cserépfalui konyhán. Néprajzi

Értekezések 1., Budapest, Magyar Néprajzi Társaság.

Tanulmányok[szerkesztés]

 • 1998 BÁTI Anikó: A cserépfalui lakodalom 1941-1996. In NAGY Károly (szerk.) Cserépfalu hét és fél évszázada. 297-314. Cserépfalu, Cserépfalui Önkormányzat.
 • 1998 BÁTI Anikó: Lakodalmi tisztségviselők és feladataik Cserépfaluban. Néprajz és Nyelvtudomány, XXXIX. Szeged, 21-29.
 • 2000 BÁTI Anikó: A lakodalmi ételek, étrend változása. In A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXIX. 2000. 481-496.
 • 2000 BÁTI Anikó: Tárgyak-technológiák-szokások. Egy borsodi község táplálkozáskultúrájának változásai a XX. század második felében. In CSERI Miklós.-KÓSA László.-BERECZKI Ibolya (szerk.) Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. 341-356. Szentendre, Magyar Néprajzi Társaság, Szabadtéri Néprajzi Múzeum.
 • 2005 BÁTI Anikó: A nők munkába állása és a falu táplálkozáskultúrájának változásai a közelmúltban. In BÁTI Anikó-BERKES Katalin-ELTER András-NOBILIS Julia (szerk.) Parasztélet, Kultúra, Adaptáció, 141-151. Budapest, Akadémiai Kiadó.
 • 2009 BÁTI Anikó „Este örömmel, reggel körömmel" A mosogatástól a szájhigiéniáig In: Juhász Katalin (szerk.) Tiszta sorok Tanulmányok a tisztaságról. 172-187. Budapest, L'Harmattan.
 • 2009 A jól felszerelt konyha. Kell ma még tudni főzni? Ethnographia, (120) 3, 257-266.
 • 2010 Táp-érték In Bali János-Báti Anikó-Kiss Réka (szerk.): Inde Aurum-Inde Vinum-Inde Salutem Paládi-Kovács Attila 70. születésnapjára. Budapest, ELTE BTK-MTA NKI, 458-474.
 • 2010 Cserépfalu közösségi élete az ünnepek, az ünnepi étkezések tükrében. In Mód László-Simon András (szerk.): Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. Szeged, 633-641.
 • 2010 Megújuló receptek. A sütemények változó kínálata napjainkban. Studia Caroliensia (11) 4.
 • 2011 A kenyér és a kelt tészták mai táplálkozásunkban. In: Vargyas Gábor szerk: Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. L’Harmattan-PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék, 487-499.
 • 2011 Cserépfalu és a táplálkozáskultúra-kutatás közelmúltja. In: Ethnographia. 2011. 3. 122. évf. 209-219.
 • 2012 The Role of Bread in Hungarian Nutrition Today In: Acta Ethnographica Hungarica 2. 253-261

Szerkesztői tevékenység[szerkesztés]

 • 2005 Báti Anikó-Berkes Katalin-Elter András-Nobilis Julia (szerk.): Parasztélet, Kultúra, Adaptáció. Budapest, Akadémiai Kiadó.
 • 2010 Báti Anikó-Csoma Zsigmond-Mészáros Márta (szerk.): Édes sült tészták és sütemények a kora újkortól. Szerepük és helyük az egykori és a mai táplálkozáskultúrában. Studia Caroliensia (11), 4.
 • Inde aurum, inde vinum, inde salutem. Paládi-Kovács Attila 70. születésnapjára; szerk. Bali János, Báti Anikó, Kiss Réka; ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék–MTA Néprajzi Kutatóintézet, Bp., 2010
 • 2011 Belényesy Márta: Fejezetek a középkori anyagi kultúra történetéből. I. Documentatio Ethnographica. 26. szerk.: Báti Anikó, L’Harmattan-MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest.
 • 2011 Magyar Néprajz I. 1. Táj, nép, történelem. Főszerk.: Paládi- Kovács Attila, Szerk: Flórián Mária, Budapest: Akadémiai Kiadó, Ábra és fényképmelléklet szerkesztése, helységnévmutató készítése
 • 2011 Borsos Balázs: A magyar népi kultúra regionális struktúrája a Magyar Néprajzi Atlasz számítógépes feldolgozása fényében. I. Melléklet II., Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet. Olvasószerkesztő: Báti Anikó
 • 2012 Ethno-Lore. MTA BTK Néprajztudományi Intézet Évkönyve 2012. XXIX. Szerk.: Báti Anikó-Sárkány Mihály
 • Középkori elemek a mai magyar anyagi kultúrában; szerk. Báti Anikó, Csoma Zsigmond; Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 2014 (Életképek a Kárpát-medence anyagi kultúrája köréből)

Jegyzetek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]